َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 بيكن :گوينده
پول مانند كود است , نيك است در صورتي كه پراكنده باشد  :سخن

كارلايل :گوينده
هر اقدام بزرگ در ابتدا عملي به نظر نميرسد  :سخن

سعيد نفيسي :گوينده
بهترين وظيفه پدري اينست كه فرزند خود را نه براي روزگار گذشته و روزگار كنوني , بلكه براي روزگار آينده تربيت بكند  :سخن
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .