َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 فرانكلن :گوينده
آب كه قطره قطره ميچكد و با پايداري و سماجت سنگ بزرگ را سوراخ ميكند;با پشتكار و استقامت موش بپاره كردن رشته محكم سيم موفق ميشود و ضربات پي در پي تبر كوچك درخت كهن را از پاي در ميآورد  :سخن

مکدف :گوينده
هدف و آرزوي ما بايد به کار انداختن زندگي باشد، نه لذت بردن از زندگي  :سخن

چارلز داروين :گوينده
آيا منظور از اين تنازع دائم اين نيست كه طبيعت ميخواهد مرغوبترين موجودات را براي ادامه و ارتقاء نسل برگزيند ؟  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .