َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
17 روز:
1157 ميلادي سال:
يكي از هولانگيزترين و مخوفترين فرقههاي مذهبي مسيحي توسط كشيش متعصبي از اهالي كالابرياي ايتاليا به نام" برنارد "بوجود آمد .مقر اين فرقه بر فراز كوه كارمل در فلسطين تعيين شد ولي پيروان صومعه كارملي در ايتاليا زندگي ميكنند .علت انتخاب كوه كارمل اين است كه كارمليها ،پيرو حضرت الياس بودند و چون حضرت الياس روي كوه كارمل زندگي ميكرد ،آنها نيز خود را كارملي ناميدند .كارمليها به تمام معني تاركدنيا هستند و هيچگاه از صومعه خود خارج نميشوند و از خارج نيز نه روزنامه نه كتاب و نه راديو به آنجا برده نميشود .كار كارمليها فقط عبادت و كار است .لباسشان بسيار خشن و خوراكشان ساده و كم است لباسشان را خودشان ميبافند و خوراكشان را خودشان ميكارند .با يكديگر حرف نميزنند و با اشاره مقصود خود را ميفهمانند .صورت خود را جز از كشيش اعظم بر همه ميپوشانند و معتقدند بهشت نتيجه عمليات هر شخص در دنيا است. رويداد:

1603 ميلادي سال:
"والنتين كونرار "اديب و نويسنده معروف فرانسوي در قرن هفدهم ميلادي ،در پاريس چشم به جهان باز كرد .خانوادهاش مردمي ادبدوست بودند و او نيز از نوجواني به ادبيات علاقه پيدا كرد و به دوران اجتماع ادبا و علماص فرانسه در منزل" ماركيز دورامبويه "او نيز از مجتمعين بود و بعدها منزل خود او نيز به يك محفل ادبي مبدل شد .كنوار روز 9 فوريه 1675 مرد .به روز 9 فوريه 1675 مراجعه شود رويداد:

1625 ميلادي سال:
با دخالت كريستيان چهارم پادشاه دانمارك در جنگهاي مذهبي" بوهم "يعني كشور چك اسلواكي امروزي ،جنگ آلمان به جنگ اروپا مبدل شد .اين جنگها از روز 23 ماه مه 1618 كه واقعه" تالار هرادشين "در" پراگ "پايتخت چكاسلواكي اتفاق افتاد ،آغاز شد و در ابتداي جنگ ،فرديناند دوم امپراتور اتريش و آلمان و فردريك پنج پادشاه بوهم در آن شركت داشتند .به روز 17 ژوييه 1629 مراجعه شود رويداد:

1628 ميلادي سال:
"فرانسوا ژيراردون "حجار و مجسمهساز مشهور فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در" تروايه "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كارمند دولت بود و ميخواست پسرش نيز به كاري چون او مشغول شود ولي پسرش بعدها به صورت يكي از نامدارترين هنرمندان فرانسه درآمد .وي مورد توجه ريشليو بود و از شاهكارهاي او مجسمه كاردينال ريشليو است" .ژيراردون "روز 10 اكتبر 1715 ميلادي مرد. رويداد:

1816 ميلادي سال:
يك سال و يك روز بعد از مرگ رابرت فولتون ،مبتكر" كشتيهاي بخاري "اولين كشتي مسافربري كه با نيروي بخار حركت ميكرد ،از درياي انگلستان عبور كرد و با سلامت رسيدن كليه مسافران از جان گذشتهاي كه با اين كشتي مسافرت كرده بودند ،فصل نويني در تاريخ دريانوردي آغاز شد .رابرت فولتون اولين كشتي بخار را به نام كلرمون به سال 1807 ميلادي ساخت. رويداد:

1822 ميلادي سال:
اولين دسته از مهاجران سياهپوست ايالات متحده آمريكا كه ترجيح داده بودند در موطن اصلي خود آفريقا زندگي كنند ،وارد سرزميني كه امروزه كشور" ليبراي "نام دارد شدند و پايههاي ايجاد كشور مستقلي را كه اولين جمهوري در قاره آفريقا محسوب ميشود ،بنا گذاشتند .اين كشور جمهوري 25 سال بعد با كمكهاي معنوي و مادر دولت آمريكا روز 26 ژوييه 1847 ميلادي رسماش بوجود آمد. رويداد:

1822 ميلادي سال:
سر" ويليام هرشل "ستارهشناس بزرگ انگليسي و كاشف" اورانوس "بعد از 84 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين دانشمندان معرف كه بعدها به لقب مفتخر شد .روز 6 دسامبر 1738 ميلادي در" هانور "آلمان متولد شد ولي بعدها به انگلستان رفت و در آنجا وطن كرد .هرشل ابتدا در موسيقي كار ميكرد ولي ،بعد به نجوم دل بست و با دوربيني كه خودساخته بود اورانوس را كشف كرد. رويداد:

1830 ميلادي سال:
سلطنت و عمر جورج چهارم پادشاه انگلستان پايان يافت .اين پادشاه كه چندان مورد اعتماد ملت انگلستان نبود ،روز 7 اوت 1762 ميلادي در لندن متولد شده و در 58 سالگي روز 29 ژانويه 1820 ميلادي به جاي پدرش جورج سوم به سلطنت رسيده بود .وي به سبب قروض زيادي كه داشت به" پادشاه مقروض "معروف بود .به روز 7 اوت 1762 و 29 ژانويه 1820 مراجعه شود رويداد:

1830 ميلادي سال:
سلطنت ويليام چهارم ،برادر جورج چهارم آغاز شد و اين سلطنت كه تا روز 20 ماه ژوئن 1837 ميلادي به طول انجاميد از 7 سال تجاوز نكرد .ويليام چهارم روز 13 اوت 1766 ميلادي در لندن متولد شده بود و پدرش جورج سوم بود .هنگامي كه وي به سلطنت رسيد 64 سال داشت او روز 20 ژوئن 1837 ميلادي بعد از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت .به روز 13 اوت 1766 مراجعه شود رويداد:

1853 ميلادي سال:
"áæÑäÊÒ "ÝíÒíßÏÇä æ ÏÇäÔãäÏ ÈÑÌÓÊå åáäÏí ÏÑ ÞÑæä äæÒÏåã æ ÈíÓÊã ãíáÇÏí ¡ÏÑ ÔåÑ" ÂÑäåã "ÞÏã Èå ÚÑÕå æÌæÏ ÐÇÔÊ .äÇã ÇÕáí æ ßÇãá Çæ" åäÏÑíß ÂäÊæä - áæÑäÊÒ "ÈæÏ æ Èå ÓÈÈ ÊÍÞíÞÇÊ ãåãí ßå ÏÑ ÑÔÊå ÇáßÊÑæäíß ÇÌÓÇã ÇäÌÇã ÏÇÏ æ ÝÑÖíå Úáãí ÌÏíÏí ÏÑ Çíä ÈÇÑå ÈæÌæÏ ÂæÑÏ ¡ÏÑ ÓÇá 1902 ãíáÇÏí ÌÇíÒå äæÈá ÏÑ ÝíÒíß ÑÝÊ æ ÑæÒ 8 Žæííå 1928 ãíáÇÏí ãÑÏ. رويداد:

1875 ميلادي سال:
آلكسيس - تولستوي شاعر و اديب درامنويس بزرگ روسيه در قرن نوزدهم ميلادي ،بعد از 58 سال زندگي بدرود حيات گفت" .كنت - آلكسيس - كنستانتينوويچ تولستوي "روز 9 نوامبر 1817 ميلادي در" مسكو "متولد شده بود .وي اشعار خود را در يك جلد به نام" اشعارگردآمده "و آثار خود را در چند مجلد منتشر كرد كه" مرگ ايوان مخوف "مهمترين آنها است .به روز 9 نوامبر 1817 مراجعه شود رويداد:

1940 ميلادي سال:
"جنگ فرانسه "پس از 45 روز كه از آغاز حمله نيروهاي آلمان نازي به مرزهاي فرانسه ميگذشت ،پايان يافت و در نتيجه ،فرانسه به تصرف آلمانيها درآمد .حمله آلمانيها از روز 10 مه همان سال آغاز شد و در يك جنگ سه مرحلهاي كه مرحله سوم آن از روز 5 ژوئن شروع شد ،آلمانيها همه نيروهاي فرانسه و انگليسي را شكست دادن و متاركه جنگ روز 22 ژوئن 1940 در" رتوند "امضاص شد. رويداد:

1949 ميلادي سال:
فرمانروايي" اميرمحمد ،ادريس - السنوسي "بر سرزمين" ليبي "آغاز شد و به اين ترتيب مقدمات استقلال كشور ليبي فراهم گرديد .ليبي كه يكي از پهناورترين ممالك قاره آفريقا محسوب ميشود ،با يك ميليون 753 هزار كيلومتر مربع مساحت در آن زمان جزص قلمرو انگلستان محسوب ميشد و اميرمحمد نيز سمت امارت داشت .استقلال ليبي روز 24 دسامبر 1951 عملي شد .به روز 3 دسامبر 1950 مراجعه شود رويداد:

1950 ميلادي سال:
با حمله سپاهيان مسلح كره شمالي از مدار 38 درجه كه مرز شمالي و جنوبي دو" كره "محسوب ميشود ،جنگ تاريخي كره آغاز گرديد .كره شمالي را با رژيم كمونيستي و كره جنوبي با رژيم دموكراسي اداره ميشوند .روسيه و چين كمونيست هوادار كره شمالي و آمريكا و انگليس و فرانسه هوادار كره جنوبي بودند .به اين ترتيب اندكي بعد با دخالت سازمان ملل ،جنگ محلي ،به يك جنگ بينالمللي مبدل شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .