َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1490 ميلادي سال:
زندگي و سلطنت" ماتياس كورون "يكي از نامدارترين پادشاهان و فرمانروايان قرن پانزدهم ميلادي) هنگري (مجارستان امروز پايان يافت .ماتياس كورون روز 20 ژانويه 1443 ميلادي در" كلوزسدار "متولد شده و روز 23 دسامبر 1458 ميلادي هنگامي كه 15 ساله بود به سلطنت رسيد .وي مدت 47 سال زندگي و 32 سال سلطنت كرد .به روز 20 ژانويه 1443 و 23 دسامبر 1458 مراجعه شود رويداد:

1510 ميلادي سال:
سلطه و نفوذ دولت اسپانيا به سرزمين" كولومبيا "كه يكي از ممالك مستقل و آزاد امروزي آمريكاي جنوبي محسوب ميشود ،آغاز شد .اين كشور كه امروزه با حكومت جمهوري اداره ميشود ،از روز 21 دسامبر 1499 ميلادي كه توسط" آلونسو - دو - هوجدا "دريانورد معروف كشف شد جزص مستعمرات آمريكايي اسپانيا درآمده بود .كولومبيا روز 19 اكتبر 1819 رسماش مستقل شد. رويداد:

1537 ميلادي سال:
"ادوارد ششم "سومين پادشاه سلسله" تودور "در انگلستان ،در لندن پايتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" هانري هشتم "قبل از او پادشاه بود و وقتي كه هانري هشتم روز 27 فوريه 1547 ميلادي بدرود حيات گفت ،ادوارد ششم در ده سالگي به سلنطت رسيد و پس از 6 سال سلطنت روز 29 نوامبر 1553 ميلادي وفات يافت .به روز 29 نوامبر 1553 و 27 فوريه 1547 مراجعه شود رويداد:

1680 ميلادي سال:
"ويتوس برينگ "يكي از مكتشفين قرن هجدهم كه در ضمن ،از معروفترين دريانوردان دانماركي نيز محسوب ميشد ،در" كپنهاك "پايتخت دانمارك متولد شد .به علت علاقه زيادي كه به دريانورد داشت ،خدمت در دريا را از پايينترين درجات آغاز كرد و به مقام درياسالاري رسيد .وي تنگه برينگ) حد فاصل ميان آلاسكا و سيبري (را در 30 اوت 1740 ميلادي كشف كرد .به روز 17 دسامبر 1741 مراجعه شود رويداد:

1704 ميلادي سال:
"موريس كانتن دولاتور "استاد بزرگ نقاشي فرانسه در قرن هجدهم ميلادي ،در شهر" سن كانتن "متولد شد .پدرش مهندس و جغرافيادان بود ولي خود او به نقاشي علاقه داشت و به توصيه پدر در اين راه كوشيد و به شهرت رسيد" .دولاتور "در دربار لويي پانزدهم جزص مقربان درگاه بود و از مهمترين آثار او) پرتره لويي پانزدهم و لاماركيز دوپمپادور (را بايد نام برد .به روز 13 سپتامبر 1788 مراجعه شود رويداد:

1793 ميلادي سال:
جنگ" نيروندن "كه اولين جنگ مهم حكومت انقلابي فرانسه با نيروهاي دول متحده سلطنتي اروپا محسوب ميشود ،در شهري به همين نام اتفاق افتاد .در اين جنگ ژنرال" دوموريه "سرداري سپاه فرانسه را به عهده داشت و فرمانده قواي متحدين ،با" پرنس دوكوبور "سردار اتريشي بود .در اين جنگ فرانسويان ،به سختي شكست خوردند و كشور" بلژيك "دوباره به تصرف سپاهيان اتريشي درآمد. رويداد:

1802 ميلادي سال:
ژنرال" شارل لوكلر "سردار بزرگ و جنگاور فرانسوي و فاتح" شورش سن دومينيك "به علت ابتلاي به بيماري" تب زرد "وفات يافت .ژنرال شارل - لوكلر ،روز 5 ژوييه 1772 ميلادي در" پونتواز "متولد شده بود .وي كه اولين شوهر" پولين بناپارت "خواهر ناپلئون محسوب ميشد هنگام مرگ 30 سال داشت .به روز 5 ژوييه 1772 و 17 فوريه 1801 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
در اين روز كنفدراسيون امروزي" سويس "بوجود آمد .تا قبل از اين تاريخ" ژنو "پايتخت قراردادهاي جهان ،كه شهر مقدم سويس كنوني محسوب ميشود ،حكومتي جداگانه ،با پرچم و قانون و مرزهاي جداگانه با ساير قسمتهاي سويس داشت .در روز 18 مارس 1815 ميلادي كانتون ژنو نيز به ساير كانتونها پيوست و با اين الحاق ،كنفدراسيون سويس امروزي با رژيم جمهوري بوجود آمد. رويداد:

1820 ميلادي سال:
"آتانازي - فت "شاعر و اديب مشهور روسي در قرن نوزدهم ميلادي در ناحيه" اورال "متولد شد .بعد از اتمام تحصيلاتش در دانشگاه مسكو به فعاليتهاي ادبي پرداخت و اولين اثر او" پانتئون شاعر "نام داشت .وي كه از پيشقدمان مكتب سمبوليسم در روسيه است ،به ادبيات ايران آشنا بود و حافظ را ميستود .مرگ او روز 19 آوريل 1892 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 19 آوريل 1892 مراجعه شود رويداد:

1836 ميلادي سال:
"روان ژوسيو "دانشمند طبيعيدان و گياهشناس معروف فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 88 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .آنتوان لوران ژوسيو روز 13 ژوييه 1748 ميلادي در" ليون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي برادرزاده برنارد دوژوسيو گياهشناس بزرگ بود .طبقهبندي لوران ژوسيو از نباتات ،كاملترين طبقهبندي نباتات در قرن 18 بود .به روز 17 فوريه 1699 مراجعه شود رويداد:

1844 ميلادي سال:
"ريمسكي كورساكوف "يكي از نامدارترين موسيقيدانان و آهنگسازان روسي ،در دهكده" تيخوين "در يك خانواده اشرافي متولد شد .موسيقي را از يك كوارتت يهودي فرا گرفت و در ده سالگي پيانو ميزد .مدتي وي را به مدرسه نيروي دريايي فرستادند ولي آثار بزرگي كه ساخت سبب شد او را به استادي كنسرواتوار پطرزبورگ منصوب كنند .مرگ وي روز 21 ژوئن 1908 ميلادي اتفاق افتاد. رويداد:

1871 ميلادي سال:
شورش" پاريس "آغاز شد و در اين ماجرا كه دو ماه به طول انجاميد ،عدهاي از شورشيان و افراد دولتي به قتل رسيدند .علت شورش ،خودداري مردم از پس دادن 227 توپ و 450 هزار تفنگي بود كه از طرف دولت به ايشان داده شده بود" .تيير "رييس جمهوري فرانسه با 150 هزار سپاه به جنگ شورشيان رفت و سرانجام پس از كشته شدن 6500 نفر از دو طرف ،شورشيان به سختي شكست خوردند. رويداد:

1949 ميلادي سال:
پيمان" آتلانتيك "شمالي كه از مهمترين و موئثرترين پيمانهاي دفاعي و سياسي بعد از جنگ بينالملل دوم محسوب ميشود ،منعقد شد .در اين پيمان كه به ابتكار آمريكا براي جلوگيري از توسعه نفوذ كمونيسم در ممالك اروپايي ايجاد شده بود ،ده كشور اروپايي و كشور كانادا شركت داشتند و بعدها چند كشور ديگر نيز عضويت اين پيمان را كه امروزه به عنوان اختصاري" ناتو "خوانده ميشود پذيرفتند. رويداد:

1962 ميلادي سال:
پس از هشت سال زد و خورد و كشتارهاي دستهجمعي و انفرادي ،سرانجام فرانسويان و الجزايريها درباره چگونگي استقلال الجزاير توافق كرند .اين توافق در دومين كنفرانس معروف به" اويان "صورت گرفت و به موجب آن فرانسه عليرغم عمليات تروريستي ارتش سري ،با الجزاير استقلال داد .رهبري الجزاير در آن زمان با يوسفبن خده بود به روز 1 نوامبر 1954 و 24 ژانويه 1960 و 22 آوريل 1961 مراجعه شود رويداد:

1965 ميلادي سال:
اولين پرواز فضايي در سال 1965 توسط دو فضانورد اتحاد جماهير شوروي ،انجام شد و اين دو نفر ،كه در ضمن افراد اولين تيم دو نفره فضايي جهان نيز محسوب ميشوند ،يكي" لئونوف و leonov ديگري بليائوف "نام داشتند .فضانوردان شوروي به وسيله سفينه معروف به" وسخود "2 - به فضا رفتند و در مدت 26 ساعت و 2 دقيقه پرواز خود 17 بار بدور كره زمين گردش كردند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .