َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1240 ميلادي سال:
قانون زرين" آندره دوم "پادشاه محبوب ملت مجارستان پس از 53 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه به موجب فرمان تاريخي معروف به در 15 ماه مه 1222 ميلادي به ملت مجارستان مشروطيت اعطا كرده بود ،روز 22 مارس 1187 ميلادي در" كراسنو "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .به روز 15 مه 1222 مراجعه شود. رويداد:

1455 ميلادي سال:
جنگهاي خونين داخلي انگلستان در قرن پانزدهم ميلادي كه به نام" جنگهاي سي ساله "معروف شده است آغاز شد .علت اين جنگ آن بود كه بعد از شكست انگلستان از فرانسه ،گردنكشان انگليسي قيام كردند و چون نزاع اصلي بين دو مدعي سلطنت بود كه هر كدام نوعي" گل "را علامت خود قرار داده بودند .اين جنگها به جنگ" دوگل "نيز معروف شد .جنگهاي دوگل روز 9 اكتبر 1485 ميلادي پايان يافت. رويداد:

1506 ميلادي سال:
"كريستف كلمب "دريانورد و مكتشف بزرگ قرن پانزدهم ميلادي ،پس از 55 سال زندگي در منتهاي مذلت و بدبختي در زندان بدرود حيات گفت" .كلمب "روز 21 سپتامبر 1451 ميلادي در بندر" ژن "واقع در ايتاليا متولد شده بود .وي اولين سفر خود را روز 3 اوت 1492 ميلادي آغاز كرد و روز 12 اكتبر همان سال موفق به كشف قاره آمريكا شد .به روز 3 اوت 1492 مراجعه شود. رويداد:

1542 ميلادي سال:
"ماري استوارت "اول تاريخيترين ملكههاي كشور اسكاتلند در شهري موسوم به" لين ليتگو "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي دختر ژاك پنجم بود و پس از مرگ پدرش ملكه اسكاتلند محسوب ميشد .فرانسواي دوم پادشاه فرانسه با او ازدواج كرد ولي بعدها بين ماري استوارت و اليزابت اول ملكه ئانگلستان اختلافي افتاد كه منجر به اسارت ماري استوارت و اعدام او در روز 29 ژوييه 1557 ميلادي شد. رويداد:

1694 ميلادي سال:
"مارشال دوساكس "يكي از نامدارترين فرماندهان فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در شهر" گوسلار "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .و نام اصلي او" موريس كنت دوساكس "بود .اجداد و پدرانش از مردم آلمانينژاد بودند ولي خود او به فرانسه افتخار ميكرد .وي در جنگهاي فرانسه با انگليس و اتريش و هلند سردار فرانسه بود .مرگ او روز 5 ژانويه 1750 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 5 ژانويه 1750 اتفاق افتاد .به روز 5 ژانويه 1750 مراجعه شود. رويداد:

1747 ميلادي سال:
"لوساژ "نويسنده و افسانهسراي فرانسوي در قرن هجدهم و هفدهم ميلادي پس از 79 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست" .آلن - رنه - لوساژ "روز 15 سپتامبر 1668 ميلادي در" سارزو "در خانوادهاي مرفه و ثروتمند متولد شد .بر اثر مطالعه مداوم كتب كتابخانه پدرش به نويسندگي علاقهمند شد و چون قلمي شيوا و تخيلي فراوان داشت ،به زودي مشهور شد و" ژيل بلاس "از آثار مهم اوست. رويداد:

1799 ميلادي سال:
"انوره دوبالزاك "يكي از خداوندان بزرگ نثر فرانسه در شهر" تور "چشم به جهان گشود .وي پس از تحصيلات خود به نويسندگي پرداخت و اولين اثرش" ياغيان "نام داشت .به سبب شيوه خاصي كه در نويسندگي داشت آثارش طرفداران زيادي يافتند و مهمترين آثارش" زنبق دره - بابا گوريو - چرم ساغري "بود .بالزاك روز 17 اوت 1850 ميلادي جان سپرد .به روز 17 اوت 1850 مراجعه شود. رويداد:

1800 ميلادي سال:
محاصره ئتاريخي بندر" ژن "از طرف نيروي اتريش "به سرداري ژنرال" ملاس "بعد از دو ماه با پيروزي پايان يافت و اين بندر معتبر كه نيروهاي فرانسوي به سرداري" ماسنا "از آن دفاع ميكردند ،تسليم اتريشيها شد .محاصره ئبندر ژن از روز 20 مارس 1800 ميلادي شروع شده بود و در مدت محاصره ،محصورين اسب و سگ و موش و ملخ و گياهان صحرائي ميخوردند .به روز 20 مارس 1800 مراجعه شود. رويداد:

1806 ميلادي سال:
"جان - استوارت - ميل "فيلسوف و دانشمند بزرگ انگلستان در قرن نوزدهم ميلادي در لندن متولد شد .تربيت و تحصيلاتش را پدرش عهدهدار شد و تعليمات او سبب شد تا وي در جواني از فلاسفه صاحب نظر شود .بعدها وي مريد" اوگوست كنت "شد و در 60 سالگي به نمايندگي مجلس رسيد .مرگ وي روز 8 مه 1873 ميلادي در 67 سالگي اتفاق افتاد .به روز 8 مه 1873 مراجعه شود. رويداد:

1902 ميلادي سال:
سرزمين" كوبا "كه امروز به صورت تنها كشور آمريكائي سوسياليست اداره ميشود به استقلال رسيد" .كوبا "كه از مهمترين جزاير درياي كارائيب محسوب ميشود ،روز 28 اكتبر 1492 ميلادي توسط كريستف كلمب كشف شده بود .و جزص مستعمرات اسپانيا در نيمكره ئغربي درآمده بود .اسپانيا مدت 406 سال بر كوبا حكومت كرد تا به موجب معاهده ئپاريس در 10 دسامبر 1898 ميلادي آمريكا مالك آن شد. رويداد:

1910 ميلادي سال:
شبه جزيره معروف" كره "در خاور دور رسماش ضميمه امپراتوري ژاپن شد و نام آن كشور نيز از كره به دو كشور مستقل كره شمالي و كره جنوبي تقسيم شده است ،قبل از اشغال ژاپن ،حكومت مستقلي داشت .ژاپنيها پس از سلطه بر كره در سال 1907 ميلادي آن را تحتالحمايه اعلام كردند و در اين روز رسماش آن را ضميمه خاك خود كردند. رويداد:

1916 ميلادي سال:
"پرسيوال لاول "منجم و ستارهشناس مشهور آمريكايي مرد و جسدش را در زير تلسكوپي كه وي براي رصد ستارگان آسمان بر پا كرده بود دفن كردند لاول اولين كسي بود كه نظريه" ئجيوواني شياپارلي "منجم بزرگ ايتاليائي را درباره وجود آثار حيات در كره مريخ تاصييد كرده بود .طبق ادعاي لاول تعداد كانالهائي كه شياپارلي در مريخ ديده بود به 700 ميرسيد .به روز 11 دسامبر 1855 مراجعه شود. رويداد:

1932 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ كوششهاي بشر براي تسلط بر فضا ،يك زن ،يكه و تنها و با هواپيما از اقيانوس اطلس پرواز كرد .اين زن كه خلباني ورزيده و شجاع بود" اميليا ايرهارت "نام داشت و سفر خود را در اين روز از بندر" هاربرگريس "واقع در منطقه" ئنيوفوندلاند "شروع كرد .اولين خلباني كه از اقيانوس اطلس عبور كرد چارلز لبندبرگ نام داشت و آمريكائي بود. رويداد:

1941 ميلادي سال:
دولت مجارستان نيز در جريان جنگ دوم جهاني به صف متحدين پيوست و سربازان مسلح مجار ،به دستور درياسالار" هورتي "نايبالسلطنه آن كشور به نفع آلمانيها و عليه متفقين وارد كارزار شدند .اولين ماصموريت جنگي مجارها كه قبلاش بر سر آن بين رهبران مجار و آلمان توافق حاصل شده بود ،حمله به يوگسلاوي بود .اين حمله به علت دفاع شديد يوگسلاوها با شكست روبرو شد. رويداد:

1941 ميلادي سال:
حمله ئنيروهاي چترباز آلمان نازي به جزيره" ئكرت "كه در جنوب يونان قرار گرفته است ،آغاز شد و اين اولين باري بود كه در طول تاريخ ،براي تصرف يك منطقه سربازان از راه هوا حمله كردند .در اين روز 3 هزار نفر از چتربازان برجسته ئآلماني در ناحيه" مالم "در آن جزيره فرود آمدند و جنگ كرت بين آلمان و انگليس شروع شد .كرت روز 1 ژوئن همان سال تسخير شد .به روز 1 ژوئن 1941 مراجعه شود. رويداد:

1961 ميلادي سال:
از بزرگترين مجسمه ئبودا در جهان پردهبرداري شد و به اين ترتيب كار ساختمان و ايجاد اين مجسمه كه از تماشاييترين مجسمهها جهان امروز محسوب ميشود پايان يافت .اين مجسمه بزرگ" بودا "كه در سال 1956 ميلادي شروع به ساختمان شد ،در تايپه پايتخت فورموز) چين ملي (قرار داشته و 72 پا ارتفاع دارد .هزينه تاصسيس اين مجسمه عظيم 60 ميليون دلار شده است. رويداد:

1963 ميلادي سال:
كنفرانس تاريخي و مهم سران ممالك آفريقائي ،در شهر" آديس آبابا "پايتخت كشور اتيوپي) حبشه (افتتاح شد و آغاز بكار كرد .در اين كنفرانس رهبران 31 كشور مستقل آفريقائي شركت داشتند و هدف اصلي از تشكيل آن ،ايجاد يك منشور كلي براي سازمان كشورهاي آفريقائي بود .رياست و رهبري و ابتكار اين كنفرانس با" هايل ثلاثي "امپراتور حبشه بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .