َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1 ميلادي سال:
شورش خونين ضد كمونيستي در لهستان برپا شد و در اندك مدتي آتش شورش در بسياري از شهرهاي لهستان كه مايل به سقوط كمونيستها و آزادي لهستان از سلطه كمونيستها بودند زبانه كشيد .نطفه شورش در" پوزنان "بسته شد و در اين روز ،عده زيادي از كارگران" پوزنان "ابتدا اعتصاب كردند و سپس مسلحانه قيام نمودند .به سبب دخالت نيروهاي مسلح شوروي شورش پوزنان درهم شكست. رويداد:

323 ميلادي سال:
اسكندر مقدوني ،فاتح معروف يوناني كه در تاريخ از او به نام اسكندر كبير ياد شده است ،پس از 33 سال زندگي در اوج افتدار ديده از جهان فرو بست .وي روز 16 دسامبر 356 قبل از ميلاد متولد شده و در 20 سالگي به جاي پدرش فيليپ دوم پادشاه مقدونيه به سلطنت رسيده بود .اسكندر ابتدا يونان را تصرف كرد و بعد به جهانگيري پرداخت و ممالك بسياري را در آسيا تسخير كرد .به روز 16 دسامبر 356 قبل از ميلاد مراجعه شود رويداد:

1393 ميلادي سال:
كاردينال" ژان - باسريون "نويسنده و دانشمند" بيزانتين "در شهري به نام" تره بيزوند "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه ابتدا كشيشي بيش نبود ،بعدها به مقام بزرگ كاردينالي رسيد و چون ثروت فراواني داشت ،براي شناساندن آثار علماي يوناني مخارج زياد كرد .كاردينال" بساريون "روز 14 مارس 1472 ميلادي مرد .به روز 14 مارس 1472 مراجعه شود رويداد:

1568 ميلادي سال:
سومين جنگ مذهبي ميان كاتوليكها و پروتستانهاي فرانسه در زمان سلطنت شارل نهم پادشاه و" كاترين دومديسي "مادر شارل نهم كه در حقيقت زمامدار اصلي فرانسه بود ،آغاز شد .اين جنگ كمي بعد از پايان جنگ دوم با حمله كاتوليكها شروع شد و در آن" هانري دوك دانژو "برادر شارل نهم قهرمان اصلي جنگ بود .اين جنگ روز 3 فوريه 1570 ميلادي تمام شد .به روز 3 فوريه 1570 مراجعه شود رويداد:

1675 ميلادي سال:
جنگ تاريخي و مهم" فهربلين "در محلي به همين نام نزديكي برلين با پيروزي درخشان پروسيها بر سوئديها پايان يافت و اين جنگ براي هميشه تفوق و برتري نظامي پروس را بر سوئديها ثابت كرد .اين جنگ 6 ماه بعد از شكست پروسيها از فرانسويها در جنگ" تورخيم "اتفاق افتاد .سردار و فرمانده اصلي اين جنگ" ،فردريك گيوم "اولين پادشاه پروس بود .به روز 5 ژانويه 1675 مراجعه شود رويداد:

1795 ميلادي سال:
جنگ خونين معروف به" جنگ مهاجرين "كه از روز 20 ژوئن 1795 ميلادي با حمله عده زيادي از مهاجرين فرانسوي مخالف انقلاب به سواحل غربي فرانسه آغاز شده بود ،با پيروزي" لازارهوش "ژنرال انقلابي فرانسه پايان يافت .اين مهاجرين كه براي سرنگون كردن حكومت انقلابي فرانسه با كشتيهاي انگليسي در فرانسه پياده شده بودند ،پس از 8 روز مقاومت سركوب و عده زيادي از آنان اعدام شدند. رويداد:

1812 ميلادي سال:
"ژان - ژاك - روسو "فيلسوف بزرگ و نويسنده معروف فرانسوي در شهر" ژنو "در سويس متولد شد .در بدو تولد مادرش مرد و عمهاش او را بزرگ كرد .روسو از مهمترين آثار اين نويسنده معروف كه عقايد و نظريات او را يكي از علل انقلاب كبير فرانسه دانستهاند" ،اميل و - اعترافات "را بايد نام برد .روز 2 ژوييه 1778 ميلادي مرد .به روز 2 ژوييه 1778 مراجعه شود رويداد:

1824 ميلادي سال:
"پل - بروكا "جراح بزرگ و باني علم" جمجمهشناسي "در" سنت فوالاگراند "متولد شد .پس از گرفتن دكتراي طب از دانشگاه پاريس و گرفتن درجه تخصص در رشته جراحي به كارهاي تحقيقاتي خود دست زد و با ابتكار فن جمجمهشناسي ،ارتباطي بين طب و جامعهشناسي بوجود آورد" .پل - بروكا "پس از 56 سال زندگي ،روز 8 ژوييه 1880 ميلادي وفات يافت .به روز 8 ژوييه 1880 مراجعه شود رويداد:

1836 ميلادي سال:
"جيمز مديسون "چهارمين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا بعد از 85 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه روز 16 مارس 1751 ميلادي متولد شده بود و دومين رييس جمهوري حزب جمهوريخواه آمريكا محسوب ميشود ،از مردان فاضل و رزمآوران شجاع آمريكا به شمار ميآيد .حمله انگليسيها به واشنگتن و سوزاندن آن شهر ،در زمان او اتفاق افتاد .به روز 16 مارس 1751 مراجعه شود رويداد:

1873 ميلادي سال:
دكتر" آلكسيس - كارل "جراح و زيستشناس معروف فرانسوي در" پاريس "متولد شد .در سال 1900 ميلادي به درجه دكتري رسيد و 5 سال بعد به آمريكا رفت و بعد از 7 سال تلاش و كوشش در سال 1912 ميلادي به اخذ جايزه نوبل در رشته طب موفق شد از كارهاي مهم او زنده نگهداشتن قلب و كليه جانوران به وسيله جريان خون مصنوعي است .وي روز 5 نوامبر 1944 در پاريس مرد .به روز 5 نوامبر 1944 مراجعه شود رويداد:

1883 ميلادي سال:
"پير لاوال "سياستمدار برجسته فرانسوي كه در دوران اشغال فرانسه به دست آلمانيها در جنگ دوم جهاني ،نقش موئثري را بازي كرد ،در يك قلعه قديمي در" شاتل - دون "بدنيا آمد پس از اتمام تحصيلات وارد كارهاي دولتي شد و در دوران اشغال فرانسه ،نخست وزير دست نشانده آلمانها شد .لاوال بعد از پايان جنگ به همين جرم در سال 1946 ميلادي تيرباران گرديد .به روز 15 اكتبر 1946 مراجعه شود رويداد:

1914 ميلادي سال:
بزرگترين ترور قرن بيستم در شهر" سرايهوو "پايتخت ايالت" بوسني "در صربستان اتفاق افتاد .در جريان اين ترور يك دانشجوي متعصب صربي به نام" گزاويلو - پرينتزيب" "آرشيدوك فرانسوا فرديناند "وليعهد اتريش و همسرش" سوفي دوهوهنبرگ "را كشت .اين امر بهانهاي براي بروز جنگ اول جهاني شد و از اوت همان سال جنگ اول با حمله به صربستان) يوگسلاوي (آغاز شد .به روز 11 نوامبر 1918 مراجعه شود رويداد:

1919 ميلادي سال:
قرارداد صلح ميان نمايندگان دولتهاي متفق در جنگ بينالملل اول و نمايندگان مجلس ملي آلمان كه زمامدار آن كشور بعد از جنگ و شكست آلمان بودند ،در كاخ ورساي به امضاص رسيد .قرارداد صلح مركب از 420 ماده بود و به موجب آن آلمان سربازان خود را به 100 هزار نفر تقليل داد و بسياري از اراضي آن كشور به ممالك پيروز مانند فرانسه و انگليس ضميمه شد .به روز 11 نوامبر 1918 مراجعه شود. رويداد:

1948 ميلادي سال:
به دنبال جلوگيري از فعاليتهاي احراب غير كمونيست در ممالكي كه رژيم كمونيستي داشتند" تيتو "رييس جمهوري يوگسلاوي از صف روسيه شوروي و دوستانش جدا شد و اين جدايي ،يكي از پر سر و صداترين وقايع جهان در سال 1948 ميلادي بود .هفت سال بعد با سفر خروشچف نخست وزير شوروي به يوگسلاوي و ملاقات با تيتو رييس جمهوري آن كشور در 26 مه 1955 ميلادي دو كشور آشتي كردند. رويداد:

1950 ميلادي سال:
"سئول "پايتخت زيبا و بزرگ كره جنوبي ،روز پس از آغاز جنگ خونين كره ،به تصرف نيروهاي كمونيست كره شمالي درآمد .جنگ كه از روز 25 ژوئن همان سال با حمله كمونيستها آغاز شده بود ،به صورت برقآسا انجام شد به طوري كه سه روزه قسمت عمده كره جنوبي به تصرف نيروهاي كره شمالي درآمد .با حمله سپاهيان آمريكايي به سئول آن شهر از قيد كمونيستها آزاد شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .