َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 گاندي :گوينده
در جهان روشنايي هايي وجوددارد كه در عميق ترين ظلمات نهانند  :سخن

بنيامين فرانكلين :گوينده
اگر از مخارج گزاف و بيهوده اجتناب كني از سختي ر.زگار نگراني نخواهي داشت  :سخن

ژنرال دوگلاس مك آرتور :گوينده
گذشت زمان آدمي را پير نميسازد ,بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده ميكند  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .