َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

طالع بيني هندي - طالع بینی هندی

طالع بيني ماه خرداد - جوزا
< © 2002 - 2008 Hasht.com >شخصيت كلي متولدين خرداد
خصوصيت مردان متولد خرداد
خصوصيت زنان متولد خرداد
چگونه يك متولد خرداد مي تواند در زندگي عاطفي خود به شادي دست يابد
چگونه مي توانيد يك زن متولد خرداد را جلب كرده و خشنود سازيد
چگونه مي توانيد يك مرد متولد خرداد را جلب كرده و خشنود سازيد
چگونه مي توانيد با يك زن متولد خرداد ازدواج سعادتمندي داشته باشيد
چگونه مي توانيد با يك مرد متولد خرداد ازدواج سعادتمندي داشته باشيد
< © 2002 - 2008 Hasht.com >متولدين خرداد و مسايل عاطفي
از كارهاي كه در مورد زن متولد خرداد بايد اجتناب كرد
از كارهاي كه در مورد مرد متولد خرداد بايد اجتناب كرد
شخصيت كلي متولدين خرداد
< © 2002 - 2008 Hasht.com >
خرداد سومين ماه از منطقه البروج است كه به وسيله سياره مركورى هدايت مى شود.سمبل ماه تولد شما(دو پيكر)است كه نشان دهنده شخصيت دوگانه
متولدين اين ماه است.نفوذ سياره مركورى به شما يك فكر قوى و درخشان داده است,ليكن علامت دو پيكر مشخص كننده نوعى بى تصميمى در شخصيت شماست.در درون شما نيروى است كه مى تواند شما را به شهرت و سعادت برساند,ولى اين موضوع بستگى دارد به اينكه تا چه حد بتوانيد به تمايل خود براى تلف مردن استعدادهايتان و مردد بودن بين دو مسير زندگى خود غلبه كنيد.به نظر مى رسد كه شما هميشه در مورد مسايل عشقى,
شغلى,مسافرت و غيره در نوعى بى تصميمى بسر مى بريد.اگر بر ترديد خود در انتخاب مسيرهاى مختلف غلبه كرده و دو نيمه مغز خود را براى تعقيب يك
هدف واحد بسيج كنيد,شانس اين را داريد كه تقريبا از بسيارى از متولدين ماههاى ديگر بيشتر پيشرفت نماييد.
موجودى بسيار اجتماعى و فوق العاده جذابيد.زمانى كه خودتان ميل داشته باشيد بسادگى با مردم طرح دوستى مى ريزيد,ولى درست به همان سرعت
توجه شما نسبت به آنها كاهش مى يابد و آنها را بخاطر دوستان جديد كنار مى گذاريد.مى توانيد موجودى شوخ,مثبت و جالب توجه باشيد.در يك لحظه
از بودن با كسى كه دوستش داريد اذت مى بريد,ولى اگر توجه شما در لحظه
حاضر برانگيخته نشود,بين خود و ديگران سدى بوجود مى آوريد كه گاهى باعث مى شود ديگران بسختى شما را درك كنند.ميل داريد در هر گروهى هستيد,در مركز توجه قرار بگيريد.شما.تقريبا با خشونت و خيلى سريع قضاوت
مى كنيد و بدون اينكه به خودتان زحمت درك كردن انگيزه هاى ديگران را بدهيد
در آنها قصور مى بينيد و از آنها انتقاد مى كنيد.به طور خلاصه در وجود شما نيرويى هست كه يا به طرف بالاترين حلقه هاى اجتماع حركت مى كنيد و يا بدون دوست وتنها مى مانيد.اين موضوع بستگى دارد به اينكه تا چه حد بتوانيد صفات مثبت ماه تولد خود را تشخيص داده و گسترش دهيد:اين دوگانگى عجيب با خود قدرت بزرگى به همراه دارد.شما به مهارت
خيره كننده اى مجهز هستيد كه شما را قادر مى سازد به طور موفقيت آميزى با هر نوع سرنوشتى كه برمى گزينيد يا برايتان رقم زده مى شود,تطبيق حاصل كنيد.به طور خلاصه اگر به بى تصميمى خود فايق آييد,امكانات شما براى كارهاى فكرى و شانسايتان براى موفقيت خيلى زياد است.به علت جذابيت و شخصيت خود مى توانيد بخوبى در جمع حاضر شويد.شما قادريد كارى را كه دلتان مى خواهد و دوست داريد با سختكوشى و پشتكار به انجام
برسانيد.فكر شما بقدرى سريع و هوشيار است كه بفوريت موضوعات پيچيده
و مسايلى را كه ديگران بايستى در طى زمان فرا گيرند,مى آموزيد,ليكن در مورد مسايلى كه خوددارى را ايجاب مى كند بى صبر هستيد.اغلب بقدرى مشتاق رسيدن به هدفتان هستيد كه در مورد زمينه مقدماتى لازم,غفلت
مى ورزيد.شما بايستى زمان لازم براى پيشرفت وترقى خود را در نظر بگيريد و قبل از اينكه انتظار داشته باشيد به اوج برسيد,در مسايل مطاله و تعمق كنيد.
بسيارى از متولدين خرداد ماه بعلت لياقت و استعداد خود در روابط دوستانه,به قدرت و ثروت رسيده اند.آنها با زرنگى كسانى را انتخاب كرده اند كه مى توانند آنها را در مقاصدشان يارى دهند.شما احتمالا خيلى بسرعت خود را به افراد مهم وابسته مى كنيد و همراه با آنها ترقى مى كنيد و همچنين به اين مطلب توجه مى كنيد كه خودتان را به رشته هايى بپيونديدكه تشخيص داده ايد شما را بسوى موفقيت راهنمايى مى كنند.به اين حقيقت بايد اشاره كرد كه عكس
العملها و مسايل مورد علاقه شما پيش از آنكه جسمى باشد,معنوى هستند.
قسمت عاطفى طبيعت شما تا حدودى فرار,توفانى و متمايل به آزادى است. شما موجود بيقرارى هستيد و دوست داريد مكانها و اشخاص را زود بخ زود عوض كنيد.اگر در اين كار افراط شود اشكال بوجود مى ليد زيرا مى تواند باعثاز دست رفتن فرستهاى مناسب شود.بيش از متولدين ساير ماهها,اعمال خودتان در مورد مسايل عشقى,مى تواند باعث ناراحتى و اندوه شما گردد.
وقتى عاشق مى شويد,عميقا دوست مى داريد,ليكن وقتى موقعيتى پيش مى آيد كه شخصى را فراموش كنيد,اين كار را بطور كامل انجام مى دهيد!شما متمايل به دلربايى از ديگران هستيد تا جايى كه افراد جنس مخالف,از دمدمى مزاجى و هوسبازى شما دچار نوميدى مى شوند.انگيزه هاى ناگهانى مربوط به مسايل جسمانى بايستى با دقت در كانالى هدايت شوند كه سودمند باشند.شما دوست خوب و دشمن بدى هستيد.محبتهايتان دچار نوسان هستند.اگر از فكر عالى خود كمك بگيريد و خود را متمركز كنيد,بخصوص رشته _هاى ادبيات و هنرى به شما كمك خواهند كرد كه از دامهاى ترديد و دودلى به سلامت خلاص شويد.
< © 2002 - 2008 Hasht.com >
بازگشت
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .