َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
742 ميلادي سال:
"شارلماني "يكي از نامدارترين سلاطين اروپا كه به او شارل اول يا شارل كبير نيز گفته ميشود ،قدم به عرصه وجود گذاشت .وي در سال 771 ميلادي پادشاه فرانسه شد و به سبب پيروزيهاي متعددي كه به نام پاپ رهبر كاتوليكها عليه دشمنان دين و كفار بتپرست بدست آورد ،در 3 اكتبر 800 ميلادي" پاپ لئون سوم "بدست خود تاج بر سر او گذاشت و او را امپراتور اروپا خواند .به روز 3 اكتبر 800 مراجعه شود رويداد:

1529 ميلادي سال:
معاهده دوم" كامبره "در پايان دوره جنگهاي فرانسواي اول پادشاه بزرگ كشور فرانسه و" شارلكن "امپراتور تاريخي اسپانيا و اتريش به امضاص رسيد .به موجب اين معاهده ،جنگي كه از روز 8 اوت سال 1526 ميلادي آغاز شده بود پايان يافت و شارلكن كه اراضي وسيعي را از فرانسه در" بورگوني "گرفته بود دوباره به آن كشور پس داد .به روز 8 اوت 1526 مراجعه شود رويداد:

1564 ميلادي سال:
"ژان كالون "نويسنده و روحاني بزرگ فرانسوي ،پس از 55 سال زندگي به دستور كليساي كاتوليك در آتش سوزانده شد" .ژان كالون "روز 21 ژانويه 1509 ميلادي در" نويون "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از آثار مهم اين نويسنده روحاني كتاب معروف ديني او" تعاليم دين مسيح "را ميتوان نام برد .وي از نويسندگان دوران رنسانس فرانسه محسوب ميشود .به روز 21 ژانويه 1509 مراجعه شود رويداد:

1709 ميلادي سال:
ماجراي" پور روايال "در ناحيهاي به همين نام در نزديكي پاريس فرانسه اتفاق افتاد .در اين روز ،صومعهاي كه در پورروايال وجود داشت و به همان نام نيز موسوم بود ،مورد حمله سربازان لويي چهاردهم قرار گفت و 22 پيرزن راهبه آن صومعه اخراج شدند .اين واقعه) چون سكنه صومعه ،پيرو مذهب ژانسنيسم بودند (آغاز مبارزات لويي چهاردهم براي ريشهكن كردن مرام" ژانسنيسم "در فرانسه محسوب ميشود. رويداد:

1715 ميلادي سال:
قلعه تاريخي و مستحكم معروف به" استرال سوند "كه آخرين متصرفات سوئد در سواحل جنوبي بالتيك بود ،در جريان حمله پروسيها به آن قلعه سقوط كرد و به اين ترتيب شارل 12 پادشاه سوئد كه با بدشانسي روبرو شده و مرتب شكست خورده بود ،آخرين پناهگاه خود را نيز از دست داد .متصرفات پهناور سوئد در ساحل بالتيك به اين ترتيب ميان دولتهاي روسيه و پروس و لهستان قسمت شد. رويداد:

1758 ميلادي سال:
جنگ 13 ماهه" مدرس "كه يكي از خونينترين و پرتلفاتترين جنگهاي استعماري ميان انگلستان و فرانسه در هندوستان محسوب ميشود ،با حمله" لالي "سردار فرانسوي به بندر مدرس كه در تصرف انگليسيها بود آغاز شد در اين جنگ سه هزار فرانسوي در مقابل 22 هزار انگليسي ميجنگيدند .و چون كمكي كه فرانسه به او قول داده بود نرسيد ،روز 18 ژانويه 1761 وي تسليم شد و جنگ پايان يافت. رويداد:

1761 ميلادي سال:
"ساموئل ريچاردسون "نويسنده انگليسي پس از 72 سال زندگي در چنين روزي بدرود حيات گفت .او كه پايه داستاننويسي انگليسي را به طرزي كه امروزه معمول است بنا نهاد ،روز پنجم فوريه 1689 ميلادي در" دربيشاير "قدم به عرصه وجود گذاشته و از 20 سالگي به ادبيات پرداخته بود .كتاب معروف او" سرچارلز گرانديشن "نام دارد .به روز پنجم فوريه 1689 مراجعه شود رويداد:

1770 ميلادي سال:
"فردريك گيوم سوم "پادشاه پروس در قرن هجدهم ميلادي در شهر" پوتسدام "متولد شد .به سبك جوانان اشراف ،در آن زمان پس از اتمام تحصيلات خود به خدمت ارتش رفت و به درجه افسري در سوار نظام پروس رسيد .روز 22 اكتبر سال فردريك گيوم دوم 1797 ميلادي در 27 سالگي بعد از مرگ به سلطنت رسيد و روز 19 ژوييه 1840 ميلادي در 70 سالگي مرد .به روز 19 ژوييه 1840 مراجعه شود رويداد:

1840 ميلادي سال:
كاخ بزرگ" كرملين "مركز سياست امروزي اتحاد جماهير شوروي تاصسيس شد .تاصسيس اين كاخ بزرگ و تاريخي كه يكي از زيباترين ابنيه تاريخي امروزي شوروي محسوب ميشود در زمان" نيكلاي دوم "امپراتور روسيه و به امر او انجام شد و تا قبل از اين كه حكومت شوروي مقر خود را در اين كاخ اعلام كند" كاخ موقتي تزار "ناميده ميشد .اين كاخ گنجايش 3 هزار نفر از ميهمانان دربار روسيه را داشت. رويداد:

1893 ميلادي سال:
"پلالوار "شاعر و غزلسراي نامي فرانسوي در شهر" سن دنيس "متولد شد .تحصيلات وي به سبب بيماري ناتمام ماند و پس از بهبودي به سفر پرداخت و بسياري ممالك جهان را ديد و در هر دو جنگ بينالملل اول و دوم شركت كرد .وي ابتدا پيرو سبك دادائيسم بود و بعد طرفدار سبك سوررئاليسم گرديد .مرگ او روز 1 آوريل 1952 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 1 آوريل 1952 مراجعه شود رويداد:

1895 ميلادي سال:
"ويلهلم رونتگن "دانشمند بزرگ و فيزيسين مشهور آلماني اشعه مجهول را كشف كرد .اشعهاي كه فيزيكدان آلماني ،رونتگن در اين روز پس از 5 سال كوشش و آزمايش كشف كرد .قادر بود كه از پارهاي اجسام عبور كرده و موانع سر راه خود را معلوم كند .از اين اشعه كه خود رونتگن به آن نام" اشعه ايكس "داده بود امروزه براي عكسبرداري از ضايعات دروني بدن استفاده ميشود. رويداد:

1932 ميلادي سال:
"آكيهيتو "وليعهد امروزي كشور ژاپن ديده به دنيا گشود .پدرش" هيرو هيتو "امپراتور ژاپن بود و پس از تحصيلات مقدماتي تحصيلات عاليه خويش را در رشته سياسي دانشكده حقوق به پايان رسانيد .وي با يك دختر از مردم عادي به نام" ميشيكي شودا "ازدواج كرده است .اولين سفر خارجي آكيهيتو ،سفر او و همسرش به ايران بود. رويداد:

1941 ميلادي سال:
"سنگاپور "جنوبيترين جزيره شبه جزيره مالاكا و مرواريد درخشان اقيانوس آرام بعد از بمباراني شديد از طرف بمبافكنها ژاپني ،به تصرف نيروهاي ژاپن كه تازه قدم به ساحل آن كشور گذاشته بودند درآمد و به اين ترتيب به دوران تسلط انگليسيها در آن سرزمين خاتمه داده شد .فتح سنگاپور دو روز بعد از حمله ژاپنيها به" پرل هاربور "بندر و پايگاه معروف آمريكا انجام شد. رويداد:

1961 ميلادي سال:
"تانگانيكا "يكي از ممالك شرقي قاره آفريقا استقلال پيدا كرد .اين كشور كه قبلاش جزص مستعمرات انگلستان بود 939 هزار كيلومتر مربع مساحت و در حدود 11 ميليون نفر جمعيت دارد" .تانزانيا "را تشكيل دادند .پايتخت تانگانيكا" دارالسلام "در شرق كشور قرار دارد .به روز 9 دسامبر 1963 مراجعه شود رويداد:

1963 ميلادي سال:
زنگبار ،يكي از معروفترين مستعمرات انگلستان در مشرق آفريقا استقلال خود را بدست آورد .اين سرزمين از دو جزيره" زنگبار و پمپا"تشكيل شده و مجموع مساحت آن 2600 كيلومتر مربع است كه 400 هزار نفر در آن بسر ميبردند .زنگبار پس از استقلال با الحاق به كشور تانگانيكا ،فدراسيون" تانزانيا "را به وجود آوردند .به روز 9 دسامبر 1961 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .