َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 مونتسكيو :گوينده
زن را خداي تعالي بمانند مرد آزاد آفريده بگذاريد كه اين موجود لطيف و اين پروراننده نوابغ روزگار ,آزاد زيست كند  :سخن

فنلون :گوينده
خوشبخت و عاقل كسي است كه هنگام بيدارشدن با خود ميانديشد كه امروز سعي ميكنم كه بهتر از ديروز باشم  :سخن

برتراند راسل :گوينده
گرفتاري اين دنيا در اينست كه نادان از كار خود اطمينان دارد و دانا از كار خود مطمئن نيست  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .