َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 عبدالرحمن فرامرزي :گوينده
بهترين علامت ترقي يك ملت آزادي گفتار است  :سخن

گوته :گوينده
سلوك و رفتار آئينه اي است كه در آن آدمي تصوير خويشتن را نشان مي دهد  :سخن

محمدعلي جمازاده :گوينده
زن جنس غريبي است, عاقل را ديوانه و ديوانه ها را عاقل ميكند  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .