َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژوئن مـاه:
6 روز:
1482 ميلادي سال:
"گي شاردن "سياستمدار و مورخ نامدار قرن شانزدهم ميلادي ايتاليا در شهر تاريخي و زيباي" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .گي شاردن كه معاصر با" دانته اليگيري "اديب و مورخ ديگر ايتالياست ،از نويسندگان معتبر دوران رنسانس ايتاليا محسوب ميشود .وي روز 22 نوامبر سال 1540 ميلادي در 58 سالگي مرد .به روز 22 نوامبر 1540 مراجعه شود رويداد:

1519 ميلادي سال:
"هانري دوم "فرزند و جانشين فرانسواي اول پادشاه معروف فرانسه در شهري به نام" سنت ژرمن آنلي "قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از 28 سال كه از سن او ميگذشت روز 29 آوريل 1547 ميلادي پس از مرگ پدرش به جاي او نشست .هانري دوم روز 11 سپتامبر 1559 ميلادي پس از 40 سال زندگي بدرود حيات گفت .به روز 29 آوريل 1547 و 11 سپتامبر 1559 مراجعه شود به روز 29 آوريل 1547 و 11 سپتامبر 1559 مراجعه شود رويداد:

1647 ميلادي سال:
"ماركيز دولامبر "يكي از زنان معروف فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در پاريس متولد شد .ماركيز دولامبر كه در اصل" آن - ترز - ماركيز دولامبر "نام داشت يكي از بانيان اصلي محافل و كلوپهاي ادبي فرانسه محسوب ميشود و خود او نيز ذوق ادبيات داشت آثاري نوشته است .ماركيز دولامبر روز 27 ژوييه 1733 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 27 ژوييه 1733 مراجعه شود رويداد:

1696 ميلادي سال:
مارشال آرماند دولاپورت دوك دوريشليو" دوك دوريشليو "سردار بزرگ و جنگاور نامدار فرانسوي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت نام اصلي او بود و نوه كاردينال ريشليو صدر اعظم مقتدر فرانسه در قرن هفدهم محسوب ميشد .ريشليو كه در جنگهاي 7 ساله ميان فرانسه و اتريش و پروس و انگليس ،سرداري سپاه فرانسه را به عهده داشت روز 21 ژوئن 1788 مرد .به روز 30 اوت 1757 مراجعه شود رويداد:

1701 ميلادي سال:
قلعه و استحكامات جنگي" هلند "كه در تصرف دولت اسپانيا بود بنا به خواهش و استدعاي فيليپ پنجم پادشاه آن كشور كه نوه لويي چهاردهم بود ،توسط سپاهيان فرانسوي تصرف شد .اين قلعهها كه در طول سرحد فرانسه قرار داشت ،به نام قلعههاي" بارير "معروف بود و به اين ترتيب خيال فرانسه از جانب هلنديها كه دشمن آنها بودند راحت شد. رويداد:

1703 ميلادي سال:
"فرانسوا بوشه "نقاش بزرگ قرن هجدهم ميلادي فرانسه در پاريس چشم به دنيا باز كرد .از او بيشتر به عنوان نقاش مجالس" بزم و طرب "ياد شده است .قوه تخيل او بينظير بود و در نقشهكشي و گراورسازي و مخصوصاش در پرترهسازي مهارت فراوان داشت .از اين نقاش پر كار كه مورد حمايت مادام" پوپمپادور "بود ،بيش از هزار تابلو و 10 هزار پرتره و تصوير باقي مانده است .به روز 28 دسامبر 1770 مراجعه شود رويداد:

1757 ميلادي سال:
"گاز كربنيك "يكي از مواد بسيار مهم شيميايي كه موارد مصرف فوقالعادهاي در علوم و صنايع مختلف امروزي دارد ،توسط" ژوزف بلاك "شيميدان و فيزيسين معروف اسكاتلندي) انگليسي (كشف شد .بلاك كه روز 15 نوامبر 1728 ميلادي متولد شده بود گاز كربنيك را) كه گرچه وجود داشت ولي تا آن روز شناخته نشده بود (از تكليس آهك با منيزي بدست آورده بود .به روز 15 نوامبر 1728 مراجعه شود رويداد:

1778 ميلادي سال:
اولين قرارداد دولت فرانسه با آمريكا كه در ضمن اولين قرارداد دولت فرانسه با آمريكا كه در ضمن اولين قرارداد آمريكا با يك دولت خارجي نيز محسوب ميشود ،به همت بنيامين فرانكلين سياستمدار بزرگ و معروف آمريكايي به امضاص رسيد .بنيامين فرانكلين از طرف آزاديخواهان آمريكايي براي دريافت كمكهاي پولي و نظامي به فرانسه رفته بود .قرارداد آمريكا و فرانسه را فرانكلين از طرف دولت آمريكا و" ورژن "از طرف دولت فرانسه امضاص كردند. رويداد:

1819 ميلادي سال:
آخرين جنگ سپاهيان اسپانيايي كه براي حفظ مستملكات خود در آمريكاي جنوبي ميجنگيدند ،با سپاهيان" سيمون بوليوار "قهرمان آزادي بخش آمريكاي لاتين اتفاق افتاد .براي اين جنگ بوليوار با سپاهي كه كمتر از سپاهيان اسپانيايي بود از جبال" آند "رد شد و در سرزمين كلمبياي امروز به قواي دشمن حمله كرد و با وجودي كه به سختي زخمي شد معهذا پيروزي يافت .به روز 20 آوريل 1783 مراجعه شود رويداد:

1838 ميلادي سال:
"ژرژ بيزه "آهنگساز و موسيقيدان معروف فرانسوي در" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش موسيقيدان بود و ژرژ در مكتب او با اصول موسيقي آشنا شد در 19 سالگي وي مشهور بود .اولين اثر وي" دون پروكوپيو "نام داشت و اثري كه سبب شهرت كامل او شد" صيادان مرواريد "بود و شاهكار وي" اپراي كارمن "نام داشت .وي روز 5 مه 1875 ميلادي مرد .به روز 2 5 مه 1875 مراجعه شود رويداد:

1904 ميلادي سال:
جنگ تاريخي روسيه و ژاپن ،با حمله ناگهاني سپاهيان ژاپني به پايگاهها و مواضع روس در چين آغاز شد .اين جنگ ميبايست به سياست يكي از دو كشور ،در سرزمين چين خاتمه بدهد .با وجودي كه نيروي روسها در اين جنگ زيادتر از ژاپنيها بود معهذا ژاپنيها ،پيروز شدند و بعد از تصرف" پورت آرتور "در 2 ژانويه ،1905 قرارداد صلح در 5 سپتامبر 1905 ميلادي منعقد شد .به روز 2 ژانويه و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود رويداد:

1910 ميلادي سال:
"هربت - ويلكينس "قطبشناس و دانشمند معروف انگليسي كه او را يكي از عاملين اصلي كشف و شناسايي قطب شمال ميدانند ،در" لندن "متولد شد .وي بعد از پايان تحصيلات خود در رشته زمينشناسي جزص يك هياصت علمي براي اولين بار به قطب رفت و سپس همه فعاليتهاي خود را وقف شناسايي قطب شمال كرد .وي روز يكم دسامبر 1958 ميلادي در 48 سالگي مرد .به روز 1 دسامبر 1958 مراجعه شود رويداد:

1922 ميلادي سال:
كنفرانس تاريخي و مهم مربوط به" تحديد تسليحات بينالمللي "به كار بود پايان داد و در همين روز ،يك قرارداد مهم 5 جانبه نيز ميان بعضي از اعضاص اين كنفرانس امضاص شد .كنفرانس" تحديد تسليحات بينالمللي "از روز 13 نوامبر 1921 ميلادي در" واشنگتن "پايتخت آمريكا آغاز به كار كرده بود از مهمترين تصميمات اين كنفرانس منع استعمال گازهاي سمي بود به روز 13 نوامبر 1921 مراجعه شود رويداد:

1922 ميلادي سال:
قرارداد معروف به" قرارداد 5 جانبه "در واشنگتن پايتخت ايالات متحده آمريكا بين نمايندگان پنج كشور آمريكايي - اروپايي و آسيايي يعني آمريكا - بريتانياي كبير - فرانسه - ايتاليا و ژاپن به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد استفاده از هر گونه گاز سمي و شيميايي خفهكننده يا بيحسكننده به منظور پيروزي در جنگهاي بينالمللي ممنوع شده بود. رويداد:

1936 ميلادي سال:
سردترين نقاط روي كره زمين توسط يك هياصت مختلط از دانشمندان سه كشور آلمان ،انگلستان و فرانسه تعيين شد .اين هياصت پس از چهار سال آزمايش هوا در نقاط مختلف سردسير جهان سرانجام دريافتند كه سردترين ناحيه از نواحي مسكوني در جهان" ،ورخويانسك "در مشرق سيبري است .در اين ناحيه سرما 70 درجه زير صفر بود .درجه برودت در دو قطب هنوز به طور كامل بدست نيامده است. رويداد:

1952 ميلادي سال:
"ژاك ايبر "موسيقيدان و آهنگساز معروف فرانسه در 72 سالگي در پاريس پايتخت فرانسه بدرود زندگي گفت .اين شخصيت هنرمند فرانسه در سال 1880 ميلادي قدم به عرصه وجود گذاشت .در سال 1919 به ايتاليا رفت و آثاري كه در اين زمان بوجود آورد او را مشهور ساخت .از بهترين ساختههاي او" آنژليك "را بايد نام برد .به روز 20 اوت 1880 مراجعه شود رويداد:

1953 ميلادي سال:
فاجعه بزرگ" سدها "در هلند اتفاق افتاد .در اين روز چند سد بزرگ كه براي جلوگيري از آب دريا ،ساخته شده بود به علت بروز طوفان سهمگيني كه در سواحل هلند در اقيانوس اطلس) درياي شمال (ايجاد شده بود درهم شكست و چند شهر و روستا در سر راه طعمه امواج آب دريا شدند .در اين ماجرا 2000 نفر از سكنه هلند جان خود را از دست دادند رويداد:

1963 ميلادي سال:
"امير عبدالكريم ريفي "سردار ميهنپرست مراكشي بعد از 78 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين آزاديخواه بزرگ عرب كه در سال 1885 ميلادي قدم به عرصه وجود گذاشته بود ،بدوران اشغال مراكش بدست فرانسه و اسپانيا بارها با آندو كشور جنگيد و پيروز شد .وي امير قبيله" ريف "بود و پس از 37 سال تبعيد به كشور خود بازگشته بود .به روز 28 ژانويه 1885 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .