َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


اوت مـاه:
3 روز:
1662 ميلادي سال:
"بلز پاسكال "نابغه بزرگ رياضيات فرانسه در قرن هفدهم ميلادي پس از 39 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه روز 19 ژوئن 1623 ميلادي متولد شده بود ،در خردسالي به رياضيات دل بست و در 6 سالگي كتابي درباره مقاطع مخروطي نوشت .در اواخر عمر به مذهب روي آورد و در اين زمان است كه كتاب معروف" نامههاي ولايتي "را عليه ژزوئيتها منتشر كرد .به روز 19 ژوئن 1623 مراجعه شود رويداد:

1665 ميلادي سال:
"ماركيز دورامبويه "بانوي اديبه و فاضله قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي فرانسه پس از 77 سال بدرود حيات گفت .اين شخصيت بزرگ ادبي و علمي اروپا ،روز 23 آوريل 1588 ميلادي در پاريس متولد شده و پدرش سفير فرانسه دربار پاپ بود .اولين مراكز تجمع ادبا و فضلا و هنرمندان فرانسوي به همت" ماركيز دورامبويه "و در منزل خود او تاصسيس شد .به روز 13 آوريل 1588 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
مارشال" ني "يكي از شجاعترين و معروفترين سرداران فرانسه در دوران سلطنت ناپلئون بناپارت امپراتور تاريخي فرانسه ،به امر لويي هجدهم امپراتور فرانسه كه بعد از ناپلئون به سلطنت رسيده بود ،به جرم طرفداري از ناپلئون تيرباران شد .وي" ميشل "نام داشت و لقب" دوك مسكو "نيز به او داده شده بود .مارشال ني به سال 1769 در" سارهلويي "متولد شده بود .به روز 18 فوريه 1769 مراجعه شود رويداد:

1819 ميلادي سال:
"جوليا - وارد - هو "يكي از خانمهاي نويسنده آمريكايي كه در ضمن در شمار حقوقدانان برجسته آن كشور نيز محسوب ميشود ،در" مانهاتان "متولد شد .وي از دوران تحصيل در دوره دبستان شعر ميسرود و بعدها كه به سن رشد رسيد از مدافعان حقوق زنان شد و مبارزات زياد براي آزادي زنان در ايالات متحده آمريكا و سراسر جهان كرد" .جوليا - وارد - هو "روز 20 ژانويه 1910 ميلادي بدرود حيات گفت. رويداد:

1820 ميلادي سال:
"دانيل بون "جنگجوي شجاع و عامل اصلي اسكان سفيدپوستان در ايالت" كنتوكي "كه بعدها منجر به الحاق آن سرزمين به صورت يك ايالت مستقل به ايالات متحده آمريكا دانيل بون شده ،بعد از 86 سال زندگي بدرود حيات گفت .پنسيلوانيا روز 21 مه 1734 ميلادي در" ادوآل "واقع در متولد شده بود و مدت 30 سال براي اسكان سفيدپوستان در سرزمين" كنتوكي "با سرخپوستان ميجنگيد. رويداد:

1827 ميلادي سال:
"مارسلن برتللو "يكي از دو عالم برجسته شيمي جهان در قرن نوزدهم) نيمه دوم (در پاريس متولد شد .وي كه متخصص در شيمي آلي بود ،در تطبيق آن با شيمي معدني زحمت فراوان كشيد و در حقيقت پايهگذار شيمي جديد بود .او ،در آكادمي فرانسه و آكادمي علوم عضويت داشت و جزو سياستمداران برجسته فرانسه نيز بود و دوبار به وزارت فرهنگ و خارجه رسيد و روز 25 ژانويه 1907 ميلادي مرد. رويداد:

1829 ميلادي سال:
"باراس "يكي از رهبران انقلاب كبير فرانسه و يكي از برجستهترين سياستمداران آن كشور در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي پس از 74 سال زندگي ،بدرود حيات گفت" .پل ويكونت دوباراس "روز 28 مارس 1755 ميلادي در شهر" فوكس آمفوكس "در يك خانواده اشرافي قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي در دوران حكومت كنوانسيون و بعد نيز در حكومت" ديركتوار "جزص اعضاص حاكمه فرانسه بود. رويداد:

1889 ميلادي سال:
اولين اتومبيل جهان كه به آن" گردونه خودكار "لقب داده بودند اختراع شد و به اين ترتيب در تكامل زندگي ماشيني بشر به صورت امروزي ،تسريع شد .اين" گردونه خودكار "كه با سرعت 12 كيلومتر در ساعت حركت ميكرد توسط" بنز "دانشمند و صنعتگر معروف آلماني ساخته شده بود و سوخت اين اتومبيل از بنزين و الكل تاصمين ميشد .اتوبوسهاي امروزي كامل شده" گردونه خودكار "است. رويداد:

1941 ميلادي سال:
حملات برقآساي نيروهاي ژاپني ،همزمان با بمباران پايگاه دريايي" پرل هاربور "در اقيانوس آرام ،به اراضي و ممالك آسياي جنوب شرقي و جزاير اقيانوس آرام آغاز شد در اين عمليات كه به" جنگ برقآساي خاور دور "معروف شد 400 هزار سرباز و 300 هواپيما شركت داشتند .قسمت اعظم جزاير و ممالك سواحل اقيانوس آرام در اين حملات به تصرف ژاپن درآمد .به روز 14 اوت 1945 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
حملات نيروهاي ژاپني براي تصرف جزاير" هند هلند "كه امروزه به نام كشور" اندونزي "معروفيت دارد آغاز شد .هدف ژاپنيها كه در اين موقع قصد تسخير كليه جزاير و ممالك اقيانوس آرام را داشتند اشغال جزيره برنئوي انگلستان بود و پس از اشغال آن ،وارد هند هلند شدند و با تصرف جاوه و سوماترا اشغال اندونزي پايان يافت .به روز 1 مارس 1942 و 14 فوريه 1942 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
جزيره" ايسلند "در اقيانوس اطلس شمالي ،به تصرف ناوگان ايالات متحده آمريكا درآمد .ايسلند ،كه امروزه به طور مستقل و با رژيم جمهوري اداره ميشود در آن زمان متعلق به كشور دانمارك بود .نظر به اهميت سوقالجيشي فراواني كه اين جزيره بزرگ در اقيانوس اطلس شمالي داشت به موجب پيماني كه ميان دانمارك و آمريكا بسته شد در اين روز به اشغال آمريكا درآمد و بعد از جنگ استقلال خود را بازيافت. رويداد:

1941 ميلادي سال:
يكي از وقايع مهم جنگ بينالملل دوم اتفاق افتاد و هنگامي كه مذاكرات ميان آمريكا و ژاپن جريان داشت 200 هواپيماي ژاپني پايگاه نظامي آمريكا را در" پرل هاربور "واقع در اقيانوس آرام بمباران كردند و 19 كشتي جنگي آمريكا را غرق كردند .اين واقعه سبب شد تا به پيشنهاد فرانكلين روزولت ،كنگره آمريكا حالت جنگ ميان آمريكا و ژاپن را تصويب كند .به روز 11 سپتامبر 1941 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .