َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


دسامبر مـاه:
1 روز:
-216 ميلادي سال:
دوره دوم جنگهاي معروف" پونيك "بعد از قريب به سه سال ،با پيروزيهاي متوالي سپاهيان كارتاژي كه عليه امپراتوري مقتدر روم ميجنگيدند پايان يافت .اين جنگها به انتقام شكست دوره اول جنگهاي پونيك ،از طرف آنيبال سردار كارتاژ شروع شد و آغاز آن روز 23 اوت 218 قبل از ميلاد بود .مهمترين شكستهاي روم در اين جنگها در" كان وترازيمن "بود .به روز 25 اكتبر 216 قبل از ميلاد مراجعه شود رويداد:

-107 ميلادي سال:
"پومپه "سردار بزرگ و نامآور رومي در" سولا "متولد شد .بعد از طي مدارج نظامي در ارتش روم ،وي كه يكي از مدعيان امپراتوي روم بود در جريان ايجاد اتحاد معروف به" اتحاد مثلث "با" ژول سزار و كراسوس "دو سردار ديگر رومي ،متفقاش به اداره امپراتوري پرداخت ولي به سبب اختلافي كه ميان او و ژول سزار روي داد در جنگي كه ميان آنان درگرفت پومپه شكست خورد و روز 6 سپتامبر 48 قبل از ميلاد كشته شد. رويداد:

1230 ميلادي سال:
"آلبرت كبير "يكي از بزرگترين شيميدانان قرن سيزدهم ميلادي جهان به ميل تركيبي فلزات كه يكي از مباحث عمده شيمي است پي برد .اولين كشف برجسته" آلبرت كبير "در اين مورد اين بود كه دريافت" مس "را ميتوان با" آرسنيك "كه از تركيبات شيميايي است سفيد كرد .بحث ميل تركيبي شيميايي را ساير شيميدانان در سالهاي بعد به صورت امروزي كامل كردند. رويداد:

1560 ميلادي سال:
سلطنت يكساله و زندگي 16 ساله" فرانسواي دوم "پادشاه فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي به پايان رسيد .اين پادشاه كه بعد از مرگ پدرش هانري دوم به سلطنت رسيد ،روز 19 مه 1544 در" فونتن بلو "متولد شده بود .روز 11 سپتامبر 1559 ميلادي در سن 15 سالگي پادشاه شد و پس از يك سال سلطنت به كمك مادرش ،در اين روز بدرود حيات گفت .به روز 19 مه 1544 مراجعه شود رويداد:

1564 ميلادي سال:
"كريستوفر مارلو "شاعر و درامنويس معروف انگليسي در" كانتربوري "قدم به عرصه وجود گذاشت .تحصيلاتش در رشته علوم ديني در كمبريج تمام شد ولي بعدها دست از روحانيت برداشت و به كار نوشتن نمايشنامه پرداخت .او ،در مدت 29 سال زندگي خود ،نمايشنامههاي متعددي نوشت كه" تيمور لنگ "از اهم آنهاست .وي روز 1 ژوئن 1593 ميلادي مرد .به روز 1 ژوئن 1593 مراجعه شود رويداد:

1573 ميلادي سال:
"اي.بن.جانسون "نويسنده و شاعر برجسته انگليسي ،در" وست مينستر "قدم به عرصه وجود گذاشت .به سبب فقر خانوادگي ،زندگي او به سختي گذشت و در تلاش معاش به مشاغل مختلفي چون آجرپزي در ارتش مشغول شد .اولين نمايشنامه كمدي او" مردم با دماغ "داشت .جانسون كه از چهرههاي برجسته ادبي زمان اليزابت اول بود ،روز 6 اوت 1637 ميلادي مرد .به روز 6 اوت 1637 مراجعه شود رويداد:

1633 ميلادي سال:
"ژاك دوم "آخرين پادشاه انگلستان از سلسله استوارتها ،در لندن قدم به عرصه وجود گذاشت .قبل از او پدرش شارل اول و برادرش شارل دوم سلطنت كرده بودند .او كه قبل از سلطنت" دوك دويورك "نام داشت روز 16 فوريه 1685 ميلادي بعد از مرگ برادرش ،به سلطنت رسيد و در آن زمان 52 سال داشت .وي روز 21 اوت 1701 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 16 فوريه 1685 مراجعه شود رويداد:

1707 ميلادي سال:
"شارل دولينه "طبيعيدان معروف سوئدي كه او را" كارل فون لينه "نيز به زبان سوئدي ميگويند ،در شهر" راشولت "متولد شد .بعد از اتمام تحصيلات در رشته طبيعي به تحقيق درباره نباتات مختلف پرداخت و براي اولين بار در تاريخ علوم طبيعي ،طبقهبندي صحيحي از نباتات انجام داد و بعد از 71 سال زندگي ،روز 18 اوت سال 1778 بدرود حيات گفت .به روز 18 اوت 1778 مراجعه شود رويداد:

1782 ميلادي سال:
"مارتين وان بورن "هشتمين رييس جمهوري آمريكا ،در" كيندرهوگ "واقع در ايالت" نيويورك "در خانوادهاي ميفروش قدم به عرصه وجود گذاشت .در جواني مدتي گارسن كافه پدرش بود و چون آن كافه مركز تجمع سياستمداران بود ،او نيز رفتهرفته به سياست علاقمند شد و بعد درس حقوق خواند و حقوقدان بزرگي شد و در 1837 به رياست جمهوري رسيد .به روز 24 ژوييه 1862 مراجعه شود رويداد:

1791 ميلادي سال:
"وولفانگ - آمادئو - موتزارت "اعجوبه و نابغه بزرگ دنياي موسيقي پس از 35 سال زندگي در منتهاي گمنامي و فقر بدرود حيات گفت .سالزبورگ اين هنرمند بزرگ روز 27 ژانويه 1756 ميلادي در اتريش متولد شده بود 21 .اپرا 47 - آري با اركستر 40 رومانس با پيانو و 15 سرود مذهبي از او باقي مانده است .به روز 27 ژانويه 1756 مراجعه شود رويداد:

1794 ميلادي سال:
"بريين "يكي از مشهورترين وزراي لويي شانزدهم كه دست نشانده و مطيع محص اوامر ماري آنتوانت ملكه فرانسه بود .پس از 67 سال زندگي بدرود حيات گفت .او كه روز 20 ژوييه 1727 ميلادي در" پاريس "متولد شده بود به سبب تبعيد اعضاي پارلمان پاريس ،مورد غضب مردم قرار گرفت و اعلان جنگ و مخالفت مردم با لويي شانزدهم به سبب اقدامات او در 3 مه 1788 ميلادي صادر شد. رويداد:

1805 ميلادي سال:
ملاقات تاريخي دو امپراتور بزرگ و نامدار اروپاي قرن نوزدهم ميلادي در مركز ستاد عمليات ناپلئون بناپارت امپراتور مقتدر فرانسه صورت گرفت .در اين ملاقات ،فرانسواي دوم امپراتور اتريش كه خائنانه با ناپلئون به جنگ پرداخته و مفتضحانه در جنگ اوسترليتز در 2 دسامبر همان سال شكست خورده بود ،عاجزانه تقاضاي ترك جنگ را كرد و سه هفته بعد قرارداد" پرسبورگ "را با ناپلئون امضاص نمود. رويداد:

1812 ميلادي سال:
با بازگشت ناپلئون بناپارت به پاريس ،لشكركشي تاريخي وي براي تصرف روسيه و به زانو درآوردن الكساندر اول تزار روسيه پايان يافت .در اين لشكركشي كه از روز 24 ژوئن همان سال آغاز شده بود ،در حدود 350 هزار نفر سرباز و افسر همراه ناپلئون بودند .در حالي كه وقتي ناپلئون به پاريس برگشت 330 هزار نفر از سپاهيانش بدرود حيات گفته و يا اسير روسها شده بودند .به روز 24 ژوئن 1812 مراجعه شود رويداد:

1813 ميلادي سال:
"داويد - ليونگستون "سياح و مكتشف نامدار انگليسي در" بلانتير "واقع در اسكاتلند متولد شد در نوجواني شاگرد يك كارخانه نساجي بود ولي بعد به نيروي همت ،زبانهاي لاتين و يوناني و علوم زمينشناسي و گياهشناسي را آموخت و از روز 27 آوريل 1740 ميلادي به قصد اكتشافات تازه جغرافيايي سفر تاريخي 33 سال خود را در آفريقا آغاز كرد .اين سفر اكشتاف تا روز مرگ او 30 ،مه 1873 ادامه داشت. رويداد:

1820 ميلادي سال:
"لوكنت دوليل "يكي از شعراي فرانسوي در قرن نوزدهم در جزيره" رئونيون "واقع در اقيانوس هند متولد شد .پدرش جراح نظامي بود ولي خود او به ادبيات متمايل شد و در اين راه به جايي رسيد كه پس از مرگ ويكتور هوگو ،به جاي او عضو آكادمي فرانسه شد .از مهمترين آثار او" اشعار وحشي "و" اشعار عتيق "است .وي روز 16 ژانويه 1894 ميلادي مرد .به روز 16 ژانويه 1894 مراجعه شود رويداد:

1840 ميلادي سال:
مارشال" آلسكاندر ماكدونالد "يكي از معروفترين سرداران ارتش فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 75 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .مارشال ماكدونالد ،روز 8 اوت 1765 ميلادي در خانوادهاي متشخص و قديمي ولي فقير در" سدان "متولد شده بود .وي از جمله سرداران مورد اطمينان ناپلئون بناپارت و يكي از فاتحين جنگ تاريخي" واگرام "بود .به روز 8 اوت 1765 مراجعه شود رويداد:

1870 ميلادي سال:
"آلكساندر دوما - پدر "يكي از برجستهترين نويسندگان فرانسه در قرن نوزدهم ميلاد ،بعد از 68 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 18 ژوييه 1802 ميلادي در" ويلر كوتوت "متولد شده بود .از برجستهترين آثار اين نويسنده عاليقدر كه سبب شهرت جاوداني او شد ،يكي" كنت دومونت كريستو "و ديگر" سه تفنگدار - ژوزف بالسامو - غرش طوفان و لاله سياه "را بايد نام برد. رويداد:

1874 ميلادي سال:
ايران ،قرارداد ايجاد" تشكيلات بينالمللي صليب سرخ "را كه در كنفرانس معروف" ديپلماتيك "اساسنامه آن تنظيم شده بود ،پذيرفت و امضاص كرد و به اين ترتيب مقررات آن را قبول نمود .منتها چون ايران كشوري است اسلامي ،به جاي صليب سرخ كه يك علامت مسيحي است ،با موافقت" صليب سرخ بينالمللي "موئسسه خيريه عمومي ايران شير و خورشيد سرخ ناميده شد. رويداد:

1901 ميلادي سال:
"والت ديسني "كارگردان و مبتكر معروف سينمايي آمريكا ،در شهر" شيكاگو "متولد شد .بعد از اتمام تحصيلات ابتدايي و مقدماتي ،از دانشگاه نورترن كاليفرنيا و دانشگاه هاروارد در علوم و هنرهاي زيبا درجه دكتري گرفت و در جريان تحصيل كارتون به كار سينما وارد شد .وي خالق و متبكر فيلمهاي بود و به دريافت جوايز اسكار متعدد نائل شد .والت ديسني روز 22 ماه مه 1966 ميلادي درگذشت. رويداد:

1902 ميلادي سال:
"داريل.ف.زانوك "يكي از معروفترين كارگردانهاي عالم سينما ،در" نبراسكا "قدم به عرصه وجود گذاشت .و در 14 سالگي در جنگ آمريكا و مكزيك شركت كرد و در 20 سالگي به هوليوود رفت و به كار نويسندگي پرداخت و در 1924 به كارگراني مشغول شد و كمپاني فوكس قرن بيستم را ايجاد كرد .از آثار مهم كارگرداني او" گودال مار - برفهاي كليمانجارو - بنبست - خوشههاي خشم - طولانيترين روز و لبه تيغ "را بايد نام برد رويداد:

1933 ميلادي سال:
"مارينوس واندرلوبه "جوان كمونيست هلندي كه به اتهام آتش زدن رايشتاك بازداشت و محاكمه شده بود اعدام شد و به اين ترتيب ماجراي" حريق رايشتاك "پايان يافت .رايشتاك مجلس ملي آلمان بود و" هرمان گورينگ "رياست آن را داشت .اين مجلس كه از بناهاي تاريخي آلمان است ،روز 23 فوريه 1933 ميلادي آتش گرفت و هيتلر از اين فرصت براي سركوبي كمونيستها و مخالفان خود استفاده كرد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .