َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


دسامبر مـاه:
3 روز:
1570 ميلادي سال:
"دولوين "سياستمدار فرانسه و صدر اعظم دوران سلطنت لويي سيزدهم پادشاه معروف قرن هفدهم فرانسه در" پاريس "متولد شد .وي كه از خانوادهاي متوسط برخاسته بود ،ابتدا معلم طيور شكاري لويي سيزدهم بود و بعد از مرگ كونسيني در 24 اوت 1617 ميلادي به مقام دوكي و درجه مارشالي رسيد و سرانجام روز 6 دسامبر 1621 ميلادي بعد از 51 سال زندگي مرد به روز 6 دسامبر 1621 مراجعه شود رويداد:

1742 ميلادي سال:
"شيل "شيميدان معروف و يكي از بنيانگذاران شيمي جديد در قرن هيجدم ميلادي در" استكهلم "پايتخت سوئد قدم به عرصه وجود گذاشت" .شيل "با كلر وجودي كه از خانوادهاي فقير بود ،معهذا چون ذوقي سرشار و هوشي فراوان داشت در عصر طلايي شيمي درخشيد و به عنوان كاشف گاز معروف شد .شيل ،روز 23 اكتبر 1786 مرد .به روز 23 اكتبر 1786 و 13 اكتبر 1772 مراجعه شود رويداد:

1759 ميلادي سال:
"لوئيجي - لامبرتي "يكي از شعراي برجسته و محبوب ايتاليا در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،در" پيزا "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كتابفروش بود و خود او نيز مدتها كتابفروشي ميكرد و از همين راه به دنياي ادبيات راه يافت .در جريان انقلاب فرانسه وي در پاريس بود و تا آخر عمر نيز در همين كشور باقي ماند .وي روز 25 فوريه 1812 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 25 فوريه 1812 مراجعه شود رويداد:

1807 ميلادي سال:
جنگ خونين و دهشتناك" ايلو "در حوالي گورستاني به همين نام در" ليتواني "كه در آن زمان جزص متصرفات لهستان بود ،ميان بازمانده سپاه پروس و روسيه كه به كمك پروسيها آمده بودند اتفاق افتاد .در اين جنگ 80 هزار روي و پروسي با 50 هزار فرانسوي روبرو بودند و فرماندهي روسها را" بنيگسن "عهدهدار بود .نتيجه جنگ 18 هزار كشته روسي و 7 هزار كشته فرانسوي به سود فرانسه بود .به روز 25 ژانويه 1807 مراجعه شود رويداد:

1828 ميلادي سال:
"ژول ورن "نويسنده مشهور و پيشگوي معروف فرانسوي در" نانت "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش وكيل دعاوي بود ولي خود او هميشه در دنياي اختراعات ميزيست .در دوران تحصيل در پاريس با" آلكساندر دوما "آشنا شد و از او تعاليم زياد گرفت .اولين اثر او" مارتن پاز "نام داشت .اين اديب بزرگ كه بسياري از وسايل و اختراعات امروزي را پيشگويي كرد ،روز 24 مارس 1905 مرد .به روز 24 مارس 1905 مراجعه شود رويداد:

1834 ميلادي سال:
"ديمتري ايوانوويچ مندهليف "شيميدان و دانشمند بزرگ روسي در شهر" توبولسك "واقع در سيبري ،قدم به عرصه وجود گذاشت .دوره علم شيمي را در انستيتوي پترزبورگ با اخذ مدال طلا طي كرد و سپس به تحقيقات گرانبهاي خود در مورد فلزات و شبه فلزات پرداخت و جدول معروف مندهليف را تنظيم نمود .وي به سال 1907 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 2 فوريه 1907 مراجعه شود رويداد:

1937 ميلادي سال:
حمله بزرگ نيروهاي سلطنتطلب اسپانيا براي تصرف" مادريد "پايتخت آن كشور آغاز گرديد .اين دومين حمله براي بدست آوردن مركز حكومت جمهوريخواهان اسپانيا بود و رهبري سلطنتطلبان را ژنزال" فرانسيسكو فرانكو "عهدهدار بود .به سبب كمك موئثري كه به نيروي جمهوريخواهان رسيده بود ،نتيجه اين حمله ،شكست فرانكو و سلطنتطلبان بود ولي نتيجه كلي جنگهاي اسپانيا به سود سلطنتطلبان تمام شد. رويداد:

1941 ميلادي سال:
"بيدن پاول "شخصيت بزرگ انگليسي و مبتكر نهضت پيشاهنگي در جهان ،در گرما گرم جنگ دوم جهاني بدرود حيات گفت .اين مرد صلح دوست و مهربان ،روز 22 فوريه سال 1857 ميلادي در خانوادهاي روحاني و دانشمند در لندن پايتخت انگلستان متولد شده بود .وي كه هنگام مرگ 84 سال داشت به خاطر فعاليتهاي اجتماعيش لقب" لرد "گرفته بود .به روز 22 فوريه 1857 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
جنگ خونين و پر تلفات" سنگاپور "براي تصرف اين جزيره معروف كه در انتهاي شبه جزيره معروف كه در انتهاي شبه جزيره مالاكا در اقيانوس هند واقع شده است ،آغاز شد .اين جنگ بين نيروهاي امپراتوري ژاپن و امپراتوري انگليس بود و فرماندهي ارتش ژاپن را ژنرال معروف ژاپني ياماشيتا به عهده داشت و سرانجام 80 هزار انگليسي و هندي از 30 هزار ژاپني شكست خوردند و سنگاپور تسليم نيروهاي ژاپن شد. رويداد:

1943 ميلادي سال:
نبرد خونين" روستوف "براي تصرف شهري معروف و مهم به همين نام در سرزمين روسيه شوروي با پيروزي درخشان روسها به پايان رسيد .روستوف شهري است در مغرب اتحاد شوروي در ساحل درياي آزوف كه از سال 1941 عرصه پيكارهاي خونين شده و به تصرف قواي آلماني درآمده بود .در جريان دست بدست شدن شهر" روستوف "در حدود 350 هزار آلماني كشته شدند. رويداد:

1963 ميلادي سال:
كودتاي دوم عراق به رهبري" عبدالسلام عارف "اتفاق افتاد و در اين ماجرا ،ژنرال عبدالكريم قاسم رييس جمهوري عراق كه قبلاش به اتفاق" عارف "عليه ملك فيصل پادشاه عراق كودتا كرده بودند .به قتل رسيد و خود عبدالسلام عارف با عنوان مارشال عارف ،رياست جمهوري را به عهده گرفت .عبدالكريم قاسم قبل از قتل خود ،دفاع شجاعانهاي كرد ولي سرانجام مغلوب شد و به قتل رسيد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .