َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
1469 ميلادي سال:
"واسكو - دوگاما "دريانورد و مكتشف بزرگ پرتغالي ،در" سينس "متولد شد .خانواده" واسكو دوگاما "پدر در پدر دريانورد و ناخدا بودند و او نيز از اوان جواني به خدمت دريا مشغول شد و رفتهرفته به مقام درياسالاري رسيد .مهمترين خدمت واسكودوگاما كشف راه دريايي هند از انتهاي جنوب آفريقا در 28 اوت 1498 بود .به روز 16 نوامبر 1524 و 28 اوت 1498 مراجعه شود رويداد:

1766 ميلادي سال:
"ناتيه "نقاش بزرگ فرانسوي معروف به" نقاش زنان "پس از 81 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .نام اصلي او" مارك - ناتيه "بود و روز 12 اوت 1685 ميلادي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .هنرش تجسم زيباييهاي زنان دربار لويي پانزدهم بود .پرتره" دوشس دوشارتر "از آثار برجسته او محسوب ميشود .به روز 12 اوت 1685 مراجعه شود رويداد:

1783 ميلادي سال:
آتشفشاني كوه" اسكاپتار "در جزيره ايسلند ،آغاز شد و در اين بلاي بزرگ در حدود 32 هزار نفر از سكنه شهرهايي كه دامنه اين كوه بوجود آمده بودند از بين رفتند .كوه اسكاتپار كه يكي از كوهاي آتشفشاني خاموش جهان بود ،در اين روز بدون هيچ علامت قبلي تركيد و از 22 شكاف بدنه آن مواد گداخته بسوي شهرها روان شد و موجب تلفات گرديد. رويداد:

1797 ميلادي سال:
معاهده تاريخي معروف به" تولنتينو "در شهري به همين نام در ايتاليا ميان ناپلئون بناپارت سردار پيروز فرانسوي و" پاپ پيششم "رهبر بزرگ مذهبي ايتاليا و جهان به امضاص رسيد .به موجب اين قرارداد ،شهرهاي" بولوني و آنكون "و ايالت رماني كه جزص متصرفات پاپ بود به فرانسه واگذار شد و علاوه بر آن 35 ميليون فرانك غرامت جنگي و تعدادي تابلوهاي نقاشي و اشياص نفيس تاريخي به فرانسه داده شد. رويداد:

1801 ميلادي سال:
شورش خونين سياهپوستان و غلامان" سن دومينيك "پس از ده سال كه از آغاز آن و تصرف سن دومينيك بدست آنان ميگذشت ،به همت ژنرال" لوكلر "سردار فرانسوي در عهد ناپلئون بناپارت پايان يافت .در اين شورش 20 هزار فرانسوي در مقابل 45 هزار سياهپوست شورشي قرار داشتند و با وجودي كه" تب زرد "عده زيادي از فرانسويان را كشت معهذا پيروزي با" لوكلر "بود .به روز 5 ژوييه 1772 و 3 ژوئن 1791 مراجعه شود رويداد:

1809 ميلادي سال:
"پيتر ماك پيت "مخترع بزرگ آمريكايي در شهر" كلانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش يك كارگاه تعميرآلات و ادوات كشاورزي داشت و او كه هميشه شاهد مشقت كشاورزان براي امور كشاورزي بود ،درصدد اختراع ماشيني برآمد كه كار كشاورزان را بهتر كند و سرانجام ماشين" دروكني "را اختراع كرد كه امروزه تكامل شده آن به نام" كومباين "مشغول كار است. رويداد:

1809 ميلادي سال:
نبر خونين" ساراگوس "در جنگهاي 5 ساله ميان اسپانياييها و فرانسويها بعد از چهار ماه پايان يافت .اين جنگ كه به سبب فجايع و قساوتهايي كه هر دو طرف نسبت به يكديگر روا ميداشتند ،به نام" قصابي ساراگوس "معروف شده بود از روز 15 نوامبر 1808 ميلادي با حمله" لان "سردار فرانسوي آغاز شده بود .ماصمور دفاع از ساراگوس" پالافوكس "اسپانيايي بود .به روز 15 نوامبر 1808 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
يك روز پس از پيروزي ناپلئون بناپارت در جنگ" مورمان "عليه شوارزنبرگ سردار پروس ،جنگ ديگري ميان فرانسه و اتريش در گرفت كه در تاريخ قرن نوزدهم از آن به نام جنگ" نانژي "ياد شده است .در اين جنگ با وجودي كه افراد ارتش ناپلئون را جوانان تازه سال و پيران كهن سال تشكيل ميدادند معهذا اتريشيها كه چند برابر آنها بودند .به سختي شكست خوردند .و 7500 نفر تلفات دادند. رويداد:

1827 ميلادي سال:
"هنريخ - پستالوزي "معلم بزرگ و يكي از پر تلاشترين راهنمايان تعليم و تربيت جهان در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،بعد از 83 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 2 ژانويه 1744 ميلادي در" زوريخ "متولد شد و از نوجواني در تلاش پيدايش راه موئثري براي توسعه علم و ادب در دنيا شد .مهمترين اثر تربيتي" پستالوزي "كه مشهور است" لئونارد دوگرترود "است .به روز 2 ژانويه 1744 مراجعه شود رويداد:

1839 ميلادي سال:
اولين مدرسه فرانسوي در تبريز كه در آن زمان دومين شهر ايران و مركز حكومت وليعهد محسوب ميشد ،افتتاح گرديد و به اين ترتيب فرانسويها اولين قدم را براي توسعه نفوذ فرهنگ خود در ايران برداشتند .اين مدرسه برنامهاي مطابق برنامه مدارس فرانسه داشت با اين تفاوت كه اصول دين اسلام نيز در آن تدريس ميشد. رويداد:

1934 ميلادي سال:
"لئوپولد سوم "چهارمين پادشاه كشور بلژيك ،بعد از استقلال آن كشور ،به جاي پدرش" آلبرت اول "كه در اين روز در يك سانحه كوهنوردي به قتل رسيده بود ،به سلطنت" بلژيك "رسيد" .لئوپولد سوم "روز 30 اكتبر 1901 در" بروكسل "متولد شده بود و هنگامي كه به سلطنت رسيد 33 سال داشت .وي به سال 1951 از سلطنت كنار رفت .به روز 30 اكتبر 1901 و 16 ژوييه 1951 مراجعه شود رويداد:

1934 ميلادي سال:
"آلبرت اول "سومين پادشاه بلژيك ،بعد از استقلال آن كشور ،در جريان يك سانحه كوهنوردي در" مارش - له - دام "كشته شد .اين پادشاه كه كوهنوردي برجسته بود ،روز 21 دسامبر 1875 ميلادي در" بروكسل "متولد شده بود و روز 6 نوامبر 1909 ميلادي بعد از مرگ عمومي خويش" لئوپولد دوم "در 34 سالگي به سلطنت رسيد .به روز 6 نوامبر 1909 و 21 دسامبر 1875 مراجعه 17& فوريه 1941 ميلادي كشتار فجيع آلمانيها در" ليسيانكا "بدست نيروهاي زرهپوش روسيه شوروي اتفاق افتاد .در اين كشتار كه ضمن جنگهاي دوم جهاني در جبهه مشرق يعني روسيه صورت گرفت ،از 30 هزار سرباز و افسر آلماني كه مشغول عقبنشيني بودند 22 هزار نفر به فاصله دو ساعت قتل عام شدند و عامل اين قتل عام تانكهاي سنگين و مسلسلهاي روسها بود .هشت هزار نفر باقيمانده كه به جنگل گريخته بودند فرداي آن روز تسليم شدند. رويداد:

1963 ميلادي سال:
"برونو والتر "يكي از معروفترين رهبران اركستر و موسيقيدانان بزرگ قرن بيستم ،در 87 سالگي چشم از جهان بر بست .برونووالتر روز 10 ماه مارس سال 1876 ميلادي در برلن در خانوادهاي يهودي متولد شده بود و اولين كنسرت خود را در 9 سالگي برگذار كرد .وي در زمان نازيها از آلمان فرار كرد و به آمريكا پناهنده شد و در آن كشور مقيم شد .به روز 10 مارس 1876 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .