َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
24 روز:
1487 ميلادي سال:
سفر تاريخي" بارتولوميودياز "يكي از برجستهترين دريانوردان پرتغالي قرن پانزدهم ميلادي آغاز شد .در اين سفر" بارتلمي دياز "از پرتغال حركت كرده و قاره آفريقا را از مغرب ،در اقيانوس اطلس به طرف جنوب دور زد .پايان اين سفر اكتشافي كشف جنوبيترين نقطه آفريقا بود كه خود" دياز "آن را" دماغه اميد نيك "نام گذاشت .به روز 28 اوت 1488 مراجعه شود رويداد:

1724 ميلادي سال:
"وورمسر "يكي از معروفترين سرداران اتريش در جنگهاي شمال ايتاليا با ناپلئون بناپارت در" استراسبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام كوچك او" زيگموند "بود و با دو برادر خود در ارتش اتريش خدمت ميكرد" .زيگموند وورمسر "كه او را حريف بد اقبال ناپلئون خواندهاند ،در جنگهاي" مانتو "در شمال ايتاليا مغلوب ناپلئون شد .وي روز 27 ژوئن 1797 ميلادي مرد. رويداد:

1755 ميلادي سال:
"شارنهورست "يكي از ميهنپرستترين و شجاعترين سرداران كشور پروس) آلمان (در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در" بورونو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه درجه ژنرالي داشت ،جزو مشاوران دربار پروس نيز محسوب ميشد و بعد از معاهده تيلسيت در 8 ژوييه 1807 وي باني اصلي تحول در ارتش پروس گرديد .به روز 11 ژوئن 1813 و 8 ژوييه 1807 مراجعه شود رويداد:

1783 ميلادي سال:
"واشينگتون ايروينگ "اولين نويسنده كلاسيك و اولين بيوگرافينويس ايالات متحده آمريكا كه در آن زمان فقط 23 هزار نفر جمعيت داشت ،قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش مردمي متوسط بودند و خود او نيز تا آخر عمر با فقر دست به گريبان بود .وي روز 28 نوامبر سال 1859 ميلادي پس از 76 سال زندگي درگذشت .به روز 28 نوامبر 1859 مراجعه شود رويداد:

1810 ميلادي سال:
در جريان مبارزات ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه و پاپ پي هفتم رهبر بزرگ مذهب كاتوليك ،شهر رم كه در آن زمان مركز همه فعاليتهاي سياسي و نظامي بود به تصرف نيروهاي فرانسوي درآمد و امپراتور فرانسه اعلام كرد كه رم كه درگذشته توسط شارلماني به كليسا اهدا شده بود دوباره از پاپ پس گرفته ميشود .رم در جريان مبارزات ايتاليا براي اتحاد ،دوباره پايتخت ايتاليا شد. رويداد:

1812 ميلادي سال:
"رابرت براونينگ "اديب و شاعر برجسته قرن نوزدهم ميلادي انگلستان در" كامبرول "واقع در نزديكي" لندن "متولد شد .سبك شاعري او بسيار ساده و لطيف و رقيق بود و به اين سبب فهم آن براي عدهاي مشكل بود .او با ازدواج با" اليزابت - بارت "شاعره انگليسي يك زوج ادبي تشكيل داد" .مردان و زنان و انگشتري و كتاب "از آثار برجسته اوست .به روز 17 نوامبر 1889 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
"كريستوفر شولز "مخترع ماشين تحرير در" آرمروي "چشم به جهان باز كرد .خانوادهاش مردمي فقير بودند و او از نوجواني به تلاش معاش افتاد و در كارگاه صنعتگري موسوم به" جان رايز "مشغول كار شد وي از 32 سالگي در انديشه اختراع وسيلهاي براي تحرير افتاد و پس از چند سال زحمت توانست ماشين تحرير را بسازد .ماشينهاي تحرير امروزي تكامل يافته ماشين" كريستوفر شولز "است. رويداد:

1836 ميلادي سال:
"زاخر مازوخ "نويسنده بزرگ اتريشي در لهستان متولد شد .وي در آثار خود بيشتر از طرق" لذت بردن "بحث ميكرد و چون معتقد بود كه بهترين طريقه كامجوئي ،آزاركشيدن و رنجبردن از ناحيه معشوق يا معشوقه است ،شيوه او را" مازوخيسم "ناميدند كه كاملاش بر عكس شويه" ماركي دوساد "فرانسوي بود كه شيوه" ساديسم "را بدعت گذاشت .به روز 9 مه 1903 مراجعه شود رويداد:

1881 ميلادي سال:
"سرژاكوب اپشتين "بزرگترين مجسمهساز معاصر جهان كه او را پيشرو مجسمهسازي دنياي حاضر مينامند ،در خانوادهاي متوسط و هنردوست متولد شد .زادگاهش" لندن "بود و هنرمند بزرگ جز مدت كمي ،بقيه اوقات خود را در همين شهر گذرانيد به دريافت دو لقب" سر "و" تانت "از دربار انگلستان مفتخر شد .وي روز 1 سپتامبر 1959 ميلادي مرد .به روز 1 سپتامبر 1959 مراجعه شود رويداد:

1899 ميلادي سال:
"مارتين بوبر "يكي از نقاشان بزرگ و معروف اتريش در قرن بيستم ميلادي ،در شهر" لينز "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش ماصمور پست بود و آرزو داشت كه پسرش جاي او را بگيرد ولي مارتين از خانه گريخت و به" وين "رفت و در اين شهر ضمن تلاش معاش به نقاشي نيز پرداخت و رفته رفته به صورت يك نقاش امپرسيونيست درآمد .وي روز 13 ژوئن 1965 مرد .به روز 13 ژوئن 1965 مراجعه شود رويداد:

1912 ميلادي سال:
ايالت" آريزونا "به اتحاديه ايالات آمريكا پيوست و به اين ترتيب با الحاق" آريزونا "به ايالات متحده آمريكا تعداد ايالات اين كشور به 48 ايالت رسيد .آريزونا در حدود 113/956 مايل مربع مساحت دارد و پنجمين ايالات آمريكا از حيث وسعت ميباشد .آريزونا در جنوب غربي ايالات متحده قرار گرفته و پايتخت آن" فونيكس "نام دارد. رويداد:

1915 ميلادي سال:
جنگ اول" شامپاني "در ناحيهاي به همين نام واقع در مركز فرانسه نزديكي پاريس اتفاق افتاد .اين جنگ كه يكي از مهمترين نبردهاي فرانسه و آلمان در خلال جنگ اول بينالمللي بود ،تا 27 ماه مارس همان سال به طول انجاميد و گرچه پيروزي عمدهاي نصيب هيچكدام نشد ولي نتيجه جنگ كشته شدن 48 هزار فرانسوي در مقابل 36 هزار آلماني بود .به روز 27 مارس 1915 مراجعه شود رويداد:

1930 ميلادي سال:
درياسالار" فونتير پيتز "فرمانده معروف نيروي دريايي آلمان در جنگهاي بينالملل اول ،پس از 81 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .اين دريانورد بزرگ ،روز 21 ماه اوت 1849 ميلادي در) كوسترين (متولد شده و بعد از تحصيلات مقدماتي وارد مدرسه نيروي دريايي شده بود .به دستور هيلتر نام او به روي يكي از نبرد ناوهاي بزرگ آلمان گذاشته شد .به روز 21 اوت 1849 مراجعه شود رويداد:

1933 ميلادي سال:
قرارداد" اتحاد بالكان "بين نمايندگان سه كشور معروف اين شبه جزيره در اروپا به امضاص رسيد .مبتكر اصلي اين قرارداد دولت يوگسلاوي بود و هدف اصلي از آن ايجاد يك خط دفاعي نيرومند در برابر خطرات احتمالي بود كه اين كشورها را تهديد ميكرد .اعضاص اوليه اين اتحاد كه بعد دو كشور ديگر نيز به آن پيوستند دولتهاي چكاسلواكي و روماني بودند. رويداد:

1942 ميلادي سال:
جزيره بزرگ" سوماترا "در اندونزي امروزي در جنگ دوم ،به تصرف نيروهاي ژاپني درآمد و پس از تصرف" برنئو "اين پيروزي ،مهمترين پيرزوي ژاپن در جنگهاي اقيانوس آرام بود .با وجودي كه ژاپنيها نيروي نسبتاش زيادي براي تسخير اين جزاير بسيج نكرده بودند معهذا تصرف سوماترا آسانتر از ساير جزاير صورت گرفت .به روز 8 دسامبر 1941 و 1 مارس 1942 مراجعه شود رويداد:

1945 ميلادي سال:
مخوفترين و پر تلفاتترين بمبارانهاي جهان در اين روز بوسيله 1773 هواپيماي بمبافكن انگليسي و آمريكايي در آلمان آغاز شد .در اين بمباران كه تا روز 16 فوريه به طول انجاميد ،شهر صنعتي" درسد "به تل خاكستري مبدل شد و بين 150 تا 250 هزار نفر از سكنه آن به قتل رسيدند .در اين بمباران 773 هواپيماي انگليسي و 1000 هواپيماي آمريكايي شركت داشتند. رويداد:

1959 ميلادي سال:
دوران زمامداري" فيدل كاسترو "انقلابي مشهور كوبا بر آن كشور آغاز شد .كوبا ،كه امروزه تنها كشور سوسياليست نيمكره غربي محسوب ميشود ،در طول تاريخ سياسي خود بارها دچار كودتا و قيامها و انقلابهاي متعدد واقع شده بود كه آخرين آن قيام فيدل كاسترو ،بود .در اين قيام كه به يك انقلاب ملي مبدل شد ،فيدل كاسترو موفق به سرنگون كردن رژيم باتيستا شد .به روز 10 مارس 1952 مراجعه شود رويداد:

1963 ميلادي سال:
پيروزي بزرگ پيوند اعضاص در بدن انسان با موفقيت در انگلستان آزمايش شد .در اين روز در يكي از بيمارستانهاي شهر" ليدز "در انگلستان پروفسور ادوارد برديل" مارتين اسكات "جراح بزرگ انگليسي" كليه "شخصي را كه به تازگي مرده بود برداشته و به جاي كليه فاسد يكي از بيماران خود به نام پيوند زد اين پيوند با موفقيت و پيروزي روبرو بود. رويداد:

15630 ميلادي سال:
انجمني تاريخي و مذهبي" ترانت "كه از روز 17 اوت 1560 ميلادي در شهري به همين نام در ايتاليا تشكيل شده بود ،پايان يافت .اين انجمن كه آخرين دوره سلسله انجمنهايي به همين اسم بود ،براي ايجاد اتحاد ميان ممالك و ملل كاتوليك مذهب به همت و ابتكار پاپ" آدرين ششم "تاصسيس شده بود .يكي از علل جنگهاي مذهبي كه بعداش اتفاق افتاد همين انجمن بود .به روز 17 اوت 1560 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .