َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
1593 ميلادي سال:
"كريستوفر مارلو "شاعر و درامنويس معروف انگليسي ،بعد از 29 سال زندگي ،به ضرب كارد در ميخانهاي در" ويتفورد "به قتل رسيد .وي روز 5 دسامبر 1564 ميلادي در" كانتربوري "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .از مهمترين آثار او" كريستوفر مارلو "كه سبك نمايشنامهنويسي را دگرگون كرد" ،تيمور لنگ - ادوارد دوم - يهودي مالت و دكتر فاسنوس "را ميتوان نام برد. رويداد:

1620 ميلادي سال:
جنگ تاريخي معروف به" مونتاني بلانش "در نزديكي پراك پايتخت امروزي كشور چك اسلواكي در گرفت .در اين جنگ كه بر سر سلطنت بوهم) چك اسلواكي امروزي (آغاز شد ،فرديناند دوم امپراتور اتريش و آلمان با فردريك پنجم كه به سلطنت بوهم رسيده بود ،روبرو بودند .جنگ با شكست فردريك پايان يافت و چك اسلواكي تا سال 1918 در تصرف اتريش باقي ماند .به روز 26 اوت 1619 مراجعه شود. رويداد:

1736 ميلادي سال:
"اوژن دوساووا "يكي از سرداران و فرماندهان بزرگ اروپا در قرن هفدهم كه اصلاش فرانسوي بود ،پس از 73 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد نظامي روز 17 اكتبر 1663 ميلادي در پاريس متولد شد .در جريان جنگهاي سيزده ساله ميان لوئي چهاردهم و اتحاد كبير اروپا "اوژن دوساووا به ميهن خود خيانت كرد و فرمانده سپاه آلمان عليه فرانسويها گرديد. رويداد:

1799 ميلادي سال:
"ژوزف - بلاك "يكي از برجستهترين علماي فيزيك و شيمي قرن هجدهم ميلادي بعد از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت .ژوزف بلاك ،روز 15 نوامبر سال 1728 ميلادي در" بوردو "در فرانسه متولد شده بود .ولي تحصيلاتش را در اسكاتلند به پايان رسانيد .وي كاشف گاز" كربنيك "بود كه آنرا از" تكليس "آهك يا منيزي در 6 فوريه 1757 به دست آورده بود .به روز 15 نوامبر 1728 مراجعه شود. رويداد:

1804 ميلادي سال:
"ميخائيل گلينكا "اولين موسيقيدان و آهنگساز اپرائي روسيه ،در" نووس پاس كوايه "قدم به جهان گذاشت .از نوجواني به كار موسيقي پرداخت و هنرش اين بود كه در مقابل اپراهاي معروف ايتاليايي و آلماني اپراهاي جاوداني روسي بسازد و اولين اثرش به نام" ايوان سوسانين "در همين زمينه بود .وي پس از شهرت بسيار ،روز 15 فوريه 1875 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 15 فوريه 1875 مراجعه شود. رويداد:

1841 ميلادي سال:
"نيكولا آپر "مكتشف و مخترع بزرگ" پاستوريزاسيون "كردن اغذيه و خوراكيها در نهايت فقر و فلاكت ديده از جهان فرو بست و او را در گورستان عمومي به عنوان يك فقير دفن كردند .وي روز 17 نوامبر 1749 ميلادي در" شالون "متولد شده بود و با وجودي كه تمام ثروتش را صرف تكميل اكتشاف خود كرد ،نتوانست از آن بهره بردارد و در اين روز در 92 سالگي مرد .به روز 17 نوامبر 1749 مراجعه شود. رويداد:

1923 ميلادي سال:
زلزله ئتاريخي و پرتلفات" توكيو "پايتخت ژاپن اتفاق افتاد و در اين زلزله كه آن را يكي از سختترين زمينلرزههاي جهان دانستهاند در حدود 15 هزار نفر از سكنه اين شهر پرجمعيت نابود شدند .اين زلزله در دو نوبت و به فاصله كوتاهي از يكديگر اتفاق افتاد و نيمي از توكيو را كه بيشتر ساختمانهاي آن چوبي بود ويران كرد .قسمت عمده تلفات زلزله ناشي از حريقهاي بعدي بود. رويداد:

1941 ميلادي سال:
جزيره" كرت "در جريان جنگهاي بينالملل دوم به تصرف نيروهاي آلمان نازي درآمد و ،سلطه يونان و انگلستان بر اين جزيره تاريخي كه در جنوب يونان در درياي مديترانه قرار گرفته است پايان يافت .عمليات براي تسخير كرت از روز 20 مه 1941 با حمله 3000 ئچترباز آلماني آغاز شد و پس از يك سري جنگهاي پراكنده در اين روز ،كرت تصرف شد .به روز 20 مه 1941 مراجعه شود. رويداد:

1962 ميلادي سال:
"آدولف آيشمن "يكي از برجستهترين سران نازي كه در كشتار يهوديان در اردوگاههاي مختلف مرگ منجمله" اوشويتز "فرمانده اصلي بود ،بعد از انجام يك محاكمه در اسرائيل كه محكوم به مرگ شد به دار آويخته شد و جسد او نيز سوزانده شد و خاكسترش را به دريا ريختند .آيشمن كه مسئول اردوگاه اوشويتز بود ،بعد از جنگ به برزيل گريخت ولي بعد اسرائيليها او را ربودندد و به اسرائيل آوردند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .