َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 محمد حجازي :گوينده
هر كه از سروجاننگذرد عاشق نيست و هر كه عاشق نباشد بيهوده زنده است  :سخن

محمدعلي جمازاده :گوينده
زن جنس غريبي است, عاقل را ديوانه و ديوانه ها را عاقل ميكند  :سخن

هنري فورد :گوينده
كار نه فقط هزينه زندگي را تامين ميكند بلكه زندگي كردن را هم به انسان مي آموزد  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .