َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
27 روز:
1500 ميلادي سال:
براي اولين بار يك زن ،در علم طب درجه دكتري گرفت و اين هيجانانگيزترين وقايع جهان در قرن شانزدهم ميلادي محسوب ميشد .اين خانم دكتر ،دوشيزه جواني به نام فلورانس از مردم شهر فلورانس ايتاليا بود كه در 24 سالگي از دانشگاه" پادووا "فارغالتحصيل شد .دانشگاه پادووا اولين دانشگاه در اروپا و جهان است كه درهاي خود را به روي زنان باز كرد. رويداد:

1514 ميلادي سال:
"ژان گوژون "استاد بزرگ مجسمهسازي فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي در ايالت" نورماندي "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي يكي از پرچمداران نهضت ادبي و هنري" رنسانس "در فرانسه محسوب ميشود و از برجستهترين آثار او ،چند كليسا را ميتوان نام برد .ژان گوژون روز 26 ژوئن 1567 ميلادي بدرود زندگي گفت .به روز 26 ژوئن 1567 مراجعه شود رويداد:

1697 ميلادي سال:
"لوئيزيان "ايالت وسيعي كه در جنوب آمريكا روز 7 آوريل 1682 ميلادي توسط" كاوليه دولاسال "كشف شده بود ،توسط يك دريانورد فرانسوي به نام" ايبرويل "رسماش براي فرانسه تصرف شد .براي تصرف اين سرزمين كه انگليسيها نيز قصد تصرف آن را داشتند ،ايبرويل تنها 90 نفر همراه داشت .وي در اين واقعه يك كشتي انگليسي را غرق كرد و يكي را اسير نمود .به روز 16 فوريه 1661 مراجعه شود رويداد:

1705 ميلادي سال:
"ژوزف اول "امپراتور معروف اتريش و آلمان ،در حالي كه 27 سال از عمر او سپري شده بود به مقام امپراتوري رسيد .ژوزف اول فرزند لئوپولد اول بود و روز 5 اكتبر 1678 ميلادي در" وين "پايتخت اتريش قدم به عرصه وجود گذاشت .اين پادشاه كه در جنگهاي اتحاد كبير عليه لويي چهاردهم شركت داشت ،روز 17 آوريل 1711 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 17 آوريل 1711 مراجعه شود رويداد:

1766 ميلادي سال:
"كروتيزر "ويولونيست بزرگ كه در شمار اساتيد بزرگ موسيقي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي محسوب ميشود در" ورساي "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام كوچك اين مرد هنرمند" رودولف "بود و از 12 سالگي آرشه بدست گرفت و در 20 سالگي به عنوان يك نوازنده زبردست به شهرت رسيد .مرگ رودولف كروتيزر روز 5 فوريه 1831 اتفاق افتاد .به روز 5 فوريه 1831 مراجعه شود رويداد:

1767 ميلادي سال:
"شاتوبريان "اديب بزرگ و نويسنده و شاعر معروف قرون 18 و 19 فرانسه در" سن مالو "پاي به جهان گذاشت .نام اصلي وي" فرانسوا - رنه - اوگوست يكنت دوشاتوبريان "بود .مهمترين اثر وي تتبع در ادبيات انگليسي و ترجمه بهشت گمشده اثر" ميلتون ،"شاعر انگيسي بود .وي روز 4 ژوييه 1848 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 4 ژوييه 1848 مراجعه شود رويداد:

1792 ميلادي سال:
فاجعه" كشتار زندانيان "در خلال وقايع انقلاب كبير فرانسه اتفاق افتاد .در اين فاجعه به دستور" ژان پل مارا "مدير روزنامه دوست ملت كه از سران انقلاب بود براي اين كه خيال انقلابيون از طرفداران لويي شانزدهم كه زنداني بودند راحت شود 300 ،جلاد كليه زندانيان پاريس را به قتل رساندند .در مدت 4 روز كشتار در حدود 1500 نفر بيگناه كشته شدند. رويداد:

1797 ميلادي سال:
كودتاي ضد طرفداران سلطنت در فرانسه روي داد و در اين كودتا كه به ابتكار و فكر" باراس "از رجال انقلابي ترتيب داده شده بود ،بساط طرفداران سلطنت كه محبوبيت زياد پيدا كرده بودند به كلي برچيده شد و امي دكنت دوپروونس برادر لويي 16 براي سلطنت ،با تبعيد و اعدام دستهجمعي طرفداران او مبدل به ياصس شد .اين كودتا در تاريخ فرانسه به نام" كودتاي 18 فروكتيدور "معروف است. رويداد:

1828 ميلادي سال:
"هيپوليتتن "مورخ و نويسنده فرانسوي در قرن نوزدهم در" ووزير "متولد شد .قبل از اين كه نامش به عنوان يك نويسنده تاريخي معروف شود ،به كار انتقاد ادبي مشغول بود و در اين راه شهرت داشت .از مهمترين آثار" هيپوليت تن "كه روز 27 آوريل سال 1893 ميلادي در 65 سالگي مرد" تاريخ ادبيات انگلستان و مبادي قديم فرانسه "را بايد نام برد .به روز 27 آوريل 1893 مراجعه شود رويداد:

1829 ميلادي سال:
انقلاب و شورش هشت ساله مردم يونان براي بدست آوردن آزادي و استقلال كشور خويش با پيروزي پايان يافت .اين انقلاب را يونانيان از روز 18 فوريه 1821 ميلادي شروع كردند و در جريان آن از حمايت ممالك بزرگي چون روسيه - فرانسه و انگلستان برخوردار شدند تا سرانجام پس از شكست امپراتوري عثماني ،يونانيان به آزادي و استقلال دلخواه خود رسيدند .به روز 18 فوريه 1821 مراجعه شود رويداد:

1829 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي" ادرنه "در شهري به همين نام واقع در منطقه اروپايي تركيه امروز بين امپراتوري عثماني و امپراتوري روسيه به امضا رسيد .اين قرارداد پس از تصرف ادرنه توسط مارشال" ديهبيچ "روسي در 28 آوريل 1829 ميلادي به تقاضاي امپراتور عثماني بسته شد ،و به موجب آن ،يونان كه تا آن زمان جزص متصرفات اروپايي عثماني محسوب ميشد استقلال خود را بدست آورد. رويداد:

1841 ميلادي سال:
"استانلي "كاشف و جهانگرد و محقق بزرگ انگليسي در" دنبيگ "واقع در سرزمين" گال "انگلستان متولد شد و نام اصلي او" جون - روآلد - هانري - لورتون استانلي "بود .وي دوبار به آفريقا سفر كرد كه بار اول به جستجوي" لي ونگستون "سياح ديگر انگليسي بود .سفر دوم او كه جنبه اكتشافي داشت از روز 8 مه 1874 تا 21 اكتبر 1879 ميلادي طول كشيد .وي روز 27 ژانويه 1904 ميلادي مرد. رويداد:

1870 ميلادي سال:
سومين دوره جمهوري فرانسه پس از عزل ناپلئون سوم از سلطنت آن كشور توسط سه تن از وكلاي مجلس" ژول فاور - گام بتا و ژولفري "اعلام شد .سبب عزل امپراتور عدم كفايت و شجاعت او در جنگ سدان بود كه از مولتكه سردار آلماني شكست خورده و اسير او شده بود .سومين دوره جمهوري فرانسه با حمله آلمان به فرانسه روز 10 مه 1940 ميلادي پايان يافت .به روز 10 مه 1940 مراجعه شود رويداد:

1870 ميلادي سال:
دوره دوم جنگهاي آلمان و فرانسه در جريان پيكارهاي تاريخي 1870 ميلادي آغاز شد .جنگ فرانسه و آلمان كه به طور رسمي از روز 2 اوت همان سال آغاز شده بود روز 4 سپتامبر با عزل ناپلئون سوم از سلطنت و آغاز جمهوري سوم در فرانسه دوره اولش پايان يافت .دوره اول فقط يك ماه طول كشيد ولي دوره دوم كه در آن آلمان با ملت فرانسه ميجنگيد 5 ماه به طول انجاميد. رويداد:

1882 ميلادي سال:
اولين موتور برق توسط توماس آلوا - اديسيون اختراع شد و بعد از اختراع لامپ توسط وي در 21 اكتبر 1789 ميلادي اين دومين اختراع بزرگ وي محسوب ميشود .وي با اختراع اين دستگاه توانست برق لازم براي روشن كردن قسمتي از نيويورك را كه" منلوپارك "نام داشت تاصمين كند .اين موتور برق مدت 8 سال بدون وقفه به كار مشغول بود. رويداد:

1907 ميلادي سال:
برگن" ادوارد گريك "آهنگساز بزرگ نروژي در قرن نوزدهم ميلادي پس از 64 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 15 ژوئن 1943 ميلادي در متولد شده بود و بعد در كنسرواتوار ليپزيك زير نظر" موشش وريختر "استادان موسيقي به اين هنر آشنا شد .از آثار مهم گريك" سويت پرگينت - ترا دوست دارم - سه سونات و يولونسل و يك سونات پيانو "را بايد نام برد. رويداد:

1926 ميلادي سال:
"بوربنك "طبيعيدان و محقق معروف گياهشناسي آمريكا ،بعد از 77 سال زحمت كه 67 سال آن به تحقيق و تجربه و ردهبندي گياهان مختلف گذشت ،بدرود حيات گفت" .لوتر - بوربنك "روز 18 فوريه 1849 ميلادي در" لادومل "متولد شده بود .وي با ثروتي كه داشت باغ بسيار بزرگي براي خود در" سانتاكروزا "واقع در كاليفرنيا خريد و تا آخر عمر در همان باغ به تحقيق پرداخت .اين باغ هنوز هم وجود دارد. رويداد:

1928 ميلادي سال:
"پنيسلين "نوشداروي معجزآساي قرن بيستم به همت يك پزشك انگليسي به نام دكتر" الكساندر فلمينگ "كشف شد .وي اين نوشدارو را از كفكهايي كه دريك محيط رشد طبي براي رشد ميكروب" استافيلوكوك "بوجود آمده بود بدست آورد و بخاطر اين كشف ،در سال 1945 ميلادي به دريافت جايزه نوبل در رشته طب و بعد نيز به دريافت لقب" سر "از دربار انگلستان مفتخر گرديد. رويداد:

1933 ميلادي سال:
اولين مسابقه رسمي باسكتبال انجام شد و به علت استقبال شديدي كه ورزشدوستان از اين بازي پر هيجان دسته جمعي به عمل آوردند ،دو سال بعد باسكتبال رسماش جزص مسابقات بينالمللي درآمد و هر دو سال يك بار در يكي از ممالك جهان بسكتباليستهاي جهان براي مسابقه دور هم جمع ميشوند .اولين مسابقه بينالمللي باسكتبال در سال 1935 در ژنو با شركت 10 تيم اروپايي انجام شد كه تيم" لتوني "برنده شد. رويداد:

1941 ميلادي سال:
محاصره تاريخي" لنينگراد "بندر معروف روسيه شوروي توسط نيروهاي آلمان نازي كه در آن زمان سرگرم جنگ در روسيه بودند آغاز شد و اين محاصره تا روز 12 ژانويه سال 1943 ميلادي كه آثار شكست در نيروهاي آلماني پديدار گرديد ادامه داشت .در محاصره لنينگراد روسها با وجود كمي نفرات و آذوقه به سختي در مقابل آلمانيها جنگيدند .و سرانجام نيز لنينگراد تسليم نشد. رويداد:

1950 ميلادي سال:
ايالت معروف" كوانتونگ "كه يكي از مهمترين ايالات امروزي كشور چين كمونيست محسوب ميشود ،به تصرف دولت چين درآمد" .كوانتونگ "در جريان حملات ژاپنيها به چين در 22 ژانويه 1905 ميلادي به تصرف ژاپن درآمده بود .بعد از شكست 1945 كوانتونگ مدت 5 سال به طور آزاد اداره شد و در اين روز چين مالك اين سرزمين شد .به روز 22 ژانويه 1905 مراجعه شود رويداد:

1965 ميلادي سال:
"آلبرت شوايتزر "طبيب دانشمند و انساندوست بزرگ قرن بيستم به دنبال يك بيماري سخت در نود سالگي در بيمارستاني كه خودش آن را ساخته بود بدرود حيات گفت .اين مرد عجيب كه آهنگساز ،شاعر ،نقاش ،طبيب ،مورخ و نويسنده بزرگي بود به پاس خدمات فراوانش به مردم محروم آفريقا در سال 1952 ميلادي جايزه صلح نوبل را دريافت داشته بود .به روز 14 ژانويه 1965 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .