َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوييه مـاه:
2 روز:
1433 ميلادي سال:
پس از 14 سال تلاش دريانوردان پرتغالي براي رسيدن به دماغه" پوژادور "در شمال غربي قاره آفريقا ،سرانجام اولين پايگاه دريايي پرتغالي در اين دماغه تاصسيس و بوجود آمد .اولين تلاش براي رسيدن به اين دماغه كه در آن زمان از لحاظ دريانوردي اهميت فراوان داشت ،روز 1 نوامبر سال 1419 ميلادي توسط پرتغاليها آغاز شده بود .به روز 1 نوامبر 1419 مراجعه شود رويداد:

1594 ميلادي سال:
نيكلا" پوسن "يكي از نقاشان فرانسه در قرن هفدهم ميلادي در شهر" آندلي "قدم به عرصه وجود گذاشت .نيكلاپوسن قسمت عمده زندگي خود را در رم پايتخت امروزي ايتاليا گذرانيد و در همين شهر بود كه مدتي" شارل لوهرن "نقاش بزرگ دربار لويي چهاردهم را تعليم داد .نيكلاپوسن كه فقط دو سال در فرانسه بسر برد روز 2 مارس 1665 ميلادي مرد .به روز 2 مارس 1665 مراجعه شود رويداد:

1598 ميلادي سال:
"فئودور اول "آخرين پادشاه از قوم" نورمان "بدرود حيات گفت و به اين ترتيب سلسله نورمانها كه بر روسيه سلطنت داشتند منقرض شد .موئسس اين سلسه سلطنتي معروف ،يكي از سران معروف قوم نورمان به نام" روديك نورمان "بود كه در قرون چهاردهم سلسله نورمان را تشكيل داد .جانشين فئودور اول" بوريس گودونوف "نام داشت .به روز 5 ژوئن 1546 مراجعه شود رويداد:

1674 ميلادي سال:
دوران جنگ انگلستان و هلند كه با اعلان جنگ شارل دوم پادشاه انگلستان به هلند از روز 3 آوريل 1672 ميلادي آغاز شده بود ،پايان يافت و شارل دوم در مقابل فشار مردم كه خواهان پايان جنگ بودند ،با هلنديها صلح كرد .شارل دوم اين جنگ را به دستور لويي چهاردهم پادشاه فرانسه آغاز كرده بود زيرا پادشاه فرانسه مخارج جنگ انگليس و هلند را ميپرداخت به روز 3 آوريل 1672 مراجعه شود رويداد:

1675 ميلادي سال:
جنگ تاريخي معروف به جنگ فهربلين "در جريان مبارزات سياسي شمال اروپا با شكست سخت سوئديها پايان يافت .در اين زمان ،بر سوئد شارل يازدهم سلطنت داشت و او به خاطر پول ،گاه با هلنديها و گاه با فرانسويها كه دشمن يكديگر بودند كمك ميكرد .در جنگ فهربلين فردريك گيوم فرمانرواي" براندنبورك "با شارل يازدهم روبرو بود و بعد از شكست دادن او ،پومراني را تصرف كرد. رويداد:

1744 ميلادي سال:
قرارداد" پاريس "ميان فردريك دوم پادشاه جنگجو و سياستمدار پروسي و لويي پانزدهم پادشاه فرانسه به امضاص رسيد و به اين ترتيب ،فردريك دوم كه قبلاش در 20 فوريه 1742 ميلادي با اتريش قرارداد دوستي امضاص كرده بود ،قول خود را نقض كرد و با متحد قديمي خود معاعده بست و به اين ترتيب ،بار ديگر پروس در ميدانهاي جنگ هشت ساله با اتريش پا گذاشت .به روز 20 فوريه 1742 مراجعه شود رويداد:

1756 ميلادي سال:
قلعه" ماهون "يكي از مستحكمترين و مهمترين پايگاههاي دريايي انگلستان در مغرب درياي مديترانه ،بعد از 36 روز جنگ به تصرف فرانسويان درآمد و به نيروي دريايي و جنگاوران انگليسي مدافع آن قلعه تلفات زيادي وارد شد .قلعه ماهون در جزاير بالئار واقع شده و از روز 12 مه 1756 ميلادي مورد حمله نيروهاي فرانسوي قرار گرفته بود .به روز 12 مه 1756 مراجعه شود رويداد:

1769 ميلادي سال:
"آلكساندر هومبولد "طبيعيدان و عالم معروف جغرافياي آلمان در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" برلين "پايتخت پروس) آلمان (متولد شد .وي برادر" گيوم هومبولد "جامعهشناس و فيلسوف معروف آن عصر بود .تحقيقات وي درباره چگونگي پيدايش كره زمين و اساس خلقت ،بسياري از مجهولات بشري را حل كرد .هومبولد ،روز 15 اكتبر 1859 مرد .به روز 17 مه 1835 مراجعه شود رويداد:

1781 ميلادي سال:
"اوژن دوبوهارنه "يكي از معروفترين درباريان ناپلئون بناپارت در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش ژنرال بوهارنه از افسران لويي شانزدهم بود كه در دوران انقلاب اعدام شد و مادرش" ژوزفين "بود كه بعد ،همسر ناپلئون و امپراتوريس فرانسه شد .وي بعدها ناپسري ناپلئون شد و بعد از تاجگذاري ناپلئون ،مقام تشريفاتي صدر اعظم دولت را يافت و روز 14 دسامبر 1824 ميلادي به درود حيات گفت. رويداد:

1781 ميلادي سال:
"جورج استفنسون "مخترع بزرگ و موجد راهآهن در جهان ،در شهر" ويلام "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش يك كارگاه تعمير ماشينهاي دستي كشاورزي داشت و استفنسون در آن كارگاه به امور صنعتي علاقمند شد و اين علاقه تا بدان حد بالا گرفت كه سريعترين و مطمئنترين و نيرومندترين وسايل ارتباطي يعني لكوموتيو را ساخت .مرگ او روز 12 مارس 1848 بود .به روز 12 مارس 1848 مراجعه شود رويداد:

1810 ميلادي سال:
ژنرال" ژاك دومونو "يكي از سرداران و ژنرالهاي بزرگ فرانسه در قرن هجدهم ميلادي بعد از 60 سال زندگي به درود حيات گفت .وي كه از جمله كهلهبر سرداران سلطنتطلب فرانسه در دوران حكومت جمهوري اول بود ،روز 1 نوامبر 1750 ميلادي در" بوسي "متولد شده بود .وي بعد از قتل فرمانده قواي فرانسه در مصر شد و در زمان او بود كه مصر روز 12 سپتامبر 1801 ميلادي بدست انگليسيها افتاد. رويداد:

1815 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" واترلو "آخرين نبرد ناپلئون با نيروهاي متحد اروپايي در قريهاي به همين نام در بلژيك اتفاق افتاد .در اين جنگ 160 هزار انگليسي و پروسي با 296 توپ ،با 75 هزار فرانسوي و 246 توپ شركت داشتند و بلوخر سردار پروسي و" ولينگتون "سردار انگليسي با ناپلئون روبرو بودند .با وجود تلاش زياد ناپلئون معهذا وي به سختي شكست خورد و اين شكست پايان زندگي سياسي او بود. رويداد:

1834 ميلادي سال:
قيام تاريخي" كاربوناد"ها عليه سلطه اتريشي بر ايتاليا آغاز شد .كاربونادها اعضاص يك فرقه سياسي مخفي ايتاليا به نام" كاربونادي "بودند كه چون اعضاص موئسس آن معدنچي زغال سنگ بودند ،به" كاربونادي "معروف شدند و رهبر اصلي آنها" مازيني "نام داشت و بعدها مازيني ،سازمان ايتالياي جوان را پيريزي كرد .يكي از اعضاي برجسته اين سامان ،يوسف گاريبالدي ميهنپرست معروف ايتاليايي بود. رويداد:

1879 ميلادي سال:
ميكروب بيماري سوزاك كه در اصطلاح طبي به آن" گونوكوك "ميگويند ،توسط يك دانشمند ميكروبشناس به نام" نيسر "كشف شد و به اين ترتيب ،با شناخته شدن عامل بيماري سوزاك مبارزه با آن كه يكي از دردسرهاي بشري تا قرن 19 ميلادي بود آسان شد .اين بيماري عفوني سبب عفونت مجراي ادرار ميشود و مقاربت جنسي يگانه وسيله ابتلاي به آن است. رويداد:

1928 ميلادي سال:
به موجب قرارداد معروف" كلاك برآيند "كه دول اروپايي آن را امضاص كردند ،جنگ براي هميشه تحريم شد و اين اولين باري بود كه دول اروپايي در مورد تحريم جنگ با يكديگر توافق ميكردند .با وجودي كه قرار بود جنگ براي هميشه در اروپا تحريم شود ،معهذا با حمله ايتاليا به حبشه در 1936 و حمله آلمان به لهستان در سال 1939 پيمان" كلاك - برآيند "لغو شد. رويداد:

1936 ميلادي سال:
"ماكسيم گوركي "نويسنده بزرگ روسي پس از 68 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .او بروز 28 مارس 1868 ميلادي در" نيژني نوگوردو "كه امروزه به نام او" شهر گوركي "خوانده ميشود ،در خانوادهاي فقير متولد شده بود و از بدبختيهاي زندگي خود براي نوشتن داستانهايش الهام ميگرفت .وي در اواخر عمر براي معالجه بيماري به ايتاليا رفت و در اين روزمرد .به روز 28 مارس 1868 مراجعه شود رويداد:

1956 ميلادي سال:
آخرين سرباز انگليسي مقيم ترعه سوئز ،منطقه كانال را ترك كرد و به اين ترتيب دولت انگلستان سيادت خود را بر ترعه سوئز از دست داد .اين كانال توسط فرديناند دولسپس فرانسوي با كمك مصريها ساخته شده بود ولي انگليسيها بعدها بر آن مسلط شدند .دولت مصر روز 26 ژوييه همان سال كانال سوئز را ملي اعلام نمود .به روز 26 ژوييه 1956 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .