َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
30 ميلادي سال:
عيسي مسيح ،پيامبر بزرگ عيسويان به دستور" پونتوس پيلات "حكمران رومي فلسطين و در زمان امپراتوري" تيبريوس "مصلوب شد .حضرت مسيح توسط يكي از حواريونش به نام" يهودا "به چنگ روميان كه با تعاليم وي مخالف بودند افتاد و چون حاضر نشد از ادامه تعاليم خود سرباز زند ،محكوم به مرگ شد و در اين روز او را به صليب كشيدند .به روز 25 دسامبر سال 1 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1480 ميلادي سال:
"لوكرس بورژيا "يكي از خونخوارترين زنان تاريخ جهان ،در" رم "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" دوك آلكساندر بورژيا "بود كه بعدها به مقام پاپي رسيد و برادرش" سزار بورژيا "امپراتور روم بود .به سبب جنايات زيادي كه لوكرس بورژيا به وسيله زهر انجام داد او را به" ملكه زهرها "ملقب ساختند .لوكرس بورژيا روز 19 مه 1519 ميلادي هنگام زايمان درگذشت. رويداد:

1682 ميلادي سال:
ايالت وسيع و حاصلخيز" لوئيزيانا "در جنوب ايالات متحده آمريكا توسط يكي از برجستهترين مكتشفان فرانسوي به نام" كاوليه دولاسال "كشف شد .لوئيزيان كه رود ميسيسيپي در آن به خليج مكزيك ميريزد ،به افتخار لويي چهاردهم و به نام او لوئيزيان ناميده شد .لوئيزيان در شمال خليج مكزيك واقع شده و 45177 مايل مربع مساحت و 3 ميليون نفر جمعيت دارد .به روز 3 سپتامبر 1697 مراجعه شود رويداد:

1721 ميلادي سال:
حمله سپاهيان روسيه به فرمان پطركبير امپراتور آن كشور به سوئد آغاز شد و سربازان روسي در نزديكي استكهلم پايتخت سوئد پياده شدند .در اين زمان سوئد به رهبري ملكه خود" اولريك - الئنور "با همه دشمنان قديم صلح كرده بود منتها ،چون روسيه امتيازات بيشتري ميخواست در اين روز به سوئد حمله كرد .اين حمله با معاهده" نيشتاد "در 30 اوت 1721 ميلادي به صلح منجر گرديد. رويداد:

1735 ميلادي سال:
"دوك دوبرونسويك "يكي از مشهورترين سرداران اتريشي در شهري به نام" وولفان توبل "قدم به عرصه وجود گذاشت" شارل دوك دوبرونسويك "كه از خانداني اشرافي بود ،در جريان جنگهاي اتريش با انقلابيون فرانسه سرداري سپاه متحد اتريش و پروس را به عهده داشت و فاتح جنگهاي لونگوي و وردن بود .به روز 23 اوت و 3 سپتامبر 1792 و 14 اكتبر 1806 مراجعه شود رويداد:

1770 ميلادي سال:
"ويليام ورد زورت "شاعر بزرگ انگليسي در" كاكرموت "در ايالت" كمبرلند "متولد شد .از اوان جواني به ادبيات پرداخت و به زودي شهرتي يافت .در جريان انقلاب فرانسه در پاريس بود و كم مانده بود اعدام شود .اولين اثر او" ترانهها "نام داشت .وي سفري به آلمان نيز رفت و بعضي ممالك اروپا را سياحت كرد و در بازگشت ملكالشعراي دربار انگليس شد و روز 23 آوريل 1850 مرد .به روز 23 آوريل 1850 مراجعه شود رويداد:

1797 ميلادي سال:
قرارداد متاركه جنگ ميان سپاهيان اتريشي به سرداري آرشيدوك شارل و نيروهاي فرانسوي ،به سرداري ناپلئون بناپارت در شهري به نام" لئوبن "در يكصد كيلومتري" وين "پايتخت اتريش به امضاص رسيد .علت متاركه جنگ اين بود كه اتريشيها با همه فراواني قوا قادر به جلوگيري از سپاهيان ناپلئون بناپارت نشدند و همين قرارداد لئوبن ،سبب صلح ميان دو كشور شد .به روز 17 اكتبر 1797 مراجعه شود رويداد:

1800 ميلادي سال:
"ويلهلم اول "پادشاه معروف قرن نوزدهم ميلادي پروس) آلمان (در برلين متولد شد .وي فرزند دوم" فردريك گيوم سوم "محسوب ميشد و قبل از برادرش فردريك گيوم چهارم سلطنت داشت .وقتي برادرش روز 2 ژانويه 1861 ميلادي مرد ،او كه در آن زمان 61 سال داشت به سلطنت رسيد و پس از 27 سال سلطنت روز 4 فوريه 1888 ميلادي مرد .به روز 2 ژانويه 1861 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
دولت ايالت متحده آمريكا به دستور وودرو ويلسون به امپراتوريهاي آلمان - اتريش و عثماني اعلان جنگ داد و به اين ترتيب قويترين و پر جمعيتترين ممالك آمريكايي نيز به نفع متفقين وارد جنگ بينالمللي اول شد .ورود ايالات متحده آمريكا به جنگ ،نتيجه جنگ نامحدود زيردريايي توسط آلمانيها از روز 1 فوريه آن سال و غرق چند كشتي متعلق به آمريكا بود .به روز اول فوريه 1917 مراجعه شود رويداد:

1939 ميلادي سال:
مذاكرات ژنرالها حمله بزرگ ايتاليا براي تصرف كشور كوچك" آلباني "در ساحل درياي آدرياتيك آغاز شد .در اين حمله كه نتيجه مذاكرات معروف به در 5 آوريل بين ژنرال كايتل آلماني و ژنرال يارياني ايتاليايي بود ،ده هزار سرباز مسلح ايتاليايي با پشتيباني 400 هواپيما شركت داشتند .نتيجه اين حمله ،يك جنگ 5 روزه بود كه به شكست آلباني تمام شد .به روز 5 و 8 و 12 آوريل 1939 مراجعه شود رويداد:

1947 ميلادي سال:
"هانري فورد "مخترع اتومبيل و يكي از دانشمندان معروف آمريكا در نيمه دوم قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم ،بعد از 84 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 30 ژوييه 1863 ميلادي در خانواده فقيري در" گرين فيلد "متولد شده بود ولي هنگام مرگ ،امپراتوري صنعتي بزرگي بوجود آورده بود كه 500 ميليون ليره سرمايه داشت .وي اولين اتومبيل را در 1896 ميلادي ساخت. رويداد:

1955 ميلادي سال:
"ماك رانالدور "شاعر خوش قريحه و جوان آمريكايي ،پس از 35 سال زندگي به علت ابتلاي به بيماري" سل "بدرود حيات گفت .ماك رانالدور روز 18 ژوييه سال 1920 ميلادي در بوستون قدم به جهان گذاشت و از 20 سالگي وارد دنياي ادبيات شده بود .اولين دفتر شعر او به نام" غروب خدايان "و مهمترين اثر او به نام" اوراق سياه و سفيد "چاپ شدهاند .به روز 18 ژوييه 1920 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .