َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
7 روز:
442 ميلادي سال:
"نستوريوس "مبدع و بينانگذار مذهب نستوري پس از 60 سال زندگي در يكي از نواحي ليبي ،بدورد حيات گفت .اين مرد كه روز 19 دسامبر سال 380 ميلادي در شهر" ژرماني سي "در سوريه متولد شده بود ابتدا جزص روحانيون كاتوليك بود .پيروان نستوري براي حضرت مسيح دو طبيعت قائل هستند در حالي كه كاتوليكها يك طبيعت براي پيامبر خود قائلند .به روز 19 دسامبر 380 مراجعه شود رويداد:

1492 ميلادي سال:
جزيره معروف" كوبا "كه امروزه به صورت يك كشور مستقل و با رژيم جمهوري" سوسياليستي "اداره ميشود ،در اولين سفر دريايي كريستف كلمب دريانورد بزرگ ايتاليايي كه در خدمت دربار اسپانيا بود كشف شد جزيره كوبا در نهمين روز سفر دريايي كلمب كشف شد .اين جزيره از آن پس به ملكيت اسپانياييها درآمد و بعد متعلق به آمريكا شد و سپس در قرن نوزدهم به استقلال و آزادي رسيد. رويداد:

1541 ميلادي سال:
براي اولينبار ،پاي سفيدپوستان به" آركانزاس "ايالت معروف امروزي آمريكا در جنوب ايالات متحده رسيد و به اين ترتيب ،كشتارها و قتل عاميها سرخپوستان كه در آن سرزمين سكونت داشتند آغاز شد.آركانزاس كه دو ميليون نفر جمعيت داشته و بين ايالات) ميسوري - اوكلاهوما - لوئيزيانا - تگزاس - تنسي و ميسيسيپي (واقع شده است توسط" هرناندود سوتو "كشف شد. رويداد:

1552 ميلادي سال:
"سر والتر رالي "سياستمدار و سردار معروف استعماري انگلستان در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي ،در" هاي "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه از خانوادهاي معروف و شريف بود ،در جريان مبارزات استعماري فرانسه و انگلستان خدمات زياد به انگلستان كرد و از جمله ،ايالت امروزي" ويرجينيا "را در آمريكا ،روز 25 اكتبر 1584 ميلادي تصرف كرد .وي روز 27 دسامبر 1618 ميلادي مرد. رويداد:

1595 ميلادي سال:
شهر" دولان "در فرانسه ،در جريان جنگهاي مذهبي ميان كاتوليكها و پروتستانهاي فرانسه به تصرف اسپانياييها كه از نيروهاي كاتوليك حمايت ميكردند ،درآمد و قتل عام معروف به" كشتار دولان "اتفاق افتاد در اين ماجرا ،چهار هزار نفر از سكنه اين شهر كه از مراكز عمده پروتستانهاي فرانسه بود بدست سربازان اسپانيايي خفه شدند و همه بناهاي شهر ويران شد. رويداد:

1685 ميلادي سال:
"ژان - مارك - ناتيه "نقاش آزاده فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي در پاريس ،قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از 22 سالگي نامش به عنوان يك نقاش زبردست در دربار فرانسه معروف شد و چون بيشتر آثار او از روي صورت زنان زيباي دربار لويي چهاردهم نقاشي شده است ،به" نقاش زنان "معروف گرديد .وي روز 17 فوريه 1766 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 17 فوريه 1766 مراجعه شود رويداد:

1697 ميلادي سال:
سلطنت" اوگوست دوم "امير انتخابكننده منطقه ساكس در آلمان ،در لهستان آغاز شد .وي كه به جاي ژان سوم معروف به ژان سوبيسكي به سلطنت رسيد ،روز 1 فوريه سال 1670 ميلادي در" درسد "بدنيا آمد و 27 ساله بود كه پادشاه لهستان شد و در اين راه بعدها جنگهاي فراوان با شارل دوازدهم پادشاه سوئد كرد .وي روز 20 فوريه 1733 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 20 فوريه 1733 مراجعه شود رويداد:

1719 ميلادي سال:
"سوفلو "يكي از معروفترين و هنرمندترين آرشيتكتهاي فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در شهر" ايرانسي "قدم به عرصه وجود گذاشت .از سنين جواني به خدمت معماران برجستهاي چون" گابريل "رفت و بزودي شهرت شاگرد ،در رديف استادش قرار گرفت .كليساي معروف" سنت ژنويو "كه امروزه به" پانتئون "معروفست ،از آثار اين معمار بزرگ محسوب ميشود .به روز 1 ژانويه 1786 مراجعه شود رويداد:

1769 ميلادي سال:
"سانفرانسيسكو "توسط چند دريانورد و مكتشف اسپانيايي كشف شد و علت اين كه پيداديش اين شهر كه در ساحل اقيانوس آرام قراردارد تا اين تاريخ يربابوئنا طول كشيد اين بود كه اين بندر در ميان تپههاي كوچك و بزرگي قرار گرفته و از ديد دريانوردان محفوظ مانده بود .نام قديمي سانفرانسيسكو بود و بعدها بر اثر كشف طلا ،سانفرانسيسكو جمعيت و اهميت امروزي خود را بدست آورد. رويداد:

1769 ميلادي سال:
"ترواين - دومريكور "يكي از زنان نامدار فرانسه كه دوران انقلاب كبير در آن كشور نقش مهمي بازي كرد ،در" ورساي "قدم به عرصه وجود گذاشت .ترواين دومريكور چون در دوران دوشيزگي تربيت صحيح نديد ،خود سربار آمد و در آغاز انقلاب ،روز سقوط باستيل او عامل اصلي حمله مردم به آن زندان مخوف بود وي روز 9 ژوئن 1817 با گيوتين اعدام شد .به روز 9 ژوئن 1817 مراجعه شود رويداد:

1818 ميلادي سال:
"اميلي برونته "يكي از خانمهاي نويسنده و اديب انگلستان در قرن نوزدهم ميلادي در" تورنتون "از توابع" يورك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه دومين خواهر از سه خواهر معروف" برونته "محسوب ميشود ،بيش از دو خواهر خود مشهور شد .مرگ او كه خالق" زوزههاي بلند "محسوب ميشود ،روز 29 مارس 1848 بود .به روز 29 مارس 1848 و 10 ژوئن 1816 و 14 اكتبر 1820 مراجعه شود رويداد:

1881 ميلادي سال:
اولين تلاش" فرديناند دولسپس "معمار و مهندس برجسته فرانسوي براي اتصال دو اقيانوس كبير و اطلس به يكديگر از طريق حفر تنگهاي به نام پاناما در آمريكاي مركزي آغاز شد .فرديناند دولسپس كه قبلاش تنگه سوئز را بين درياي مديترانه و درياي احمر حفر كرده بود ،اين بار در كار خود توفيق نيافت و دنباله كار او را دولت آمريكا روز 15 اوت 1914 ميلادي پايان داد .به روز 15 اوت 1914 مراجعه شود رويداد:

1886 ميلادي سال:
"فرانتس ليست "پيانيست بزرگ و موسيقيدان و آهنگساز برجسته مجارستاني بعد از 75 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست ،اين نابغه عاليقدر دنياي موسيقي ،روز 22 اكتبر سال 1811 ميلادي در" رايدينگ "متولد شده بود .در جواني شهرت فراوان يافت و آثار بسيار ساخت .به سبب قدرت هنري وي ،به اول لقب" پيانيست افسونكار "لقب داده بودند .به روز 22 اكتبر 1811 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
شهر تاريخي و زيباي" ليژ "در جريان جنگهاي بينالملل اول به تصرف سپاهيان آلماني درآمد و عامل اصلي اين پيروزي وجود توپهاي جديدي بود كه آلمانيها آن را اختراع كرده و در جبه ليژ از آن استفاده كردند .اين توپها" كروپ "نام داشت و به توپهاي 420 ميليمتري نيز معروف بود .ابتدا كليه برج و باروهاي ليژ به وسيله توپهاي كروپ ويران شد و سپس شهر به تصرف آلمانيها درآمد. رويداد:

1942 ميلادي سال:
بزرگترين و خونينترين نبردهاي آمريكا و ژاپن در خاور دور آغاز شد و اين نبرد را به خاطر اهميتش" وردن اقيانوس آرام "ناميدهاند .در اين روز جنگهاي" گودال كانال "آغاز شد كه تا روز 16 فوريه سال 1943 ميلادي به طول انجاميد و با وجود پايداري و شجاع سربازان ژاپني كه از گودال كانال دفاع ميكردند .پيروزي با آمريكاييها شد .به روز 16 فوريه 1943 مراجعه شود رويداد:

1955 ميلادي سال:
"توماس مان "نويسنده معروف آلمان در قرن بيستم ميلادي پس از 80 سال زندگي به علت عارضه قلبي بدرود حيات گفت .وي روز 6 ژوئن 1875 ميلادي در" لوبك "متولد شده بود .اولين اثر او" فريدمن كوچك "نام داشت و از برجستهترين آثار او ميتوان كتب" تونيوكروگر - برودن بروكس - كوه جادو و تلاشها "را نام برد .وي در 1929 ميلادي جايزه ادبي نوبل گرفت .به روز 6 ژوئن 1875 مراجعه شود رويداد:

1962 ميلادي سال:
"پوپوويچ "افسر فضانورد اتحاد جماهير شوروي ،يكي از مشهورترين و مهمترين برنامههاي فضايي را انجام داد .وي كه مدت 70 ساعت و 57 دقيقه در فضا گردش كرد ،ضمن انجام ديدار از سفينه ديگري كه توسط روسها روز قبل به سرنشيني آندره نيكلايف به فضا پرتاب شده بود ،مسئله خواب و خوراك فضانوردان را نيز در فضا حل كرد .پوپوويچ 48 بار به دور كره زمين گردش كرد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .