َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 



همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...




Dictionary-Farsi.com




 



ويكتور هوگو :گوينده
اميد در زندگاني بشر آنقدر اهميت دارد كه بال براي پرندگان  :سخن

بنيامين فرانكلين :گوينده
يك عمر طولاني ممكنست باندازه كافي طولاني نباشد ولي يك زندگي مفيد حتما باندازه كافي طولاني است  :سخن

علي دشتي :گوينده
شاعري كه براي نان شعر بگويد شاعر نيست, كداست  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .