َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
30 روز:
1452 ميلادي سال:
"لئوناردو - داوينچي "نابغه بزرگ دنياي هنر نقاشي و مجسمهسازي در شهر" وينچي "در حومه" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين مرد بزرگ نه تنها در نقاشي ،بلكه در معماري - فيزيك - فلسفه و ادبيات نيز دست داشت .اولين اثرش" آخرين شام "و شاهكار جاوداني او" لبخند ژوكوند "بود .لئوناردو داوينچي روز 2 مه 1519 بدرود زندگي گفت .به روز 2 مه 1519 مراجعه شود رويداد:

1492 ميلادي سال:
جزيره بزرگ و معروف" هيسپانيولا "از مهمترين جزاير درياي" كارائيب "در جريان اولين سفر دريايي كريستف كلمب كاشف معروف قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي كشف شد .كريستف كلمب ،قبل از كشف هيسپانيولا ،موفق به كشف جزيره كوبا شده بود .در اين جزيره كه مدتها متعلق به اسپانيا و فرانسه و آمريكا بود امروزه دو كشور مستقل) هائيتي و دومينيكن (بوجود آمدهاند. رويداد:

1632 ميلادي سال:
"گوستاو آدولف "يكي از پادشاهان بزرگ سوئد در قرن هفدهم كه به نام" گوستاو كبير "نيز معروف شده است ،پس از 38 سال زندگي و 21 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت و دخترش كريستين به جاي او به سلطنت سوئد رسيد" .گوستاو آدولف "روز 11 نوامبر 1594 ميلادي در شهر استكهلم متولد شده بود .به روزهاي 11 نوامبر 1594 و 5 مه 1611 مراجعه شود رويداد:

1632 ميلادي سال:
سلطنت" كريستين "ملكه مقتدر و نامدار سوئد در قرن هفدهم ميلادي ،پس از مرگ پدرش گوستاو آدولف ،بر سوئد آغاز شد .كريستين كه روز 18 فوريه 1626 ميلادي در استكهلم متولد شده بود ،در اين زمان 6 سال داشت .وي پس از 22 سال سلطنت روز 5 مارس 1654 ميلادي از سلطنت استعفا داد و روز 29 آوريل 1689 ميلادي در 63 سالگي مرد .به روز 18 فوريه 1626 مراجعه شود رويداد:

1682 ميلادي سال:
"كاترين اول "امپراتوريس ملكه نامدار روسيه كه اولين فرمانرواي زن در آن سرزمين محسوب ميشود قدم به عرصه وجود گذاشت .زادگاه او شهر مسكو بود و از خانداني فقير برخاسته بود .در جواني به شغل رختشويي امرار معاش ميكرد ولي بعد به همسري پطر كبير امپراتور روسيه درآمد و از روز 28 ژانويه 1725 به جاي پطر به سلطنت رسيد .وي روز 3 آوريل 1727 ميلادي مرد. رويداد:

1717 ميلادي سال:
"ماري ترز "امپراتوريس نامدار و پادشاه معروف اتريش در قرن هجدهم ميلادي ،در" وين "پايتخت امپراتوري نيرومند اتريش قدم به عرصه وجود گذاشت .وي دختر شارل ششم امپراتور آن كشور بود و هنگامي كه روز 21 اكتبر 1740 ميلادي پدرش وفات يافت ،وي در حالي كه 23 سال داشت زمامدار شد و روز 29 نوامبر 1780 ميلادي وفات يافت .به روز 21 اكتبر 1740 مراجعه شود رويداد:

1720 ميلادي سال:
معاهده سياسي و نظامي معروف به" معاهده استكهلم "در استكهلم پايتخت سوئد ميان آن دولت و كشور پروس كه به تازگي تاصسيس شده و روز بروز بر قدرت و شكنت آن افزوده ميشد ،به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد كه در حقيقت سند برتري نظامي پروسيها بر سوئديها محسوب ميشود ،مالكيت قلعه" استرالسوند "كه در 9 دسامبر 1715 ميلادي به تصرف پروسيها درآمده بود ،براي پروسيها قطعي شد. رويداد:

1788 ميلادي سال:
"بوفون "دانشمند معروف طبيعي فرانسه در قرن هجدهم پس از 79 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ژرژ - لويي - لكرك كنت دوبوفون "روز 19 آوريل 1709 ميلادي در" مونتبارد "متولد شد .از آثار برجسته او 29 جلد كتاب تاريخ طبيعي و كتاب ادوار طبيعي است" .باغ شاه "كه امروزه باغ نباتات نام دارد ،از جمله تاصسيسات اوست. رويداد:

1791 ميلادي سال:
قرارداد صلح ميان دو امپراتوري عثماني و اتريش در" سيستووا "به امضاص رسيد و به اين ترتيب قسمت ديگري از جنگهاي خونيني كه در آن زمان در اروپا جريان داشت پايان يافت .جنگ اتريش و عثماني از روز 16 اوت 1787 با اعلان جنگ عثمانيها آغاز شده بود .علت صلح اتريش آن بود كه ملل مختلفه اتريش به تحريك فردريك دوم پادشاه پروس در صدد شورش برآمده بودند. رويداد:

1808 ميلادي سال:
شورش خونين مردم پرتغال عليه سلطه و اقتدار فرانسه در كشورشان آغاز شد و در اين شورش ،سياست ضد فرانسوي انگلستان دخالت فراوان داشت .فرانسه از روز 12 نوامبر 1807 ميلادي بر پرتغال دست يافته بود 16 .روز بعد 9 ،هزار سرباز فرانسوي به سرداري" ژونو "فرمانده خويش از 16 هزار انگليسي كه به كمك پرتغاليها آمده بودند شكست خوردند و اسير شدند .به روز 30 اوت 1808 مراجعه شود رويداد:

1825 ميلادي سال:
"بنزين "كه امروزه از آن به نام" خون اقتصادي "ياد ميشود به همت يكي از شيميدانهاي جوان انگليسي به نام" ميشل فارادي "كشف شد .فارادي كه در آن زمان 34 سال داشت بعد از چند تجربه و آزمايش توانسته بود كه از تجزيه نفت كه در آن زمان كمتر كسي به اهميت اقتصادي و صنعتي آن توجه داشت" ،بنزين "را كشف كند و اين كشف ،در روز 14 اوت 1825 بود .به روز 2 سپتامبر 1791 مراجعه شود رويداد:

1831 ميلادي سال:
"كاميل پيسارو "يكي از برجستهترين نقاشان و پيكرنگاران فرانسوي در" سنت توماس "يكي از جزاير آنتيل قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از رسيدن به سن رشد به كارهاي مختلفي براي كسب شهرت و ثروت دست زد ولي تقدير ،ميخواست از او يك نقاش بزرگ بسازد و به اين جهت او از معروفترين نقاشان امپرسيونيست شد .پيسارو روز 25 سپتامبر 1903 مرد .به روز 25 سپتامبر 1903 مراجعه شود رويداد:

1873 ميلادي سال:
"لي دوفرست "مخترع بزرگ و صنعتگر برجسته آمريكايي در شهر" كانسل - بلافز "در آمريكا متولد شد .از دوران تحصيل به كارهاي فني علاقه داشت و سرانجام نيز از دانشكده علوم" شفيلد "فارغالتحصيل شد و بعدها فعاليت خود را در امور صنايع الكتريك متمركز كرد" .لي دوفورست "در مدت حيات صنعتي خود بيش از 300 اختراع كرد و به سال 1938 ميلادي در 65 سالگي بدرود حيات گفت. رويداد:

1906 ميلادي سال:
"كريستيان نهم "پادشاه دانمارك پس از 88 سال زندگي و 43 سال سلطنت بدرود حيات گفت و به جاي او فردريك هشتم به سلطنت رسيد .كريستيان نهم كه قبل از سلطنت" دوك كريستيان گلوكسبورگ "نام داشت ،روز 13 نوامبر 1863 ميلادي بعد از فردريك هفتم پادشاه شد .وي روز سوم دسامبر 1818 ميلادي متولد شده و در 45 سالگي به سلطنت رسيده بود .به روز 1 فوريه 1864 مراجعه شود 24 اوت 1906 ميلادي سلطنت" فردريك هشتم "پادشاه دانمارك آغاز شد و اين سلطنت تا سال 1912 ميلادي كه وي چشم از جهان فرو بست به مدت 6 سال ادامه داشت .فردريك هشتم بعد از مرگ كريستيان نهم كه در اين روز بدرود حيات گفت ،به سلطنت رسيده بود و بعد از مرگ او نيز سلطنت دانمارك به كريستيان دهم رسيد .در ميان پادشاهان دانمارك ،از فردريك هشتم به عنوان" بهترين پادشاه "ياد شده است. رويداد:

1914 ميلادي سال:
حملات سپاههاي اول و دوم فرانسه به سرزمين" لرن "آغاز شد .اين حملات بعد از ناكامي فرانسويان در نبردهاي آلزاس بود كه از روز 8 اوت همان سال شروع شده بود .در اين پيكار كه تا روز 29 اوت 1914 ميلادي به طول انجاميد .سپاه دوم از سپاههاي 6 و 7 آلمان به فرماندهي وليعهد باوير شكست خورد و جنگ لرن به نفع آلمانيها پايان يافت .به روز 20 اوت 1914 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
"منشور آتلانتيك "كه توسط وينستون چرچيل نخستوزير زمان جنگ بريتانياي كبير و فرانكلين روزوليت رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا ،تدوين شده بود ،به دنيا اعلام شد .سران دو كشور آمريكا و انگليس كه روي عرشه رزمناو آمريكايي" اگوستر "با يكديگر ملاقات كرده بودند ،در اين منشور عليه آلمان و يارانش) ايتاليا و ژاپن (اتحاد كرده بودند. رويداد:

1945 ميلادي سال:
ژاپن در جنگ دوم جهاني تسليم شد و به اين ترتيب جنگي كه با حمله نيروهاي مسلح آلمان نازي به لهستان روز اول سپتامبر سال 1939 آغاز شده بود ،در شرق دور پايان يافت .ژاپن و آمريكا از روز 7 دسامبر 1941 ميلادي با يكديگر وارد جنگ شده و پيكارهاي سختي نظير) گودال كانال - فيليپين - ايوجيما و اوكيناوا (كردند تا سرانجام به نيروي بمب اتمي كه در هيروشيما و ناگازاكي منفجر شد ژاپن تسليم شد. رويداد:

1958 ميلادي سال:
"پروفسور ژوليوكوري "يكي از برجستهترين علماي شيمي و فيزيك قرن بيستم بعد از 58 سال زندگي بدرود حيات گفت .ژوليوكوري روز 19 مارس 1900 ميلادي در پاريس متولد شده بود .وي تحصيلات خود را در رشته مهندسي پايان داد ولي بعد به شيمي علاقمند شد و به كمك همسرش" ايرن كوري "به خاطر تحقيقات استادانهاش در امواج راديواكتيويته ،جايزه فيزيك نوبل 1935 را ربود. رويداد:

1962 ميلادي سال:
پس از 6 سال كار و زحمت شبانهروزي توسط هزارها كارگر و مهندس و متخصص فرانسوي و ايتاليايي ،سرانجام طولانيترين و معروفترين تونلهاي جهان حفر شد و دو كشور ايتاليا و فرانسه به وسيله اين تونل كه زير كوههاي آلپزده شده بود با يكديگر مربوط شدند .اين تونل بزرگ ،كه از زير قلعه" مون بلان "عبور ميكند 6 كيلومتر طول داشته و اتومبيلرو ميباشد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .