َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


ژانويه مـاه:
23 روز:
1157 ميلادي سال:
"ريشارد شيردل يا ريشارد اول "يكي از معروفترين پادشاهان انگلستان ،در" اوكسفورد "قدم به عرصه وجود گذاشت .دوران زندگي وي سراسر به مبارزه و جنگ گذشت و بعد از آن كه روز 14 سپتامبر 1189 ميلادي در 32 سالگي به سلطنت رسيد عازم جنگهاي صليبي شد و جنگهاي فراوان كرد و به اين سبب ملقب به" شيردل "شد .مرگ او روز 20 مارس 1199 ميلادي اتفاق افتاد. رويداد:

1473 ميلادي سال:
"نيكولاكوپرنيك "منجم و رياضيدان معروف لهستاني در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي در" تورن "متولد شد .تربيت اوليه او ،نزد كشيشان انجام شد و بعد دانشگاه" كراكوي "را طي كرد .گرچه وي در طب و نجوم استاد شد ولي به توصيه عمويش به شغل كشيشي مشغول شد و در عين حال به مطالعات نجومي خويش ادامه داد .كوپرنيك روز 24 مه 1543 ميلادي وفات يافت .به روز 14 مه 1543 مراجعه شود رويداد:

1512 ميلادي سال:
نبرد خونين و معروف" برسيا "در محلي به همين نام در ايتاليا ميان سپاهيان فرانسه و سپاهيان متحد ممالك اروپايي و" پاپ ژول دوم "اتفاق افتاد .اين جنگ نتيجه ايجاد اتحاديه تاريخي" سنتليگ "عليه فرانسه بود كه به ابتكار" ژول دوم "صورت گرفت .نتيجه اين جنگ ،شكست آنان از" گاستون دوفوا "سردار فرانسه بود .به روز 17 ژوئن 1511 ميلادي و 11 آوريل 1512 مراجعه شود رويداد:

1666 ميلادي سال:
ساختمان بندر بزرگ" لوريان "در ايالت برتاني در فرانسه آغاز شد و هدف از تاصسيس اين بندر و تمركز كليه فعاليتهاي اقتصادي و استعماري فرانسه در آن بندر براي خنثي كردن اقدامات انگليسيها بود .بودجه تاصسيس اين بندر را كمپاني هند شرقي فرانسه تقبل كرد و كليه سرمايهداران فرانسه نيز در ساختمان آن شريك بودند .مبتكر اصلي ايجاد اين بندر" كلبر "وزير دارايي فرانسه بود. رويداد:

1784 ميلادي سال:
"ساموئل جانسون "منقد ادبي و نويسنده بزرگ انگليسي پس از 75 سال زندگي در حالي كه چند اثر ناتمام در دست داشت بدرود حيات گفت .وي روز 18 سپتامبر 1709 ميلادي در شهر" ليچفيلد "متولد شده و كار ادبي خود را با انتقادهاي ادبي آغاز كرد .كتب" زندگي شاعرانه - حيات ادبي در انگلستان و فرهنگ لغت زبان انگليسي "از بهترين آثار اوست .به روز 18 سپتامبر 1709 مراجعه شود رويداد:

1793 ميلادي سال:
"كنتس دوباري "آخرين معشوقه لويي پانزدهم كه يكي از زنان برجسته و متنفذ فرانسه در قرن هجدهم ميلادي محسوب ميشود ،به حكم محكمه انقلاب كبير فرانسه با گيوتين اعدام شد و به اين ترتيب زندگي 50 ساله او پايان يافت .اين زن كه اختيار عزل و نصب وزراي لويي 15 بدست او بود روز 22 ژوئن 1743 ميلادي در پاريس متولد شده و نام اصليش" ژان بكو "بود .به روز 22 ژوئن 1743 مراجعه شود رويداد:

1811 ميلادي سال:
"اوربن - لووريه "منجم و ستارهشناس معروف فرانسوي در قرن نوزدهم ميلادي در" سنلو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از كودكي بر اثر خواندن يك بحث ساده نجوم به اين علم علاقمند شد و تا آخرين لحظات زندگي خويش اين علاقه را حفظ كرد" .لووريه "ضمن تحقيقات مطالعات خود سياره جديدي را كشف كرد كه به نام" نپتون "معروف شد .به روز 28 سپتامبر 1877 مراجعه شود رويداد:

1812 ميلادي سال:
ژنرال" ماله "يكي از شخصيتهاي نظامي و سياسي فرانسه در دوران امپراتوري ناپلئون بناپارت ،به جرم خيانت به كشور و كودتا عليه امپراتوري ناپلئون ،تيرباران شد و به اين ترتيب زندگي 58 ساله او پايان يافت ،ژنرال" فرانسوا - كلود - ماله "روز 22 اكتبر 1754 ميلادي در" دول "متولد شده بود .كودتاي وي در جريان جنگ شش ماهه ناپلئون در روسيه اتفاق افتاد .به روز 22 اكتبر 1754 مراجعه شود رويداد:

1821 ميلادي سال:
"هاينريش بارت "اولين سياح و جهانگردي كه براي اكتشافات جغرافيايي قدم به مناطق ناشناخته آفريقا گذاشت ،در" هامبورگ "آلمان قدم به عرصه وجود گذاشت .وي مدتي از جواني خود را به تحصيل علوم ديني مشغول بود ولي عشق به جهانگردي سبب شد تا روز 22 دسامبر سال 1850 ميلادي به آفريقا سفر كند و 5 سال در آن نواحي به اكتشاف بپردازد .بارت ،روز 31 ژوييه 1865 ميلادي مرد. رويداد:

1849 ميلادي سال:
شهر" فلورانس "مركز هنر ايتاليا ،در جريان توسعه نهضتهاي آزاديخواهي قرن نوزدهم ميلادي ايتاليا خود را مستقل و رژيم حكومتي خود را جمهوري اعلام كرد فلورانس كه به آن" فيرنتز "هم ميگويند مركز دوكنشين تسكان بود .به علت شكست دوم شارل آلبرت از اتريش و ازدياد قدرت و نفوذ سياسي آن دولت در ايتاليا همه اين دولتها تحت سلطه اتريش درآمدند .فلورانس دومين كشور جمهوري ايتاليا بعد از جمهوري" ممالك كليسايي "در آن سرزمين محسوب ميشود. رويداد:

1885 ميلادي سال:
"ارنست - روهم "يكي از معروفترين سياستمداران و سرداران نظامي آلمان در قرن بيستم ميلادي ،در" كراتزون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كودكي و جواني پرآشوبي داشت و بعدها كه حزب نازي و هيتلر روي كار آمدند وي كه جزو ياران هيتلر بود به رياست سپاه معروف به" اس.آ "رسيد" .روهم "در جريان كودتاي هيتلر روز 30 ژوئن 1933 ميلادي خودكشي كرد .به روز 30 ژوئن 1933 مراجعه شود رويداد:

1900 ميلادي سال:
"گيروكس سفرياجيس "نويسنده بزرگ و تواناي يوناني در خانوادهاي مرفه در شهر" سميرن "متولد شد .پدرش از وكلاي برجسته دادگستري يونان بود و خود نويسنده يوناني نيز دوره دانشكده حقوق پاريس را با موفقيت به پايان رسانيد و سپس بعد از بازگشت به يونان به فعاليتهاي ادبي دست زد .وي به سال 1963 ميلادي جايزه معروف نوبل را در ادبيات گرفت. رويداد:

1915 ميلادي سال:
حمله تاريخي ناوگان نيرومند متفقين به تنگه" داردانل "آغاز شد و هدف از اين حمله كه در معاهده سري روز 18 ژانويه 1915 ميلادي تصميم آن گرفته شده بود ،آزاد كردن راه دريايي درياي سياه براي ارتباط بين روسيه و فرانسه و انگليس بود .به سبب وجود يك توپخانه قوي در داردانل متفقين به سختي شكست خوردند .به روز 20 نوامبر 1914 و 18 ژانويه 1915 مراجعه شود رويداد:

1936 ميلادي سال:
در جريان جنگهاي معروف ايتاليا و حبشه در قرن بيستم ،فاجعه انحلال ارتش" راس مولوغتا "اتفاق افتاد .راصس مولوغتا يكي از ورزيدهترين و جنگاورترين واحدههاي ارتش حبشه بود و بارها با ايتالياهائييها دست و پنجه نرم كرده بودند .در اين روز به دستور مارشال" بادوگليو"ي ايتاليايي هواپيماهاي ايتاليايي همه افراد اين ارتش را بيرحمانه به مسلسل بستند و بيش از نيم از آنان را كشتند. رويداد:

1945 ميلادي سال:
جنگهاي خونين" ايوجيما "براي تصرف جزيرهاي به اين نام در اقيانوس آرام به پياده شدن سربازان آمريكايي در ساحل جزيره آغاز شد .ايوجيما جزيرهاي كوهستاني در فاصله 600 مايلي جزاير ژاپن بود و تحت اشغال ژاپنيها قرار داشت .جنگ ايوجيما كه از مهمترين پيكاهاي جنگ دوم جهاني در خاور دور است ،روز 16 مارس 1945 با پيروزي آمريكا تمام شد .به روز 16 مارس 1945 مراجعه شود رويداد:

1951 ميلادي سال:
"آندره ژيد "نويسنده نامدار فرانسوي پس از 82 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي به سال 1869 ميلادي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشته بود اما ،قسمت بيشتر عمرش را در متصرفات فرانسه در شمال آفريقا و مخصوصاش الجزاير گذارنيد و سوژه بسياري از داستانهاي معروف خود را از زندگي مردم آن نواحي الهام گرفت" آهنگ روستايي "دلنشينترين آثار" ژيد "است .به روز 22 نوامبر 1869 مراجعه شود رويداد:

1952 ميلادي سال:
"كنوت - هامسون "از نويسندگان بزرگ نروژ در قرن بيستم ميلادي ،پس از 93 سال زندگي كه قسمت اعظم آن به رنج و زحمت و مسافرتهاي مداوم طي شد ،بدرود حيات گفت .وي كه نام اصليش" كنوت - پدرسون "بود روز 4 اوت 1859 ميلادي متولد شده بود و از بهترين آثار او" تمناي زمين - پان - ويكتوريا و گرسنگي "را بايد نام برد .به روز 1 4 اوت 1859 مراجعه شود رويداد:

1963 ميلادي سال:
آتشفشاني كوه معروف" اكونگ "در جزيره زيباي بالي واقع در كشور اندونزي آغاز شد و اين پر تلفاتترين آتشفشاني در چند قرن اخير در دنياست زيرا در اين ماجرا 11 هزار نفر كشته و 30 هزار نفر مفقود شدند .علاوه بر اين 35 هزار هكتار زمين غير قابل زراعت شدند .تعداد زخميهاي اين آتشفشان كه نظير آن كمتر ديده شده است به 400 هزار نفر بالغ شد. رويداد:

1964 ميلادي سال:
كشور" زامبيا "در آفريقاي غربي استقلال خود را اعلام كرد .اين كشور كه از همه طرف به جمهوري سنهگال محدود بوده و تنها از ناحيه مغرب به اقيانوس اطلس محدود است ،در حدود 720000 كيلومتر مربع مساحت و نزديك به 3500000 نفر جمعيت دارد و پايتخت آن شهري به نام" باتورست "است .زامبيا يا" كامبيا "سي و ششمين كشور مستقل آفريقا بعد از جنگ جهاني دوم است. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .