َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
983 ميلادي سال:
قيام خونين اقوام" وانده "كه از اقوام نيمه وحشي معروف قرن دهم ميلادي اروپا ،محسوب ميشدند عليه زمامداران آلماني آغاز شد و اقوام" وانده ،"از نژاد اسلاو بودند ،علت قيام اقوام وانده ،زورگويي پادشاهان آلماني بود كه قصد داشتند اراضي آنها را تصرف كنند .اين قيام 174 سال بعد در زمان سلطنت فردريك باربروس با سركوبي آنان پايان يافت .به روز 19 اكتبر 1157 مراجعه شود رويداد:

1514 ميلادي سال:
جنگ تاريخي چالدران ،كه يكي از بزرگترين و خونينترين جنگهاي تاريخ ايران و عثماني است ،در دشت مسطحي به همين نام بين تبريز و خوي درگرفت .در اين جنگ شاه اسمعيل اول صفوي فرمانده ايرانيان و سلطان سليمخان عثماني ملقب به" ياووز "فرمانده عثمانيها بود .با وجود همه تلاش و ابراز شجاعتهاي ايرانيان جنگ به نفع عثمانيان به پايان رسيد. رويداد:

1524 ميلادي سال:
"بايار "سردار نامآور فرانسوي كه نام اصلي او" پير دوترل سنيور بايار "بود پس از 48 سال زندگي كه قسمت عمده آن به جنگ سپري شد ،بدرود حيات گفت .وي كه از جمله سرداران بزرگ لويي دوازدهم در جنگهاي معروف ايتاليا بود روز 4 ژوييه سال 1476 ميلادي در" گرونوبل "متولد شده بود .بايار بر اثر مجروح شدن در جنگ در اين روز كشته شد .به روز 4 ژوييه 1476 مراجعه شود رويداد:

1557 ميلادي سال:
جنگ معروف به سن" كانتن "در جريان جنگهاي اسپانيا و فرانسه ميان آن دو كشور كه خصم خوني يكديگر بودند اتفاق افتاد .در اين جنگ فيليپ دوم پادشاه اسپانيا كه با ماري" تودور "ملكه انگلستان ازدواج كرده بود بر" هانري دوم "پادشاه فرانسه پيروز شد و شهر" سن كانتون "به تصرف او درآمد .تصرف بندر كاله در 15 ژانويه 1558 ميلادي به تلاقي اين پيروزي توسط فرانسويها صورت گرفت. رويداد:

1699 ميلادي سال:
انقلاب اجتماعي روسيه ،به رهبري پطر كبير امپراتور نامدار روسيه آغاز شد و در اين انقلاب كه پس از استقرار پطر كبير به سلطنت روسيه شروع شد ،هدف پطر كبير كوتاه كردن ريش و موي سر و لباسهاي مردان و زنان روسي بود كه آنان را به صورت نيمه وحشيان درآورد بود .پس از مبارزات فراوان ميان مرتجعين و تزار ،سرانجام پطر كبير پيروز شد و انقلاب به نتيجه رسيد .به روز 18 مه 1718 مراجعه شود رويداد:

1701 ميلادي سال:
"ژاك دوم "آخرين پادشاه انگلستان از سلسله استوارتها ،بعد از 68 سال زندگي و سه سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .ژاك دوم كه قبل از رسيدن به مقام سلطنت" دوك دويورك "نام داشت .پسر شارل اول و برادر شارل دوم بود .وي روز 5 دسامبر 1633 ميلادي متولد شد ،روز 16 فوريه 1685 ميلادي به سلطنت رسيد و روز 27 نوامبر 1688 از سلطنت خلع شد .به روز 27 نوامبر 1688 مراجعه شود رويداد:

1711 ميلادي سال:
قرارداد معروف به" پيمان زاتمار "در ناحيهاي به همين اسم در هنگري) مجارستان امروزي (ميان شورشيان مجار كه براي بدست آوردن حقوق و امتيازات خود از روز 1 ژانويه 1704 ميلادي با امپراتور اتريش به جنگ پرداخته بودند .با ژوزف اول امپراتور اتريش امضاص شد .اين قرارداد سبب شد تا سراسر هنگري با موافقت خود مجارها به تصرف اتريشيها درآيد .به روز 1 ژانويه 1704 مراجعه شود رويداد:

1790 ميلادي سال:
قرارداد صلح ميان امپراتوري روسيه و كشور سوئد به امضاص رسيد و به اين ترتيب جنگ ميان سوئد و روسيه كه از روز 21 ژوييه 1788 ميلادي آغاز شده بود ،تمام شد .جنگ سوئد و روسيه به تحريك فردريك دوم پادشاه پروس اتفاق افتاد ولي چون در اين زمان انقلاب فرانسه آغاز شد ،گوستاو سوم پادشاه سوئد براي كمك به لويي 16 با روسيه در اين روز صلح كرد .به روز 21 ژوييه 1788 مراجعه شود رويداد:

1836 ميلادي سال:
"سييس "يكي از برجستهترين و مشهورترين سياستمداران فرانسه در دوران انقلاب كبير و جمهوري اول آن كشور ،پس از 52 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام كامل او" امانوئل - ژوزف - سييس "بود و روز 6 ژانويه 1782 ميلادي در" فرژوس "متولد شده بود .وي قبل از شروع به كارهاي سياسي روحاني بود و بعد از آغاز انقلاب جزص سران موئثر انقلاب محسوب ميشد. رويداد:

1885 ميلادي سال:
كشور" برمه "كه امروز به صورت يك جمهوري مستقل و آزاد اداره ميشود ،بعد از 273 سال كه زير سلطه كمپاني هند شرقي انگلستان قرار داشت ،رسماش جزص متصرفات بريتانياي كبير درآمد" .برمه "كه در شمار ممالك آسياي جنوب شرقي محسوب ميشود ،روز 1 آوريل 1937 به استقلال داخلي نائل آمد و 11 سال بعد روز 4 ژانويه 1948 ميلادي كاملاش استقلال ياقت .به روز 30 اكتبر 1612 مراجعه شود رويداد:

1912 ميلادي سال:
"آلباني "كوچكترين ممالك شبه جزيره بالكان به استقلال داخلي رسيد و اين استقلال ،در كنفرانس دول بزرگ اروپايي كه فرانسه و انگليس و روسيه و ايتاليا در شمار آنها بودند اعلام شد .اين كشور كه بيش از دو هزار سال مورد تاخت و تاز قواي مختلف از ملل مختلف بود ،در آن زمان جزص ايتاليا بود .سه سال بعد روز 19 آوريل 1946 مراجعه شود رويداد:

1915 ميلادي سال:
دولت ايتاليا به امپراتوري عثماني كه به تازگي جزص متحدين) آلمان و اتريش (در آمده بود اعلان جنگ داد و بعد از اعلام جنگ ايتاليا به اتريش در 23 مه 1915 ميلادي ،اين دومين اعلان جنگ ايتاليا به متحدين بود .ايتاليا از جنگ رسمي با دولت اصلي متحدين يعني آلمان تا روز 27 اوت 1916 خودداري كرد و در اين روز به آن كشور نيز اعلام جنگ داد .به روز 23 مه 1915 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
"رينولد نيكلسون "اديب برجسته انگليسي پس از 77 سال زندگي بدرود زندگي گفت .اين مرد كه در ادبيات ايران دست داشت ،مريد مولانا جلالالدين رومي ،عارف و شاعر بزرگ ايراني بود و اولين ترجمه از اشعار مثنوي به طور كامل توسط او بود .پروفسور رينولد نيكلسون كه 25 سال از عمر خود را به تحقيق درباره مثنوي گذرانده بود روز 15 اوت 1868 متولد شده بود .به روز 5 اوت 1868 مراجعه شود رويداد:

1965 ميلادي سال:
يك تيم دو نفره از فضانوردان ايالات متحده مركب از" گوردون كوپر "و" كنراد "به وسيله موشك نيرومندي كه حامل سفينه فضايي آنان به نام" جميني "5 - بود به فضا پرتاب شدند و اين سومين پرواز فضايي بود كه توسط آمريكا صورت ميگرفت كوپر و كنراد ،در اين سفر فضايي كه 190 ساعت و 56 دقيقه بود 120 بار به دور زمين گرديدند و ركورد مدت پرواز فضايي را كه متعلق به" والري بيكوفسكي "فضانورد روسي به مدت 119 ساعت و 6 دقيقه بود شكستند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .