َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 ارسطو :گوينده
تمايلات خود را ميان دو ديوار محكم اراده و عقل حبس كنيد  :سخن

سعيد نفيسي :گوينده
براي همه كس خوشبختي يك معني بيشتر ندارد: رسيدن به آرزوي موهومي  :سخن

سعيد نفيسي :گوينده
زناشوئي در حقيقت پيونديست كه از درختي بدرخت ديگر بزنند اگر خوب گرفت هر دو بارور ميشوند و اگر بدشد هر دو خشك ميشوند  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .