َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
6 روز:
1004 ميلادي سال:
"ترانسيلواني "به دست اقوام نيمهوحشي مجار تصرف شد .مجارها كه از اقوام هون و آوار و از نژاد زرد بودند ،در اواخر قرن دهم نفوذ خود را در اروپاي مركزي و شبه جزيره بالكان شروع كردند و در اين روز موفق شدند ترانسيلواني را كه امروزه يكي از اصليترين مناطق كشور روماني را تشكيل ميدهد به تصرف در آورند .اين مناطق موجب معاهدات بعدي از تصرف مجارها خارج شد. رويداد:

1643 ميلادي سال:
با محاصره قلعهاي به نام" روكروا "در فرانسه توسط سپاهيان فرانسوي ،جنگي به همين نام كه از جمله مهمترين پيكارهاي ميان فرانسه و اسپانيا محسوب ميشود ،آغاز شد .سردار فرانسه در اين جنگ" دوك دان گن "نام داشت و 23 هزار سپاه در اختيار او بود و سرداري سپاه اسپانيا كه 28 هزار نفر بودند ،با" كنتب دوفونتن "بود .اين جنگ روز 19 ماه مه همان سال با پيروزي فرانسه پايان يافت. رويداد:

1697 ميلادي سال:
سلطنت شارل دوازدهم "نامدارترين و شجاعترين پادشاهان سوئد در قرن هجدهم بعد از مرگ پدرش شارل يازدهم رسماش آغاز شد .شارل دوازدهم كه به سال 1682 ميلادي در استكهلم متولد شده بود ،در اين زمان 15 سال بيشتر نداشت ول با اين وصف پادشاهي بزرگ و سياستمدار بود .وي به سال 1718 ميلادي در جريان يكي از جنگهاي خود كشته شد. رويداد:

1697 ميلادي سال:
"كريستيان دوم "يكي از پادشاهان معروف قرن هفدهم نروژ كه پدر كريستيان سوم محسوب ميشود ،بعد از 42 سال زندگي و 37 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .اين پادشاه روز 24 اكتبر 1655 ميلادي در اسلو متولد شده بود و قبل از وي پدرش شارل دهم" شارل گوستاو "سلطنت داشت .سلطنت كريستيان دوم از روز 11 فوريه 1660 ميلادي شروع شد .به روز 24 اكتبر 1655 ميلادي مراجعه شود. رويداد:

1756 ميلادي سال:
قرارداد اول" ورساي "نزديك پاريس ميان نمايندگان دو كشور معظم قرن هجدهم ميلادي يعني امپراتوري اتريش و كشور فرانسه به امضاص رسيد .در اين قرار داد كه" آبه برنيس "وزير خارجه فرانسه و" استارم برگ "وزير مختار اتريش در پاريس آن را امضاص كردند ،دولت اتريش تعهد كرد كه در جنگ ميان فرانسه و انگليس بيطرفي اختيار كند و اگر اتريش با پروس از در جنگ درآمد فرانسه به آن كشور كمك كند. رويداد:

1757 ميلادي سال:
معاهده دوم" ورساي "درست يك سال بعد از امضاص معاهده اول ورساي ميان لوئي پانزدهم فرانسه و ماريتز امپراتوريس اتريش كه سخت از فردريك دوم پادشاه پروس به وحشت افتاده بود ،به امضاص رسيد .علت امضاص اين معاهده ،حمله فردريك دوم به منطقه ساكس و تصرف آن سرزمين بود .با اين قرارداد ،جنگهاي 7 ساله اتريش و پروس و فرانسه آغاز شد. رويداد:

1771 ميلادي سال:
پروفسور" گوتريد آخن دال "رياضيدان بزرگ و واضع علم آمار پس از 52 سال زندگاني در گوتينگن آلمان بدرود حيات گفت .تولد اين دانشمند و فيلسوف شهير روز 20 اكتبر 1719 ميلادي در" الينگ "اتفاق افتاد وي نه تنها در رياضيات بلكه در فلسفه نيز صاحب نظر بود و آثار متعددي در اين رشته از خود باقي گذاشته است. رويداد:

1775 ميلادي سال:
اولين شورش مردم پاريس به عنوان اعتراض به گراني قيمت نان در زمان سلطنت لوئي شانزدهم آغاز شد .در اين شورش كه تا پايان روز چهارم مه همان سال طول كشيده شد دستههاي ناراضي مردم كه توسط بعضي از مخالفان دولت تحريك ميشدند ،به غارت و تاراج دكانهاي نانوايي و بعد غارت ساير مغازهها مشغول شدند .اين شورش ،در تاريخ به نام" جنگ آرد "معروف شده است .به روز 30 ژوييه 1787 مراجعه شود. رويداد:

1813 ميلادي سال:
پيروزي درخشان" وي سن نلس "در ناحيهاي به همين نام نصيب نيروي فرانسه به سرداري ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه شد .در اين جنگ سردار نامي پروس يعني مارشال" بلوخر "حريف ناپلئون بود .با وجودي كه سربازان ناپلئون را جوانان خردسال و پيران كهنسال تشكيل ميدادند معهذا بلوخر به آساني شكست خورد و به ماوراص رود الب فرار كرد. رويداد:

1889 ميلادي سال:
اين روز روز بينالمللي كارگران ،براي اعلام همبستگي ميان كليه نيروهاي كارگري در جهان توسط كنگره نمايندگان كارگران جهان اعلام شد .علت انتخاب اين روز براي كارگران ،اعتصاب تاريخي كارگران شيكاگوي امريكا براي اضافه دستمزد و درهم شكسته شدن آن اعتصاب بود .در اين ماجرا چهار نفر از كارگران كه مقصر اصلي تشخيص داده شده بودند اعدام شدند. رويداد:

1915 ميلادي سال:
نبرد" كراكوري "در سرزميني به همين نام در لهستان بين روسها و آلمانيها آغاز شد .در اين جنگ كه توپخانه نقش مهمي را در تعيين سرنوشت جنگ بازي ميكرد ،ژنرال آلماني" ماكنرن 500 "هزار سرباز و 1500 توپ داشت .جنگ با گلولهباران روسها شروع شد و پس از شليك 700 هزار گلوله در عرض 4 ساعت روسها مجبور به عقبنشيني شدند .به روز اول سپتامبر 1915 مراجعه شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .