َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
23 روز:
1230 ميلادي سال:
سواحل رود ويستول در لهستان امروزي ،به تصرف افراد و سپاهيان معروف به" توتونيكها "درآمد و به اين ترتيب مقدمات ايجاد كشوري به نام لهستان امروزي در سالهاي بعد توسط افراد اين قوم فراهم شد .توتونيكها در ايام جنگهاي صليبي در فلسطين بودند و چون از مسلمانان شكست خوردند به اروپاي شرقي آمدند و در آن سرزمين ساكن شدند .به روز 17 اوت 1237 مراجعه شود رويداد:

1356 ميلادي سال:
فرمان تاريخي معروف به" فرماني زرين "توسط شارل چهارم پادشاه آلمان و امپراتور اتريش صادر شد .به موجب اين فرمان كه در حقيقت فرمان مشروطيت براي كشور آلمان بود و حكم قانون اساسي آلمان را داشت ،اقتدارات امپراتور محدود ميشد .امراي انتخابكننده امپراتور مستقل شدند .و پارلمان آلمان يا" ديت "نيز مشاور امپراتور در اداره امور شد. رويداد:

1468 ميلادي سال:
"گوتنبرگ "يكي از بزرگترين و مشهورترين مخترعين جهان در قرن پانزدهم ميلادي ،پس از 68 سال زندگي به درود حيات گفت .وي كه نام كاملش" يوهان گنسفلايش گوتنبرگ "بود ،روز 28 آوريل 1400 ميلادي در شهر" ماينس "در آلمان متولد شده بود .وي كار خود را به طلاسازي و زرگري آغاز كرد و روزي كه جان ميسپرد ،با اختراعي كه كرد حق بزرگي به گردن ادبا و نويسندگان بوجود آورد. رويداد:

1775 ميلادي سال:
"جين اوستين "يكي از بانوان نويسنده انگلستان در قرون هيجدهم و نوزدهم ميلادي ،در يكي از شهرهاي" همپشاير "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كشيش بود و تحت حمايت پدر از 14 سالگي به نويسندگي پرداخت .از بهترين آثار او كه در همه عمر 42 ساله ازدواج نكرد و عاشق نشد و ماجرايي نداشت" غرور و تعصب "را بايد نام برد .جين اوستن در روز 23 دسامبر 1817 مرد رويداد:

1797 ميلادي سال:
اولين ساختمان مرتفع به نام" آسمان خراش "در ناحيهاي در انگلستان به نام" شروزبري "ساخته شد و معمار اين ساختمان كه تا اوايل جنگ دوم جهاني پابرجا بود" ،اروين كلانس "از معماران برجسته انگليسي بود .اولين آسمانخراش عبارت از كارخانهاي بود كه 12 طبقه داشت و از هر طبقه آن استفاده مخصوصي ميشد .مرتفعترين آسمان خراش امروزي جهان در بندر" نيويورك "در آمريكا است. رويداد:

1798 ميلادي سال:
شورش خونين" رم "پايتخت ايتاليا عليه سپاهيان فرانسه كه آن زمان ايتاليا را در اشغال خود داشتند آغاز شد و در اين شورش كه به تحريك انگليسيها و اتريشيها روي داد ،علاوه بر سه هزار نفري كه كشته شدند .ژنرال" دوفو "فرمانده سپاهيان فرانسوي نيز به قتل رسد .اين شورش خونين سبب شد تا فرانسويها روز 1 مارس 1798 ميلادي يكسره رم را تصرف كنند .به روز 1 مارس 1798 مراجعه شود رويداد:

1799 ميلادي سال:
حمله ناپلئون بناپارت سردار ارتش انقلابي جمهوري فرانسه به سرزمين شام آغاز شد و به اين ترتيب دوران تازهاي از جنگهاي فرانسه با امپراتوري عثماني آغاز شد .علت اين لشكركشي آن بود كه عثماني به تحريك انگلسان به فرانسه اعلان جنگ داده بود .با وجود پيروزيهاي اوليه فرانسه ،جنگ عثماني و فرانسه در شام بينتيجه ماند .به روز 14 مارس و 16 آوريل 1799 مراجعه شود رويداد:

1810 ميلادي سال:
"آندره آس هوفر "يكي از انقلابيون ميهنپرست اتريش در قرن نوزدهم ميلادي پس از 49 سال زندگي ،در پايان فتنه معروف به" فتنه تيرول "به دستور" مارشال ني "فرمانده فرانسوي تيرباران شد و با مرگ او ،فتنه تيرول نيز پايان يافت .آندره آس هوفر روز 13 دسامبر 1761 در تيرول متولد شد و بعد از صلح وين در 14 اكتبر 1809 انقلاب تيرول را براي بازگشت مجدد تيورل به اتريش در 29 اكتبر همان سال آغاز كرده بود رويداد:

1839 ميلادي سال:
كشور" ونزوئلا "در آمريكاي جنوبي استقلال خود را بازيافت و به اين ترتيب پس از 322 سال كه تحت سلطه اسپانيا و 8 سال كه جزص فدراسيون كلمبيا بود ،آزادي بدست آورد و موجوديت سياسي خود را با رژيم جمهوري به دنيا اعلام كرد كشور ونزوئلا در شمال آمريكاي جنوبي ميان برزيل و كلمبيا و درياي آنتيل قرار گرفته است .به روز 26 اوت 1821 و 6 دسامبر 1499ميلادي مراجعه شود رويداد:

1848 ميلادي سال:
"جان - كوئينسي - آدامس "ششمين رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا بعد از 81 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين سياستمدار معروف كه" پيرمرد بليغ "لقب داشت ،روز 11 ژوييه 1767 متولد شده و در 1825 ميلادي به رياست جمهوري رسيده بود .وي چهارمين رييس جمهوري ايالات متحده از حزب جمهوريخواه محسوب ميشود و دوران رياست او 4 سال بود .به روز 11 ژوييه 1767 مراجعه شود رويداد:

1855 ميلادي سال:
"ÔÇÑá ÝÑÏÑíß ÇÆæÓ "äÇÈÛå ÑíÇÖí ÂáãÇä ÏÑ ÞÑæä åÌÏåã æ äæÒÏåã ãíáÇÏí ÈÚÏ ÇÒ 78 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .æí ÑæÒ 30 ÂæÑíá 1777 ãíáÇÏí ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ æ ÇÒ ÎÑÏÓÇáí Èå ÑíÇÖíÇÊ ÏáÈÓÊí íÏÇ ßÑÏ .ÂäÇå ÏÑ ÌæÇäí Èå ÇÓÊÇÏí ÑíÇÖíÇÊ ÑÓíÏ æ ßÊÇÈ" ÊÌÓÓÇÊ ÍÓÇÈí "ÎæÏ ÑÇ ãäÊÔÑ ßÑÏ .ÏÑ ÌåÇä ÑíÇÖíÇÊ" ÇÆæÓ "ÔåÑÊí åãÇíå ÇÑÔãíÏÓ æ ÝíËÇÛæÑË ÏÇÑÏ .Èå ÑæÒ 30 ÂæÑíá 1777 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1871 ميلادي سال:
كنفرانس تاريخي" لندن "با شركت نمايندگان كليه دول بزرگ اروپاي آن زمان تشكيل شد .در اين كنفرانس كه به ابتكار دولت بريتانياي كبير بوجود آمد ،مهمترين مسائل سياسي قرن نوزدهم اروپا و دنيا مورد مذاكره قرار گرفت كه از آن جمله جلوگيري از ازدياد قدرت آلمان بود كه در جنگ با فرانسه پيروز شده بود و نيز ،لغو بيطرفي درياي سياه كه در قرارداد 30 مارس 1856 ميلادي لندن تصويب شده بود. رويداد:

1886 ميلادي سال:
براي اولين بار آلومينيوم توسط يك كاشف و شيميدان آمريكايي كشف شد اين جوان كه" مارتين هال "نام داشت ،مقداري" كريولايد "را در كوره مخصوصي كه خود ساخته بود ذوب كرد و دو الكترود مثبت و منفي كه به يك باطري متصل بود داخل كوره قرارداد .وقتي ماده درون كوره ذوب شد ،وي آنها را سرد كرد و پس از شكستن آن ذرات آلومينيوم كشف شد. رويداد:

1920 ميلادي سال:
"يوسفبن خده "سياستمدار معروف الجزايري در" بوفلق "متولد شد وي پس از تحصيل در رشته داروسازي و اشتغال به اين كار ،در 1954 ميلادي يعني در آغاز جنبش ميهنپرستي الجزاير ،به صف مبارزين پيوست و پس از ربوده شدن بنبلا توسط فرانسويان ،وي جزص روئسا درآمد و سرانجام پس از تشكيل دولت موقت الجزاير اولين نخست وزير آن كشور گرديد" .بنخده "پس از استقلال الجزاير از سياست كناره گرفت. رويداد:

1942 ميلادي سال:
"اشتفن تسوايك "نويسنده بزرگ آلمانينژاد با همسرش در" پترويس "در كشور" برزيل "آمريكاي جنوبي خودكشي كردند .وي روز 28 نوامبر 1881 در شهر زيباي" وين "قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از اتمام تحصيلاتش به نوشتن آثار معروف خود پرداخت و هنگام جنگ دوم به خاطر يهودي بودن از آلمان گريخت .از بهترين آثار او" جيببر - آموك 24 - ساعت از زندگي يك زن "را بايد نام برد. رويداد:

1955 ميلادي سال:
"پل لويي شارلكلودل "نويسنده و شاعر و سياستمدار معروف فرانسوي بعد از 78 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي در روز 6 اوت 1868 ميلادي در" ايزن "متولد شد .بعد از پايان تحصيلات به چند ماصموريت سياسي در آسيا و اروپا و آمريكا رفت و در 1935 از مشاغل سياسي كناره گرفت .از مهمترين آثار او" پروته - كفش اطلسي - هنر شعر و قصايد بزرگ "را بايد نام برد .به روز 6 اوت 1868 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .