َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
22 روز:
-660 ميلادي سال:
اولين پادشاه ژاپن به تخت سلطنت نشست و به اين ترتيب طولانيترين سلطنتهاي جهان آغاز شد اين پادشاه كه در 2627 سال قبل به سلطنت رسيد" يي - مو "نام داشت .بعدها در سال 1889 ميلادي ژاپنيها به عنوان يادبود از موئسس پادشاهي در آن كشور ،مقبره مجللي به عنوان مقبره" يي - مو "بنا كردند و هر ساله نيز روز 11 فوريه را به نام عيد ملي جشن ميگيرد. رويداد:

1524 ميلادي سال:
"يواخيم دوبهلي "يكي از نويسندگان و ادباي معروف دوره نهضت ادبي و هنري رنسانس در فرانسه ،در نزديك" ليره "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه از بينانگذاران شعر فرانسه بعد از قرون وسطي است با" رونسار "اديب ديگر فرانسوي معاصر بود" .دوبهلي "روز 19 نوامبر سال 1560 ميلادي بدرود زندگي گفت .به روز 19 نوامبر 1560 مراجعه شود رويداد:

1575 ميلادي سال:
جنگهاي مذهبي بين هانري چهارم و پاپ گرگوار هفتم آغاز شد .اين جنگ كه در آن دو رهبر بزرگ و مقتدر سياست و مذهب با يكديگر روبرو بودند به سبب طرفداري بعضي از ملل از يكي از آن دو ،توسعه فراوان يافت و در اين ماجرا عده زيادي از كشيشهاي كاتوليك كشته شدند و بسياري از كليساهاي معروف ويران شد .اين جنگ و اختلاف روز 24 اوت 1577 ميلادي با تسليم شدن هانري چهارم به پاپ ،به پايان رسيد. رويداد:

1650 ميلادي سال:
"رنه دكارت "فيلسوف و رياضيدان معروف فرانسوي پس از 54 سال زندگي ،در شهر" استكهلم "پايتخت سوئد بدرود حيات گفت .وي روز 31 ماه مارس سال 1596 ميلادي در شهر" تورن "در فرانسه بدنيا آمد و خانوادهاش مردمي نجيب و اعيان بودند .وي در اواخر عمر به كشور سوئد رفت و در همين كشور بدرود زندگي گفت .به روز 31 مارس 1956 مراجعه شود رويداد:

1660 ميلادي سال:
"شارل گوستاو "پادشاه سوئد ،ملقب به" شارل دهم "بعد از 38 سال زندگي و شش سال سلطنت ،چشم از جهان فرو بست .اين پادشاه جنگجو كه اوايل سلطنتش به جنگ با" ژان كازيمير "مدعي ديگر سلطنت سوئد سپري شد ،روز 16 آوريل 1622 ميلادي در استكهلم متولد شده بود و روز 5 مارس 1654 به جاي" كريستين "ملكه سوئد زمامدار شد .به روز 5 مارس 1654 و 16 آوريل 1622 مراجعه شود رويداد:

1660 ميلادي سال:
دوران سلطنت" شارل يازدهم "يكي از پادشاهان قرن هفدهم ميلادي سوئد بعد از مرگ شارل گوستاو معروف به" شارل دهم "آغاز شد .شارل يازدهم فرزند شارل گوستاو بود و روز 24 اكتبر 1655 ميلادي در استكهلم متولد شده بود .وي كه هنگام آغاز سلطنت پنج ساله بود ،تا روز 1 مه 1697 ميلادي كه مرد ،مدت 37 سال سلطنت كرد .به روز 1 مه 1697 و 24 اكتبر 1655 مراجعه شود رويداد:

1668 ميلادي سال:
ناحيه معتبر" فرانتس كونته "در فرانسه به تصرف سپاهيان پرنس" كنده "سردار نامآور فرانسوي درآمد .جنگ براي تسخير فرانتس كونته كه در آن زمان متعلق به اسپانيا بود ،از 14 روز قبل يعني از 29 ژانويه همان سال آغاز شد بود و علت آن خودداري ملكه اسپانيا و نايبالسلطنه شارل دوم از به رسميت شناختن تسخير فلاندر توسط دولت فرانسه بود. رويداد:

1676 ميلادي سال:
جنگهاي دو ساله سوئديها و پروسيها براي تصرف ايالت معروف و پهناور" پومراني "آغاز شد .جنگ را فردريك گيوم معروف به" منتخب كبير "اولين پادشاه" پروس "آغاز كرد و پيكار ،تا روز 20 آوريل سال 1678 ميلادي به طول انجاميد .سوئديها كه قبلاش نيز در جنگ" فهربلين "شكست خورده بودند باز شكست خوردند و پومراني بدست پروس افتاد .به روز 20 آوريل و 10 اوت 1678 مراجعه شود رويداد:

1755 ميلادي سال:
"لويي استانسيلاس كزاويه "يا لويي هجدهم فرزند كوچك لويي پانزدهم در" ورساي "متولد شد و تا قبل از اين كه روز 4 آوريل 1814 ميلادي به سلطنت فرانسه برسد ،با عنوان كنت" پروونس "ميزيست وي بعد از شكست و تبعيد ناپلئون به جزيره الب در 59 سالگي به سلطنت فرانسه رسيد و پس از ده سال سلطنت روز 16 سپتامبر 1824 ميلادي در 69 سالگي مرد .به روز 16 سپتامبر 1824 مراجعه شود رويداد:

1793 ميلادي سال:
اولين اتحاديه بزرگ سياسي و نظامي دول سلطنتي اروپا عليه انقلاب كبير فرانسه و انقلابيون كه در آن زمان بر كشور مسلط شده بودند ،به همت و ابتكار دولت انگلستان تاصسيس شد در اين اتحاديه بزرگ غير از خود انگلستان - هلند ،اتريش ،روسيه ،اسپانيا و ساردني شركت داشتند و هدف اعضاص اتحاديه ،جنگ با انقلابيون و تجديد بساط سلطنت خانواده بوربون در كشور فرانسه بود. رويداد:

1811 ميلادي سال:
"گوتفريد كلر "نويسنده نازك طبع و اديب ناتوراليست آلماني در" زوريخ"متولد شد و چون زوريخ امروزه جزص سويس است او را سويسي نيز ميدانند .وي به سبب تاصثير محيط زيباي خويش ،در آثار خود بيشتر به توصيف از زيباييهاي طبيعت پرداخت و مخصوصاش هنرش در تجسم زندگي روستاييان بود .از كتب مهم وي" هانري لوور و مردم سلدويد "را بايد نام برد .او به سال 1898 مرد .به روز 30 اوت 1898 مراجعه شود رويداد:

1814 ميلادي سال:
جنگهاي" سهگانه "ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه با نيروهاي پروسي كه به فرمان مارشال بلوخر فرمانده معروف پروس ميجنگيدند اتفاق افتاد .در اين روز ناپلئون كه كشورش مورد حمله سه كشور متحد پروس ،اتريش و سوئد قرار گرفته بود ،با شجاعت بينظيري در جنگهاي" مون ميراي - شاتوتيري - و - شان "بر پروسيها پيروز شد 32 هزار كشته و 62 توپ مجموع تلفات پروس در اين جنگها بود. رويداد:

1847 ميلادي سال:
"توماس آلوا اديسون "مخترع نابغه آمريكايي در دهكدهاي به نام" ميلان "در ايالت اوهايو در آمريكا متولد شد .پدرش نجار بود و خانوادهاي فقير داشت .تحقيقات علمي او از دهسالگي شروع شد و اين تحقيقات تا آخر عمرش ادامه داشت و در اين مدت اختراعات و اكتشافات بسياري كرد كه لامپ برق و گرامافون و ضبط صورت از آن جمله است .وي روز 18 اكتبر 1931 ميلادي مرد .به روز 18 اكتبر 1931 مراجعه شود رويداد:

1877 ميلادي سال:
قحطي تاريخي و پر تلفات چين آغاز شد .اين قحطي به علت بروز خشكسالي در چين شمالي اتفاق افتاد و ميليونها هكتار اراضي و مزارع به صورت دستي خشك درآمد و چون براي اعاشه مردم خوراكي باقي نماند ،قحطي مخوفي آغاز شد كه نظير آن تا به حال ديده نشده است .در اين قحطي كه تا 19 سپتامبر 1878 ميلادي طول كشيد جمعاش 9/5 ميليون نفر مردند .به روز 19 سپتامبر 1878 مراجعه شود رويداد:

1882 ميلادي سال:
"ادموند دو والرا "آزاديخواه و سياستمدار معروف ايرلندي در نيويورك قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش اسپانيايي و مادرش ايرلندي بود .در كودكي به ايرلند مهاجرت كرد و بعد از اتمام تحصيلات به تدريس پرداخت .در قيام ايرلند جهت تحصيل آزادي ،وي از سران قيام محسوب ميشد و بعد از كسب استقلال ،اولين رييس جمهوري ايرلند جنوبي گرديد. رويداد:

1945 ميلادي سال:
كنفرانس تاريخي" يالتا "به كار خود پايان داد و نمايندگان سه كشور بزرگ متفق يعني روزولت رييس جمهوري ايالات متحده آمريكا - استالين نخست وزير روسيه شوروي و وينستون چرچيل نخست وزير بريتانياي كبير ،بعد از اتخاذ تصميمات مهمي براي پايان جنگ دوم جهاني ،به ممالك خود بازگشتند .اين كنفرانس از روز 3 فوريه همان سال شروع به كار كرده بود .به روز 3 فوريه 1945 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .