َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
1243 ميلادي سال:
سپاهيان امپراتور چين" قوبيلاي - قاآن "پسر چنگيزخان مغول بر سرزمين ثبت دست يافت و او نخستين پادشاه غير چيني بود كه ثبت را گرفت .حكومت مغولان بر تبت كه هميشه محل نفوذ پيروان متعصب بود است ،مدت زيادي دوام نيافت .و راهبان بودايي بر اوضاع مسلط شدند .ثبت كه در قرن نوزدهم به تصرف انگليسيها درآمد امروزه هم متعلق به چين كمونيست است. رويداد:

1460 ميلادي سال:
"واسكو دوگاما "دريانورد مشهور پرتغالي مشهور به" كاشف بزرگ "در" سين "متولد شد .وي از اوان جواني به سبب علاقه زيادي كه به دريا داشت به دريانوردي پرداخت و به سبب لياقت فراوان به درجه درياسالاري رسيد .وي سفر دريايي مهمي در 11 نوامبر 1498 از اقيانوس براي راه يافتن به هندوستان انجام داد كه به نتيجه رسيد" .گاما "روز 15 مارس 1524 ميلادي مرد. رويداد:

1513 ميلادي سال:
"اقيانوس كبير "بزرگترين درياي عالم ،توسط" واسكونونه - دو - بالبوآ "درياسالار و كاشف معروف اسپانيايي معروف به" يكه سوار فاتح "كشف شد .كشف اين اقيانوس كه از افتخارات بالبوآ محسوب ميشود مدت 29 روز طول كشيد و از روز 1 سپتامبر 1513 آغاز شده بود .بعدها در" پاناما "كه اين كشف در آن سرزمين صورت گرفته بود ترعهاي حفر شد و دو اقيانوس اطلس و كبير به هم متصل شدند. رويداد:

1655 ميلادي سال:
"اوستاش لوسوئه "نقاش و هنرمند بزرگ فرانسوي در قرن هفدهم ميلادي ،پس از 38 سال زندگي به علت بيماري ريوي بدرود حيات گفت .اين هنرمند برجسته كه در فن تزئينات هنري در قرون هفدهم كمنظير بود ،روز 13 ژانويه 1617 ميلادي در پاريس متولد شده بود .از مهمترين آثار او تابلوي معروف" زندگي سنبرونو "را بايد نام برد .به روز 13 ژانويه 1617 مراجعه شود رويداد:

1669 ميلادي سال:
"ژان راسين "اديب معروف و نمايشنامهنويس بزرگ فرانسوي در قرن هفدهم ميلادي ،پس از 60 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست" .راسين "روز 12 مه 1639 ميلادي در" فرته ميلون "واقع در ايالت" شامپاني "متولد شده بود .از آثار برجسته او" فدر - يايزيد - ريفي ژني - برنيس - بريتانيكوس - آندروماك و ميتريدات "را بايد نام برد. رويداد:

1730 ميلادي سال:
"سپاه رستگاري "به همت كشيش جواني به نام" وسلي "براي نجات ايمان و اعتقاد مردم انگلستان كه به سرعت رو به زوال اخلاقي ميرفتند ،ايجاد شد و افراد اين سپاه كه همه جوان و موئمن بودند چنان تاصثيري در روحيه مردم گذاشتند كه نظير آن در تاريخ انگلستان بيسابقه بود .منع بردهفروشي در انگلستان و نهضت بهداشت عمومي براي مردم از آثار اين سياه است .به روز 29 ژانويه 1703 مراجعه شود رويداد:

1749 ميلادي سال:
"ادوارد جنسر "طبيب و محقق ،مكتشف و انساندوست معروف انگلستان در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" بركلي "قدم به عرصه وجود گذاشت .در آن زمان بيماري" آبله "هر ساله در دنيا كشتار ميكرد و وسيلهاي براي مبارزه با آن نبود" .جنر "كه بعد از اتمام تحصيلات در هندوستان مشغول كار شده بود بعد از تلاش زياد .روز 14 مه 1796 واكسن ضد آبله را كشف كرد و در 30 نوامبر 1822 مرد. رويداد:

1829 ميلادي سال:
"معبد ديانا "يكي از عجايب هفت گانه دنياي قديم در" افيوس "واقع در سرزمين يونان امروزي كشف شد .اين معبد بزرگ كه شاهكاري از معماري قرون گذشته است ،با سنگ مرمر خاصي ساخته شده بود كه آن را از جزيرهاي در درياي اژه استخراج ميكردند .و تاريخ ساختمان آن به چهار صد سال قبل از ميلاد ميرسد .به سبب شكوه و زيبايي خيرهكننده اين معبد آن را جزص عجايب هفتگانه ميدانند. رويداد:

1836 ميلادي سال:
حمله سپاهيان فرانسوي براي تصرف شهري به نام" كنستانتين "كه در شمال شهر تاريخي الجزيره قرارداد آغاز شد .براي تصرف كامل الجزيره كه قسمتهايي از آن روز 5 ژوييه 1830 ميلادي تصرف شده بود ،فتح كنستانتين كه به صورت دژي محكم بر سر راه الجزيره قرار داشت لازم بود .پس از يك سال نبرد و در حدود 11 هزار نفر تلفات از اعراب و فرانسويان ،اين شهر روز 13 اكتبر 1837 ميلادي فتح شد. رويداد:

1841 ميلادي سال:
"ژرژ كلمانسو "سياستمدار بزرگ و ميهنپرست فرانسوي در" موئي لرون آن - يارد "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در بحرانيترين اوضاع فرانسه يعني جنگ بينالملل اول و پيكار با آلمان .ملت خود را رهبري كرد و آنان را به پيروزي رسانيد و در مراسم قرارداد صلح يكي از سه شخصيت اصلي بود .كلمانسو كه به" ببر فرانسه "معروف شده بود .به سال 1929 ميلادي مرد به روز 27 آوريل 1929 مراجعه شود رويداد:

1877 ميلادي سال:
"اوربن - لووريه "يكي از برجستهترين منجمين و علماي هياصت فرانسوي در قرن نوزدهم ميلادي پس از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت" .لوويه "روز 19 فوريه 1811 ميلادي در" سن لو "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از نتايج تحقيقات و مطالعات نجومي او ،كشف سياره جديدي در منظومه شمسي بود كه امروزه به نام" نپتون "معروف است .به روز 19 فوريه 1811 مراجعه شود رويداد:

1891 ميلادي سال:
"هرمان ملويل "يكي از بزرگترين نويسندگان ايالات متحده آمريكا در قرن نوزدهم ميلادي پس از 72 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 1 اوت 1819 ميلادي در نيويورك متولد شده بود و از مهمترين آثار اين نويسنده رنجديده و بلاكشيده ،ميتوان" موبي دريك يا نهنگ سفيد - روبرن - وايت جاكت - دكلبان و ماروي "را نام برد .به روز 1 اوت 1819 مراجعه شود رويداد:

1895 ميلادي سال:
"لويي پاستور "تابناكترين و درخشانترين چهرههاي علمي قرن نوزدهم ميلادي جهان ،پس از 73 سال زندگي تواصم با افتخار و پيروزي بدرود حيات گفت و صدها موئسسه پاستور كه در ممالك مختلفه جهان به كار تحقيقات علمي و بهداشتي مشغولند ياد او را تا ابد زنده نگه ميدارند .پاستور روز 27 دسامبر 1822 ميلادي متولد شده بود و شناساندن ميكروب به مردم و مداواي بعضي امراض از آثار برجسته اوست. رويداد:

1914 ميلادي سال:
محاصره و جنگهاي خونين ،ميان سربازان آلماني و سپاهيان مدافع بلژيكي به خاطر بندر معروف" آنورس "كه در شمال كشور بلژيك واقع است آغاز شد .اين جنگ در حقيقت آخرين پيكار مهم آلمان و بلژيك در جنگ اول جهاني است زيرا پادشاه بلژيك با 80 هزار سپاه در" آنورس "بودند .جنگ آنورس تا روز 9 اكتبر طول كشيد و در اين روز آنورس بدست آلمانيها سقوط كرد .به روز 9 اكتبر 1914 مراجعه شود رويداد:

1920 ميلادي سال:
قرارداد معروف به" معاهدهالسيب "بين بريتانياي كبير و مقامات سرزمين عربي" عمان "به امضاص رسيد و به موجب اين معاهده ،دولت انگلستان پس از يكصد سال كه بر عمان تسلط داشت استقلال آن سرزمين را به رسميت و قانوني شناخت .انگليسيها در 13 سپتامبر سال 1820 ميلادي پس از جنگهاي شديد موفق به استقرار نفوذ خود در عمان شده بودند .به روز 13 سپتامبر 1820 مراجعه شود رويداد:

1944 ميلادي سال:
فرانسه از سلطه آلمان نازي خارج شد و به اين ترتيب دوران سلطه 4 ساله آلمانيها بر فرانسه به پايان رسيد .فرانسه در دوران جنگ بينالملل دوم از روز 10 مه 1940 ميلادي مورد حمله نازيها قرار گرفت و روز 14 ژوئن 1940 پاريس به اشغال آنان درآمد و كار اشغال فرانسه به پايان رسيد .آزادي فرانسه بعد از افتتاح جبهه دوم در فرانسه صورت گرفت .به روز 10 مه و 14 ژوئن 1940 مراجعه شود رويداد:

1966 ميلادي سال:
"ليليان اسميت "نويسنده معروف آمريكايي ،بعد از 68 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .ليليان اسميت به سال 1898 ميلادي در شهر" دايتون "واقع در ايالت اوهايو متولد شده بود .شهرت" ليليان اسميت "با انتشار كتاب" ميوه عجيب "آغاز شد و در سلك نويسندگان موفق درآمد" .باران بر دامنه و - باغ وحش "نيز از ساير آثار هستند .به روز 10 اكتبر 1898 مراجعه شود رويداد:

1966 ميلادي سال:
"آندره برتون "شاعر معروف سبك" سوررئاليسم "فرانسه بعد از يك حمله قلبي در بيمارستان" لاري بواريز "پاريس بدرود حيات گفت .آندره برتون كه از بانيان مكتب سوررئاليست فرانسه محسوب ميشد به سال 1902 ميلادي در پاريس متولد شده و يكي از 5 اديب فرانسه در قرن بيستم است كه آثارش در تحول افكار دنياي امروز موئثر بوده است .به روز 16 آوريل 1902 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .