َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 واگنر :گوينده
اگر هنرمندان براي يافتن قوانين جديد هنري كوشش ننمايند بدست خود هنر را كشته اند  :سخن

سه نه ك :گوينده
راهيكه به عظمت و بزرگي منتهي ميشود راه ناهموار و پر نشيب و فراز است  :سخن

گوته :گوينده
زيبائي به هركجا كه وارد ميشود , مهمان عزيزي است و پذيرائي خواهد شد  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .