َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1689 ميلادي سال:
سلطنت واقعي و بلامنازع پطر كبير نامدارترين سلاطين و امپراتوران روسيه آغاز شد .پطر فرزند" فئودور "سومين تاجدار سلسله رومانوفها بود ولي به سبب كمي سن ،خواهر او" سوفي استرلتسي "با عنوان نايبالسلطنه قصد داشت سلطنت را از برادر بگيرد ولي پطر با كمك دوستانش در 5 اوت همان سال عليه او قيام كرد و در اين روز مقام خود را بدست آورد .به روز 5 اوت 1689 مراجعه شود رويداد:

1768 ميلادي سال:
"فرانسواي اول "امپراتور اتريش در" فلورانس "متولد شد .وي فرزند لئوپولد امپراتور اتريش بود و از سال) 1792 روز 1 مارس (به جاي پدر امپراتور اتريش و آلمان بود و لقب فرانسواي دوم داشت .در سال 1806 ميلادي وي با عنوان فرانسواي اول تنها به امپراتوري اتريش قناعت كرد .فرانسواي اول كه بسيار مستبد و سختگير بود با قدرت تمام ،تا روز 6 مارس 1835 ميلادي سلطنت كرد. رويداد:

1808 ميلادي سال:
ملاقات تاريخي معروف به" ديار ارفورت "در شهر به همين نام واقع در آلمان ،ميان دو امپراتور بزرگ ،تزار آلكساندر اول امپراتور روسيه و ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه آغاز شد .هدف از اين ملاقات كه در حضور گروهي از درباريان و شاهزادگان روسي و فرانسوي صورت گرفت تجديد اتحاد سياسي و نظامي روسيه و فرانسه بود .اين ملاقات تا روز 14 اكتبر 1808 اكتبر طول كشيد. رويداد:

1821 ميلادي سال:
اوگوستين ايتوربيد دوران سلطه و تفوق سياسي و نظامي دولت اسپانيا بر كشور مكزيك پايان يافت و در جريان انقلابي كه به رهبري ژنرال ميهنپرست معروف مكزيكي ايجاد شده بود ،بعد از 300 سال آن كشور مستقل شد .مكزيك در جريان جنگهاي خونين هرناندو كورتز در سال 1521 به تصرف اسپانيا درآمده بود .به روز 5 فوريه 1917 و 4 اكتبر 1823 مراجعه شود رويداد:

1896 ميلادي سال:
مهاجرت بزرگ سكنه اروپا مخصوصاش روسيه به سيبري آغاز شد و وسعت اين مهاجرت با وجود يخبندانها و سرماي شديد سيبري به قدري بود كه در مدت 15 سال 5 مليون نفر به سكنه قبلي سيبري كه با 12/5 ميليون كيلومتر مربع مساحت فقط 2 ميليون نفر جمعيت داشت افزوده شد .سيبري امروز در حدود دو ميليون نفر جمعيت دارد .و يكي از سرزمينهاي وسيعي و مهم شوروي محسوب ميشود. رويداد:

1939 ميلادي سال:
"ورشو "پايتخت" لهستان "بعد از 11 روز مقاومت در حالي كه از روز 24 سپتامبر مورد بمباران دائمي آلمانيها قرار داشت ،به علت قطع لولههاي آب و برق و گاز و خطوط ارتباطي و قتل عده زيادي از مدافعان آن سرانجام تسليم شد .ورشو ،از روز 16 سپتامبر همان سال توسط افراد ارتش نازي به دستور هيتلر محاصره شده بود .در جريان مدافعه ورشو در حدود 80 هزار نفر كشته شدند. رويداد:

1940 ميلادي سال:
"قرارداد پولادين "ميان سه دولت متحد در جنگ دوم جهاني به امضاص رسيد ،اين قرارداد كه به موجب آن سه پايتخت يعني) رم - برلن و توكيو (به وسيله محوري به هم مربوط ميگرديد ،ميان دولتهاي آلمان نازي - ايتالياي فاشيست و امپراتوري ژاپن امضاص شد و به اين سبب به اين دول در جنگ دوم" محور "ميگويند .حمله ژاپن به آمريكا و دخالت آمريكا در جنگ دوم از نتايج اين قرارداد بود. رويداد:

1941 ميلادي سال:
در جريان جنگهاي خونين روسيه شوروي و آلمان نازي بزرگترين پيروزي نصيب ارتش رايش سوم شد و در جبهه" خيو "نه تنها روسها به سختي هنگام پيكار شكست خوردند بلكه 665 هزار نفر از سربازان و افسران آن كشور نيز اسير شدند و اين بزرگترين رقم اسير در جريان جنگ دوم بينالملل بود .جنگ روسيه آلمان را روز 22 ژوئن همان سال آغاز شده بود. رويداد:

1949 ميلادي سال:
شهر تاريخ و پر جمعيت" پكن "رسماش به عنوان پايتخت چين كمونيست انتخاب و اعلام شد .شهر تاريخي پكن كه در مشرق چين قرار گرفته داراي 4 ميليون نفر جمعيت بوده و از مراكز بزرگ سياسي - اقتصادي و فرهنگي چين محسوب ميشود .انتخاب اين شهر به پايتختي چين كمونيست بعد از انتقال حكومت چيانكايچك از خاك اصلي چين به جزيره فورموز صورت گرفت. رويداد:

1962 ميلادي سال:
بزرگترين طوفان قرون اخير جهان در ژاپن اتفاق افتاد .شدت اين طوفان به قدري زياد بود كه نه تنها صدها ده و قريه و پل را ويران كرد بلكه سراسر يك جنگ وسيع را نيز به طور كامل شخم زد و همه درختهاي آن را از ريشه درآورد .مجموع تلفات جاني كه در اين طوفان وارد آمد بالغ بر چهار هزار نفر بود و بيش از 5 هزار كودك نيز مفقود شدند .خسارت مادي اين طوفان 50 ميليارد" ين "بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .