َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
17 روز:
1482 ميلادي سال:
"لوچيا - دلاروبيا "حجار و مجسمهساز و معمار و نقاش بزرگ ايتاليا در قرن 15 ميلادي پس از 82 سال زندگي بدرود حيات گفت .او كه پنجمين هنرمند برجسته ئايتاليا در دوران نهضت ادبي و هنري رنسانس در ايتاليا محسوب ميشود روز 13 فوريه 1400 ميلادي در" فلورانس "متولد شده و مهمترين اثرش" حجاريهاي كودكان رقصنده و خوانند "است .به روز 13 فوريه 1400 مراجعه شود. رويداد:

1603 ميلادي سال:
قتل عام معروف و وحشتناك" كالونيستها "در انگلستان آغاز شد و در اين ماجراي خونين ،بيش از چهار هزار نفر كه پيرو" جان كالون "مصلح معروف مذهبي مسيح بودند ،به طرزي بسيار فجيع قتل عام شدند .كالونيستها مورد نفرت كاتوليكها از يك سو و طرفداران مذهب مخصوص انگليس از سوي ديگر بودند و قتل عام اين روز با توطئه قبلي هر دو دسته عليه كالونيستها صورت گرفت. رويداد:

1711 ميلادي سال:
"ميخائيل لامانوسوف "شاعر برجسته و اديب بزرگ روسي كه او را پدر و باني ادبيات روسي ميدانند در خانواده ئمردي دهقان در" دروزين "متولد شد و بعد از تيرهروزيهاي زياد ،موفق به گذراندن دوره ئدانشگاه و رسيدن به مقام استادي شد و فعاليتهاي ادبي او از همين زمان كه وقت بيشتري براي مطالعه داشت آغاز شد .وي روز 2 آوريل 1765 ميلادي مرد .به روز 2 آوريل 1765 مراجعه شود. رويداد:

1749 ميلادي سال:
"پير سيمون - ماركي دولاپلاس "دانشمند و رياضيدان فرانسه كه از او بيشتر به نام" لاپلاس "ياد ميشود در يكي از شهرهاي ايالت نورماندي فرانسه متولد شد .بعد از اتمام تحصيلات به تدريس رياضيات پرداخت و اولين اثر مهم او" چگونگي تشكيل عالم "نام داشت كه از مهمترين آثار او نيز محسوب ميشود .وي روز 5 نوامبر سال 1827 در 78 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 5 نوامبر 1827 مراجعه شود. رويداد:

1805 ميلادي سال:
مراسم تاريخي و باشكوه جشن تاجگذاري ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه ،و پادشاه ايتاليا ،در شهر" ميلان "برگزار شد و در اين جشن ،ناپلئون تاج سلطنت مخصوص امپراتوران و فرمانروايان رومي را بر سر گذاشت و سلطنت رسمي خود را بر آن شبه جزيره اعلام داشت .در مراسم تاجگذاري ناپلئون در" ميلان "نماينده امپراتور اتريش كه خود را مالك اصلي ايتاليا ،ميدانست حضور داشت. رويداد:

1819 ميلادي سال:
"شارل چهارم "پادشاه ضعيفالنفس اسپانيا ،پس از 71 سال زندگي و 20 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .وي كه روز 30 اكتبر 1748 ميلادي در مادريد متولد شده بود روز 1 دسامبر 1788 ميلادي در 40 سالگي به سلطنت رسيد و تا روز 30 آوريل 1808 كه به نفع ناپلئون بناپارت از سلطنت استعفا داد پادشاهي كرد .به روز 1 دسامبر 30 / 1788 اكتبر 30 / 1748 آوريل 1808 مراجعه شود. رويداد:

1840 ميلادي سال:
دوران سلطه و نفوذ امپراتوري عثماني بر سرزمين هنگري) مجارستان امروزي (پايان يافت و نيروهاي ترك كه از روز 20 اكتبر 1526 ميلادي بر هنگري مسلط شده بودند ،از آن سرزمين اخراج شدند .مجارستان كه امروزه به صورت يكي از ممالك مستقل اروپاي شرقي و با رژيم جمهوري كمونيستي اداره ميشود روز 9 اكتبر 1867 جزص امپراتوري اتريش شد و بعد از جنگ اول جهاني مستقل گرديد. رويداد:

1880 ميلادي سال:
"لاوران "طبيب و مكتشف فرانسوي بعد از سالها موفق شد ميكروبي را كه سبب بيماري مالاريا ميشود ،پيدا كند .براي اين كه معلوم شود ميكروب مالاريا چگونه به بدن شخص منتقل ميشود ،تلاش دامنهداري توسط اطباص و مكتشفين بهداشتي آغاز شد تا سرانجام" رونالدراس "طبيب انگليسي موفق شد امل آن را كه" پشه ئآنوفل "بود پيدا كند .به روز 13 مه 1857 مراجعه شود. رويداد:

1881 ميلادي سال:
"تونس "تحتالحمايه فرانسه شد و به اين ترتيب استعمار فرانسه در شمال آفريقا پيروزي بزرگ ديگري به دست آورد .تونس كه در شمال آفريقا همسايه شرقي الجزاير است بعد از توسعه نفوذ فرانسه در الجزاير مورد طمع فرانسويان قرار گرفته بود .روز 25 آوريل 1881 به بهانه ئحمله ئدستهاي از سپاهيان و قبايل تونس به الجزاير ،فرانسويان به تونس حمله بردند و تونس در اين روز تحتالحمايگي فرانسه را پذيرفت. رويداد:

1908 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ اكتشافات نفت در ايران يك چاه كه در ميدان نفتون واقع در مسجد سليمان كنوني حفر شده بود به نفت رسيد و از عمق 1880 پائي نفت به خارج فوران كرد .قرارداد تجسس و استخراج و صدور نفت 7 سال قبل از اين تاريخ بين ايران و" ويليام ناكسي دارسي "استراليائي ،تبعه انگليس در روز 28 مه 1901 برابر با 7 خرداد ماه 1280 شمسي به امضاص رسيده بود. رويداد:

1918 ميلادي سال:
جنگ" مارن "در حوالي رودخانهاي به همين نام واقع در فرانسه با حملات سخت سپاه هفتم آلمان به سرداري" فون يوهن "و سپاه اول به سرداري" فريتزفون بلو "عليه سنگرهاي ارتش متحده آمريكا و انگليس و فرانسه آغاز شد .اين جنگ تا روز 30 مه همان سال طول كشيد و نتيجه ئآن تصرف 55 كيلومتر اراضي فرانسه و اسير كردن 55 هزار نفر از متفقين بود .به روز 30 مه 1918 مراجعه شود. رويداد:

1944 ميلادي سال:
جنگ صحراي" نوران "در محلي به همين نام در شمال آفريقا ميان سپاهيان آلماني و انگليسي اتفاق افتاد و در اين جنگ پيروزي با فيلد مارشال" اروين رومل "سردار معروف آلماني بود .كه به" روباه صحرا "معروف شده بود .حريف آلمانيها كه در اين روز به سختي شكست خوردند ارتش هشتم انگلستان بود كه سرداري آن را فيلد مارشال" مونت گمري "به عهده داشت .به روز 22 اكتبر 1942 مراجعه شود. رويداد:

1953 ميلادي سال:
دومين كنفرانس صلح براي پايان دادن به جنگ كره در" پان مون جوم "آغاز شد .اين كنفرانس مدت دو ماه به طول انجاميد و در جلسات آن نمايندگان كره شمالي و ايالات متحده آمريكا تا سر حد امكان براي پيروزي كنفرانس و ختم جنگ نرمش به خرج دادند .اولين كنفرانس صلح روز 10 ژوييه 1951 ميلادي آغاز شده و با شكست و ناكامي روبرو شده بود .به روز 10 ژوييه 1951 مراجعه شود. رويداد:

1953 ميلادي سال:
قرارداد صلح ميان دولت آلمان غربي كه در مناطق اشغالي دولتهاي غربي در آلمان به روي كار آمده بود ،با سه دولت ايالات متحده آمريكا - بريتانياي كبير و فرانسه به امضاص رسيد و چون در" بن "پايتخت آلمان غربي امضاص شده بود ،به قرارداد بن معروف شد و به اين ترتيب ،حالت جنگ ميان متفقين غربي و دولت آلمان برطرف شد .و روابط دوستانه ميان آن ممالك برقرار شد. رويداد:

1956 ميلادي سال:
براي تجليل از مقام علمي و خدمات بزرگ" خواجه نصيرالدين طوسي "منجم و رياضيدان معروف قرن هفتم هجري ايران ،كنگرهاي در تهران تشكيل شد كه مدت 8 روز يعني تا روز 2 ژوئن همان سال ادامه داشت .در اين كنگره مهم ،نمايندگان 24 كشور جهان منجمله آلمان - آمريكا - ايتاليا - فرانسه - شوروي - تركيه و هندوستان شركت داشتند. رويداد:

1957 ميلادي سال:
به دستور" ملك حسين "پادشاه اردن هاشمي" لژيون عرب "كه يكي از مهمترين و معروفترين ارتشهاي جهان محسوب ميشد منحل شد و افراد آن ضميمه ارتش اردن هاشمي شدند .اين لژيون قبل از تاصسيس اردن هاشمي توسط انگليسيها از افراد ورزيده ئعرب كه روح جنگجوئي داشتند تاصسيس شده و رياست آن با ژنرال" گلوب پاشا "انگليسي بود .علت انحلال لژيون عرب سرپيچي گلوب پاشا از فرامين ملك حسين بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .