َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
15 روز:
-183 ميلادي سال:
"آنيبال "سردار شجاع و پادشاه بزرگ و ميهنپرست كارتاژي ،بعد از 19 سال دربدري و متواري بودن ،خودكشي كرد و به اين ترتيب يكي از قويترين و كينهتوزترين دشمنان امپراتوري روم از ميان رفت .آنيبال ،بعد از شكست سختي كه از" سيپيون "سردار سياهپوست رومي در 5 نوامبر 202 قبل از ميلاد در آفريقا خورد گريخت و تا روز مرگش آواره بود .به روز 5 نوامبر 202 ق.م مراجعه شود رويداد:

1596 ميلادي سال:
"رنهدكارت "فيلسوف و رياضيدان معروف فرانسوي در شهر" تورن "در فرانسه متولد شد .خانوادهاش از عيان و نجبا بودند .وي پس از تحصيلات مقدماتي و مذهبي به پاريس رفت و در آنجا ساكن شد .رنهدكارت در اواخر عمر سفري به سوئد كرد و در اين كشور پس از 64 سال زندگي روز 11 فوريه سال 1650 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 11 فوريه 1650 مراجعه شود رويداد:

1732 ميلادي سال:
"ژوزف هايدن "استاد بزرگ موسيقي و آهنگساز نامدار اتريشي در دهكده كوچكي به نام" رهرو "در جنوب شرقي اتريش قدم به دنيا گذاشت .خانوادهاش مردمي فقير بودند ولي با وجود اين فقر ،هايدن به نيروي استعداد شگرفي كه داشت به اوج شهرت رسيد .وي روز 31 ماه مه سال 1809 ميلادي در 77 سالگي بدرود حيات گفت .به روز 31 مه 1809 مراجعه شود رويداد:

1797 ميلادي سال:
حمله بزرگ و تاريخي سپاهيان فرانسوي به سرداري ناپلئون بناپارت براي تسخير" وين "پايتخت بزرگ امپراتوري اتريش آغاز شد .در اين حمله 53 هزار سرباز و افسر كه در جنگهاي مختلف ورزيده شده بودند همراه ناپلئون بودند .سردار فرانسوي پس از عبور از كوههاي آلپ و در هم شكستن چند سپاه اتريشي به سبب تقاضاي متاركه و صلح از طرف اتريشيها حمله خود را در 7 آوريل 1797 متوقف كرد. رويداد:

1797 ميلادي سال:
قتل عام فجيع" ورون "در شهري به همين نام كه در جمهوري قديم ونيز بود ،اتفاق افتاد .در اين ماجرا ،مردم ونيز ،به طرفداري از اتريشيها كه در آن زمان سرگرم جنگ با جمهوري فرانسه به سرداري ناپلئون بناپارت بودند ،اسلحه برداشتند و پادگان فرانسوي شهر را كشتند .به انتقام اين عمل ،ناپلئون به موجب معاهده كامپوفورميو جمهوري ونيز را از ميان برداشت .به روز 17 اكتبر 1797 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
"ادوارد فيتز جرالد "يكي از ادباي مشهور انگلستان و مترجم رباعيات" حكيم عمر خيام "در" سوفوك "از ايالات انگلستان متولد شد .در 21 سالگي از دانشگاه" كمبريج "فارغالتحصيل شد و بعد به پاريس رفت و اولين كتابش را به نام" بوفر الوز "نوشت .سپس به علت علاقه به دانستن تاريخ ملل مشرق زمين ،زبان فارسي ياد گرفت و همين ،مقدمه ترجمه رباعيات خيام شد .وي روز 11 ژانويه 1880 مرد. رويداد:

1809 ميلادي سال:
"نيكلاي واسيليوويچ - گوگول "نويسنده نامدار روسيه در" سوروت شينزي "از توابع" اوكرائين "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در نوشتن قطعات كمدي تخصص فراوان داشت و علاوه بر آن ،در نوشتن داستانهاي پر هيجان نيز استاد بود .از معروفترين آثار گوگول كه به سال 1852 مرد" تاراس بولبا - ارواح مرده) نفوس مرده - (بازرس - وشنل "را بايد نام برد .به روز 21 فوريه 1852 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
پاريس ،پايتخت" فرانسه "بعد از دو روز محاصره و جنگ توسط 110 هزار نفر افراد چهار كشور" پروس - روسيه - اتريش و سوئد "سقوط كرد .حمله به پاريس از روز 24 مارس همان سال آغاز شده بود .روز 29 مارس پاريس محاصره شد و پس از دفاعي سخت كه مردم شهر كردند و 9 هزار نفر در اين راه كشته دادند ،تسليم شدند .به روز 24 و 29 و 30 مارس 1814 مراجعه شود رويداد:

1824 ميلادي سال:
"گوستاو - روبرت - كيرشوف "فيزيكدان معروف آلماني ،در" كونيگسبرگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه از كودكي به تحقيقات ارزشمند خود پرداخته بود ،به كمك يكي از علماي آلمان طريقه تجزيه نور خورشيد را كه به آن" طيف آفتاب "ميگويند كشف كرد و قوانين مربوط به انحراف جريانهاي برق را تدوين كرد .كيرشوف روز 31 مه 1887 مرد .به روز 31 مه 1887 مراجعه شود رويداد:

1883 ميلادي سال:
جنگ استعماري" تونكن "در آسياي جنوب شرقي با شكست فرانسويان به پايان رسيد .در اين جنگ پادشاه آنام) ويتنام سابق (كه مورد حمله فرانسويان واقع شده بود ،از امپراتور چين كمك خواست و سربازان چيني كه به كمك آنها آمده بودند بعد از كشتن سردار فرانسوي سپاه او را تار و مار كردند و با اين وصف ،چهار ماه بعد آنان تحتالحمايه فرانسه شد .به روز 8 اوت 1883 مراجعه شود رويداد:

1885 ميلادي سال:
اكتشافات و سياحت پنج ساله" هاينريش بارت "سياح آلماني كه از روز 22 ماه دسامبر 1850 ميلادي در آفريقاي شرقي و مركزي شروع شده بود با موفقيت پايان يافت .بارت كه براي كشف مجهولات نواحي ناشناخته آفريقا اقدام كرد ،اولين سياحي است كه به طور علمي وارد آفريقا شد و اكتشافات عمدهاي در نواحي رود نيجر - درياچه چاد و سرزمين سودان كرد .به روز 31 ژوييه 1865 مراجعه شود رويداد:

1887 ميلادي سال:
"سن ژون پرس "يكي از درخشانترين چهرههاي ادبيات فرانسه در قرن بيستم ميلادي ،در جزيره" گووادلوپ "از مجمعالجزاير" آنتيل "متولد شد" .ماري - رنه - اگوست - الكسيلژه "بود" .سن ژون پرس "نماينده ادبيات جديد فرانسه لقب دادهاند. رويداد:

1889 ميلادي سال:
ساختمان برج معروف ايفل كه در قلب پاريس پايتخت فرانسه سر به آسمان ميسايد ،به پايان رسيد و طي مراسمي با شكوه افتتاح گرديد .كار ساختمان برج ايفل به همت مهندسي به نام" ايفل "كه ميخواست يك بناي زيبا در جريان برگزاري نمايشگاه جهاني پاريس به يادگار بگذارد ،از روز 21 ژانويه 1887 آغاز شد و كليه عمليات ايجاد آن دو سال و دو ماه به طول انجاميد .به روز 21 ژانويه 1887 مراجعه شود رويداد:

1908 ميلادي سال:
سرزمين وسيع" كنگو "رسماش مستعمره بلژيك شد و به اين ترتيب بلژيك ،مالك بهترين مستعمرات آفريقا شد .كنگو كه توسط استانلي جهانگرد انگليسي براي بلژيك كشف شده بود ،در جريان" انجمن برلين "به عنوان ملك شخصي به" لئوپولد دوم "پادشاه بلژيك بخشيده شد .از 1885 تا 1908 كنگو با استقلال داخلي زير نظر بلژيك اداره شد و در اين روز رسماش مستعمره شد .به روز 30 ژوئن 1960 مراجعه شود رويداد:

1936 ميلادي سال:
نبرد درياچه" آشانگي "كه به طور اختصار به نام" نبرد آشانگي "از آن ياد ميشود ،در حبشه آغاز شد .در اين نبرد كه در جريان جنگهاي ايتاليا و حبشه در قرن بيستم اتفاق افتاد ،خود" هايل ثلاثي "امپراتور حبشه شركت داشت .در نبرد آشانگي 25 هزار حبشي با 40 هزار ايتاليايي روبرو بودند و با شكست امپراتور راه عبور و حمله ايتالياييها به آديسآبابا باز شد .به روز 5 مه 1936 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
"آرتور - كريستنسن "يكي از بزرگترين مستشرقين و خاورشناسان اروپايي در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،بعد از 70 سال زندگي كه 55 سال آن به تحقيق پيرامون تاريخ و ادبيات ايران سپري شد بدرود حيات گفت .وي روز 31 دسامبر 1875 ميلادي در" كپنهاك "متولد شده بود و از مهمترين آثار او" ايران در زمان ساسانيان "را بايد نام برد .به روز 31 دسامبر 1875 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .