َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
30 روز:
1254 ميلادي سال:
"ماركوپولو "سياح و جهانگرد ونيزي كه از مردم ايتاليا محسوب ميشد ،در بندر زيباي" ونيز "قدم به عرضه وجود گذاشت .از نوجواني شوق ديدار جهان در او وجود داشت و روي اين اصل روز 24 آوريل 1271 ميلادي كه 17 ساله بود به عزم دنياگردي از ونيز خارج شد و مدت 20 سال در آسيا گردش كرد و تا" پكن "پايتخت" قوبيلاي قاآن "در چين رفت .وي روز 12 دسامبر 1323 ميلادي مرد. رويداد:

1274 ميلادي سال:
"خواجه نصيرالدين طوسي "منجم و رياضيدان بزرگ قرن هفتم هجري ايران پس از 57 سال زندگي در شهر بغداد بدرود حيات گفت .اين مرد دانشمند كه شهرت بينالمللي دارد ،روز 18 فوريه سال 1201 ميلادي در شهر طوس متولد شد .نامش محمد و كنيهاش ابوجعفر بود و پدرش حسن نام داشت .وي وزير هلاگوخان مغول بود .به روز 18 فوريه 1201 مراجعه شود رويداد:

1456 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" بلگراد "كه براي تصرف اين شهر) كه امروزه پايتخت كشور يوگسلاوي است (بين سپاهيان امپراتوري عثماني و نيروهاي" ماتياس كورون "پادشاه كشور هنگري درگير شده بود ،با شكست عثمانيها پايان يافت و بلگراد از خطر سقوط بدست عثمانيها پايان يافت و بلگراد از خطر سقوط بدست عثمانيان نجات يافت .بلگراد از خطر سقوط بدست عثمانيان نجات يافت .بلگراد 65 سال بعد روز 19 مه 1521 ميلادي به تصرف عثمانيها درآمد .به روز 19 مه 1521 مراجعه شود رويداد:

1567 ميلادي سال:
"ژان گوژون "استاد بزرگ مجسمهسازي و معماري فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي ،پس از 53 سال زندگي ،چشم از جهان فروبست .ژان گوژون كه يكي از پرچمداران برجسته فرانسه در دوره رنسانس محسوب ميشود ،روز 4 سپتامبر سال 1514 ميلادي در ايالت نورماندي واقع در فرانسه بدنيا آمده بود .به روز 4 سپتامبر 1514 مراجعه شود رويداد:

1632 ميلادي سال:
ساختمان يكي از زيباترين و تاريخيترين ابنيه هندوستان به دستور" شاه جهان "فرامانرواي گوركاني هند آغاز شد و بعد از اتمام ساختمان ،آن را" تاج محل "ناميدند .تاج محل يا به اسم ديگرش" ممتاز محل "در شهر" اگرا "در كنار رود مقدس" جومنا "ساخته شده و يك گنبد و چند مناره سفيد دارد و 18 سال ساختمان آن طول كشيد تاج محل ،مقبره" ممتاز بانوبيگم "زن ايراني شاه جهان بود. رويداد:

1684 ميلادي سال:
"پيركورني "يكي از برجستهترين ادباي فرانسه در قرن هفدهم كه او را پايهگذار ادبيات نوين فرانسه ميدانند پس از 78 سال زندگي چشم از جهان فروبست .پيركورني روز 10 مارس 1606 ميلادي در" روئن "قدم به عرصه وجود گذاشت .از آثار مهم او" سيد - هوراس و سينا و پولي يوكت "را ميتوان نام برد .به روز 10 مارس 1606 مراجعه شود رويداد:

1719 ميلادي سال:
"شوازول "سياستمدار معروف فرانسه و صدراعظم لويي پانزدهم در پاريس متولد شد .نام اصلي او" اتين - فرانسوا - دوك - دوشوازول "بود و از خانوادهاي برجسته و مشهور محسوب ميشد .وي كه مدتي وزير خارجه بود و بعد به مقام صدراعظمي رسيد ،عامل اصلي جنگ ميان عثماني و روسيه در 1870 ميلادي بود .شوازول روز 5 ژانويه 1785 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 6 اكتبر 1768 مراجعه شود رويداد:

1756 ميلادي سال:
سوباب بنگاله بندر بزرگ" كلكته "كه يكي از مهمترين و موئثرترين پايگاههاي استعماري و نظامي انگلستان در هندوستان محسوب ميشد ،به تصرف سردار هندي درآمد و 146 نفر از افراد انگليسي اسير او شدند .وي همه آنها را در يك اطاق تاريك و كوچك ريخت و از اين عده 120 نفرشان در يك شب خفه شدند .انتقام اين كشتار روز 23 ژوئن 1757 گرفته شد .به روز 23 ژوئن 1757 مراجعه شود رويداد:

1807 ميلادي سال:
ملاقات تاريخي معروف به" رود نيمن "ميان دو امپراتور بزرگ قرن نوزدهم ،ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه و الكساندر اول امپراتور روسيه اتفاق افتاد .هدف از اين ملاقات كه پس از شكست تاريخي فريدلند در 14 ژوئن همان سال به درخواست تزار روس اتفاق افتاد ،بحث درباره شرايط صلح ميان روس و فرانسه بود كه روز 8 ژوييه 1807 ميلادي در" تيلسيت "اتفاق افتاد .به روز 8 ژوييه 1807 مراجعه شود. رويداد:

1810 ميلادي سال:
"ملكه لوئيز "معروف به" لوئيز دومكلمبورگ "و" پرنسس دوهسدار مشتات "پس از 34 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 22 دسامبر 1776 ميلادي در" هانوور "قدم به عرصه وجود گذاشت و پس از ازدواج با فردريك گيوم سوم و سلطنت او ،ملكه پروس شد .وي با فرانسه و ناپلئون بناپارت دشمني عجيبي داشت و جنگ فرانسه و پروس كه به شكست پروس منجر شد ،به تحريك او بود. رويداد:

1880 ميلادي سال:
"دوگلاس ماكآرتور "سردار معروف كشور ايالات متحده آمريكا در جنگ دوم جهاني و جنگ معروف كره ،در" ليتل راك "واقع در آركانزاس متولد شد .در جواني به ارتش پيوست و گرچه تا ژنرالي بالا رفت ،ولي در جنگ دوم كه فرماندهي نيروهاي آمريكا در خاور دور به او داده شد ،مشهور شد .وي فاتح ژاپن بود و در جنگ كره نيز ،وي فرمانده نيروهاي سازمان ملل متحد بود .به روز 6 آوريل 1965 مراجعه شود رويداد:

1892 ميلادي سال:
"پرل .س .بك "نويسنده و بيوگرافينويس بزرگ آمريكايي در قرن بيستم ،در يكي از شهرهاي غربي ايالت" ويرجينيا "به نام" هيلس بورو "متولد شد .نام كامل او" پرل .سيدنستريكر - بك "است .وي در يكسالگي به چين رفت و بعدها به تشويق مادرش به نويسندگي پرداخت" .خانم بك "بعدها در دانشگاه" چونك - كينگ "چين به تدريس پرداخت" .خاك خوب "مهمترين اثر اوست. رويداد:

1917 ميلادي سال:
اولين دستههاي نفرات مسلح ايالات متحده آمريكا در سواحل فرانسه قدم به خاك گذاشتند و به اين ترتيب ،آن كشور كه در سال 1916 روابط خود را با آلمان قطعه كرده بود ،رسماش عليه" آلمان - اتريش و عثماني "كه متحدين جنگ اول جهاني را تشكيل داده بودند وارد جنگ شدند .نبرد آمريكا عليه متحدين ،تا آخرين روزهاي جنگ كه منجر به پيروزي متفقين شد ادامه داشت. رويداد:

1927 ميلادي سال:
سينماي ناطق اختراع شد .تا قبل از اختراع سينماي ناطق ،فيلمهايي كه در سينماهاي محدود و معدود آن زمان نمايش داده ميشد صامت بود يعني ،سخني و صدايي از بازيگران شنيده نميشد و بيننده به نيروي خيال بايد مقصود هنرپيشه را درك ميكرد .سينماي ناطق توسط يكي از متخصصين فني آمريكا به نام" جان سابتيل "اختراع شده و رواج يافته بود. رويداد:

1945 ميلادي سال:
كنفرانس بزرگ بينالمللي معروف به" كنفرانس سانفرانسيسكو "كه از روز 25 آوريل 1945 ميلادي در بندر" سانفرانسيسكو "آغاز شده بود پايان يافت .در اين كنفرانس كه اولين كنفرانس همگاني بعد از جنگ دوم بينالمللي بود ،نمايندگان 46 ملت متفق در جنگ دوم) منجمله ايران (شركت داشتند .مهمترين تصميم اين نمايندگان ،تاصسيس سازمان ملل متحد بود .به روز 25 آوريل 1945 مراجعه شود رويداد:

1950 ميلادي سال:
يك روز پس از حمله نيروهاي كره شمالي به كشور كره جنوبي و آغاز جنگ معروف به" كره "دولت آمريكا به پيشنهاد" ترومن "رييس جمهوري و تصويب كنگره آن كشور ،به دفاع از كره جنوبي برخاست و ژنرال" دوگلاس ماكآرتور "فرمانده قواي آمريكا در خاور دور ،ماصمور ياري به كره جنوبي گرديد و به اين ترتيب ايالات متحده آمريكا اولين كشوري بود كه در جنگ كره شركت كرد. رويداد:

1956 ميلادي سال:
اولين زايمان بدون درد انجام شد و به اين ترتيب علم طب به موفقيت ديگري براي از بين بردن درد در مواقع جراحي و نظاير آن نائل شد .اين زن مادام" گوستا "نام داشت گوينده راديوي مونت كارلو بود و پزشكي كه اولين زايمان بدون درد را انجام داد" يرناسكوئي "ناميده ميشد .زايمان بدون درد امروزه در بسياري از زايشگاههاي جهان معمول است. رويداد:

1959 ميلادي سال:
كانال" سن لوران "طي مراسم رسمي در حضور اليزابت دوم ملكه انگلستان و آيزنهاور رييس جمهوري آمريكا افتتاح شد .اين كانال رود سنلوران را به درياچههاي 5 گانه متصل ميكند و به اين ترتيب نقش مهمي در توسعه ارتباطات تجارتي ميان ايالات متحده آمريكا و كانادا و انگليس بازي مينمايد .ساختمان اين كانال 4 سال طول كشيده و 2000 متخصص فرانسوي آمريكايي و كانادايي در ايجاد آن سهيم بودهاند. رويداد:

1960 ميلادي سال:
جزيره" ماداگاسكار "از مستعمرات سابق فرانسه به استقلال رسيد .اين جزيره كه بعد از استقلال ،نام" مالاگاشي "براي خود اختيار كرد با رژيم جمهوري اداره ميشود .جمهوري مالاگاشي در مشرق آفريقا ،در اقيانوس هند قرار گرفته و پايتخت آن" تاتاناريو "در مركز آن جزيره قرار دارد .در 590000 كيلومتر مربع مساحت اين جزيره 6 ميليون نفر زندگي ميكنند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .