َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 سعيد نفيسي :گوينده
استوارتر از همه پيوندها پيونديست كه در ميان مادر و فرزند برقرار است  :سخن

لاروشفوكو :گوينده
افراد نادرست معايب خويش را از خود و ديگران پنهان ميدارندولي درستكاران بر معايب خو واقف و بدان معترفند  :سخن

شكسپير :گوينده
ترديدهاي ما خائنيني هستند كه با نصايح خود , ما را از حمله به دشمن بازميدارند در حاليكه تصميمي راسخ و حمله اي بموقع ميتواند فتح را نصيب ما سازد  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .