َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
1275 ميلادي سال:
شهر آمستردام ،پايتخت سياسي هلند امروز در كنار رودي به نام" آمستل "بنيانگذارده شد .اين شهر كه بزرگترين و آبادترين شهرهاي هلند و يكي از فعالترين بنادر بازرگاني جهانست ،در حدود يك ميليون نفر سكنه دارد و 60 درصد فعاليت بازرگاني هلند در آن متمركز است .ترقي و شهرت آمستردام از قرن هفدهم شروع شد و بعدها به جاي لاهه پايتخت سياسي هلند شد. رويداد:

1723 ميلادي سال:
براي اولينبار ،يك قلمه درخت قهوه وارد سرزمين آمريكا شد و اولين سرزميني كه در آمريكا قهوه پرورش داد" جزيره مارتينيك "بود .اين درخت توسط يك افسر جوان از كاخ لويي پانزدهم پادشاه فرانسه به آن ناحيه برده شده بود .از مارتينيك نهالهاي قهوه به آمريكاي جنوبي رسيد و امروزه اين منطقه وسيع در دنيا به علت مساعد بودن آب و هوا بزرگترين مركز قهوه جهان شده است. رويداد:

1744 ميلادي سال:
شهر پراگ و پايتخت چكاسلواكي امروزي و بوهم قرن هجدهم ،بار ديگر در جريان جنگهاي هشت ساله اتريش دست بدست شد و اين بار فاتحين پراگ پروسيها بودند كه به فرماندهي پادشاه جنگاور خود" فردريك "دوم آن شهر را تسخير كردند .پراگ ابتدا توسط فرانسويها تسخير شد و بعد اتريشيها آن شهر را گرفتند و در اين روز پروسيها براي كمك به فرانسويها پراگ را تصرف كردند. رويداد:

1791 ميلادي سال:
"موزارت "نابغه دنياي موسيقي قرن هجدهم ميلادي اتريش ،پس از 35 سال بدرود حيات گفت" وولفگانگ آمادئوس موزارت "روز 27 ژانويه 1756 ميلادي در سالزبورگ متولد شده و از سه سالگي با موسيقي آشنا شده بود .از مهمترين آثار" موزارت "ميتوان" دختر ساده - مهرداد ايدومنئو - دستبرد در سرا - عروسي فيگارو - پراگ و اپراي دون "را نام برد .به روز 27 ژانويه 1756 مراجعه شود رويداد:

1847 ميلادي سال:
جنگهاي استقلالطلبي الجزاير در قرن نوزدهم با شكست و اسارت سردار شورشي عرب" اميرعبدالقادر بن محييالدين "پايان يافت و علت شكست وي خيانت سلطان مراكش بود كه با عبدالقادر عليه فرانسويان اتحاد داشت .اين جنگها كه دوره اول آن از روز 30 نوامبر 1832 و دوره دوم آن از 18 نوامبر 1839 شروع شده بود جمعاش 15 سال طول كشيد .به روز 18 نوامبر 1839 مراجعه شود رويداد:

1887 ميلادي سال:
طغيان تاريخي شط" هوانگهو "در چين آغاز شد و تلفاتي كه از اين طغيان به مردم چين وارد آمد ،در تاريخ سابقه نداشت .رود هوانگهو تا روز 10 اكتبر همان سال يعني در حدود 35 روز در حال طغيان بود .شهرها و مزارع بسياري به زير آب رفت و چون طغيان به پايان رسيد مجموعاش 900 هزار نفر بر اثر سيل و ساير عوارض ناشي از آن كشته شده بودند .به روز 10 اكتبر 1887 مراجعه شود رويداد:

1888 ميلادي سال:
"رادها كريشنان "دومين رييس جمهوري هندوستان در يك خانواده فقير برهمن در" تيروتاني "نزديك بندر معروف" مدرس "متولد شد .پس از ختم تحصيلات و ورود به دانشگاه در 28 سالگي استاد فلسفه مدرس شد و سپس به تحقيق و نگارش آثار متعددي چون" نقش مذهب در فلسفه "دست زد .وي پس از مشاغل مختلف سياسي بعد از مرگ" راجندرا - پراساد "به رياست جمهوري هند رسيد. رويداد:

1905 ميلادي سال:
معاهده تاريخي" پورتسموت "در يكي از شهرهاي ايالات متحده آمريكا بين ژاپن و امپراتوري روس به امضاص رسيد .به موجب اين معاهده كه به جنگ ميان دو امپراتوري بر سر" كره "خاتمه ميداد ،ژاپنيها كره را تحتالحمايه خود كردند و پورت آرتور و شبه جزيره ليائتونگ را با قسمتي از جنوب شبه جزيره ساخالين گرفتند .اين جنگ به نفع ژاپن پايان يافت .به روز 18 فوريه 1904 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
"شارل پگي "شاعر و اديب معروف فرانسوي كه 41 سال بيشتر از عمر او نميگذشت ،در يكي از پيكارهاي جنگ اول جهاني در حالي كه با درجه افسر احتياط خدمت ميكرد كشته شد .شارل پگي روز 7 ژانويه سال 1873 ميلادي در اورلئان متولد شده و از دانشسراي عالي پاريس در رشته ادبيات فارغالتحصيل شده بود" چمدان باز "مهمترين اثر اوست .به روز 7 ژانويه 1783 مراجعه شود رويداد:

1915 ميلادي سال:
جنگ بزرگ و پر تلفات" چهار روزه "ميان آلمانيها و فرانسويها درگرفت و اين ،يكي از خونينترين جنگهايي بود كه در جريان جنگ اول جهاني اتفاق افتاد .جنگ 4 روز شب و روز ادامه داشت و فرمانده سپاهيان فرانسوي سپاهيان فرانسوي ژنرال" ژوفر "با فداركاري بينظيري موفق به شكست دادن آلمانيها شد .هدف از اين جنگ ،جلوگيري از تصرف پاريس بدست آلمانيها بود. رويداد:

1951 ميلادي سال:
"ملك طلال "ارشد اولاد ملك عبدالله پادشاه اردن كه روز 20 ژوييه 1951 ميلادي به دست يكي از جوانان افراطي" اردن "به قتل رسيده بود ،به عنوان دومين پادشاه اردن به سلطنت رسيد .سلطنت ملك طلال تا روز 2 مه 1952 ميلادي كه به عنوان بيماري روحي به موجب راصي پارلمان اردن از سلطنت خلع شد ادامه داشت و پس از او فرزندش ملك حسين به سلطنت رسيد .به روز 2 مه 1952 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .