َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 



همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...




Dictionary-Farsi.com




 


ژوئن مـاه:
6 روز:
-538 ميلادي سال:
محاصره تاريخي" بابل "به فرمان كورش كبير ،سرسلسله شاهنشاهان هخامنشي ايران آغاز شد .حاضر بابل 7600 متر طول 23 ،متر ارتفاع و ده متر عرض داشت و" نبونيد "پادشاه بابل اطمينان داشت كه كورش قادر به فتح بابل نخواهد بود اما كورش دستور داد آب دجله را برگرداندند و از راه آن وارد بابل شد و بعد از استيلا بر آن كشور ،اسراي يهودي را آزاد ساخت و به فلسطين فرستاد. رويداد:

1592 ميلادي سال:
اولين هياصت بازرگاني ايراني ،به فرمان شاه عباس كبير ،فرمانرواي مقتدر سلسله صفويه براي پيدا كردن بازار فروش جهت مصنوعات ايراني و مخصوصاش ابريشم ،عازم ممالك اروپايي شد و اولين كشوري كه مهماندار هياصت ايراني شد كشور" ونيز "بود .اين هياصت همچنين وظيفه داشت كه از ميان ممالك اروپايي متحد نيرومندي براي جنگ با عثماني براي ايران انتخاب كند .از اين سفارت نتيجه مثبتي بدست نيامد. رويداد:

1647 ميلادي سال:
دوره دوم جنگهاي داخلي انگلستان در قرن هفدهم ميلادي آغاز شد و اين بار طرفداران پارلمان كه در دوره اول جنگ ،با اسارت شارل اول پادشاه آن كشور در 30 ژانويه 1647 ميلادي پيروز شده بودند با ارتش انگلستان ميجنگيدند .علت جنگ اين بود كه نمايندگان پارلمان بعد از اسارت شاه طرفدار او شده بودند ولي ارتش اعدام او را خواستار بود .شارل اول روز 9 فوريه 1649 ميلادي اعدام شد. رويداد:

1685 ميلادي سال:
"يوهان - سباستيان - باخ "موسيقيدان بزرگ" آلماني "در شهرستان" آيزناخ "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش نيز موسيقيداني بزرگ و نوازنده دربار بود و خانوادهاش همه موسيقيدان و هنرشناس بودند .از بهترين آثار باخ" آهنگ غروب و صحرانشينها "را بايد نام برد .وي بعد از 65 سال زندگي روز 22 ژوييه 1750 ميلادي درگذشت .به روز 22 ژوييه 1750 مراجعه شود رويداد:

1768 ميلادي سال:
"ژان باپتيست فوريه "رياضيدان و دانشمند بزرگ فرانسوي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،در" اوگزر "متولد شد .نام اصلي او" ژان - باپتيست - بارون - ژوزف فوريه "بود و در جريان انقلاب كبير فرانسه دروس رياضي تدريس ميكرد .بعد همراه ناپلئون به مصر رفت و بعد از بازگشت اثر معروف خود" انتشار حرارت "را منتشر كرد" .فوريه "روز 16 مه 1850 ميلادي مرد .به روز 16 مه 1850 مراجعه شود رويداد:

1777 ميلادي سال:
"ژوزف اول "پادشاه پرتغال در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 63 سال زندگي و 27 سال سلطنت بدرود حيات گفت .ژوزف اول كه از او به نام" ژوزف امانوئل "نيز ياد شده است ،روز 26 نوامبر 1714 ميلادي در ليسبون متولد شده و روز 28 ژانويه سال 1750 ميلادي ،در 36 سالگي به سلطنت رسيد وي كشور را به كمك وزير با تدبيرش" پومبال "اداره ميكرد .به روز 22 آوريل 1699 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
جنگ" ليون "براي تسخير اين شهر كه يكي از مراكز عمده صنعتي و نظامي فرانسه محسوب ميشود ،ميان قواي اتريش و سپاهيان فرانسه ،با پيروزي اتريشيها پايان يافت و ليون به تصرف نيروهاي آن كشور درآمد .در اين جنگ" اوژرو "سردار فرانسوي به سبب رنجشي كه از ناپلئون پيدا كرده بود در دفاع شهر چندان تلاش و جديتي نكرد و همين امر ،سبب پيروزي اتريشيها در جنگ" ليون "شد. رويداد:

1839 ميلادي سال:
"موسور گسكي "موسيقيدان مشهور روسيه در شهري به نام" كارهوو "متولد شد .بعد از اتمام تحصيلات در مدرسه نظام ،به درجه افسري نائل شد ولي بعدها به خاطر موسيقي از ارتش استعفا داد .اولين اثر وي" بوريس گودونوف "نام داشت و با همان اثر به شهرت و افتخار رسيد" .مودست پتروويچ - موسورگسكي "روز 28 مارس 1881 ميلادي در 42 سالگي ،وفات يافت .به روز 28 مارس 1881 مراجعه شود رويداد:

1893 ميلادي سال:
"جرج وستينگهاوس "مخترع بزرگ آمريكا در قرن نوزدهم ،بخاري برقي را اختراع كرد .وستينگهاوس كه از اوان جواني بدنبال تحقيقات الكتريسيته رفته بود ،با استفاده از جريان متناوب برق كه سبب گرم شدن سيمهاي مقاوم بخاري ميشد آن را ساخت .اختراع بعدي وستينگهاوس اتوي برقي بود كه روز 12 مه همان سال آن را اختراع كرد .به روز 12 مه 1893 مراجعه شود رويداد:

1956 ميلادي سال:
رژيم حكومتي پاكستان رسماش جمهوري اعلام شد و ژنرال اسكندر ميرزا ،از رجال برجسته آن كشور ،به عنوان اولين رييس جمهور پاكستان تعيين گرديد .بعد از اوت 1947 ميلادي كه از تجزيه هندوستان دو كشور مستقل پاكستان و هندوستان بوجود آمدند ،پاكستان به وسيله يك فرماندار اداره ميشد در اين روز پاكستان رژيم جمهوري را برگزيد و فيلد - مارشال محمد ايوبخان زمامدار فعلي پاكستان دومين رييس جمهوري آن كشور است. رويداد:

1960 ميلادي سال:
شورش و قيام بزرگ" لهاسا "در اين شهر مذهبي كه پايتخت سرزمين تبت است روي داد و در جريان آن هزارها نفر از مردم عادي و بودائيان مقدس به هلاكت رسيدند .شورش تبت است روي داد و در جريان آن هزارها نفر از مردم عادي و بودائيان مقدس به هلاكت رسيدند .شورش تبت به رهبري" دالائي لاما "كه براي استقلال ميجنگيد آغاز شد و هدف وي پايان دادن به سلطه چين كمونيست بود .با مداخله ارتش چين كمونيست ،شورش شكست خود و دالاييلاما به هند گريخت ،تلاش" دالائي لاما "هنوز هم ادامه دارد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .