َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


دسامبر مـاه:
3 روز:
1485 ميلادي سال:
درياسالار" كارلوس دوگراوينا "درياسالار بزرگ و فرمانده نيروي دريايي اسپانيا در جنگ معروف دريايي" ترافالگار "پس از 50 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .وي روز 9 نوامبر 1756 از پدري دريانورد اسپانيايي و مادري از اهالي بندر پالرم در جزيره سيسيل متولد شده بود .در جنگ ترافالگار او با درياسالار فرانسوي" ويلنو "عليه" نلسون "درياسالار انگليسي ميجنگيد. رويداد:

1712 ميلادي سال:
"مون كالم "ژنرال و سياستمدار معروف استعماري فرانسه در" شاتو دوكاندياك "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش از نجباي معروف بودند و خود او مقام" ماركي "داشت و نام اصلي او لويي ماركي دومون كالم بود .وي در جواني به ارتش پيوست و در جريان مبارزات استعماري ميان فرانسه و انگلستان خدمات زياد به فرانسه كرد و كانادا را گفت .وي روز 7 مارس 1759 ميلادي مرد. رويداد:

1714 ميلادي سال:
"ژان باپتيست پيگال "مجسمهساز بزرگ فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي ،در خانوادهاي فقير و تهيدست در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .دوران جواني و كودكي وي با بدبختي و فلاكت گذشت ولي چون از هنر مايهاي داشت ،به همت مردي نيكوكار ،به مجسمهسازي پرداخت و شهرت فراوان يافت" .مقبره وكداركور "در كليساي نتردام پاريس از آثار اوست .به روز 18 فوريه 1785 مراجعه شود رويداد:

1750 ميلادي سال:
"يوهان - سباستيان - باخ "موسيقيدان و آهنگساز برجسته آلماني پس از 65 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين نابغه موسيقي روز 21 ماه مارس سال 1685 ميلادي در" آيزناخ "در خانوادهاي كه صدها سال سابقه هنر موسيقي داشتند متولد شده بود .از مهمترين آثار يوهان باخ" كنسرتوايتالين - بيا اي مسيح و موتت روح "بايد نام برد .به روز 21 مارس 1685 مراجعه شود رويداد:

1763 ميلادي سال:
"ماريو "نمايشنامهنويس معروف فرانسه كه از جمله بزرگترين منقدين امور اجتماعي قرن هجدهم ،ميلادي نيز محسوب ميشود .پس از 75 سال زندگي ،بدرود حيات گفت" .ماريو "روز 17 نوامبر 1688 ميلادي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .در نوجواني به يك گروه هنري پيوست و مدتها بازيگر تماشاخانهها بود .آثار ماريو انتقاديترين نمايشنامههاي فرانسوي محسوب ميشود. رويداد:

1794 ميلادي سال:
"مالزرب "وكيل مدافع لويي شانزدهم و يكي از سياستمداران معروف قرن هجدهم ميلادي فرانسه پس از 73 سال زندگي كه جز سالهاي آخر ،بقيه آن به عزت و افتخار گذشت ،با گيوتين اعدام شد" ،كرتين - گيوم دولاموانيون دومالزرب "در خانوادهاي اشرافي روز 19 مارس 1721 در پاريس متولد شده بود .علت اعدام او اين بود كه وكالت لويي شانزدهم را قبول كرده و از او دفاع كرده بود. رويداد:

1909 ميلادي سال:
"او - تانت "سياستمدار بزرگ برمهاي در شهر" پانتانائو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي پس از انجام تحصيلات خود در دانشگاه رانگون خدمات خود را با استادي روزنامهنگاري آغاز كرد .بعد مدير كل وزارت اطلاعات برمه شد و بعد در كنفرانس باندونك نيز شركت كرد .در 1957 نماينده برمه در سازمان ملل متحد شد و روز 3 نوامبر 1961 به مقام دبير كلي سازمان ملل متحد رسيد. رويداد:

1911 ميلادي سال:
"فوكس "يكي از مشهورترين دانشمندان و رياضيدانان قرن بيستم در شهري به نام" روسلهيم "نزديك" فرانكفورت "متولد شد .نام كامل او" كلاوس - اميل - فوكس "بود .و در دوران جنگ دوم به انگلستان رفت و تبعه آن كشور شد و جزص دانشمندان برجسته اتمي انگليس درآمد اما پون كمونيست بود اسرار اتمي انگليسيها را به روسها فروخت و به اين سبب به چهارده سال حبس از 1950 ميلادي محكوم شد. رويداد:

1915 ميلادي سال:
جنگ معروف" ايزنزو "در ناحيهاي كوهستاني به همين نام در ايتاليا درگرفت .در اين جنگ ايتاليائيها كه در صف متفقين ميجنگيدند ،با اتريشيها كه در صف متحدين جاي داشتند روبرو بودند و 485 گروهان اتريشي و 225 گروهان ايتاليايي در آن شركت داشتند .نبرد تا 15 ماه اوت همان سال طول كشيد و روي هم رفته 70 هزار نفر تلف شدند كه قسمت عمده آن ايتاليايي بودند به روز 15 اوت 1915 مراجعه شود رويداد:

1943 ميلادي سال:
بندر" پالرم "پايتخت معروف و مهم" سيسيل "جزيره جنوبي ايتاليا در درياي مديترانه توسط افراد ارتش هفتم ايالات متحده آمريكا تسخير شد و فاتح" پالرم "ژنرال شجاع آمريكايي" جرج - پاتون "بود .بندر" پالرم "كه از جمله مهمترين پايگاههاي دريايي آلمان و ايتاليا محسوب ميشد ،تنها مدت سه روز مقاومت كرد و در پايان آن كليه مدافعان شهر كه آلماني و ايتاليايي بودند ،تسليم شدند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .