َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
871 ميلادي سال:
سلطنت" آلفرد كبير "يكي از معروفترين سلاطين انگلستان در قرن نهم ميلادي ،بعد از اين كه 23 سال از عمرش سپري شده بود ،آغاز شد .آلفرد كبير كه به سبب خصال نيكويش ،به او لقب" نجيبترين پادشاه انگلستان "داده شده بود ،روز 4 فوريه 848 ميلادي در" مونتاترا"متولد شده بود .دوران سلطنت وي 29 سال طول كشيد و روز 5 مه 900 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 5 مه 900 و 4 فوريه 848 مراجعه شود. رويداد:

1571 ميلادي سال:
جزيره معروف قبرس در جريان جهانگشاييهاي جمهوري" ونيز "به تصرف نيروي دريايي آن كشور درآمد .در آن زمان نيروي دريايي و نيز ،يكي از قدرتهاي اصلي دريايي جهان محسوب ميشد و تنها نيروي دريايي عثماني با آن رقابت ميكرد .قبرس كه امروزه خود كشور مستقلي در درياي مديترانه در جنوب تركيه است ،بعدها بدست عثمانيها و سپس بدست انگليسيها و بعد به دست يونانيها افتاد. رويداد:

1760 ميلادي سال:
براي اولين بار" لينه "طبيعيدان معروف فرانسوي موفق به طبقهبندي نباتات و گياهان مختلفي شد كه تا آن زمان شناخته شده و به كار تدريس و تحقيقات طبيعيدانهاي جهان ميآمد .اين مرد كه در سال 1707 ميلادي متولد شده بود ،براي سهولت كار تحقيق درباره گياهان و خواص طبيعي هر يك از سال 1752 ميلادي به كار پرداخته و براي طبقهبندي آنها 8 سال زحمت كشيده بود. رويداد:

1767 ميلادي سال:
"مانوئل گودوئي "يكي از معروفترين سياستمداران اسپانيا در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،در" باداژوز "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از خانوادهاي معروف و اشرافي بود و از دوستان نزديك" ماري لوئيز "ملكه اسپانيا محسوب ميشد .در مدت سلطنت شارل چهارم ،گودوئي با عنوان وزير اعظم مملكت را اداره ميكرد .وي روز 2 ژانويه 1851 ميلادي وفات يافت .به روز 2 ژانويه 1851 مراجعه شود رويداد:

1797 ميلادي سال:
"زيگموند وورمسر "سردار معروف اتريشي در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 73 سال زندگي و 4 ماه پس از آخرين شكستي كه از ناپلئون بناپارت در جنگ" مانتو "خورد ،بدرود حيات گفت .وي روز 14 فوريه 1724 ميلادي در" استراسبورگ "متولد شده بود و به سبب شكستهاي متعدي كه از ناپلئون خورد به" حريف بد اقبال "معروف شد" .وورمسر "مدافع قلعه مانتو در روز 2 فوريه 1797 ميلادي بود. رويداد:

1877 ميلادي سال:
"مولادي يوسف "فرمانرواي معروف قرن بيستم ميلادي مراكش در دوران اشغال آن كشور توسط فرانسويان ،ديده به جهان باز كرد .تربيت او ،به سبك بزرگزادگان عرب ،تواصم با تعليم فنون جنگي انجام شد و روز 20 مارس 1912 ميلادي در حالي كه 35 سال از عمرش ميگذشت به سلطنت رسيد .وي روز 19 نوامبر 1927 بعد از 50 سال زندگي و 15 سال سلطنت مرد .به روز 19 نوامبر 1927 مراجعه شود رويداد:

1880 ميلادي سال:
"هلن كلر "نابغه بزرگ قرن بيست در شهر" تاسكوبيسا "واقع در ايالت معروف" آلاباما "متولد شد تا 19 ماهگي سالم بود ولي بر اثر يك بيماري مرموز ،دو حس بينايي و شنوايي او از بين رفت .بعدها شنوايي او بازگشست ولي كلر ،همچنان نابينا باقي ماند .با اين وجود وي به نيروي ايمان و اراده در شمار بزرگترين زنان جهان درآمده و شهرت فراوان يافته است. رويداد:

1884 ميلادي سال:
"گاستون ياشلار "نويسنده معروف فرانسوي كه به او" فيلسوف خيالباف "لقب داده بودند ،در شهر" براد "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از اوان جواني به مطالعه درباره روح انساني پرداخته و كتب" آشنايي نزديك - روح جديد علمي - آب و خيالات - هوا و تفكرات و زمين و خيالات "را نوشت" .گاستون ياشلار "به سال 1962 ميلادي در پاريس بدرود حيات گفت .به روز 7 سپتامبر 1962 مراجعه شود رويداد:

1898 ميلادي سال:
"لوييس - كرل "نويسنده و رياضيدان معروف انگليسي در قرن نوزدهم ميلادي بعد از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه نام اصليش" چارلز - لاتويج - داجسن "بود ،روز 9 مه 1832 ميلادي در ايالت" چستر "واقع در مغرب انگلستان متولد شده بود .از مهمترين آثار وي" آليس در سرزمين آينهها - بازيهاي منطقي - مسائل نازبالشي و اقليدس در بقاي نوين او "را بايد نام برد. رويداد:

1950 ميلادي سال:
با تصويب قطعنامه تاريخي سازمان ملل متحد توسط شوراي امنيت آن سازمان كه در" ليك ساكسس "تشكيل جلسه داده بود ،جنگ كره كه با حمله كره شمالي به كره جنوبي ،در 25 ژوئن همان سال آغاز شده و جنبه منطقهاي داشت به صورت بينالمللي درآمد زيرا قطعنامه سازمان ملل به همه دول عضو سازمان دستور داده بود كه با همه نيروهاي خود به كمك كره جنوبي در جنگ با كره شمالي بشتابند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .