َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
19 روز:
1519 ميلادي سال:
"لئونارد داوينچي "هنرمند شايسته و نابغه معروف قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي جهان پس از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي ،روز 14 اوت 1452 ميلادي در شهري به نام" وينچي "نزديك فلورانس متولد شده بود .لئونارد داوينچي كه در اكثر علوم و فنون عصر خود استاد بود آثار زيادي از خود باقي گذاشته است كه از معروفترين آنها شاهكار جاوداني" لبخند ژوكوند "را بايد نام برد. رويداد:

1598 ميلادي سال:
صلح تاريخي معروف به صلح" ورن "در ناحيهاي به همين نام ميان فرانسويان و اسپانيائيها به وجود آمد .در اين زمان هانري چهارم بر فرانسه و فيليپ دوم بر اسپانيا حكومت ميكردند .علت جنگ دخالت اسپانيائيها در امور داخلي فرانسه و دامن زدن به آتش جنگهاي پروتستانها و كاتوليكها بود .جنگ با پيروزي فرانسويها پايان يافت و اسپانيا از دخالت در امور داخلي فرانسه ممنوع شد. رويداد:

1613 ميلادي سال:
سلطنت" ميشل رومانوف "معروف به" ميشل فئودورويچ "كه به او" ميشل سوم "نيز لقب دادهاند ،بر امپراتوري روسيه تزاري آغاز شد .او اولين پادشاه از سلسله معروف رومانوفها بود كه اعقاب او تا سال 1918 ميلادي بر روسيه سلطنت كردند .ميشل رومانوف روز 1 اكتبر 1596 ميلادي متولد شد و روز 17 اكتبر 1645 مرد .به روز 1 اكتبر 1596 و 17 اوت 1645 مراجعه شود. رويداد:

1638 ميلادي سال:
"فئودور اول "سومين پادشاه از سلسله سلطنتي معروف به" رومانوفها "قدم به عرصه وجود گذاشت .فئودور فرزند" آلكسيس رومانوف "دومين تاجدار رومانوفها بود و پس از مرگ پدرش روز 23 سپتامبر 1676 ميلادي به سلطنت رسيد .وي روز 9 نوامبر 1676 ميلادي پس از 46 سال سلطنت و 34 سال زندگي مرد .به روز 9 نوامبر 1676 و 23 سپتامبر 1676 مراجعه شود. رويداد:

1690 ميلادي سال:
جنگ تاريخي" دروگدا "در ناحيهاي به همين نام در جزيره ايرلند ميان سپاهيان" گيوم دورانژ "شاهزاده هلندي كه بر انگلستان مسلط شده بود و ژاك دوم پادشاه معزول انگلستان كه با كمك لوئي چهاردهم از 24 نوامبر 1689 ميلادي بر ايرلند مسلط شده بود ،اتفاق افتاد .در اين جنگ ژاك دوم شكست خورد و پس از گريختن از ايرلند "دوباره به فرانسه پناه آورد .به روز 24 نوامبر 1689 مراجعه شود. رويداد:

1849 ميلادي سال:
دولت تازهاي در آفريقاي جنوبي به نام" ترانسوال "توسط مهاجرين هلندي به رياست" اوهم كروگر "كه توسط انگليسيها از سرزمين قديمي خود كاپ اخراج شده بودند به وجود آمد .ترانسوال در شمال" ارانژ "ميان دو رودخانه" ليموپو "و" وال "در زمينهايي خشك بنيانگذاري شد و مهاجرين هلندي كه بوئر نام داشتند تا 4 اوت 1885 كه در آن سرزمين طلا كشف شد ،به آرامي زندگي ميكردند. رويداد:

1875 ميلادي سال:
"آلفرد دوموسه "شاعر ،نويسنده و اديب مشهور فرانسوي بعد از 47 سال زندگي مرد" .لوئي - شارل - آلفرد دوموسه "روز 11 دسامبر 1810 ميلادي در" پاريس "متولد شده بود .ابتدا ميخواست نقاش شود ولي بعد راه ادبيات را برگزيد .از مهمترين آثار" آلفرد دوموسه" "جام و لب - شبهاي ونيز - در يك صندلي دخترها و روئياهايشان "را بايد نام برد .به روز 11 دسامبر 1810 مراجعه شود. رويداد:

1896 ميلادي سال:
"ويليام موريس "شاعر ،نقاش و نمايشنامهنويس معروف انگليسي كه به او" شاعر اجتماع "لقب داده بودند ،پس از 58 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين اديب بزرگ كه يكي از 5 شاعر برجسته ادبيات قرن نوزدهم ميلادي انگليس است روز 29 اوت 1838 ميلادي در" والت هامس تو "متولد شده بود .وي 5 سال آخر عمر را در بيماري به سر برد .به روز 29 اوت 1838 مراجعه شود. رويداد:

1941 ميلادي سال:
جنگ عراق و بريتانياي كبير "بر سر ادامه سلطه انگلستان بر عراق و چاههاي نفت آن آغاز شد .اين جنگ نتيجه شورش رشيد عالي گيلاني ،آزاديخواه معروف عراقي بود كه عليه سياست انگلستان قيام كرد و روز 3 آوريل 1941 ميلادي بغداد را تصرف كرده بود .با وجودي كه آلمانيها ،رشيد عالي گيلاني را تقويت ميكردند ،وي شكست خورد و به خارج كشور گريخت .به روز 3 آوريل 1941 مراجعه شود. رويداد:

1945 ميلادي سال:
با تسليم دو ميليون نفر از سپاهيان آلماني در خاك ايتاليا "جنگ ميان نيروهاي آلماني با سپاهيان متفقين كه از روز 3 سپتامبر 1943 آغاز شده بود پايان يافت .در روز 3 سپتامبر 1943 ميلادي سپاهيان متفقين به دستور ژنرال آيزنهاور به ايتاليا حمله كردند و با وجودي كه رم پايتخت ايتاليا روز 4 ژوئن 1944 تصرف شد ،نتيجه نهايي جنگ در 2 مه 1945 ميلادي معلوم گرديد. رويداد:

1952 ميلادي سال:
سلطنت سومين پادشاه كشور اردن هاشمي آغاز شد و اين پادشاه كه هنوز نيز سلطنت و ادامه دارد" ملك حسين "دومين فرزند" ملك عبدالله "بنيانگذار استقلال اردن هاشمي است كه روز 14 نوامبر 1935 ميلادي قدم به عرصه وجود گذاشته بود .قبل از او برادرش" ملك طلال "پادشاه بود .به روز 14 نوامبر 1935 و 5 سپتامبر 1951 مراجعه شود. رويداد:

1952 ميلادي سال:
سلطنت كوتاه" ملك طلال "دومين پادشاه كشور اردن هاشمي به موجب راصي نمايندگان آن كشور پايان يافت و به جاي او پسرش" ملك حسين "به سلطنت اردن رسيد .ملك طلال ارشد اولاد ملك عبدالله پادشاه بزرگ و موجد اردن هاشمي ،بعد از ترور پدرش كه روز 20 ژوئيه 1951 ميلادي به سلطنت رسيده بود .به روز 5 سپتامبر 1951 مراجعه شود. رويداد:

1953 ميلادي سال:
سلطنت رسمي و مستقل ملك فيصل دوم ،پادشاه عراق آغاز شد و به اين ترتيب دوران حكومت و فرمانروائي دائي او امير عبدالله كه از روز 3 آوريل 1939 تا آن سال ،مدت 14 سال نايبالسلطنه بود ،پايان يافت .ملك فيصل دوم در جريان كودتاي تاريخي 14 ژوييه 1958 به رهبري عبدالكريم قاسم و عبدالسلام عارف به قتل رسيد .به روز 14 ژوييه 1958 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .