َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
31 روز:
986 ميلادي سال:
آخرين جنگ تاريخي ميان" هوگ كاپه "يكي از سرداران بزرگ فرانسوي با آخرين فرمانرواي سلسله" ئكارلوونژينها "كه در آن كشور زمام امور را به دست داشتند با پيروزي قاطع هوگ كاپه پايان يافت" .لوئي لوپيو "آخرين امير كارلوونژين بود و هوگ كاپه پس از فرو نشاندن چند شورش كوچك ديگر ،سلسله" ئكايسين"ها را از سال بعد بنيان گذاشت. رويداد:

1748 ميلادي سال:
محاصره ئيكماهه و جنگ قلعه" ئمالستريك "با پيروزي سپاهيان فرانسوي پايان يافت و اين آخرين عمليات جنگي در هلند با شركت سپاهيان انگليسي ،فرانسوي ،هلندي و اتريشي بود .قلعه ئمائستريك كه از جمله قلاع مستحكم هلند بود ،از روز 12 آوريل 1748 ميلادي مورد حمله قرار گرفت و سرانجام در اين روز با تحمل تلفات زيادي تسخير شد .به روز 12 آوريل 1748 مراجعه شود. رويداد:

1760 ميلادي سال:
"روژه دوليل "ميهنپرست معروف فرانسوي در" لونس لوسونبر "قدم به عرصه وجود گذاشت .در جريان انقلاب تاريخي كبير فرانسه چون لازم بود كه هر چه بيشتر انقلابيون تحريك و تشويق شوند روژه دوليل كه آهنگسازي نيز ميدانست ،سرود معروف" مارسي پز "را سرود و اين سرود امروزه هم سرود رسمي فرانسه است .به روز 16 مه 1836 مراجعه شود. رويداد:

1774 ميلادي سال:
لوئي پانزدهم ،يكي از نامدارترين سلاطين فرانسه در قرن هجدهم پس از 59 سال سلطنت و 64 سال زندگي بدرود حيات گفت .و به جاي او ،لوئي شانزدهم به سلطنت رسيد .اين پادشاه كه روز 22 اكتبر 1710 ميلادي در ورساي متولد شده بود ،پس از مرگ لوئي ،14 از روز 1 سپتامبر 1715 ميلادي به سلطنت فرانسه رسيد .مقدمات انقلاب كبير تاريخي فرانسه ،در زمان او فراهم گرديد. رويداد:

1774 ميلادي سال:
سلطنت 15 ساله ئلوئي شانزدهم آخرين پادشاه دوره ئاول سلاطين بوربون ،فرانسه پس از مرگ لوئي پانزدهم آغاز شد و در اين زمان وي 20 ساله بود .لوئي پانزدهم روز 15 مارس 1754 ميلادي در ورساي قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش لوئي دوفين و مادرش پرنس ماري ژوزف دوساكس بود .اين پادشاه در جريان انقلاب كبير فرانسه اعدام شد .به روز 20 ژوئن 1789 مراجعه شود. رويداد:

1829 ميلادي سال:
"سرهومفري - ديوي "شيميدان و فيزيسين برجسته ئانگليسي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،بعد از 51 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين دانشمند بزرگ كه به سبب تحقيقات عميقانهاش به دريافت لقب" سر "مفتخر شده بود روز 9 آوريل 1778 ميلادي متولد شده بود و يكي از بنيانگذاران" الكتروشيمي "در جهان محسوب ميشود .به روز 9 آوريل 1778 مراجعه شود. رويداد:

1842 ميلادي سال:
"آلبرت - سورل "مورخ و محقق و نويسنده بزرگ قرن نوزدهم ميلادي فرانسه در شهر" هونفلور "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وي بعد از طي دوران تحصيل به تحقيقات خود كه تا آخر عمرش ادامه داشت مشغول شد و كتب گرانبهائي تاصليف كرد كه اروپا و انقلاب فرانسه ،از اهم آنها محسوب ميشود .او به عضويت آكادمي فرانسه نيز نائل آمد و روز 13 ژانويه 1906 ميلادي مرد .به روز 13 ژانويه 1906 مراجعه شود. رويداد:

1871 ميلادي سال:
قرارداد صلح ميان فرانسه و آلمان در كاخ" شونهاي "شهر" فرانكفورت "آلمان امضاص شد .به موجب اين قرارداد كه به" پيمان فرانكفورت "معروف است ،تمام آلزاس - قسمت شمالي لرن و ايالت مس) متز (كه جمعاش 1/600/000 نفر جمعيت داشت به آلمان واگذار شد و فرانسه 5 ميليارد فرانك غرامت قبول كرد .به اين ترتيب جنگ فرانسه و آلمان كه از روز 2 اوت 1870 ميلادي آغاز شده بود پايان يافت. رويداد:

1940 ميلادي سال:
نبرد تاريخي و خونين" موز "در جريان حمله نيروهاي آلماني به فرانسه ،آغاز شد و به اين ترتيب ،جنگ ميان دو دشمن خوني قديمي اروپا آغاز گرديد .اين نبرد با بمباران فرودگاهها و سواحل فرانسه شروع شد و تا 15 ماه مه همان سال ادامه داشت و هدف از سپاهيان" هيتلر "درهم شكستن مواضع دفاعي فرانسه از" نامورتا سدان "بود كه با موفقيت به نفع آلمانيها پايان يافت. رويداد:

1940 ميلادي سال:
كشور" لوكزامبورگ "در جريان جنگهاي اول جهاني به تصرف سپاهيان آلمان نازي درآمد و به اين ترتيب با وجودي كه دولت آلمان به موجب معاده لندن در 11 مه 1867 ميلادي استقلال و تماميت ارضي لوكزامبورگ را تصديق كرده بود ،در اين روز ضمن حمله به بلژيك و هلند و فرانسه ،لوكزامبورگ را نيز كه اصلاش قادر به دفاع نبود اشغال كرد .در سال 1944 ميلادي لوكزامبورگ آزاد شد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
همزمان با حمله نيروهاي رايش سوم به كشور كوچك و بيدفاع لوكزامبورگ ،تجاوز آلمانيها به مرزهاي بلژيك نيز كه با وجود اعلام بيطرفي قبلي مورد حمله قرار گرفته بود آغاز شد .با اين وصف سپاهيان بلژيكي به فرماندهي لئوبولد سوم پادشاه جوان خويش تا سرحد امكان با آلمانيها جنگيدند ولي سرانجام مجبور به تسليم شدند .بلژيك بعد از پايان جنگ دوم بينالمللي دوباره مستقل شد. رويداد:

1940 ميلادي سال:
كشور هلند ،مورد حمله ئنيروهاي آلمان نازي قرار گرفت و اين آخرين كشوري بود كه در اين روزها از طرف نيروهاي رايش سوم در مرزهاي شمال غربي آلمان مورد حمله قرار ميگرفت .وقتي معلوم شد دفاع در مقابل سيل سربازان آلماني بيفايده است ملكه ويلهلمينا و دولت هلند به لندن رفتند و هلند آزاد را تشكيل دادند و تا آخرين روزهاي جنگ ،عليه آلمانيها جنگ را ادامه دادند. رويداد:

1941 ميلادي سال:
فرار تاريخي" رودلف هس "معاون" آدولف هيتلر "پيشواي حزب نازي به لندن پايتخت انگلستان اتفاق افتاد .در اين فرار ،هس با يك هواپيماي" مستراشميت شكاري "از فرودگاه" اوكسبورگ "به طرف لندن پرواز كرد و هدفش مذاكره با انگليسيها درباره ئجنگ بود ولي او را به عنوان اسير جنگي بازداشت كردند و بعد از جنگ نيز در دادگاه نورنبرگ محكوم به حبس ابد شد" .رودولف هس "هنوز زنداني است. رويداد:

1943 ميلادي سال:
"نيكولاس - تسلا "فيزيسين و دانشمند معروف يوگسلاوي ،بعد از 87 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد نابغه كه بر اساس تحقيقات و اختراعات آلترناتيو او دنياي علم و صنعت و الكتريسيته دچار تحول شد ،روز 9 ژوييه 1856 ميلادي در قريهاي به نام" اسميلجان "متولد شده بود .كشف برق يكي از اكتشافات مهم و موئثر" نيكولاس تسلا "محسوب ميشود .به روز 9 ژوئيه 1856 مراجعه شود. رويداد:

1956 ميلادي سال:
موافقتنامه آتشبس ميان دولت اسرائيل و ممالك" اردن - سوريه - لبنان و مصر "به امضاص رسيد و داگ هامر شولد دبير كل فقيد سازمان ملل متحد ،آن را به دنيا اعلام كرد .با امضاص اين موافقتنامه مهم ،آتش جنگهاي خونيني كه از سال 1949 ميلادي همزمان با استقلال اسرائيل بين آن كشور و ممالك غربي شعلهور شده بود ،فرو نشست. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .