َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 ناپلئون :گوينده
اگر بكسي اعتماد نداري از او پرهيز كن  :سخن

شكسپير :گوينده
همچنانكه شهر با حصار بهتر از شهر بي حصار است قيافه مرد زن دار هم بهتر از مرد عزب ميباشد  :سخن

فنلون :گوينده
خوشبخت و عاقل كسي است كه هنگام بيدارشدن با خود ميانديشد كه امروز سعي ميكنم كه بهتر از ديروز باشم  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .