َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اكتبر مـاه:
31 روز:
40 ميلادي سال:
"اردوان سوم - اشك هيجدهم "يكي از سلاطين مشهور سلسله اشكاني بعد از سه بار سلطنت بدرود حيات گفت .اردوان سوم ابتدا روز 27 ژوييه 16 ميلادي بعد از فرار" وانان "به ارمنستان به سلطنت رسيد .سه سال بعد از سلطنت خلع شد و بعد از دو سال دوباره به سلطنت رسيد و اين بار 7 سال سلطنت كرد و باز خلع شد و براي بار سوم به سلطنت رسيد و سرانجام بعد از 24 سال در اين روز مرد .به روز 27 ژوييه 16 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1504 ميلادي سال:
معاهده تاريخي" پيمان ترك جنگ "كه سبب خروج فرانسويان از ناپل براي دومين بار شد ،ميان لويي دوازدهم پادشاه فرانسه و" فرديناند "پادشاه" آراگون "به امضاص رسيد و به موجب آن لويي دوازدهم ،ناپل را به فرديناند واگذاشت .ناپل كه مورد ادعاي فرانسه بود روز 30 آوريل 1500 به كمك فرديناند به تصرف لويي دوازدهم درآمده بود .به روز 30 آوريل 1500 مراجعه شود رويداد:

1753 ميلادي سال:
علاج بيماري" اسكوربوت "توسط يكي از پزشكان نيروي دريايي انگلستان كشف شد و كاشف علاج اين بيماري" پريچارد هاكيستي "نام داشت .اين بيماري بر اثر كمبود ويتامين" ث "در بدن ايجاد ميشود و چون در گذشته ،افراد نيروي دريايي كه كمتر اغذيه تازه و سبزي و ميوه ميخوردند به اين بيماري دچار ميشدند ،به آن" بيماري ملاحان "نيز ميگفتند .علاج اين بيماري تاصمين ويتامين" ث "از راه خوردن آب ليموترش بود. رويداد:

1803 ميلادي سال:
تحول بزرگ سياسي و جغرافيايي آلمان كه ابتكار آن با ناپلئون بناپارت كنسول اول فرانسه و" تاليران "وزير خارجه فرانسه بود به مورد اجرا گذاشته شد و مجلس ديت آلمان نيز اين تصميمات را كه بر اساس آن وضع آلمان دگرگون ميشد ،به رسميت شناخت و تصويب كرد .به موجب اين تصميمات بسياري از املاك كليسا به امراي آلماني طرفدار ناپلئون رسيد و قسمتهايي از آن كشور نصيب پروس شد. رويداد:

1812 ميلادي سال:
"لوئيجي - لامبرتي "شاعر بزرگ اديب مشهور ايتاليايي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،بعد از 53 سال زندگي بدرود حيات گفت لوئيجي - لامبرتي روز 8 فوريه 1759 ميلادي در" پيزا "متولد شده بود .وي قسمت عمدهاي از زندگي خود را در فرانسه گذرانيد و در جريان انقلاب فرانسه در آن كشور بود .مجموعه اشعار او در سال 1822 ميلادي منتشر شد .به روز 8 فوريه 1759 مراجعه شود رويداد:

1821 ميلادي سال:
"ژان پنجم "اولين پادشاه كشور" برزيل "بعد از 53 سال زندگي و 12 سال سلطنت بر آن كشور پهناور بدرود حيات گفت .وي كه قبل از سلطنت در برزيل نايبالسلطنه پرتغال بود ،بعد از بروز انقلابي كه عليه او در پرتغال برپا شده بود به برزيل گريخت و از روز 4 آوريل 1808 با عنوان ژان پنجم پادشاه برزيل شد .به روز 13 اوت 1767 و 4 آوريل 1808 مراجعه شود رويداد:

1821 ميلادي سال:
سلطنت و امپراتوري" دون پدروي اول - يا - پير اول "بر برزيل آغاز شد .در اين زمان ،دون پدرو كه روز 26 دسامبر 1798 ميلادي در" كلوز "متولد شده بود 22 سال داشت .دون پدرو پس از ده سال سلطنت به نفع پسرش" دون پدروي دوم "استعفا داد و روز 11 مه 1834 مرد .به روز 26 دسامبر 1798 و 7 سپتامبر 1822 و 11 مه 1834 و 2 آوريل 1831 مراجعه شود رويداد:

1873 ميلادي سال:
"انريكو كاروزو "يكي از معروفترين خوانندگان جهان كه شهرت بينالمللي دارد در بندر ناپل در ايتاليا متولد شد .شروع كارش در تئاتر شهر ناپل بود ولي با اجراي نقش" مارچلو "در" اپراي بوهم "در ميلان معروف شد و سپس در اپراهاي پايتختهاي مهم اروپا برنامه اجرا كرد .وي بعد از اجراي اپراي" ريگولتو "در آمريكا اقامت جست و تا آخرين روز حياتش يعني 2 اوت 1921 در آن كشور به سر برد. رويداد:

1877 ميلادي سال:
"اريش موريتزفون هورن بوستل "موسيقيدان و آهنگساز معروف قرن بيستم آلمان به دنيا آمد .مادرش خوانندهاي معروف و پدرش از قضات درجه اول آلمان بود و به تشويق" يوهان برامس "به عالم موسيقي راه يافت .به دوران حكومت نازيها از آلمان اخراج شد و در 28 نوامبر 1935 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 28 ماه نوامبر سال 1935 ميلادي مراجعه شود رويداد:

1889 ميلادي سال:
"اميل اوژيه"نويسنده معروف فرانسه و خالق آثاري چون" ماده شيران فقير - و - داماد مسيو پواريه "پس از 69 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين نويسنده نامدار كه در سبك و نگارش تئاترهاي خود رقيب الكساندر دوما" پسر "بود ،روز 2 نوامبر سال 1820 ميلادي در شهر" والنس "در خانواده يك داروفروش فقير متولد شده بود .به روز 2 نوامبر 1820 مراجعه شود رويداد:

1889 ميلادي سال:
"جان اريكسون "مخترع و مهندس معروف سوئدي در قرن نوزدهم ميلادي ،پس از 86 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه روز 11 سپتامبر 1803 ميلادي متولد شده بود ،تحولاتي در ارتشها و مخصوصاش ناوگانهاي جنگي پديد آورد كه هنوز هم مراعات ميشود .نصب پروانههاي بزرگ زير پاشنه كشتي و سكانهاي متحرك براي رزمناو و تعبيه آسانسور براي توپخانه كشتيها از آن جمله است. رويداد:

1900 ميلادي سال:
"آدلاي استيونسون"سياستمدار معروف آمريكايي در قرن بيستم ،در بندر زيباي" لسآنجلس "قدم به عرصه وجود گذاشت .در جنگ اول افسر نيروي دريايي بود و بعد از دانشكده حقوق فارغالتحصيل شد .استيونسون چند بار كانديداي رياست جمهوري شد ولي شكست خورد .آخرين سمت وي ،نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد بود .به روز 8 اوت 1966 مراجعه شود رويداد:

1920 ميلادي سال:
"فاروق اول "پادشاه معروف مصر ،در قاهره ،پايتخت آن كشور ،قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش ملك فوئاد اول و مادرش ملكه" نازلي "بودند و او كه تحصيلات عالي داشت ،در سال ،1936 بعد از مرگ پدرش" ملك فوئاد اول "در 16 سالگي به سلطنت رسيد .بعد از 16 سال سلطنت در كودتاي 1952 توسط" ناصر و نجيب "از سلطنت استعفا داد و در سال 1965 مرد .به روز 17 مارس 1965 مراجعه شود رويداد:

1948 ميلادي سال:
دولت كمونيست چكاسلواكي روي كار آمد .در اين روز كليه احزاب سياسي غير كمونيست چكاسلواكي از فعاليتهاي سياسي منع شدند و به علت قيام مسلحانه كمونيستها ،همه ماصموران عاليرتبه دولتي غير كمونيست از كار بركنار گرديدن كه در راصس آنها دكتر ادوارد" بنش "رييس جمهوري آن كشور بود .قيام كمونيستهاي چكاسلواكي از روز 23 فوريه همان سال در" پراگ "آغاز شد. رويداد:

1956 ميلادي سال:
"خروشچف "دبير كل حزب كمونيست شوروي و نخست وزير آن كشور در كنگره بيستم حزب كمونيست شوروي ،سخت به" استالين "رهبر فقيد روسيه حمله كرد و او را ديكتاتوري خشن - بيرحم - بدون تاكتيك - بياطلاع و خودخواه و سودجو ناميد .پر سر و صداترين وقايع جهان در سال 1956 ميلادي ،حمله خروشچف به زمامدار مقتدر روسيه جنگ دوم جهاني بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .