َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 بيكن :گوينده
آنچه مردم را دانشمند ميكند مكاتبي كه مي خوانند نيست بلكه چيزهايي است كه يادميگيرند  :سخن

ژان ژاك روسو :گوينده
قلب, دانشمندترين فلاسفه و دانايان است, كسيكه صاحب قلب پاك باشد به نصيحت حكما احتياجي ندارد  :سخن

ويكتور هوگو :گوينده
مردان بازيچه زنانند و زنان بازيچه شيطان  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .