َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
31 روز:
1453 ميلادي سال:
"قسطنطنيه "بندر معروف و پايتخت معتبر روم شرقي ،در برابر حملات مداوم سپاهيان عثماني كه قصد نابودي امپراتوري روم شرقي را داشتند سقوط كرد و به اين ترتيب دوره ئجديدي از تاريخ بشر كه به" قرون جديد "معروف است آغاز شد .قسطنطنيه كه امروز به استانبول) يا اسلامبول (معروف است توسط سلطان محمد فاتح امپراتور عثماني تصرف شد و در حال حاضر جزص كشور جمهوري" تركيه "است. رويداد:

1475 ميلادي سال:
"ديهگو دالماگرو "جنگجو و سردار معروف اسپانيائي كه ابتداص جزص راهزنان نيرومند آن كشور محسوب ميشد ،در" آلوكس "متولد شد .وي در 57 سالگي در حالي كه 250 سوار و پياده داشت به كمك" فرانسوا پيزارو "فاتح ديگر به" پرو "در آمريكاي جنوبي حمله كرد .بعد از تصرف پرو ،بين آن دو اختلافي افتاد كه سبب قتل" دالماگرو "در 13 نوامبر 1538 ميلادي شد .به روز 13 نوامبر 1538 مراجعه شود. رويداد:

1493 ميلادي سال:
فرمان تاريخي معروف به" فرمان مسافرت "از طرف" ايزابل "ملكه مقتدر كشور اسپانيا خطاب به" كريستف كلمب "دريانورد معروف ايتاليائي كه براي او كار ميكرد صادر شد و به موجب اين فرمان بود كه كريستف كلمب بعدها قاره ئآمريكا را كشف كرد و دنياي تازه و وسيع و ثروتمند و حاصلخيزي را به بشر معرفي كرد .فرمان مسافرت بعد از اولين سفر كريستف كلمب به آمريكا صادر شد. رويداد:

1582 ميلادي سال:
"داويد تنيه ئپير "يكي از نقاشان هنرمند فلاماندي در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي در" تورتوسا "قدم به عرصه وجود گذاشت .نقاشي را پيش خود و بدون استاد آموخت و به سبب استعداد و ذوق فراواني كه داشت در شمار هنرمندان معروف درآمد .استاد نقاشان متعددي بود كه از آن ميان پسرش" داويه تنيه جوان "شهرتي برابر شهرت خود او به دست آورد .در 13 فوريه 1649 مرد .به روز 8 سپتامبر 1610 مراجعه شود. رويداد:

1692 ميلادي سال:
جنگ" هوك "در مقابل معبري به همين نام در درياي مانش ميان نيروهاي دريايي فرانسه و قواي متحده ئانگليس و هلند اتفاق افتاد .در اين جنگ دريايي كه 99 كشتي انگليسي هلندي با 80 كشتي فرانسوي به سرداري" تورويل "روبرو بودند ،به سبب تاكتيك مخصوص" تورويل "نيروهاي متحد به سختي شكست خوردند ولي فرداي آن روز ،تورويل شكست خورد .اين واقعه به نام" سانحه هوگ "معروف است. رويداد:

1701 ميلادي سال:
"سلسيوس "فيزيكدان و محقق بزرگ سوئدي در قرن هجدهم ميلادي ،در" اوپسالا "پايتخت فرهنگي سوئد ،قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از طبق بزرگان و نجبا بود ولي به خلاف آنها كه بيشتر در صفوف ارتش خدمت ميكردند ،او به تحقيقات علمي دست زد و نتيجه ئاين تحقيقات اختراع ميزان الحراره معروف به سلسيوس است .وي روز 8 اكتبر 1744 ميلادي وفات يافت .به روز 8 اكتبر 1744 مراجعه شود. رويداد:

1707 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ صنايع و اختراعات ،از قوه بخار ،براي ايجاد تحرك در يك ماشين استفاده شد .اين ماشين توسط يك صنعتگر و فيزيكدان پركار و پراستقامت فرانسوي به نام دنيس پاپن ساخته شد .ماشين دنيس پاپن اولين وسيله بخاري محسوب ميشود و بر اساس آن بعدها ،اتومبيل و كشتي بخاري ساخته شد .به روز 11 ژانويه 1647 و 6 دسامبر 1769 و 15 مه 1776 مراجعه شود. رويداد:

1831 ميلادي سال:
ژنرال" كارل - فون - كاوس ويتز "يكي از برجستهترين سرداران نظامي و كارشناسان ،تئوريسينها" پروس "بعد از 51 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه از خانوادهاي اشرافي و بزرگ بود ،روز 26 سپتامبر 1780 ميلادي در" بورگ "متولد شد و در نوجواني به ارتش پيوست .وي عضو آكادمي نظامي برلين و يكي از مشاوران مورد احترام دربار پروس بود .به روز 26 سپتامبر 1780 مراجعه شود. رويداد:

1870 ميلادي سال:
"اسموتس "سياستمدار و سردار بزرگ آفريقاي جنوبي در" بوون پلاآت "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .نام اصلي او" يان كريستين اسموتس "بود و درجه مارشالي داشت .در جن دوم پيروزيهايي فراواني در آفريقا براي متفقين به سدست آورد .وي از سال 1939 تا 1948 ميلادي نخستوزير آفريقاي جنوبي بود .اسموتس پس از 80 سال زندگي در 1950 ميلادي مرد .به روز 30 اوت 1950 مراجعه شود. رويداد:

1903 ميلادي سال:
"كانديدو - پورتيناري "هنرمند بزرگ و نقاش معروف برزيلي ،در بندر معروف" ريودوژانيرو "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .با وجودي كه هنر در خانواده آنان اصلاش سابقه نداشت" ،كانديدو پورتيناري "از كودكي به نقاشي دل بست و آن را تا رسيدن به مقام شهرت جهاني دنبال كرد .وي روز 10 فوريه 1962 مرد و از آثار او" جنگ و صلح "را بايد نام برد .به روز 10 فوريه 1962 مراجعه شود. رويداد:

1908 ميلادي سال:
هواپيماي جديدي كه" سيكورسكي "كارشناس لهستانيالاصل هواپيمائي آمريكا اختراع كرده بود ،با موفقيت به پرواز درآمد و به اين ترتيب ،فصل نويني در تاريخ ارتباطات هوايي بشر به وجود آمد .اين هواپيما كه شكلي عجيب داشت" هيلكوپتر "ناميده شد و از فوايد آن اين بود كه هم به جلو و هم به عقب ميرفت و هم به طور عمودي مينشست و برميخاست و هم در يك نقطه در فضا بيحركت ميماند و هم به سرعت حركت ميكرد. رويداد:

1917 ميلادي سال:
"جان فيتز جرالد - كندي "سي و پنجمين رئيس جمهوري آمريكا در شهر" بروكلين "واقع در ايالت" ماساچوست "قدم به عرصه وجود گذاشت .و اجداد وي از مهاجران ايرلندي بودند .كندي در جنگ دوم افسر نيرومند دريائي بود بعدها سناتور شد و در سال 1961 به رياست جمهوري رسيد .وي در سال 1963 ميلادي در دالاس تگزاس كشته شد .به روز 22 نوامبر 1963 مراجعه شود. رويداد:

1934 ميلادي سال:
كودكان 5 قلوي معروف به" ديون "در كانادا متولد شدند .پدر و مادرشان مردمي فقير بودند ولي سيل هدايايي كه از سراسر دنيا اعم از پول و جنس به سوي آنان سرازير شد آن قدر بود كه براي 5 قلوها كه همه دختر بودند ثروتي تشكيل داد كه به خوبي رشد كنند .از اين 5 خواهر كه) آنت - ماري - سيسيل - ايلان و اميلي (نام داشتند 4 نفر زنده هستند و پنجمي يعني اميلي در 1954 ميلادي مرد. رويداد:

1937 ميلادي سال:
در جريان جنگهاي داخلي اسپانيا ،هواپيماهاي نيروهاي جمهوريخواهان اسپانيا كه سرگرم جنگهاي داخلي با نيروهاي سلطنتطلب بودند ،كشتي آدميرال شير زرهپوش آلماني به نام" دويچلند "بمباران شد .هيتلر پيشواي آلمان به تلافي اين بمباران دستور داد تا روز 31 مارس 1937 ميلادي رزمناو بندر آلمريا را در جنوب اسپانيا گلولهباران كند .به روز 31 مارس 1937 مراجعه شود. رويداد:

1940 ميلادي سال:
"نروژ "پس از 42 روز جنگ و پايداري در مقابل نيروهاي آلمان نازي به تصرف سپاهيان" ورماخت "درآمد .و به اين ترتيب ،كشور ديگري به تعداد ممالكي كه به اشغال نيروهاي هيتلر درآمده بودند افزوده شد .حمله به نروژ پس از مينگذاري آبهاي ساحلي نروژ از روز 18 آوريل 1940 ميلادي آغاز شد و گرچه انگليسيها نوميدانه كوشيدند مانع از سقوط نروژ شوند ولي در اين روز سرانجام نروژ سقوط كرد. رويداد:

1953 ميلادي سال:
مرتفعترين قلههاي جهان" اورست "در سلسله جبال هيماليا بعد از حملات مداوم دستههاي مختلف كوهنوردي از ممالك جهان سرانجام رام شد و براي اولين بار دو نفر از افراد بشر به قله اورست رسيد .اين دو يكي ادموند هيلاري از كوهنوردان زلاند جديد) انگلستان (و ديگري كوهنوردي با استقامت از راهنمايان بومي به نام" تنسينگ نوركي "از مردم هندوستان بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .