َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
22 روز:
1646 ميلادي سال:
"لايبنيتس "رياضيدان بزرگ آلمان در" لاپيزيگ "متولد شد .نام كامل او" گوتفريد ويلهلم لايبنيتس "بود و پدرش حقوقداني برجسته محسوب ميشد .از 15 سالگي به كار فلسفه و سپس رياضيات پرداخت و در اين راه تا درجه دكتري بالا رفت و به لحاظ پارهاي عوامل سياسي وي به سمت مشاور عالي" مايانس "انتخاب شد .مرگ لايب - نيتس روز 14 نوامبر 1716 اتفاق افتاد .به روز 14 نوامبر 1716 مراجعه شود رويداد:

1690 ميلادي سال:
"شارل دوك دومونتوزيه "معروف به" دوك دانگن "سردار بزرگ و جنگاور معروف فرانسوي در قرن هفدهم ميلادي ،پس از هشتاد سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .دوك دانگن روز 15 ژانويه 1610 ميلادي در پاريس متولد شده بود .وي در جريان جنگهاي بينالمللي در قرن هفدهم از قهرمانان اصلي بود و پيروزيهاي متعدد در جنگ با اسپانيا بدست آورد .به روز 15 ژانويه 1610 مراجعه شود رويداد:

1718 ميلادي سال:
حمله اسپانيهايي به جزيره سيسيل آغاز شد و در اين حمله بزرگ ،سي هزار نفر افراد سپاه اسپانيا به فرمان آلبروني صدر اعظم معروف اسپانيا كه اصلاش ايتاليايي بود شركت داشتند .بعد از يكي دو جنگ كوتاه ،افراد اتريشي كه ماصمور دفاع از سيسيل بودند شكست خوردند و با تصرف" پالرم ومسينا "شهرهاي مهم سيسيل ،آن جزيره بدست اسپانيهاييها تسخير شد. رويداد:

1745 ميلادي سال:
"اتين مونگولفيه "برادر كوچكتر ژوزف مونگولفيه ،يكي از مخترعين اوليه بالون در شهر آنوني قدم به عرصه وجود گذاشت .اين شخص كه با برادرش پيشاهنگان فضانوردان در جهان محسوب ميشوند ،به هدايت و تشويق برادر ،به تحقيقات فيزيكي درباره گازها دست زد و سرانجام با كمك برادر توانست روز 5 ژوئن 1783 ميلادي اولين بالون را به فضا بفرستند .وي روز 10 دسامبر 1799 ميلادي مرد. رويداد:

1754 ميلادي سال:
جنگ" نسه سيته "كه آن را اولين جنگ سمي ميان انگليسيها و فرانسويها در قاره آمريكا ميتوان ناميد ،اتفاق افتاد ،و اين جنگ پاسخ كشتاري بود كه انگليسيها در 30 مه همان سال و در همانجا ،از فرانسويان كرده و سرهنگ ژونويل فرانسوي را با 30 نفر همراهانش كشته بودند .در جنگ نسهسيته 600 كانادايي و فرانسوي 500 ،انگليسي را محاصره كردند و شكست دادند و قلعه نسهسيته را تصرف نمودند. رويداد:

1799 ميلادي سال:
"هاينريش هاينه "معروفترين شاعر آلمان پس از گوته و شيللر ،در شهر" دوسلدورف "در يك خانواده يهودي مذهب متولد شد .در جواني مدتي به تجارت و صرافي و مدتي به تحصيل علم حقوق پرداخت و در 27 سالگي به ادبيات روي آورد و" تاصثرات سفرها "اولين اثر اوست .آثار بعدي وي در آلمان ممنوعالانتشار شدند و هاينه آخر عمر را در فرانسه بسر برد و به سال 1856 ميلادي مرد .به روز 30 ژانويه 1856 مراجعه شود رويداد:

1806 ميلادي سال:
قرارداد اتحاد ميان آلكساندر اول امپراتور روسيه و فردريك گيوم سوم پادشاه پروس عليه ناپلئون بناپارت امپراتور مقتدر فرانسه به امضاص رسيد و اين قرارداد مقدمهاي براي ايجاد چهارمين اتحاديه سياسي و نظامي دول اروپايي عليه فرانسه و ناپلئون گرديد .بعدها علاوه بر روسيه و پروس دولتهاي سوئد ،انگلستان و چند دولت آلماني نيز عليه ناپلئون وارد اين اتحاديه سياسي و نظامي شدند. رويداد:

1819 ميلادي سال:
"سايروس فيلد "شخصيت بزرگ اقتصادي آمريكايي و مبتكر كابلهاي زير دريايي در خانواده يك كشيش ساده در" درماساچوست "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در دوران طلايي ارتباطات ،به فكر كابلكشي از زير دريا برآمد و با مشكلات فراوان و زحمات زياد سرانجام موفق شد با 3200 كيلومتر كابل ،از زير اقيانوس اطلس ،اروپا و آمريكا را به هم مربوط كند. رويداد:

1840 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" ترياك "كه يكي از مهمترين و موئثرترين جنگهاي دنيا در قرن نوزدهم محسوب ميشود ،در سرزمين آسماني چين آغاز شد و طرفين اين جنگ انگليسيها و چينيها بودند .علت جنگ ،جلوگيري دولت چين از ورود ترياك به آن كشور و اصرار انگلستان به فروش ترياك به چين بود .نتيجه جنگ ،شكست چين و پيروزي انگلستان و تصرف بندر معروف هنگكنگ به دست انگليسيها بود. رويداد:

1875 ميلادي سال:
اتحاديه بينالمللي پست توسط يك آلماني علاقمند با ايجاد ارتباطات پستي در جهان ،تاصسيس شد .موئسس اين اتحاديه بينالمللي كه امروزه تقريباش همه ممالك دنيا عضويت آن را قبول كردهاند" هانريخ فون استفان "نام داشت كه مدير كل پست امپراتوري آلمان بود .ايران در زمان سلطنت رضاشاه فقيد عضويت اين اتحاديه را قبول كرد و هنوز هم عضويت خود را داراست. رويداد:

1876 ميلادي سال:
شورش بزرگ صربستان به عنوان همدردي و كمك به مردم بلغارستان كه در 27 آوريل 1875 ميلادي توسط عثمانيها قتل عام شده بودند آغاز شد و در باطن قصد پرنس ميشل امير صربستان ،مساعدت با مردم بوسني و هرزهگوين "و الحاق آن دو ايلات به صربستان بود .گر چه 80 هزار صربي از 200 هزار عثماني شكست خوردند ولي بعد با كمك روسيه به مقصود خود نائل شدند .به روز 13 ژوييه 1875 مراجعه شود رويداد:

1896 ميلادي سال:
ليچفيلد" هاريت بيچراستو "خانم نويسنده آمريكايي ،بعد از 85 سال زندگي در" هارتفورد "آمريكا درگذشت .وي روز 14 ژوئن 1811 ميلادي در متولد شده بود و گرچه ابتدا براي كمك به بودجه خانوادهاش دست به قلم برد ولي بعدها مشهورترين نويسنده آمريكا شد .غير از" كلبه عموتوم "بهترين مرواريد جزيره دور - كليد كلبه عموتوم - و خاطرات شيريني از سرزمين بيگانه .آثار او عبارتند از رويداد:

1901 ميلادي سال:
"ويتوريو دسيكا "كارگردان بزرگ و هنرمند معروف قرن بيستم ايتاليا در شهري به نام" چيوچيارا "قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از تحصيلات و انجام خدمت سربازي ،به عنوان يك هنرپيشه درجه 3 مشغول كار شد و به علت استعداد فراوانش بعدها اولين هنرمند كشورش گرديد .وي فيلمهاي بسياري را كارگرداني كرده است كه از آن جمله" ديروز - امروز - فردا - معجزه در ناپل و دزد دوچرخه "را بايد نام برد. رويداد:

1916 ميلادي سال:
جنگ اول" سم "يكي از پيكارهاي خونين متفقين و متحدين در جريان جنگهاي بينالمللي اول با حمله متفقين به مواضع آلمانيها آغاز شد و اين ،اولين حمله متقابل متفقين بعد از حمله بزرگ 21 فوريه آلمانيها براي تصرف قلعه" وردن "بود .با شكست آلمانيها در جنگ" سم "دوران پيروزيها آلمان در جنگ اول به پايان رسيد .به روز 21 فوريه و 20 دسامبر 1916 مراجعه شود رويداد:

1931 ميلادي سال:
"استرئوفونيك "جالبترين پديده هنري و صنعتي قرن بيستم به همت فيزيكداني به نام" بلوم مين "اختراع شد .اگر درگذشته نواري از يك اركستر ،صداي آلات مختلف موسيقي را كه در فواصل مختلف قرار داشتند يك جا به گوش ميرسانيد ،استرئوفونيك صداي طبل را از راست ،صداي ويلون را از وسط و صداي قرهني را از چپ .همانجا كه هنگام پر كردن نوار قرار داشتند پخش مينمايد. رويداد:

1960 ميلادي سال:
كشور" سومالي "به استقلال رسيد و به اين ترتيب جمهوري مستقل ديگري به تعداد ممالك مستقل آفريقا افزوده شد .سومالي سرزميني است در مشرق آفريقا كه ميان چهار كشور حبشه - ايتاليا - انگلستان و فرانسه تقسيم شده بود .جمهوري سومالي كه در اين روز كاملاش مستقل شد از اتحاد سهميه انگلستان و ايتاليا بوجود آمد و پايتخت آن" ماگاديشو "نام كه در مغرب آن كشور قرار دارد. رويداد:

1962 ميلادي سال:
"روآندا "كوچكترين ممالك آفريقا همراه با همسايه خويش" بوروندي "استقلال خود را اعلام كرد و امروزه با رژيم جمهوري اداره ميشود .اين كشور كوچك آفريقايي مجموعاش 23000 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 3 ميليون نفر جمعيت دارد .پايتخت كشور رواندا كه در مركز كشور قرار دارد" كيگالي "ناميده ميشود. رويداد:

1962 ميلادي سال:
كشور كوچك" بوروندي "در قاره آفريقا ،به استقلال رسيد .بوروندي و ناحيه ديگري به نام" روآندا "قبل از استقلال ضميمه هم بودند و بعد از استقلال ،اين كشور با رژيم سلطنتي به حيات سياسي خود ادامه داد .بوروندي كه در شمال غربي كشور تانگانيكا قرار دارد 22834 كيلومتر مربع مساحت و 3 ميليون نفر جمعيت دارد و پايتخت آن كه" اوزمبورا "نام دارد در مغرب آن كشور است. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .