َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
27 روز:
1136 ميلادي سال:
كار ساختماني يكي از تاريخيترين و معروفترين كليساهاي جهان در پاريس و پايتخت فرانسه آغاز شد و اين كليسا كه امروز شهرت بينالمللي دارد" نوتردام "نام دارد كه به آن كليساي" نوتردام دوپاري "نيز ميگويند .كار ساختماني نوتردام تا سال 1250 ميلادي به طول انجاميد و نقشه آن بدست دو معمار برجسته فرانسوي" پير دومونترو و شان دوشيل "طرح و اجرا شده بود .به روز 9 مارس 1250 مراجعه شود. رويداد:

1633 ميلادي سال:
توبهنامه معروف" گاليله "توسط وي امضاص شد و طي اين توبهنامه كه مفاد آن توسط" پاپ اوربن هفتم "تهيه شده بود ،دانشمند بزرگ ايتاليايي از كليه ادعاهاي خود درباره اين كه زمين بدور خورشيد ميگردد ،استغفار كرده بود .قرار بود اگر گاليله از ادعاهاي خود توبه نكند و توبه نامه را امضاص نكند او را بسوزانند .با اين وصف موقعي كه از دادگاه خارج ميشد با پا به زمين كوبيد و گفت) با همه اينها تو ميچرخي.( رويداد:

1664 ميلادي سال:
اولين ميسيون سياسي قديمي روسيه از طرف امپراتور" آلكسيس "تزار معروف روسيه) كه پدر پطر كبير بود (به ايران آمد .در آن زمان شاه عباس دوم بر ايران سلطنت داشت و به دستور وي ،از سفراي آلكسيس كه او را" گراندوك مسكو "ميناميدند پذيرايي شاياني شد ولي چون قصد آنان جاسوسي و بازرگاني بدون گمرك بود ،همه را برون كرد و روسها نيز بعداش به تلاقي اين توهين فرحآباد مازنداران را گرفتند و آتش زدند. رويداد:

1738 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ دادگستري ،يك زندان مخصوص تبهكاران خرد سال در انگلستان بوجود آمد و اين اولين دارالتاصديبي بود كه در جهان ساخته ميشود .در اين زندان مجرمين تا 18 سال زندگي ميكردند و در اوايل نيز همان روش معمول در مورد زندانيان بزرگسال در مورد آنان رعايت ميشد تا در سال 1854 ميلادي به موجب قوانين رسمي ،زندان مخصوص تبهكاران كم سن و سال به يك" آموزشگاه "مبدل شد. رويداد:

1743 ميلادي سال:
"كنتس دوباري "يكي از زنان متنفذ و پر قدرت فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در پاريس چشم به جهان بازكرد وي از طبقه سوم بود و بعدها به سبب ذوق و سليقهاي كه داشت يك كارگاه تهيه كلاههاي زنانه باز كرد .نام اصليش" ژان بكو "بود و چون مورد توجه لويي پانزدهم قرار گرفت به كنتس دوباري معروف شد .وي در زمان انقلاب كبير فرانسه روز 19 فوريه 1793 اعدام شد .به روز 19 فوريه 1793 مراجعه شود رويداد:

1748 ميلادي سال:
"توماس دي "نويسنده و داستانسراي بزرگ قرن هجدهم انگلستان در لندن از پدر و مادري متمول قدم به جهان گذاشت .پس از اتمام تحصيلاتش در رشته حقوق در اوكسفورد به شغل وكالت مشغول شد و بعد به جهانگردي پرداخت و سالها مسافرت كرد .اين نويسنده معروف كه خالق آثار ارزندهاي چون" سانهفورد "و" مرتون "بود .روز 12 سپتامبر 1789 ميلادي مرد .به روز 12 سپتامبر 1789 مراجعه شود رويداد:

1750 ميلادي سال:
"اتودوگريك"صنعتگر بزرگ آلماني موفق به اختراع يكي از اختراعات بزرگ قرن هجدهم ميلادي شد و اين اختراع كه تحول بيسابقهاي در علم و صنعت آن روزگار جهان ايجاد كرد" ماشين تخليه هوا "بود .اتو دوگريك از مردم شهر" ماگدبورگ "آلمان بود .از ماشين تخليه هوا در صنايع سنگين و امور الكتريسيته استفاده فراوان ميشود. رويداد:

1778 ميلادي سال:
كاپيتان" جمس كوك "دريانورد و مكتشف بزرگ انگليسي جزاير هاوايي را كشف كرد .قبل از كوك چند اسپانيولي آنجا كشف كرده بودند ولي غير مسكون مانده بود در حالي كه كاپيتان انگليسي بلافاصله بعد از اكتشاف اين جزاير در اقيانوس آرام آنجا را به نام جزاير" ساندويچ "ناميد و متعلق به انگلستان دانست هاوايي امروزه پنجاهمين ايالت آمريكا محسوب ميشود .و از زيباترين جزاير جهان به شمار ميرود. رويداد:

1796 ميلادي سال:
جنگ فرانسه و اتريش در جريان جنگهاي فرانسه با دشمنان خارجي خويش اتفاق افتاد .به اين جنگ ،كه به آن جنگ" سرنوشت "هم ميگويند و جنگ ديگر را كه در دشت پو و دره آلپ صورت گرفت بايد افزود و هدف فرانسه در آن سه جنگ ،از پا درآوردن اتريشي بود .در اولين جنگ كه از اين روز شروع شد" ژوردن و مارسو "سرداران فرانسوي در 14 اكتبر 1796 ميلادي شكست خوردند و مارسو به قتل رسيد. رويداد:

1811 ميلادي سال:
"روبرت بونسن "شيميست و فيزيكدان برجسته آلماني در قرن نوزدهم ميلادي در شهر معروف" گوتينگن "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه از كودكي ،استعداد زياد علوم تجربي داشت بعد از اتمام تحصيلات و اشتغال به تدريس ،به تحقيقات مختلف پرداخت و از جمله ،يك پيل الكتريسيته ،چراغ گاز و كالري متر شيشهاي را اختراع كرد .وي روز 8 ژانويه 1899 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
ناپلئون بناپارت براي دومين بار از تاج و تخت فرانسه استعفا داده و اين بار به علت خيانت" ژوزف فوشه "كه در خيانت راه" تاليران "را دنبال ميكرد ،اقدامات او براي نجات فرانسه بيثمر ماند .ناپلئون پس از فرار از جزيره الب در 28 فوريه 1815 سلطنت 100 روزه را در 20 مارس همان سال آغاز كرد و بعد از شكست واترلو در 18 ژوئن 1815 سلطنت 100 روزه او پايان يافت .به روز 18 ژوئن 1815 مراجعه شود رويداد:

1828 ميلادي سال:
"هودون "استاد بزرگ مجسمهسازي و پيكرتراش نامدار فرانسه در قرن هفدهم ميلادي كه از او بيشتر به نام" حجار مرمرين "ياد شده است ،پس از 87 سال زندگي ،بدرود حيات گفت" .ژان - آنتوان - هودون "روز 17 ژانويه 1741 ميلادي در ورساي متولد شده بود .مجسمه نيمتنهاي كه وي از ولتر ساخته است ،جذابترين صورتي است كه تا به حال از مرد ساخته شده است .به روز 17 ژانويه 1741 مراجعه شود رويداد:

1881 ميلادي سال:
قتل عام و شكنجههاي هولناك يهوديان در روسيه آغاز شد و هدف اصلي دولت روسيه آغاز شد و هدف اصلي دولت روسيه تزاري از اجراي اين قتل عام وحشتناك ،پاك كردن روسيه از وجود يهودياني بود كه به نظر روسها" نسل "را فاسد كرده و جامعه را به انحطاط كشانده بودند .به موجب اين برنامه كه" پوگروم "ناميده ميشد ،در حدود 100 هزار ،يهودي كشته شدند و در حدود دو ميليون نفر ديگر به آمريكا گريختند. رويداد:

1886 ميلادي سال:
"آدولف مونتيچلي "نقاش بزرگ و هنرمند معروف فرانسوي ،بعد از 62 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين هنرمند ارزنده ،روز 4 اكتبر 1824 ميلادي در بندر زيباي" مارسي "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از كودكي به دنياي رنگها دل بست و در آن راه تا سرحد كمال ترقي كرد .از مهمترين آثار وي" ،خانه نيمه تمام - كشاورز پير - ازكارافتاده "را ميتوان نام برد .به روز 4 اكتبر 1824 مراجعه شود رويداد:

1894 ميلادي سال:
اولين مسابقه بزرگ اتومبيلراني جهان به طور رسمي برگذار شد و اين مسابقه در كشور فرانسه انجام گرديد .در اين مسابقه بزرگ كه بين پاريس پايتخت فرانسه بندر" روئن "برگزار گرديد ،گروهي از زبدهترين اتومبيلرانان آن روز فرانسه شركت داشتند و طول مسافت مسابقه 1326 كيلومتر بود .برنده اين مسابقه" كنت - دو ديون "از فرانسه با سرعتي معادل با 21 كيلومتر در ساعت بود. رويداد:

1940 ميلادي سال:
قرارداد تسليم فرانسه به آلمان در جنگل" كومپين "امضاص شد .اين قرارداد در همان واگن و همان نقطهاي كه بعد از جنگ اول جهاني قرارداد تسليم آلمان به فرانسه امضاص شده بود ،حضور" هيتلر - گورينگ - درياسالار ريدر - ژنرال كايتل و ژنرال فونبراوخيچ "به فرانسويها تحميل شد .قرارداد را" كايتل "از طرف دولت آلمان نازي و ژنرال" هونتزيگر "از طرف فرانسه امضاص كردند. رويداد:

1941 ميلادي سال:
تجاوز نيروهاي" ورماخت "ارتش رايش سوم به فرمان آدولف هيتلر ،پيشواي حزب نازي به مرزهاي روسيه شوروي آغاز شد و به اين ترتيب در جريان جنگهاي دوم جهاني جبه وسيع ديگري در شرق اروپا گشوده گشت كه در آن ميليونها آلماني و روسي با يكديگر ميجنگيدند .عليرغم پيروزيهاي اوليه آلمانيها ،پايان اين جنگ به نفع روسها تمام شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .