َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
1697 ميلادي سال:
"دوپلكس "سياستمدار معروف و سردار برجسته فرانسوي در قرن هجدهم ميلادي در" لاندرويسه "متولد شد .وي در جريان مبارزات سياسي فرانسه و انگليس در سرزمين هندوستان ،موفق شد كه ،اراضي وسيعي را در هندوستان براي فرانسه تصرف كند ولي ،به سبب اهمال دولت فرانسه در نگهداري ،همه آن سرزمين به تصرف انگليس درآمد .وي روز 23 اوت 1763 مرد .به روز 14 نوامبر 1763 مراجعه شود رويداد:

1699 ميلادي سال:
مادام" ژوفرن "يكي از برجستهترين زنان طرفدار هنر و ادبيات فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .وي زني زيبا و با هوش و مهربان بود و زندگي خود را وقف توسعه هنر و ادبيات كرد و در هفته ،دو روز از هنرمندان و ادبا پذيرايي ميكرد .محفل ادبي او از پر استقبالترين محفل ادبي او از پر استقبالترين محافل ادبي فرانسه بود .وي روز 29 سپتامبر 1777 مرد .به روز 29 سپتامبر 1777 مراجعه شود رويداد:

1779 ميلادي سال:
"ژان باپتسيت شاردن "نقاش و هنرمند معروف فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 80 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .اين مرد كه او را به سبب دقت و تعمق فراوانش در ترسيم آثار مختلف" هنرمند صديق "نام داده بودند روز 1 فوريه 1699 ميلادي در پاريس متولد شده بود) .بندر - غروب - سگهاي دوك (از برجستهترين آثار او محسوب ميشوند .به روز 1 فوريه 1699 مراجعه شود رويداد:

1838 ميلادي سال:
كشتي بخاري" سيريوس "متعلق به دولت انگلستان ،سفر تاريخي خود را براي عبور از اقيانوس اطلس آغاز كرد و اين براي اولين بار بود كه يك كشتي قصد عبور از پهنه اقيانوس را داشت .سيريوس با تشريفاتي با شكوه در اين روز از بندر" كرك "واقع در ايرلند حركت كرد و بعد از 18 روز دريانوردي ،روز 26 آوريل همان سال وارد بندر نيويورك در آمريكا شد .به روز 26 آوريل 1838 مراجعه شود رويداد:

1866 ميلادي سال:
ãÚÇåÏå ÑæÓ æ ÇíÊÇáíÇ Èå ÇÈÊßÇÑ ÈíÓãÇÑß ÕÏÑ ÇÚÙã ãÚÑæÝ ÂáãÇä Èå ÇãÖÇÕ ÑÓíÏ æ Çíä Çæáíä ÞÏã ãæÆËÑí ÈæÏ ßå ÏæáÊ ÑæÓ ÈÑÇí Ìä ÈÇ ÇÊÑíÔ ßå ãÊÍÏ ÓÇÈÞ Âä ßÔæÑ ÈæÏ ÈÑÏÇÔÊ .ÑæÓ æ ÇÊÑíÔ ÏÑ Ìä ÏÇäãÇÑß ãÊÍÏ ÈæÏäÏ ÇãÇ æä ÈíÓãÇÑß ãíÎæÇÓÊ ÇÊÑíÔ ÑÇ ãäßæÈ ßäÏ ÈÇ ÇíÊÇáíÇ Úáíå Âä ßÔæÑ ãÚÇåÏåÇí ÈÓÊ æ ÓÓ ÑæÒ 14 ŽæÆä 1866 Ìä ÔÑæÚ ÔÏ .Èå ÑæÒ 3 Žæííå 1866 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1885 ميلادي سال:
"ازرا - لوميس - پاند "يكي از چهرههاي درخشان تاريخ ادبيات جديد آمريكا ،در يكي از شهرهاي ايالت" ايداهو "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش مردمي فقير بودند و پاند همراه آنان در 19 سالگي به ايتاليا مهاجرت كرد و بعد ،در انگلستان جزص ادباي ايماژيست درآمد و آثار وي در اين دوران سبب شهرت فراوان وي شد .پاند روز 9 سپتامبر 1959 مرد .به روز 9 سپتامبر 1959 مراجعه شود رويداد:

1903 ميلادي سال:
"دكتر كراوفورد لانگ "طبيب برجسته و معروف آمريكايي در قرن نوزدهم ميلادي ،بعد از 61 سال زندگي بدرود حيات گفت .روي روز 30 مارس 1842 ميلادي در خانواده پزشكي از مردم شهر" جفرسون "در ايالت" جئورجيا "قدم به عرصه وجود گذاشت .تاريخ طب جديد دكتر لانگ را اولين كسي ميداند كه براي انجام اعمال طبي از" اتر "به عنوان داوري بيهوشي استفاده كرد. رويداد:

1904 ميلادي سال:
قرارداد اتحاد سياسي و نظامي ميان امپراتوري بريتانياي كبير و جمهوري فرانسه به امضاص رسيد و اين اتحاد ،نتيجه سفر دوستانه ادوارد هفتم پادشاه انگلستان به فرانسه به دعوت مسيو" اميل لوبه "رييس جمهور فرانسه بود .اين قرارداد دنباله اقدامات فرانسه براي پيدا كردن متحدين جديد بعد از روسيه در 26 اوت 1891 بود و بعدها از اتحاد اين سه كشور ،اتفاق مثلث بوجود آمد .به روز 26 اوت 1891 مراجعه شود رويداد:

1939 ميلادي سال:
"تيرانا "پايتخت كشور كوچك آلباني در جريان حمله دامنهدار ايتاليا به آن كشور ،به تصرف سربازان ايتاليايي درآمد .آلباني كه در ساحل درياي آدرياتيك قرار دارد ،از روز 7 آوريل مورد حمله ده هزار سرباز و 400 هواپيماي ايتالياي فاشيست قرار گرفت .ارتش كوچك آلباني پس از 5 روز دفاع متلاشي شد و آلباني روز 12 آوريل به تصرف ايتاليا درآمد .به روز 5 آوريل 1939 مراجعه شود رويداد:

1949 ميلادي سال:
"سين كيانگ "يكي از معتبرترين و پر جمعيتترين ايالات امروزي كشور چين كمونيست به تصرف چين سرخ درآمد .سينكيانك يا تركستان چين ،در آسياي مركزي قرار دارد .اين منطقه يك ميليون و ششصد و سي و پنج هزار و دويست و نه كيلومتر مربع مساحت و در حدود 6 ميليون نفر جمعيت دارد .سينكيانگ كه اكثريت مردم آن ترك و مسلمان چيني هستند ،در 27 فوريه 1953 به استقلال داخلي رسيدند. رويداد:

1962 ميلادي سال:
"لوئي ماسينيون "دانشمند بزرگ باستانشناس و مستشرق و ايراندوست معروف فرانسوي ،بعد از 79 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 25 ژوييه 1883 ميلادي در" بزانسون "قدم به عرصه وجود گذاشت و بعد از اخذ درجه دكتري در ادبيات ،به تدريس در" كولژ دوفرانس "پرداخت .از مهمترين آثار او" ديكتوار - اسلام - درباره سوريه "را ميتوان نام برد .به روز 25 ژوييه 1883 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .