َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


فوريه مـاه:
24 روز:
1564 ميلادي سال:
"گالئيلو گاليله "دانشمند بزرگ ايتاليايي در شهر معروف" پيزا "قدم به عرصه وجود گذاشت .تا 19 سالگي به ادبيات مشغول بود و در اين سن به فيزيك و رياضي روي آورد و اولين اختراع وي ترازوي آبي بود و در 25 سالگي به استادي دانشگاه پيزا رسيد وي بعدها موفق به كشف گرماسنج و اولين دوربين نجومي شد و روز 8 ژانويه 1642 ميلادي مرد .به روز 8 ژانويه 1642 مراجعه شود رويداد:

1658 ميلادي سال:
"كپنهاك "پايتخت تاريخي دانمارك در جريان مبارزات تاريخي شارل گوستاو پادشاه جوان و دلير سوئد كه به" شير بزرگ "معروف بود به محاصره سپاهيان سوئدي درآمد .شارل گوستاو كه روز 5 مارس 1654 ميلادي به سلطنت سوئد رسيده بود ،قبل از محاصره كپنهاك مدعي نيرومند خود" ژان كازيمير "را روز 30 ژوييه 1654 شكست داده بود .به روز 5 مارس 1654 و 30 ژوييه 1654 مراجعه شود رويداد:

1763 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي" هوبرتسبورگ "در شهري زيبا به همين نام بين فردريك دوم پادشاه پروس و ماري ترز امپراتوريس اتريش به امضاص رسيد و به موجب اين قرارداد اختلافات و دشمنيها گذشته ميان دو ملت از ميان رفت و پروس متعهد شد در صورتي كه اتريش از ادعاي خود نسبت به سيلزي دست بردارد ،در هيچ ميدان جنگي با سپاهيان اتريشي روبرو نشود. رويداد:

1781 ميلادي سال:
"تورگو "يكي از مهمترين و مشهورترين مردان اقتصادي فرانسه در قرن هجدهم ميلادي پس از 54 زندگي بدرود حيات گفت" .آن - روبرت - ژاك - بارون دوتورگو "روز 31 ژوييه 1727 ميلادي در پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش رييس تجار پاريس بود و خود او نيز در تجارت دست داشت .در اقتصاد پيرو" كنسي و گورني "بود و خدمات برجسته به اقتصاد فرانسه كرد. رويداد:

1782 ميلادي سال:
جنگ هفتماهه دريايي نيروهاي انگليسي و فرانسوي در سواحل هندوستان با حمله" بيلي دوسوفرن "درياسالار فرانسوي كه ميخواست هندوستان را دوباره براي فرانسه فتح كند آغاز شد .در جريان اين 7 ماه بارها بين ناوگان دو طرف جنگهاي خونين در گرفت كه در هر بار فرانسويان پيروز بودند .اين جنگ به طور كلي روز 21 سپتامبر 1782 ميلادي به نفع فرانسه بود .به روز 21 سپتامبر 1782 مراجعه شود رويداد:

1800 ميلادي سال:
"هلموت - كنت - فون مولتكه "يكي از تاريخيترين سرداران آلمان در قرن نوزدهم ،در" پارشيم "متولد شد .وي كه در ارتش پروس مقام مارشالي داشت از خانوادهاي متشخص و نجيب بود .در جريان جنگهاي ايجاد وحدت آلمان ،مولتكه با فرانسويها جنگيد و در" سدان "ناپلئون سوم امپراتور فرانسه را اسير كرد .مولتكه روز 28 اوت 1891 ميلادي مرد .به روز 28 اوت 1891 مراجعه شود رويداد:

1804 ميلادي سال:
"شارل اگوستن دوسنت - بو "اديب و نويسنده و شاعر فرانسوي در" بولوني "متولد شد .در اوايل جواني مدتي به تحصيل طب پرداخت و بعد نويسنده شد .از بهترين آثار اين نويسنده و شاعر معروف" دلداريها - افكار ماه اوت و مكالمات دوشنبه "را بايد نام برد .وي كه روز 24 اوت 1869 ميلادي در 65 سالگي مرد از منقدين درجه يك قرن نوزدهم ميلادي است .به روز 24 اوت 1869 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
امپراتوري روسيه تزاري بعد از سالها پيكار با كشور سوئد كه رقيب بزرگ استعماري آن كشور در اروپا بود ،موفق به تصرف فنلاند گرديد .سوئديها از روز 17 ژوييه 1154 ميلادي بر فنلاند كه به آن" كشور هزار درياچه "هم ميگويند مستولي شده بودند و پس از اين كه 654 سال متعلق به سوئديها بود ،در اين روز به روسها تعلق گرفت .به روز 17 ژوييه 1154 و 20 نوامبر 1917 مراجعه شود رويداد:

1832 ميلادي سال:
سلطنت يكي از شجاعترين و ميهنپرستترين سلاطين ايتاليايي آغاز شد و اين پادشاه كه فقط بر جيزيه ساردني و ناحيه پيهمونته سلطنت داشت ،شارل آلبرت بود .شارل آلبرت به خاطر اتحاد ايتاليا دوبار رسماش با اتريش جنگيد كه هر دو بار به علت خيانت هم پيمانهاي خود شكست خورد .وي كه روز 15 نوامبر 1798 ميلادي متولد شده بود ،روز 23 مارس 1849 ميلادي از سلطنت استعفا داد. رويداد:

1837 ميلادي سال:
"آلكساندر پوشكين "شاعر و داستانسراي شهير روسيه كه در جريان يك دوئل با شمشير مجروح شده بود بدرود حيات گفت .پوشكين كه در 6 ژوئن 1799 ميلادي در" مسكو "متولد شده بود اولين كسي است كه به زبان روسي ،جنبه ادبي داد .از بهترين آثار وي" بوريس گودونوف - فواره باغچهسراي - دوبروسكي و فقر سلطان "را ميتوان نام برد .به روز 6 ژوئن 1799 مراجعه شود رويداد:

1875 ميلادي سال:
نووس پاسكويه" ميخائيل گلينكا "موسيقيدان و آهنگساز برجسته روسي ،بعد از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 1 ژوئن 1804 ميلادي در متولد شده بود و پس از فراغت از تحصيل موسيقي ،اولين اثرش به نام" ايوان سومانين "با استقبال گرم مردم روبرو شد .وي پايهگذار هنر" اپرا "در روسيه محسوب ميشود .به روز 1 ژوئن 1804 مراجعه شود رويداد:

1922 ميلادي سال:
نيكلاي دوم اولين جلسه نمايندگان دول اروپايي براي ايجاد يك ديوان داوري بينالمللي در شهر لاهه در هلند ،تشكيل شد .اين جلسه به ابتكار تزار امپراتور روسيه در جريان جنگ اول جهاني پيشنهاد شده بو .مقر اين ديوان بينالمللي در شهر لاهه قرار دارد و قضات امروزه آن توسط نمايندگان مجمع عمومي سازمان ملل متحد و از ميان قضات ملل مختلف انتخاب ميشوند. رويداد:

1931 ميلادي سال:
"پاوولوف "يكي از بزگترين علماي فيزيولوژي جهان ،بعد از 82 سال زندگي كه جز دوران تحصيل ،سراسر آن به تحقيق و تتبع در امور مختلفه فيزيولوژي گذشت بدرود حيات گفت .نام اصلي اين مرد بزرگ" ايوان پتروويچ پاوولوف "بود و روز 23 ژوئن 1849 ميلادي در" ريازان "متولد شد" .انعكاس شرطي "كه سبب شهرت او و اعطاي جايزه نوبل در 1904 به او شد ،از مهمترين اقدامات پاوولوف محسوب ميشود. رويداد:

1941 ميلادي سال:
"شروود - آندرسن "نويسنده بزرگ آمريكايي ،پس از 65 سال زندگي تواصم با درد و رنج بدرود حيات گفت .وي روز 12 سپتامبر 1876 ميلادي متولد شد .اولين اثر او" پسرويندي مك فروسون "نام داشت و مشهورترين آن" قصه قصهگو "و" نويسنده امروزي "نام دارند .ساير كتب او" زنها و سايه - سلام بر شهرها - انسانها و آبها - فتح تخم مرغ و اينهمه عروسي "هستند .به روز 12 سپتامبر 1876 مراجعه شود رويداد:

1942 ميلادي سال:
"سنگاپور "معروفترين جزيره آسيايي جنوب شرقي ،در جريان جنگهاي بينالمللي دوم ،بعد از نبردي خونين به تصرف نيروهاي امپراتوري ژاپن درآمد .از سنگاپور كه در آن زمان متعلق به بريتانياي كبير بود نيروهاي مختلط انگليسي و هندي دفاع ميكردند .پس از دفاعي شديد ،انگليسيها و هنديها شكست خوردند و همزمان با سقوط سنگاپور ،ژاپنيها 60 هزار اسير گرفتند و تا 1945 سنگاپور در تصرف ژاپنيها بود. رويداد:

1950 ميلادي سال:
اولين معاهده سياسي و اقتصادي ميان دولت جديدالتاصسيس چين كمونيست و دولت اتحاد جماهير شوروي به امضاص رسيد .بعد از اعلام رسمي ايجاد رژيم تودهاي در چين در 21 سپتامبر 1949 ميلادي ،دولت شوروي اولين دولتي بود كه آن را به رسميت شناخت .اين قرارداد بر اساس" پيمان دوستي و اتحاد و كمكهاي متقابل "بين دو كشور امضاص شده است .به روز 21 سپتامبر 1949 مراجعه شود رويداد:

1960 ميلادي سال:
شورش دريايي" سانتاماريا "به رهبري يك سروان شورشي پرتغالي به نام" گالوائو "آغاز شد .در اين شورش كه عليه رژيم ديكتاتوري" سالازار "انجام گرفت ،سروان گالوائو كه از نويسندگان معروف پرتغال نيز هست ،كشتي" سانتا ماريا "متعلق به پرتغال را در حين عبور از درياي كارائيب با 49 نفر از همدستان خويش تصرف كرد .وي بعدها با سانتاماريا به برزيل پناهنده شد و سپس كشتي را به مقامات پرتغالي پس داد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .