َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
22 روز:
1492 ميلادي سال:
كريستف كلمب معاهده تاريخي" سان تافه در شهري به همين نام در اسپانياي قرن پانزدهم ميان ملكه ئاسپانيا" ايزابل "و پادشاه آن كشور" فرديناند "با بسته شد و به موجب اين قرارداد ،كريستف كلمب كه براي پيدا كردن راهي به وسيله ئعبور به طرف مغرب اقيانوس اطلس ،به هندوستان نقشهها داشت ماصموريت رسمي يافت .سفر تاريخي كريستف كلمب روز 3 اوت 1492 ميلادي آغاز شده بود .به روز 3 اوت و 12 اكتبر 1492 مراجعه شود. رويداد:

1521 ميلادي سال:
مجمع تاريخي" ورمس "كه از روحانيون بزرگ امپراتوري" شارلكن "فرمانرواي مقتدر اروپاي قرن 16 ميلادي براي محاكمه و رسيدگي به ادعاهاي ساكس" مارتين لوتر "تشكيل شده بود ،حكم به محكوميت او داد .اين مجمع از روز 18 ژانويه 1521 ميلادي تشكيل شده بود .مارتين لوتر توسط امير نجات داده شد و از سوزانده شدن در آتش نجات يافت .به روز 18 ژانويه 1521 مراجعه شود. رويداد:

1837 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي فرانسه و امير عبدالقادر سردار شورشي عرب به امضاص رسيد و اين اولين باري بود كه فرانسه در جريان مبارزات استعماري خود در شمال آفريقا حاضر به مصالحه با يك ميهنپرست شده بود .امير عبدالقادر كه در 25 سالگي از روز 30 نوامبر 1832 ميلادي عليه فرانسويان قيام كرده بود در اين مصالحه جز 5 بندر كه در تصرف فرانسويان باقي ماند ،بقيه الجزاير را آزاد كرد .به روز 18 فوريه 1834 مراجعه شود. رويداد:

1840 ميلادي سال:
"نيكولو پاگاني ني "موسيقيدان و ويولونيست برجسته ئايتاليايي كه به او لقب" شريك شيطان "داده بودند پس از 58 سال زندگي چشم از جهان فرو بست" .پاگانيني "به سال 1872 ميلادي در بندر معروف" ژن "متولد شده بود .وي در نواختن ويولون اعجاز ميكرد و به اين سبب مردم معتقد بودند شيطان با او شريك است .پاگانيني در فقر و مسكنت بدرود حيات گفت .به روز 18 فوريه 1782 مراجعه شود. رويداد:

1899 ميلادي سال:
جنگ سه ساله ئمهاجران هلندي آفريقاي جنوبي معروف به" بوئرها "با سپاهيان انگليسي كه قصد تصرف سرزمين بوئرها يعني ترانسوال را داشتند آغاز شد .علت جنگ پيدا شدن طلا در اراضي ترانسوال در روز 4 اوت 1885 ميلادي بود .انگليسيها بعد از سه سال جنگ و 75 هزار كشته و زخمي كه دادند و تحمل 5 ميليارد فرانك خسارت به سرداري" كيچنر "روز 12 دسامبر 1902 ميلادي موفق به سركوبي كامل بوئرها شدند. رويداد:

1910 ميلادي سال:
رابرت كوخ ،كاشف ميكروب سل كه به نام خود او" باسيل دوكوخ "معروف است بعد از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت .كوخ روز 11 دسامبر 1843 ميلادي در يكي از شهرهاي هانوور متولد شده و تحصيلات خود را در رشته ئپزشكي به پايان رسانده بود .وي روز 24 مارس 1882 به كشف ميكروب سل نائل آمد و همين اكتشافات سبب شهرت جاوداني او در دنياي طب و بهداشت گرديد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
عقبنشيني تاريخي" دونكرك "از بندري به همين نام در فرانسه ،آغاز شد و اين عمليات يكي از پرتلفاتترين وقايع جنگ دوم جهاني محسوب ميشود .در اين عمليات مجموعاش 1774 كشتي شركت داشتند و هدف ،نجات 235 هزار سرباز انگليسي و فرانسوي و بلژيكي بود كه در دونكرك محاصره شده بودند .در عقبنشيني دونكرك 400 كشتي نابود شدند و مجموع تلفات متفقين به 50 هزار نفر بالغ شد. رويداد:

1944 ميلادي سال:
نبرد دريائي معروف به" غرق بيسمارك "با پيروزي نيروي دريايي انگلستان پايان يافت و با اين پيروزي برتري دريائي انگلستان بار ديگر اعلام شد .در اين جنگ دريايي مهم نبرد ناو معروف" بيسمارك "بعد از چهار روز مبارزه يك تنه با يك ناوگان نيرومند انگليسي و غرق چند كشتي ،خود بر اثر گلولهباران نبرد ناوهاي انگليسي غرق شد و با فرمانده خود به اعماق اقيانوس فرو رفت. رويداد:

1960 ميلادي سال:
كودتاي تاريخي افسران شورشي تركيه عليه حكومت عدنان مندرس ،نخستوزير معروف آن كشور كه رهبر اصلي آن يك ژنرال سالخورده ئترك به نام" جمال گورسل "بود جلال بايار رئيس جمهور و عدنان مندرس و همه اعضاص كابينهاش دستگير شدند و بعدها مندرس و دو تن ديگر از وزرايش به نام" فاتين زورلو "و" حسن پولاتكان "اعدام گرديدند. رويداد:

1960 ميلادي سال:
"جواهر لعل نهرو "سياستمدار بزرگ و صلحدوست معروف هند بعد از 71 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .وي روز 14 ماه نوامبر سال 1889 ميلادي در يك خانواده مرفه برهمنان در" اللهآباد "متولد شده بود .پدرش موتي لعل از آزاديخواهان برجسته ئهند بود و خود نهرو در همه عمر ،جز آزادي ملتها سودائي نداشت .وي تا آخرين روزهاي حيات ،نخستوزير هند بود .به روز 14 نوامبر سال 1889 مراجعه شود. رويداد:

1962 ميلادي سال:
قيام بزرگ" امير عبدالكريم ريفي "ميهنپرست معروف مراكشي كه از روز 29 آوريل 1921 ميلادي عليه اسپانيائيها و از روز 18 فوريه 1925 ميلادي عليه فرانسويها براي نجات كامل وطنش آغاز شده بود شكست خورد و دولت فرانسه او را به جزيره ئرئونيون واقع در جنوب آفريقا تبعيد كرد .در اين قيام 140 هزار فرانسوي به فرماندهي مارشال" پتن "با 5 هزار مراكشي به فرمان عبدالكريم روبرو بودند. رويداد:

1963 ميلادي سال:
"آكي لينو - ريبيرو "نويسنده مشهور پرتقال و يكي از سرسختترين مجاهدان آزادي پرتقال پس از 78 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين نويسنده آزاديخواه كه روز 12 مارس 1885 ميلادي متولد شده بود ،بعد از اتمام تحصيلات وارد مبارزات سياسي شد و مدتها زنداني بود .مهمترين اثر وي" باغ شكنجهها "نام داشت .به روز 12 مارس 1885 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .