َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
27 روز:
-145 ميلادي سال:
كشور" نوميديه "يكي از معروفترين و مهمترين ممالك شمال آفريقا در قرن دوم قبل از ميلاد ،به تصرف سپاهيان نيرومند رومي درآمد و به اين ترتيب فتح كارتاژ كه سال قبل ،روز 25 آوريل سال 146 قبل از ميلاد براي روميان مسلم شده بود كامل شد .نوميديه دولت مستقل نيرومندي بود كه در محل امروزي كشور الجزاير قرار داشت و بعدها به صورت يكي از حاصلخيزترين متصرفات روم درآمد. رويداد:

1634 ميلادي سال:
"والن اشتاين "جنگجوي حرفهاي و سردار نامآور آلماني در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي پس از 51 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 30 ژانويه 1583 در" هرمانيك "متولد شد و پس از مشاغل مختلف به امور نظامي مشغول شد .وي در جريان جنگهاي بزرگ مذهبي پروتستانها و كاتوليكهاي آلماني ،سردار آلمان در مقابله با گوستاو آدولف پادشاه سوئد بود .به روز 16 نوامبر 1632 مراجعه شود رويداد:

1769 ميلادي سال:
جزيره معروف" كرس "در درياي مديترانه ،بعد از جنگي خونين به تصرف" كنت دوفر "سردار فرانسوي درآمد و به اين ترتيب دوران تسلط فرانسويها بر اين جزيره آغاز شد كه هنوز هم ادامه دارد .جزيره كرس در جنوب درياي ليگوريا و شمال جزيره ساردني قرار گرفت ،در حدود 8720 كيلومتر مربع مساحت و 400 هزار نفر جمعيت دارد .ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه اهل همين جزيره بود. رويداد:

1792 ميلادي سال:
جنگ داخلي فرانسه در جريان انقلاب كبير در آن كشور ،كه بيشتر به نام" جنگ تويللري "از آن ياد شده است اتفاق افتاد در اين ماجرا ،سپاهيان وفادار به لويي 16 در تويللري كه اقامتگاه لويي 16 بود سنگربندي كردند و اين عده كه 900 نفر بودند از سربازان مزدور سويسي بودند .در جريان جنگ 400 نفر از آنان كشته شدند و جنگ به نفع انقلابيون به پايان رسيد و لويي شانزدهم زنداني گرديد. رويداد:

1805 ميلادي سال:
امپراتوري اتريش ،الحاق خود با به اتحاديه روسيه و انگلستان عليه ناپلئون بناپارت فرمانرواي فرانسه اعلام كرد و به اين ترتيب اتحاديه دو جانبه روس و انگليس در 11 آوريل سال 1805 ميلادي به يك اتحاد مثلث تبديل شد .نام اين اتحاديه كه بعدها آلمان نيز به آن پيوست" اتحاديه سوم اروپا عليه فرانسه "بود كه با شكست متحدين از فرانسه ،از هم پاشيد .به روز 11 آوريل 1805 مراجعه شود رويداد:

1830 ميلادي سال:
"لويي فيليپ "سومين پادشاه فرانسه بعد از ناپلئون بناپارت ،سلطنت 18 ساله خود را آغاز كرد وي قبل از سلطنت" دوك دورلئان "ناميده ميشد و پسر" فيليپ اگاليته "نواده برادر لويي 14 بود .وي بعد از انقلاب فرانسه عليه شارل دهم به سلطنت رسيد و در اين روز رسماش اداي سوگند وفاداري كرد .تا با قيام مجدد مردم در 24 فوريه 1848 از سلطنت كناره گرفت و به انگلستان گريخت .به روز 1 اكتبر 1850 مراجعه شود رويداد:

1848 ميلادي سال:
قرارداد صلح ميان دولت ايتاليا و امپراتوري اتريش به امضاص رسيد و اين اولين تلاش بزرگ ايتاليا براي رهايي از زير قبار سلطه اتريش بود كه به علت شكست" شارل آلبرت "پادشاه ساردني با شكست روبرو شد و علت اين شكست ،خيانت فرديناند دوم پادشاه" سيسيل "بود كه به شارل آلبرت قول مساعدت داده بود .نقشه اتحاد ايتاليا را جانشينان شارل آلبرت در قرن نوزدهم ميلادي اجرا كردند. رويداد:

1879 ميلادي سال:
اتحاد" اتريش - آلمان "بوجود آمد و در قرن نوزدهم ،اين اولين اتحاد دو كشور نبود زيرا ،قبلاش نيز آلمان و اتريش با هم قرارداد اتحاد داشتند .قبل از اتحاد اين دو كشور ،قرارداد تاريخي" اتفاق امپراتوران سهگانه "در برلن به سال 1872 ميلادي بين سه امپراتوري آلمان و روسيه و اتريش بوجود آمد .وقتي روسيه از اتفاق سه گانه كنار رفت ،پيمان اتفاق امپراتوران نيز به اتحاد اتريش و آلمان مبدل شد. رويداد:

1896 ميلادي سال:
"پل ورلن "شاعر معروف فرانسوي در قرن نوزدهم ميلادي پس از 52 سال زندگي به علت كثرت ميخوارگي بدرود حيات گفت .وي روز 20 ژانويه 1844 ميلادي در" متز "متولد شده بود ولي ،همه عمرش را در پاريس بسر برد .از مهمترين آثار او كه از صميميترين دوستان" آرتور رمبو "بود ،ميتوان" زمان خوشبختي - ترانه براي او - مرگ و افسانههاي عاشقانه "را نام برد .به او لقب ملكالشعراص فرانسه داده بودند. رويداد:

1897 ميلادي سال:
"تراكتور "توسط يك انگليسي به نام" جيمز روبرتسون "كه كشاورز و كشاورززاده بود اختراع شد .اين تراكتور كه براي تسريع در امر شخمزدن زمينهاي زراعتي خانواده" روبرتسون "بوجود آمده بود ،سه چرخ كوچك داشت و توسط يك موتور دو سيلندري كار ميكرد .به علت اهميت فراواني كه اين ماشين نوظهور داشت دولت انگلستان به تكامل آن همت گماشت و در نتيجه ،تراكتورهاي امروزي بوجود آمدند. رويداد:

1899 ميلادي سال:
"پل مولر "بيوشيميست معروف سويسي كه به او لقب" پدر د.د.ت "دادهاند ،در شهر" اولتن "متولد شد .پدرش شيميدان بود و او نيز مثل پدر به شيمي علاقمند شد و در همين رشته از دانشگاه فارغالتحصيل شد .بزرگترين كشف" پل مولر "كه روز 21 ماه اكتبر سال 1965 ميلادي بدرود حيات گفت" د.د.ت "براي دفع حشرات بود .به روز 21 اكتبر 1965 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
به دستور" هاري ترومن "رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا دومين بمب اتمي براي به زانو درآوردن ژاپن كه هنوز جنگ بينالملل دوم را با نيروهاي متفقين در خاور دور ادامه ميداد ،روي بندر" ناگازاكي "در مغرب جزيره كيوشو در ژاپن منفجر شد .مجموع تلفات ناشي از دومين بمباران اتمي در حدود 80 هزار نفر بود .اولين بمب اتمي بر فراز بندر" هيروشيما "منفجر شده بود .به روز 6 اوت 1945 مراجعه شود رويداد:

1962 ميلادي سال:
"هرمان هسه "نويسنده و اديب بزرگ آلماني ،بعد از 85 سال زندگي تواصم با فعاليت و حركت ،چشم از جهان فروبست .اين مرد بزرگ به سال 1877 هرمان هسه ميلادي در شهر" كالو "در سويس قدم به عرصه وجود گذاشته و پس از پايان تحصيلاتش به فعاليتهاي ادبي پرداخته بود .از مهمترين آثار بايد از" گرگ استپها و بازي با مرواريد شيشهاي "نام برد .به روز 27 ژانويه 1877 مراجعه شود رويداد:

1965 ميلادي سال:
"سنگاپور "جنوبيترين كشور شبه جزيره مالاكا در آسياي جنوب شرقي از گروه فدراسيون مالزيا ،خارج شد و به اين ترتيب استقلال كامل خود را اعلام كرد سنگاپور كه جزو مستعمرات آسيايي انگليس محسوب ميشد به سال 1963 مستقل شد ولي به فدراسيون مازيا پيوست و عضو آن شد .امروزه سنگاپور با 534 كيلومتر مربع مساحت و 1/5 ميليون جمعيت ،يك جمهوري مستقل آسياي جنوب شرقي محسوب ميشود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .