َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
6 روز:
1502 ميلادي سال:
قتل عام فجيع" كالي كوت "در نزديكي ساحل بندر" كلكته "امروزي در كشور هندوستان اتفاق افتاد .عامل اين قتل عام" واسكودوگاما "درياسالار معروف پرتغالي بود كه خود را مالكالرقاب هندوستان ميدانست و چون 800 دريانورد عرب قصد تجارت برنج با هند را داشتند وي دستور داد ابتدا دست و گوش و بيني اعراب را بريدند و سپس كشتيهايشان را آتش زدند و به اين ترتيب همه ئاعراب را قتل عام كرد. رويداد:

1522 ميلادي سال:
غارت و تاراج كليساهاي آلمان توسط پيروان مذهب جديدي كه توسط" مارتين لوتر "بنيان گذاشته شده بود آغاز شد .علت اين غارت اين بود كه مارتين لوتر از پيروان خود خواسته بود كه براي اصلاح دين مسيح املاك و دارائي كليساها را بگيرند .بعدها پيروان لوتر فجايع بسيار كردند تا آن جا كه خود لوتر به دفع آنان پرداخت .به روز 10 اوت 1523 و 23 آوريل 1525 و 9 اكتبر 1526 مراجعه شود. رويداد:

1567 ميلادي سال:
"ويليام هاروي "پزشك و جراح معروف انگلستان در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي ،بعد از 79 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .وي روز 1 آوريل 1578 ميلادي در" فولكستون "متولد شده بود و بعد از اخذ درجه ئدكتري از دانشگاه" پادوا "و بعد از تحقيقات فراوان در باره ئچگونگي انتشار خون در بدن جانوران ،به گردش خون بشر پي برد .وي در اواخر عمر دچار بياري فلج شد و در همين بيماري مرد. رويداد:

1667 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ طب و جراحي به يك مجروح خون تزريق شد .اين عمل كه سر و صداي بسياري در محافل پزشكي جهان به راه انداخت ،توسط يك طبيب فرانسوي به نام" ژان باتيست دنيس "در مورد يك جوان 16 ساله ،در مهمانخانهاي به نام" مونتوز "انجام شد و خوني كه در اين روز به جوان مذكور تزريق شد ،از يك بره بود .بعدها در مواقع ضروري به بيمار انساني خون انسان تزريق شد. رويداد:

1791 ميلادي سال:
شورش بزرگ و خونين" سن دومنينك "در نيمه شرقي شبه جزيره ئهيسپانيولا كه به نام" سن دومينيك "معروف بود آغاز شد .اين شورش را غلامان سياهپوست آن جزيره كه امروزه دومينيكان خوانده ميشود به رهبري" توسن لوترر "آغاز كرده و فرانسويان را از آن جا اخراج كرده بودند .شورش سياهپوستان سن دومينيك روز 17 فوريه 1801 ميلادي به پايان رسيد .به روز 17 فوريه 1801 مراجعه شود. رويداد:

1793 ميلادي سال:
شهر" نانت "كه از شهرهاي معتبر و تاريخي فرانسه است در جريان شورش بزرگ ايالت" وانده "عليه حكومت انقلابي فرانسه به تصرف شورشيان درآمد و پادگان ماصمور شهر ،قتل عام شدند .در اين شورش كه از روز 1 آوريل 1793 ميلادي آغاز شده بود ،دهقانان شورشي با چوب و نيزه در مقابل تفنگ و توپ ميجنگيدند" .نانت "روز 17 اكتبر همان سال به تصرف حكومت مركزي درآمد. رويداد:

1793 ميلادي سال:
قيام ايالات و ولايات مختلفه فرانسه عليه شورش بزرگ عمومي" كمون پاريس "آغاز شد و در اين قيام ،مردم 63 ايالت فرانسه كه ميخواستند انقلاب مسير عادي خود را ادامه دهد ،شركت داشتند .وقتي مجلس ملي قانوني تصويب كرد كه حق دخالت و اعمال نفوذ پاريس) پايتخت (را از ايالات و ولايات فرانسه سلب خواهد كرد قيام فرو نشست .به روز 31 مه 1793 مراجعه شود. رويداد:

1796 ميلادي سال:
معاهده" ئپاريس "ميان دولت جمهوري انقلابي فرانسه و نمايندگان دولت" ساردني "در ايتاليا به امضاص رسيد و به موجب اين معاهده" ساردني "كه د جنگ" مون دووي "به سختي شكست خورده بود ،تعهد كرد كه دو ايالت" ساوو و نيس "را به فرانسه واگذارد و ديگر با فرانسه نجنگد .سردار فاتح فرانسه در جنگ" مون دووي "ناپلئون بناپارت بود .به روز 22 و 28 آوريل 1796 مراجعه شود. رويداد:

1888 ميلادي سال:
سلطنت ويلهم دوم آخرين امپراتور آلمان بعد از مرگ پدرش فردريك سوم كه به مرض سرطان درگذشت آغاز شد .ويلهلم دوم كه در زمان او جنگ اول جهاني روي داد ،روز 25 آوريل 1859 ميلادي در برلين متولد شد .در دوران وليعهد پدرش او جزص افسران ارتش آلمان بود .وي بعد از 30 سال سلطنت به علت انقلاب آلمان بعد از شكست در جنگ اول جهاني استعفا داد و به هلند پناه برد و روز 3 اكتبر 1941 مرد. رويداد:

1888 ميلادي سال:
سلطنت سه ماهه و زندگي 57 ساله" فردريك سوم "اولين امپراتور آلمان به علت ابتلاي وي به مرض سرطان پايان يافت .اين پادشاه كه يكي از جنگاورترين سرداران كشور در دوران وليعهدي خويش بود ،روز 2 آوريل 1831 ميلادي در پوتسدام متولد شده بود و روز 4 فوريه 1888 ميلادي در 57 سالگي پس از مرگ پدرش ويلهلم اول به سلطنت رسيد .به روز 2 آوريل 1831 مراجعه شود. رويداد:

1898 ميلادي سال:
اولين پيام تلگراف بيسيم جهان از جزيره" ئوايت "در جنوب انگلستان به بندر معروف" پورتسموت "در جنوب غربي آن كشور مخابره شد و به اين ترتيب ،عصر بيسيم در جهان آغاز شد .مكتشف و مخترع اين وسيله سريع ارتباطي يك فيزيسين ايتاليائي به نام" ماركوني "بود كه در آن زمان 22 ساله بود .اين اختراع مقدمه پيدايش وسيله ديگري شد كه به نام" راديو "معروف است .به روز 18 دسامبر 1902 مراجعه شود. رويداد:

1899 ميلادي سال:
"يوهان اشتراوس "موسيقيدان و آهنگساز اتريشي پس از 74 سال زندگي براي ابد ديده بر هم نهاد .اين هنرمند شايسته كه به او" پدر والس "لقب داده بودند ،روز 25 اكتبر سال 1825 ميلادي در وين متولد شده بود .پدرش يوهان اشتراوس بزرگ نيز موسيقيدان بود .مهمترين ساختههاي اشتراوس" دانوب آبي و نغمههاي بهاري "نام دارند .به روز 25 اكتبر 1825 مراجعه شود. رويداد:

1924 ميلادي سال:
"فرانتس كافكا "نويسنده بزرگ چكاسلواكي در 41 سالگي به علت بيماري سل بدرود حيات گفت .كافكا به سال 1883 ميلادي در" پراك "متولد شد .وي زندگي رقتباري داشت و تاصثير اين زندگي ،در نوشتههاي او مخصوصاش كتاب معروفش" مسخ "به خوبي آشكار است .در اواخر عمر به فلسطين رفت و در آن سرزمين مسلول شد و بعد به پراگ بازگشت و در اين روز در پراگ مرد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
بمباران سربازان فرانسوي - انگليسي و بلژيكي كه در بندر دونكرك به محاصره آلمانيها افتاده بودند از طرف بمبافكنهاي آلمان نازي آغاز شد و هدف از اين بمباران غرق كشتيهائي بود كه از روز 28 مه همان سال به فرار دادن انگليسيها و فرانسويها پرداخته بودند .در مجموع اين بمبارانها 30 هزار نفر از سربازان متفقين كه بيشتر فرانسوي بودند كشته شدند .به روز 28 مه و 4 ژوئن 1940 مراجعه شود. رويداد:

1944 ميلادي سال:
محاصره تاريخي و طولاني" لنينگراد "دومين شهر روسيه ئشوروي ،پس از مسكو پايتخت آن كشور پس از سه سال پايان يافت و نيروهاي آلماني تار و مار شدند .محاصره اين شهر كه در حقيقت دومين پايتخت روسيه محسوب ميشود از روز 17 ژوييه 1941 ميلادي آغاز شده بود و در جريان آن مردم شهر با فداكاري عجيبي در حالي كه از گوشت مردگان تغذيه ميكردند از شهر دفاع كردند. رويداد:

1944 ميلادي سال:
جنگ" دنيپر "يكي از جنگهاي مهم نبردهاي بينالملل دوم ميان آلمان نازي و روسيه شوروي با پيروزي درخشان روسها به پايان رسيد و در پايان اين نبرد كه نيروهاي آلمان نازي به سختي شكست خوردند و در نتيجه محاصره سه ساله ئلنينگراد كه از روز 17 ژوييه 1941 آغاز شده بود پايان يافت .به روز 9 ژانويه 1944 و 17 ژوييه 1941 مراجعه شود. رويداد:

1946 ميلادي سال:
رژيم جمهوري در ايتاليا اعلام شد و به اين ترتيب به موجب راصي عمومي رژيم سلطنتي در آن كشور ملغي شد و" امومبرتوي دوم "پادشاه ايتاليا كه بعد از خلع پدرش" ويكتور امانوئل سوم "از سلطنت در روز 9 مه 1945 ميلادي به سلطنت رسيده بود از كشور خارج شد .وي روز 17 مه 1946 ميلادي از سلطنت كناره گرفته و تعيين رژيم حكومتي را به راصي عمومي مردم واگذار كرده بود. رويداد:

1962 ميلادي سال:
"پاپ جان بيست و سوم "دويست و شصت و سومين جانشين حضرت عيسي مسيح و رهبر بزرگ مسيحيان كاتوليك بعد از 68 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .نام اصلي او" آنژلو - رونكالي "بود و به سال 1958 ميلادي بعد از مرگ پاپ" پي دوازدهم ،به جانشيني او انتخاب شده بود .وي ايتاليائي بود و پس از مرگ او پاپ پل ششم ،پاپ امروزي به جاي او نشست .به روز 19 اكتبر 1958 مراجعه شود. رويداد:

1965 ميلادي سال:
دومين تيم دو نفره فضانوردان ايالات متحده آمريكا ،مركب از" مك ديويت "و" ادوارد وايت "به وسيله" ميني "4 - سفر فضائي خود را آغاز كردند .اين دو نفر ماصمور ادامه تحقيقاتي شده بودند كه تيم دو نفره قبلي آمريكا يعني" گريسام و يانگ "به علت نقص فني دستگاههاي خود قادر به انجام آن شده بودند .سفر اين دو 97 ساعت و 48 دقيقه به طول كشيد و 62 بار به دور زمين گرديدند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .