َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
5 روز:
410 ميلادي سال:
غارت تاريخي و پر تلفات" رم "پايتخت سابق امپراتوري روم كه هنوز اهميت و اعتبار خود را در دنياي قرن پنجم ميلادي از دست نداده بود ،توسط افراد نيمه وحشي و غارتگر" ويزيگوت "اتفاق افتاد .اين غارت به فرمان" آلاريك "فرمانده ويزيگوتها صورت گرفت و در جريان آن علاوه بر يك سوم سكنه رم كه كشته شدند ،عده زيادي از زنان و دختران رومي نيز اسير" ويزيگوت"ها شدند. رويداد:

1559 ميلادي سال:
"سولي "سياستمدار ،وزير و شخصيت اقتصادي معروف قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي فرانسه در" ايل دوفرانس "متولد شد .اين مرد كه نام اصلي او" ماكسي ميلين دوبتون بارون دوروسني دوك دوسلي "بود ،از دوستان هانري چهارم محسوب ميشد .وقتي هانري چهارم به سلطنت رسيد ،مشاور پادشاه شد و كمي بعد ،به وزارت رسيد .وي روز 3 سپتامبر سال 1641 وفات يافت .به روز 3 سپتامبر 1641 مراجعه شود رويداد:

1753 ميلادي سال:
"لابوردونه "سردار و دريانورد معروف فرانسوي ،پس از 54 سال زندگي بدرود حيات گفت ،نام اصلي او" برتراند فرانسوا - ماهه دولابوردونه "بود .اين سردار ،روز 4 مه سال 1699 در" سن مالو "متولد شده بود .در جريان مبارزات استعماري انگلستان و فرانسه در هندوستان وي خدماتي برجسته به سياست فرانسه كرد و بارها سپاهيان انگليسي را شكست داد .به روز 4 مه 1699 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
شورش خونين معروف به شورش" ارانژوز "عليه" گودوئي "صدراعظم اسپانيا آغاز شد و در اندك مدت ،عده زيادي از مردم اسپانيا كه از رفتار گودوئي دلخون بودند ،به شورشيان پيوستند و جمع زيادي از طرفداران گودوئي كشته شدند .اين واقعه بهانه بدست ناپلئون بناپارت پادشاه فرانسه داد تا در كار اسپانيا مداخله كند و اين دخالت با استعفاي شارل چهارم پادشاه اسپانيا در 30 آوريل 1808 پايان يافت. رويداد:

1828 ميلادي سال:
"هيپوليت - تن "فيلسوف بزرگ و مورخ و منقد معروف فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي ،در" ووزير "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از اتمام تحصيلات خود در مدارس مختلف ،به تدريس و تعليم مشغول شد" .تاريخ ادبيات انگلستان "از بهترين نوشتههاي اوست .بعدها به عضويت آكادمي فرانسه مفتخر شد و روز 21 سپتامبر 1893 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 21 سپتامبر 1893 مراجعه شود رويداد:

1937 ميلادي سال:
"جمس - ماتيو - باري "نويسنده و اديب نامدار انگليسي در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،بعد از 77 سال زندگي و 50 سال فعاليت ادبي ،بدرود حيات گفت" .جمس - باري "روز 31 اوت 1860 ميلادي در" كيريموئير "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه موجد سبك خاصي در ادبيات است ،خالق آثاري چون" آنچه روي ميدهد - قحطيزدگان - و آسايش "ميباشد .به روز 31 اوت 1860 مراجعه شود رويداد:

1947 ميلادي سال:
"سر فردريك هاپكينس "يكي از اطباي برجسته بريتانياي كبير بعد از 86 سال زندگي در" كمبريج "بدرود حيات گفت .سرفردريك هاپكينس به سال 1861 ميلادي در لندن متولد شده بود .بعد از اتمام تحصيلات ،در رشته زيستشناسي به تحقيقات علمي دامنهداري كه تا آخر عمرش ادامه داشت دست زد وي يكي از كاشفين" ويتامين "محسوب ميشود .به روز 3 مه 1861 مراجعه شود رويداد:

1948 ميلادي سال:
معاهده تاريخي" بروكسل "در اين شهر كه پايتخت كشور بلژيك است با امضاص رسيد .اين معاهده ،براي ايجاد همكاريهاي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگ و دفاع مشترك سياسي و نظامي بين ممالك) بلژيك فرانسه - لوكزامبورگ - هلند و انگلستان (از طرف وزراي خارجه آن ممالك امضاص شد و مدت آن 50 سال تعيين گرديد .معاهده بروكسل از مهمترين معاهدات جهان بعد از جنگ دوم است. رويداد:

1957 ميلادي سال:
مادام كوري" ايرن كوري "خانم دانشمند و شيميدان نامدار فرانسه در قرن بيستم ميلادي پس از 60 سال زندگي درود حيات گفت .ايرن كوري كه دختر معروف بود ،روز 12 سپتامبر 1897 ميلادي در پاريس متولد شده بود .وي نيز مانند شوهرش ژوليو كوري مدتها شاگرد مادام كوري و" پل لانژون "بود .تهيه اجسام راديوآكتيو مصنوعي ،در پرتو همت ايرن و ژوليو كوري بود. رويداد:

1965 ميلادي سال:
"فاروق اول "آخرين پادشاه مصر به علت سكته قلبي در رم پايتخت ايتاليا بدرود حيات گفت .وي در سال 1936 ميلادي به جاي پدرش" فوئاد اول "به سلطنت مصر رسيد و مدت 16 سال سلطنت كرد .در سال 1953 ميلادي بعد از كودتاي افسران مصر به رهبري ژنرال نجيب و جمال عبدالناصر ،از سلطنت دست برداشت و در اين روز مرد .به روز 25 فوريه 1920 و 7 اوت 26 19 36 ژوييه 1953 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .