َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
22 روز:
110 ميلادي سال:
حمله بزرگ ارتش نيرومند روم به ارمنستان آغاز شد و به اين ترتيب دوران صلح 50 ساله ميان ايران و روم به پايان رسيد فرمان حمله به ارمنستان توسط خسرو" تراژان "امپراتور معروف روم صادر شد .گر چه در اين جنگ ارمنستان توسط روميها فتح شد ولي چندي بعد دوباره ارمنستان به دست شاهنشاه سلسله اشكاني افتاد .به روز 19 اكتبر 107 و 3 سپتامبر 112 مراجعه شود رويداد:

1497 ميلادي سال:
اتحاد اسپانيا با اعلام سلطنت مشترك" ايزابل "ملكه" كاستيل "و" فرديناند "پادشاه" آراگون "انجام گرفت و كشور نيرومند اسپانيا از اين اتحاد بوجود آمد .اين دو در سال 1469 ميلادي هنگامي كه هر دو وليعهد ممالك خود بودند ،ازدواج كرده بودند و چون در اين روز به سلطنت رسيدند ،دو منطقه" كاستيل و آراگون "را به هم ضميمه كردند و خود مشتركاش به سلطنت پرداختند. رويداد:

1498 ميلادي سال:
جزيزه معروف" ترينيداد "كه امروزه به صورت يك كشور مستقل و با حكومت جمهوري اداره ميشود ،در جريان سومين سفر دريايي كريستفكلمب كاشف بزرگ ايتاليايي كه از روز 30 مه 1498 ميلادي شروع شده بود ،كشف شد .ترينيداد كه در شمال شرقي برزيل در اقيانوس اطلس واقع شده و پايتخت آن" پورت اف سپين "نام دارد 1/980 مايل مربع مساحت دارد .به روز 30 مه 1498 مراجعه شود رويداد:

1578 ميلادي سال:
"فرديناند دوم "امپراتور اتريش و آلمان ،در شهر" گراتس "قديم به عرصه وجود گذاشت .وي كه ابتدا يكي از امراي كم اهميت آلمان و دوك ناحيه" اس تيري"بود ،بعدها موفق به ايجاد امپراتوري اتريش و آلمان در 26 اوت 1619 ميلادي شد و خود ،در راصس آن امپراتوري قرار گرفت .فرديناند دوم روز 30 سپتامبر 1637 مرد .به روز 26 اوت 1619 و 30 سپتامبر 1637 مراجعه شود. رويداد:

1639 ميلادي سال:
ساختمان بندر" مدرس "در ساحل خليج بنگاله توسط اعضاص كمپاني هند شرقي انگليس آغاز شد .در محلي كه امروزه بندر بزرگ و معتبر مدرس واقع شده است ،ده كوچكي قرار داشت كه مردم آن در فقر و مرض دست و پا ميزدند و چون انگليسيها ميخواستند در آن منطقه يك پايگاه تجارتي داشته باشند ،دست به كار ساختمان مدرس زدند .مدرس امروزه از بنادر مهم كشور هندوستان است. رويداد:

1659 ميلادي سال:
"ريگو "نقاش و پرترهساز معروف فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي در" پرپيگنان "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" هياسنت ريگو "بود و تخصص وي در ترسيم حالات صورت اشخاصي بود كه مدل او قرار ميگرفتند .ريگو در دربار لويي پانزدهم شهرتي بسزا داشت و بسياري از آثار او پرتره درباريان آن پادشاه است .وي روز 15 دسامبر 1743 مرد .به روز 15 دسامبر 1743 مراجعه شود رويداد:

1743 ميلادي سال:
"مونيخ "شهر تاريخي آلمان و مركز ايالت باوير در جريان جنگهاي هفت ساله ميان اتريش و فرانسه به تصرف نيروهاي اتريشي درآمد و با اين پيروزي ،سراسر ايالت باوير كه فرمانرواي آن يكي از مخالفان جدي ارتش محسوب ميشد ،به دست ماريترز ملكه اتريش افتاد .اين پيروزي سبب شد تا فردريك دوم پادشاه پروس از ترس ،دوباره با فرانسه متحد شد و باز به جنگ اتريش آمد. رويداد:

1755 ميلادي سال:
جنگ درياي" ترنو "بدون اطلاع قبلي و اعلام جنگ ،از طرف ناوگان مسلح انگلستان عليه كشتيهاي فرانسوي آغاز شد و به اين ترتيب ،معاهدهاي كه در 26 دسامبر 1754 براي ترك مخاصمه ميان دو كشور در" مدرس "امضاص شده بود از بين رفت .در اين جنگ با وجود تلاش فرانسويان معهذا سه كشتي جنگي آنها كه عازم كانادا بودند گلولهباران شدن و غرق شدند. رويداد:

1790 ميلادي سال:
اولين تجاوز سپاهيان انگليسي به اراضي" مالايا "كه امروزه" فدراسيون مالزي "نام دارد آغاز شد و اين ،مقدمه استقرار نفوذ سياست استعماري انگلستان در آن سرزمين بود .قبل از انگليسيها ،هلنديها بر مالزي تسلط داشتند و سرمايه بسياري براي استخراج معادن قلعه آن سرزمين به كار انداختند كه بعدها همه نصيب انگليسيها شد .اولين مزارع كائوچو در مالزي نيز توسط انگليسيها به عمل آمد. رويداد:

1794 ميلادي سال:
"دوره ترور و وحشت "يا" دوره ترور عظيم "در فرانسه به دستور ماكسي ميليان روبسپير فرمانرواي آن زمان فرانسه در جريان وقايع انقلاب كبير آغاز شد .به دستور روبسپير ،براي اين كه كليه مخالفان وي از بين بروند ،عده زيادي از وكلا ،وزرا ،افسران ،قضات و سياستمداران كشته شدند .لاووازيه شيميدان معروف و آندره شنيه شاعر بزرگ در همين دوره كشته شدند .اين دوره تا روز 27 ژوييه 1794 ميلادي طول كشيد. رويداد:

1816 ميلادي سال:
"شارلوت برونته "يكي از خانمهاي نويسنده معروف بريتانياي كبير در قرن نوزدهم در" تورنتون "از توابع" يورك "متولد شد .وي بزرگترين خواهر از" خواهران برونته "بود كه هر سه در شمار ادباي معروف انگليس محسوب ميشوند .شارلوت برونته كه كتاب معروفش ،به نام" يتيم "يا" جناير "شهرت جاوداني كسب كرده است ،روز 27 ژانويه 1855 ميلادي بدرود حيات گفت. رويداد:

1862 ميلادي سال:
"ÌÇä ÊÇíáæÑ "Ïåãíä ÑííÓ ÌãåæÑí ÇíÇáÇÊ ãÊÍÏå ÂãÑíßÇ ÈÚÏ ÇÒ 72 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .æí ÑæÒ 29 ãÇÑÓ 1790 ãíáÇÏí ãÊæáÏ ÔÏå æ ÏÑ ÓÇá 1841 ÈÚÏ ÇÒ ãѐ" æíáíÇã åäÑí åÑíÓæä "Èå ÑíÇÓÊ ÌãåæÑí ÂãÑíßÇ ÑÓíÏ .ÏÑ ÒãÇä Çæ ÇíáÇÊ ÊßÒÇÓ Èå ÂãÑíßÇ ãáÍÞ ÔÏ .Çæ Çæáíä ãÚÇæä ÑííÓ ÌãåæÑí ÇÓÊ ßå ÏÑ ÂãÑíßÇ Èå ÑíÇÓÊ ÌãåæÑí ÑÓíÏ .Èå ÑæÒ 29 ãÇÑÓ 1791 ãÑÇÌÚå ÔæÏ. رويداد:

1910 ميلادي سال:
حلقه دور" زحل "توسط" گاليلو گاليله "منجم بزرگ و رياضيدان معروف ايتاليايي كشف شد منتها ،گاليله نتوانست به درستي با تلسكوپ ناقصي كه خود ساخته بود ،ماهيت اين حلقه را كشف كند و در نتيجه آن را" زائدهاي "دانست كه با زحل در همان مدار ميچرخد .اين حلقه ،بعدها توسط دانشمندان ديگر نجوم منجمله" ماكسول - كپلر و جميز جينز "كشف شد. رويداد:

1918 ميلادي سال:
لودندورف آخرين حملات نيروهاي امپراتوري اتريش در ماههاي آخر جنگ بينالملل اول در ايتاليا ،با شكست روبرو شد .اين حمله ،همزمان با حمله در خاك فرانسه صورت گرفت و هدف اتريشها تصرف نواحي شمالي ايتاليا بود ولي ايتاليهايي كه با گرفتن اسلحه و مهمات زيادي از آمريكا تقويت شده بودند ،به آساني اتريش را شكست دادن و همين امر عامل موثري در شكت متحدين در جنگ اول شد. رويداد:

1921 ميلادي سال:
"پرنس فيليپ "شوهر ملكه انگلستان ديده به جهان باز كرد .نام اصلي او" پرنس فيليپ دوك ادينبورو "است و از طرف پدر از شاهزادگان دانماركي است .وي در سال 1947 ميلادي با اليزابت ،دختر ژرژ ششم پادشاه انگلستان ازدواج كرد و همسر او در سال 1952 ميلادي بعد از مرگ پدرش به سلطنت انگلستان رسيد .پرنس فيليپ امروزه جزص افسران نيروي دريايي انگلستان است. رويداد:

1923 ميلادي سال:
"پيرلوتي "نويسنده و اديب بزرگ فرانسه در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،پس از 73 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 14 ژانويه 1850 ميلادي در" روشفور "متولد شده بود .از بهترين آثار پيرلوتي كه عضو آكادمي فرانسه بود ،و به ايران نيز سفر كرده بود" به سوي اصفهان آزاد - مرگ فيلا - ماهيگير - ايسلند - گاليله - آخرين روزهاي پكن و تبعيد شده "را بايد نام برد. رويداد:

1938 ميلادي سال:
"مارينسكو "طبيب و انسان دوست بزرگ روماني ،بعد از 75 سال زندگي بدرود حيات گفت .مارينسكو روز 28 فوريه 1863 ميلادي در خانوادهاي تنگدست و پر جمعيت در حومه" بخارست "متولد شد و با وجود فلاكت بسيار تحصيلات خود را تا درجه دكتري دنبال كرد و همه درآمد خود را وقف سعادت مردم كرد .از او كتابي به نام" گريزانها "و كتابي به نام" مضيقه انسان "نيز باقي مانده است. رويداد:

1940 ميلادي سال:
حملات نيروهاي ايتاليايي ،مقيم شمال آفريقا ،به متصرفات و مستعمرات ممالك متفق در جنگ دوم جهاني آغاز شد .در آن جنگ بزرگ بينالمللي ،ايتاليا ،به رهبري" بنيتو موسوليني "نخست وزير ايتاليا ،دوش بدوش آلمان نازي عليه متفقين ميجنگيد .با وجودي كه در ماههاي اوليه جنگهاي شمال آفريقا پيروزي با ايتالياييها بود ،معهذا در پايان متفقين پيروز شدند. رويداد:

1944 ميلادي سال:
ويكتور امانوئل سوم ،پادشاه پير و كهنسال ايتاليا از تاج و تحت استعفا داد .در آن زمان هنوز جنگ دوم جهاني ادامه داشت و ايتاليا نيز به رهبري موسوليني نخست وزير مقتدر خود دوش بدوش آلمانيها ميجنگيد .اين استعفا كه براي تهديد موسوليني ترتيب داده شده بود ،بعد از تعهداتي كه موسوليني در برابر پادشاه به گردن گرفت منتفي شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .