َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
1533 ميلادي سال:
"اليزابت اول "يكي از تاريخيترين و مقتدرترين ملكههاي بريتانياي كبير در قصر" گرينويچ "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" هانري هشتم "پادشاه انگليس بود و مادرش" آن بولين "بود كه به دستور هانري هشتم در برج لندن اعدام شد .اليزابت اول كه به نام" بسي "نيز معروف بود در سال 1558 ميلادي به سلطنت رسيد و 45 سال سلطنت كرد و روز 24 مارس 1603 مراجعه شود به روز 24 مارس 1603 مراجعه شود رويداد:

1683 ميلادي سال:
"رئمور "دانشمند فيزيك و رياضيدان محقق فرانسوي در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در شهر" ليون "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام كامل او" رنه - آنتوان - فرشولت دو رئومور "بودند .رئومور همزمان با تحقيقات فارنهايت در انگلستان براي اختراع گرماسنج به اينكار دست زد و در سال 1730 دومين ميزانالحراره را ساخت .به روز 28 آوريل 1757 مراجعه شود رويداد:

1701 ميلادي سال:
اتحاد سياسي بزرگ اروپا معروف به" اتحاد كبير "در لاهه پايتخت هلند بين دولتهاي انگلستان - هلند - آلمان و چند پادشاه كوچك آلماني عليه فرانسه و فيليپ پنجم پادشاه جديد اسپانيا ايجاد گرديد زيرا فيليپ پنجم نواده لويي چهاردهم بود .اين اتحاد سبب ايجاد جنگ تاريخي 13 ساله فرانسه و اتحاد كبير شد .به روز 15 نوامبر 1700 و 14 ماه مه 1702 و 6 مارس 1714 مراجعه شود رويداد:

1714 ميلادي سال:
دومين دوره سلسله استوارتهاي انگلستان ،و با مرگ" ملكه آن "آخرين فرمانرواي آن سلسله ،منقرض شد .اين دوره از سلسله استوارتها ،با سلطنت شارل دوم از روز 17 مه 1660 ميلادي آغاز شده بود و در جريان آن جز شارل دوم ،مدت سه سال پسرش ژاك دوم و مدت 6 سال نيز ماري دوم و مجموعاش با ملكه آن و گيوم سوم 54 سال سلطنت كرده بودند .به روز 17 مه 1660 مراجعه شود رويداد:

1714 ميلادي سال:
سلطنت 12 ساله و زندگي 49 ساله" ملكه آن "فرمانرواي معروف انگلستان در اوايل قرن هجدهم ميلادي پايان يافت .ملكه آن ،دختر ژاك دوم پادشاه مخلوع انگلستان بود .بعد از اين كه خواهرش ماري دوم و شوهر اوگيوم سوم كه قبل از او سلطنت داشتند مردند ،از روز 19 مارس 1702 ميلادي سلطنت به او رسيد .وي روز 24 ژانويه 1665 ميلادي متولد شده بود .به روز 24 ژانويه 1665 مراجعه شود رويداد:

1745 ميلادي سال:
"لاتوش - تره ويل "درياسالار بزرگ و جنگجوي نامدار فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي در بندر" روشفور "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي ،بدون آن كه تحصيلات درستي داشته باشد در جواني به نيروي دريايي پيوست و چون فردي لايق بود به درجه درياسالاري رسيد و بارها در جنگها عليه انگليسيها پيروز شد" .ترهويل "روز 20 مه 1804 ميلادي بعد از 59 سال زندگي وفات يافت. رويداد:

1764 ميلادي سال:
سلطنت" استانيسلاس پونياتوسكي "بر لهستان آغاز شد و در اين ماجرا سپاهيان روسي كه روز 19 مه همان سال ورشو را براي تهديد لهستانيها گرفته بودند نقش عمدهاي بازي كردند .پونياتوسكي آخرين پادشاه لهستان محسوب ميشود زيرا بعد از مرگ او كه در سال 1798 ميلادي اتفاق افتاد ،لهستان بين روسيه و پروس تقسيم شد .به روز 4 دسامبر 1732 و 25 مه 1798 مراجعه شود رويداد:

1786 ميلادي سال:
"كارل - ويلهلم - شل "يكي از بزرگترين شيميدانهاي سوئد در قرن هجدهم ميلادي ،بعد از 44 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه جزص افتخارات علمي ،سوئد محسوب ميشود روز 6 اوت 1742 ميلادي در" استرال سوند "متولد شده بود .از اكتشافات برجسته" شل "ميتوان" كلر - منگانز - گليسرين "را نام برد. رويداد:

1812 ميلادي سال:
جنگ بزرگ" سمنوسكويه "يا مسكوا در مقابل قريهاي به همين نام در 150 كيلومتري مسكو ميان ناپلئون بناپارت امپراتور روسيه و فيلد مارشال" كوتوزوف "فرمانده عالي سپاه روسيه اتفاق افتاد .در اين جنگ ناپلئون 127 هزار سپاه و 580 توپ و روسها 140 هزار سپاه و 640 توپ داشتند .نتيجه جنگ با قتل 40 هزار روسي و 30 هزار فرانسوي به نفع فرانسويها ناپلئون بناپارت تمام شد. رويداد:

1822 ميلادي سال:
كشور" برزيل "پهناورترين ممالك آمريكاي جنوبي و تنها مستعمر كشور پرتغال در آن قاره استقلال خود را اعلام كرد و عامل اين استقلال" دون پدروي - اول "دومين پادشاه برزيل بود" .برزيل "روز 16 نوامبر 1500 توسط پرتغاليها كشف شده و از روز 27 فوريه 1509 ميلادي به صورت مستعمره پرتغال درآمده بود .سلطه پرتغال بر اين كشور 213 سال طول كشيد .به روز 2 ژوييه 1889 مراجعه شود رويداد:

1829 ميلادي سال:
اولين" اتوبوس "جهان ساخته شد و مبتكر اين وسيله نقليه جديد كه بر مبناي اختراع كالسكه بوجود آمده بود ،يك انگليسي به نام" جورج شيليبر "بود .اتوبوسي كه در اين روز توسط" جورج شيليبر "به كار افتاد با نيروي سه اسب حركت ميكرد و 22 مسافر را حمل مينمود و از اين حيث شبيه دليجانهاي قديمي بود كه به جاي بيابان در داخل شهرها ،مسافرين را حمل و نقل مينمود .به روز 7 سپتامبر 1831 مراجعه شود رويداد:

1866 ميلادي سال:
"ÊÑíÓÊÇä ÈÑäÇÑÏ "äæíÓäÏå ÔæÎ ØÈÚ æ ãäÞÏ ãÚÑæÝ ÝÑÇäÓæí ÏÑ" ÈÒÇäÓæä "ãÊæáÏ ÔÏ ÇÒ ÏæÑÇä ÊÍÕíá ÈÇ ÇÏÈíÇÊ ÂÔäÇ ÔÏ æ ÇÒ åãÇä ÒãÇä ÈæÏ ßå ÑÝÊå ÑÝÊå äÇãÔ Èå ÚäæÇä íß äæíÓäÏå ÌæÇä ÈÑ ÓÑ ÒÈÇäåÇ ÇÝÊÇÏ .äÇã ÇÕáí Çæ" á "ÈæÏ æáí ÎæÏÔ ÊÑíÓÊÇä ÈÑäÇÑÏ ÇãÖÇÕ ãíßÑÏ .æí Ó ÇÒ 81 ÓÇá ÒäÏí ¡Èå ÓÇá 1947 ãíáÇÏí ¡Ôã ÇÒ ÌåÇä ÝÑæ ÈÓÊ .Èå ÑæÒ 22 ӁÊÇãÈÑ 1947 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1927 ميلادي سال:
كشتار فجيع" كمونيستهاي چين "توسط افرادي نيروي حزب" كوئ- ومين - تانگ "به رهبري" چيانكايچك "اتفاق افتاد و دهها هزار نفر از كمونيستها نيز بعدها تيرباران شدند كه زن" مائوتسه - تونگ "يكي از آنها بود .علت اصلي قيام مائوتسه تونگ كه به اخراج چيانكايچك از چين منجر شد خيانت چيانكايچك به كمونيستها بود كه با آنان عليه ژاپنيها متحد شده بود .به روز 16 نوامبر 1893 مراجعه شود رويداد:

1930 ميلادي سال:
"بودوئن اول "پادشاه جوان كشور بلژيك كه در حال حاضر زمامداري آن كشور را به عهده دارد ،در" بروكسل "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي فرزند لئوپولد سوم و" پرنسس آستريد سوئدي "بود" .بودوئن اول "روز 16 ژوييه 1951 ميلادي بعد از مخالفت سوسياليستهاي بلژيك با سلطنت پدرش و استعفاي او از سلطنت ،به پادشاهي رسيده بود .به روز 16 ژوييه 1951 مراجعه شود رويداد:

1940 ميلادي سال:
بمباران مدهش و تاريخي لندن توسط 600 هواپيماي بمبافكن آلماني كه 400 هواپيماي شكاري نيز آنها را محافظت ميكردند انجام شد .اين بمباران كه به دستور" رايش مارشال هرمان گورينگ "وزير هواپيمايي آلمان نازي و تصويب هيتلر پيشواي آلمان صورت گرفت ،مدت 11 ساعت به طول انجاميد و نيمي از لندن ويران شد و در حدود 2000 نفر تلفات داشت. رويداد:

1944 ميلادي سال:
اولين موشك (V-2) يا سلاح انتقامي آلمانيها به طرف لندن پرتاب شد .مخترع اين مشكوك كه از مسافت دور ميتوانست در پايتخت انگلستان منفجر شود" فون براون "نام داشت كه بعد از جنگ به خدمت آمريكاييها درآمد .پرتاب موشكهاي (V-2) به انتقام بمبارانهايي بود كه از طرف انگليسيها در سرزمينهاي اشغالي آلمان صورت گرفته بود. رويداد:

1962 ميلادي سال:
"گاستون - ياشلار "يكي از برجستهترين فلاسفه و نويسندگان فرانسه در قرن بيستم ،پس از 78 سال زندي بدرود حيات گفت .اين اديب مشهور كه به او" فيلسوف خيالي "لقب داده بودند ،روز 27 ژوئن 1884 ميلادي در" بردو "متولد شده بود .از آثار مهم او" آشنايي نزديك - روح جديد علمي - آب و خيالات و هوا و تفكرات "را بايد نام برد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .