َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


مارس مـاه:
29 روز:
1470 ميلادي سال:
"فرناندو دوماژلان "درياسالار و مكتشف معروف پرتقالي در" سايرون "چشم به جهان باز كرد .وي به سبب علاقهاي كه به دريانوردي داشت در نوجواني به خدمت دريا رفت و در اين راه تا مقام درياسالاري پرتقال رسيد .خدمت مهم وي سفر دريائي معروف او از 1519 تا 1521 ميلادي است .ماژلان روز 23 نوامبر 1521 ميلادي مرد .به روز 23 نوامبر 1521 مراجعه شود. رويداد:

1511 ميلادي سال:
شبه جزيره" ئمالاكا "در جنوب شرقي آسيا ،در جريان فتوحات آسيائي سردار و درياسالار معروف پرتقالي" آلفونس - دالبوكرك "به تصرف پرتقاليها درآمد .مالاكا كه در حال حاضر به مالك متعددي تقسيم شده است ،موقعي كه به تصرف آلبوكرك درآمد كه وي قصد رسيدن به چين را داشت .سفرهاي بعدي آلبوكرك به جزاير ادويه و چين از اين شبه جزيره صورت گرفت. رويداد:

1754 ميلادي سال:
"تاليران "يكي از تاريخيترين و مشهورترين سياستمداران فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در پاريس چشم به جهان باز كرد" .شارل موريس دو تاليران پريگور "از خانوادهاي متشخص و درجه اول بود و" پرنس دوبنه وان "لقب داشت اين مرد كه در سياست خارجي فرانسه در دوره ئناپلئون بناپارت نقشهاي بسياري بازي كرد روز 24 دسامبر 1838 وفات يافت. رويداد:

1808 ميلادي سال:
جنگهاي پنج ساله اسپانيا ،به عنوان اعتراض به دخالت ناپلئون بناپارت در امور آن كشور ،با قيام ميهنپرستان اسپانيائي آغاز شد و اين جنگها در شمار خونينترين و پرتلفاتترين پيكارهاي ناپلئون با ممالك اروپائي محسوب ميشود .جنگ 5 ساله تا روز 25 دسامبر 1813 ميلادي طول كشيد و با پيروزي ميهنپرستان اسپانيائي پايان يافت .به روز 25 دسامبر 1813 مراجعه شود. رويداد:

1833 ميلادي سال:
"يوهان برامس "يكي از بزرگترين آهنگسازان كلاسيك آلمان در" هامبورگ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش كنترباس مينواخت و برامس ،موسيقي را در محضر پدر فرا گرفت و 16 ساله بود كه در نوار زندگي شهرت يافت .بعدها با" رميني "موسيقيدان يهودي مجارستاني آشنا شد و به كمك او بسياري از آثار برجسته ئخود را تصنيف كرد .وي روز 3 آوريل 1897 ميلادي مرد .به روز 3 آوريل 1897 مراجعه شود. رويداد:

1840 ميلادي سال:
"پيتر ايلئيچ چايكووسكي "آهنگساز بزرگ روس در شهر" ووت كينسگ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .استعداد موسيقي از كودكي در او بروز كرد ولي با اين وصف دوران تحصيلات خود را در رشته حقوق دانشگاه پطرزبورگ به پايان رسانيد و سپس يكسره به كار موسيقي پرداخت .چايكووسكي روز 25 اكتبر سال 1893 ميلادي ديده از جهان فرو بست .به روز 25 اكتبر 1893 مراجعه شود. رويداد:

1878 ميلادي سال:
"ديناميت "ساخته شد و مخترع اين ماده انفجاري سريعالتاصثير يك شيميدان سوئدي به نام" آلفرد برنارد نوبل "بود .نوبل كه بعد از اتمام تحصيلات خود به علت اشتياق زياد به شيمي به تحقيقات مختلف در باره مواد انفجاري دست زده بود ،در اين روز از اختلاط" نيتروگليسيرين "و پنبه" ئباروت "ديناميت را به وجود آورد .نوبل بعدها به علت پشيماني از اين اختراع ،كليه ثروت خود را وقف اعمال خيرخواهانه براي بشريت كرد. رويداد:

1888 ميلادي سال:
اولين تجاوز انگليسيها به رودزيا آغاز شد .تا قبل از حمله ئانگليسيها به اين سرزمين ،آن ناحيه" زيمبايو "يكي از برجستهترين افراد انگليسي به نام" سيسيل رودز "بود وي بعد از اقدامات فراوان در 4 دسامبر 1894 بعد از قتل عام عده زيادي از سياهپوستان آن جا را گرفت و از آن به بعد به نام خود او زيمبايو" رودزيا "ناميده شد .به روز 1 اكتبر 1923 مراجعه شود. رويداد:

1895 ميلادي سال:
اولين دستگاه ضبط صوت توسط" آلكساندر پاپوف "فيزيسين روسي اختراع شد .وي در اين روز در انجمن فيزيسينهاي روسي ،وسيله اختراعي خود را با موفقيت آزمايش كرد و سيمي كه از يك قرقره باز و به دور قرقره ديگري پيچيد ،صدائي را در خود ضبط كرده بود ،پس داد .بعد از تكميل دستگاه اختراعي آلكساندر پاپوف ،ضبط صوت به صورت امروزي درآمد .به روز 13 ژانويه 1906 مراجعه شود. رويداد:

1954 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" دين بين فو "در جريان جنگهاي هندوچين ميان سپاهيان فرانسه و آزاديخواهان ويتنامي اتفاق افتاد .در اين جنگ ،فرماندهي فرانسويها با ژنرال" دوكاسپري "و سرداري ويتناميها با ژنرال" جياپ "بود .با وجود دفاع شديد فرانسويها" دين بين فو "سقوط كرد و به اين ترتيب به دوران تسلط فرانسه در آسياي جنوب شرقي خاتمه داده شد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .