َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
31 روز:
848 ميلادي سال:
"آلفرد كبير "معروف به" نجيبترين سلاطين "كه از معروفترين پادشاهان آنگلوساكسون محسوب ميشود در" مونتارا "قدم به عرصه وجود گذاشت .در 20 سالگي جنگاوري ورزيده و شواليهاي محبوب بود و روز 27 ژوئن 871 ميلادي در 23 سالگي به سلطنت رسيد .دوران سلطنت وي سراسر از جنگ با دانماركيها كه به انگليس حمله كرده بودند پر است .وي روز 5 مه 900 ميلادي مرد .به روز 5 مه 900 و 27 ژوئن 871 مراجعه شود رويداد:

1503 ميلادي سال:
"فرديناند اول "امپراتور اتريش و آلمان و مجارستان قرن شانزدهم ميلادي در شهري به نام" آلكا "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين امپراتور كه برادر" شارلكن "پادشاه نامدار قرن پانزدهم ميلادي اروپا است ،روز 11 سپتامبر 1556 ميلادي از طرف برادرش كه هنوز حيات داشت به امپراتوري رسيد و پس از 8 سال سلطنت روز 2 نوامبر 1564 ميلادي مرد .به روز 2 نوامبر 1564 مراجعه شود رويداد:

1520 ميلادي سال:
"پدرو - آلوارز - كابرال "اولين دريانورد پرتغاليالاصل كه قسمتي از سواحل و سرزمينهاي آمريكا را كشف كرده بود ،پس از 53 سال زندگي بدرود حيات گفت .پدرو آلوارز كابرال روز 20 اوت 1467 ميلادي در" بلمونت "متولد شده بود .از خدمات بزرگ وي به امپراتوري پرتغال كشف سواحل برزيل در 5 مارس 1500 بود .به روز 5 مارس 1500 و 20 اوت 1467 مراجعه شود رويداد:

1770 ميلادي سال:
"فردريش هگل "يكي از فلاسفه نامدار آلمان در" اشتوتگارت "قدم به عرصه وجود گذاشت .دوران جواني را در هايدلبرگ و برلن به تحصيل گذرانيد و اولين اثرش" منطق "بود .سپس عقايد فلسفي خود را به نام" تز - آنتيتز - سنتز "اوست .هگل كه معتقد بود قويترها حق زورگويي به ضعفا را دارند به سال 1831 مرد .به روز 2 اوت 1831 مراجعه شود رويداد:

1779 ميلادي سال:
كاپيتن" جيمز كوك "درياسالار و مكتشف بزرگ انگليسي ،در قرن هجدهم ميلادي پس از 51 سال زندگي ،در يكي از جزاير" هاوايي "به نام ساندويچ به دست بوميان جزيره كشته شد .وي روز 30 آوريل 1728 ميلادي در" مارتون "واقع در ايالت" يوركشاير "متولد شده بود" .جيمز كوك "عامل اصلي سيادت انگليس بر استراليا و زلاند نو محسوب ميشود .به روز 12 ژوييه 1771 مراجعه شود رويداد:

1802 ميلادي سال:
"آنتوان ريش پانس "يكي از سرداران معروف فرانسه در زمان جمهوري اول آن كشور ،پس از 32 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ژنرال ريشپانس "روز 21 سپتامبر 1770 ميلادي در" متز "متولد شده بود .وي يكي از فاتحين و سرداران بزرگ جنگ معروف" هوهن ليندن "بين اتريشيها و فرانسويها در 3 دسامبر 1800 ميلادي است .به روز 3 دسامبر 1800 و 4 فوريه 1802 مراجعه شود رويداد:

1884 ميلادي سال:
"جان فليكس پيكارد "دانشمند بزرگ قرن بيستم در" لوتري "واقع در سويس به اتفاق برادرش تواصماش قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه از كودكي به امور صنعتي علاقمند بود سرانجام در رشته مهندسي استاد شد و پروفسور هوانوردي گرديد و بعد به كمك برادرش دست به اكتشافات دامنهداري در فضا و دريا زد .پروفسور پيكارد درست روز تولدش در سال 1963 ميلادي به علت مرض قلبي بدرود حيات گفت. رويداد:

1888 ميلادي سال:
"ويلهلم اول "پادشاه مقتدر پروس) آلمان (پس از 88 سال زندگي و 27 سال سلطنت ،چشم از جهان فرو بست و به جاي او" فردريك سوم "به سلطنت رسيد .اين پادشاه روز 7 آوريل 1800 ميلادي در برلين متولد شده و روز 2 ژانويه سال 1861 ميلادي ،پس از مرگ برادرش" فردريك گيوم چهارم "به سلطنت رسيده بود .به روز 7 آوريل 1800 و 2 ژانويه 1861 مراجعه شود رويداد:

1888 ميلادي سال:
سلطنت" فردريك سوم "پسر ويلهلم اول امپراتور آلمان پس از مرگ پدرش آغاز شد و دوران سلطنت وي كوتاهترين سلطنتهاي آلمان محسوب ميشود پوتسدام زيرا وي بيش از سه ماه سلطنت نكرد و به مرض سرطان روز 3 ژوئن 1888 ميلادي وفات يافت .وي روز 2 آوريل 1831 ميلادي در شهر متولد شده بود .به روز 2 آوريل 1831 و 3 ژوئن 1888 مراجعه شود رويداد:

1915 ميلادي سال:
دولت آلمان ،در جريان جنگهاي بينالملل اول ،درياهاي اطراف جزاير ايرلند و بريتانياي كبير را جزص مناطق جنگي اعلام كرد و به همه ممالك دوست انگلستان و بيطرفها اعلام كرد كه هر كشتي را كه در اين آبها مشاهده كند غرق خواهد كرد .اين محاصره دريايي پاسخ محاصره دريايي آلمان از طرف انگلستان بود كه از روز 18 نوامبر 1914 ميلادي آغاز شده بود .به روز 18 نوامبر 1914 مراجعه شود رويداد:

1931 ميلادي سال:
شورش بزرگ" مادريد "كه به رهبري سرگرد" فرانكو "يكي از رهبران جمهوريخواهان در اسپانيا عليه فرمانروايي و سلطنت" آلفونس سيزدهم "پادشاه جوان اسپانيا آغاز شده بود ،به سختي در هم كوبيده شد .اين شورش از روز 15 دسامبر 1930 ميلادي به هواداري از شورش پادگان" ژاكا "شروع شده بود .با پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات 1932 رژيم اسپانيا جمهوري شد .به روز 12 آوريل 1932 مراجعه شود رويداد:

1937 ميلادي سال:
سرزمين چين شمالي در جريان سلسله جنگهاي طولاني و معروف بين امپراتوري مقتدر ژاپن و كشور جمهوري چين به تصرف ژاپنيها درآمد .تصرف چين شمالي كه شامل بسياري از اراضي زراعتي چين در شمال آن كشور ميشد ،به دنبال پيروزي ديگري بود كه در سال) 1933 روز 2 آوريل (نصيب آن كشور شده و منچوري را به تصرف درآورده بود .به روز 2 آوريل 1933 مراجعه شود رويداد:

1944 ميلادي سال:
كنفرانس مهم سياسي" يالتا "در شبهه جزيره كريمه در شمال درياي سياه آغاز شد .در اين كنفرانس كه جلسات آن در كاخ" ليواديا "اقامتگاه تفريحي تزار" نيكلاي دوم "امپراتور روسيه برگزار شد ،روزولت رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا - استالين فرمانرواي روسيه شوروي و چرچيل نخست وزير انگلستان شركت داشتند و پيرامون مسائل جهان بعد از جنگ تصميماتي گرفتند .به روز 11 فوريه 1945 مراجعه شود رويداد:

1948 ميلادي سال:
سرانديب جزيره تاريخي و معروف" سيلان "در جنوب شبه قاره هندوستان ،به نام يكي كشور مجزا از هندوستان استقلال يافت .اين كشور كه در قديم نام داشت داراي 66000 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 12000000 ميليون نفر سكنه است .پايتخت سيلان ،شهر قديمي و بزرگ" كلمبو "در مغرب آن كشور است .جزيره سيلان امروزه با رژيم جمهوري مشروطه اداره ميشود. رويداد:

1961 ميلادي سال:
لوآندا انقلاب بزرگ استقلالطلبي و آزاديخواهي مليون" آنگولا "آغاز شد .در اين انقلاب ،آزاديخواهان و استقلالطلبان سياه پوست آنگولا به زندان پايتخت آنگولا حمله بردند و با زد و خورد ماصمورين زندان و آزاديخواهان ،جنگي آغاز شد كه هنوز هم ادامه دارد .آنگولا كه 1/250/000 كيلومتر مربع مساحت و 5/5 ميليون نفر جميعت دارد مستعمره پرتغال در مغرب قاره آفريقاست. رويداد:

1963 ميلادي سال:
"جان فليكس پيكارد "يكي از مشهورترين دانشمندان و محققين و مكتشفين قرن بيستم درست روز تولدش ،بعد از 79 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه روز 4 فوريه سال 1884 ميلادي متولد شده بود پروفسور موئسسه هوانوردي و استاد مهندسي مينه زوتا در آمريكا بود .مهمترين اكتشافات پيكارد كه به اتفاق برادرش انجام ميداد در امور فضايي و دريايي بود .اولين" ناتيلوس "را براي غواصي او اختراع كرد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .