َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


نوامبر مـاه:
30 روز:
906 ميلادي سال:
اولين قدم براي ايجاد كشور چكاسلواكي در اروپا برداشته شد و اين قدم ،اتحاد سه منطقه" بوهم - موراوي و اسلواكي "بود كه امروزه در شمار ايالات معتبر آن كشور محسوب ميشوند .اين سه منطقه ،قبلاش جزص امپراتوري روم محسوب ميشدند و مدتها نيز زير سلطه امپراتوريها عثماني و اتريش بودند تا در 30 مارس 1526 زير نفوذ و سلطنت" فرديناند "با عنوان" بوهم و هنگري "به صورت يك كشور جداگانه درآمد. رويداد:

1619 ميلادي سال:
"ويليام هاروي "پزشك و كارشناس بزرگ امور بهداشتي انگلستان پس از سالها مطالعه و تحقيق ،موفق به كشف جريان خون در بدن شد .هاروي كه روز 1 آوريل 1578 متولد شده بود ،هنگامي كه شاگرد" فابريس - داكاپاندانت "كالبد شكاف معروف بود دريافت كه گردش خون در بدن تابع نظم خاصي است و سرانجام در اين روز موفق شد كه راز گردش خون را ثابت كند .به روز 1 آوريل 1578 مراجعه شود رويداد:

1684 ميلادي سال:
مارشال" دوبل ايل "يكي از سرداران نامدار فرانسه در قرن هجدهم ميلادي در شهر به نام" ويل فرانش "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي نوه" فوكه "سياستمدار معروف فرانسه بود و خانواده محترمي داشت .بعد از نيل به مقام مارشالي در جريان جنگهاي 7 ساله ميان اتريش و فرانسه و پروس ،به اصرار او فرانسه نيز به جنگ كشانده شد و پيروزيهايي يافت .وي روز 19 آوريل 1761 مرد .به روز 19 آوريل 1761 مراجعه شود رويداد:

1732 ميلادي سال:
استانيسلاس پونياتوسكي آخرين پادشاه لهستان در قرن هجدهم ميلادي ،در" ولزين "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي از نجباي درجه اول لهستان محسوب ميشد و در دربار كاترين كبير امپراتوريس روسيه جزص مقربان بود .بعد از مرگ اوگوست سوم ،وي با كمك سپاهيان روسي در 7 سپتامبر 1764 ميلادي به سلطنت رسيد و تا 1795 سلطنت كرد و روز 25 مه 1798 مرد .به روز 25 مه 1798 مراجعه شود رويداد:

1741 ميلادي سال:
"ژوزف دوم "امپراتور اتريش ،در" وين "پايتخت اتريش قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش فرانسواي اول و مادرش ماري ترز ملكه مقتدر اتريش بودند .وي در زمان سلطنت مادر ،به رموز كشورداري آشنا شد و روز 29 نوامبر 1780 ميلادي كه مادرش مرد ،به جاي او پادشاه شد .ژوزف دوم روز 11 مه 1790 بدرود حيات گفت .به روز 11 مه 1790 و 29 نوامبر 1780 مراجعه شود رويداد:

1748 ميلادي سال:
"برلتوله "شيميدان مشهور فرانسوي در شهر" تالوار "قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از انجام تحصيلات ،به تحقيقات كلر شيميايي پرداخت و بعد از آزمايشهاي فراوان به خواص در رنگزدايي و خاصيت زغال براي تصفيه آب پي برد .برتوله كه تحقيقات فراواني درباره املاح مختلف و مخصوصاش" كلرور دوپتاس "دارد ،روز 21 ژوييه 1822 ميلادي مرد .به روز 21 ژوييه 1822 مراجعه شود رويداد:

1781 ميلادي سال:
"لسينگ "نويسنده و منقد بزرگ آلماني ،بعد از 52 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .نام اصلي وي" گوتولاد افرائيم - لسينگ "بود و روز 30 ژوئن سال 1729 ميلادي در شهر" كامنز "متولد شده بود .وي سعي بسياري كرد تا ادبيات آلمان را از زير بار نفوذ ادبيات فرانسوي خارج كند و محيطي كه او بوجود آورد ،بعدها سبب شهرت اساسي گوته و شيللر شد .به روز 30 ژوئن 1729 مراجعه شود رويداد:

1808 ميلادي سال:
جنگ چهارهفتهاي فرانسه و اسپانيا با شكست سخت اسپانياييها پايان يافت و نتيجه آن ،شكست اسپانيا و به سلطنت رسيدن ژوزف بناپارت ،برادر" ناپلئون "امپراتور فرانسه بود .اين جنگ براي سركوبي انقلابيون اسپانيا كه عليه ژوزف شوريده بودند ،با حمله فرانسويان از روز 5 نوامبر همان سال آغاز شده بود و با تصرف مادريد در اين روز پايان يافت .به روز 27 سپتامبر 1808 مراجعه شود رويداد:

1819 ميلادي سال:
"جورج اليوت "يكي از نامدارترين بانوان نويسنده انگلستان در قرن نوزدهم ميلادي در" وارويك شاير "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصليش" ماري آن اليوت "بود ولي چون به تقليد از كارهاي مردان علاقه داشت نام مستعار جرج را انتخاب كرد) مانند ژرژساند خانم نويسنده فرانسوي (اين نويسنده و نوولنويس بزرگ روز 15 آوريل 1880 ميلادي وفات يافت .به روز 15 آوريل 1880 مراجعه شود رويداد:

1881 ميلادي سال:
"يوشي - هيتو "يكي از امپراتوران معروف ژاپن در دهه دوم قرن بيستم ميلادي در" كيوتو "قدم به عرصه وجود گذاشت" .يوشيهيتو "فرزند" موتسو - هيتو "امپراتور نامدار و باني ژاپن نوين بود و تحت رهبري پدر ،تحصيلات خود را به پايان رسانيد و روز 17 ژوييه 1912 ميلادي بعد از مرگ پدر به امپراتوري رسيد .سلطنت و زندگي او در روز 28 اكتبر 1926 پايان يافت .به روز 17 ژوييه 1912 مراجعه شود رويداد:

1892 ميلادي سال:
"والت ويتمن "شاعر آزاده و آزاديخواه و انساندوست معروف آمريكايي ،بعد از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت" .والت ويتمن "روز 13 مه 1819 ميلادي در" وست هيل "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .مدتي از عمرش در تلاش معاش سپري شد و بعد راه خود را در ادبيات پيدا كرد و اولين اثرش آبراهام لينكلن" تيغههاي علف "نام داشت .وي يكي از ياران رييس جمهوري آمريكا در مبارزه با بردهداري بود. رويداد:

1894 ميلادي سال:
سسيل رودز قتل عام سياهپوستان" رودزيا "به دستور صاحبمنصب معروف انگليسي كه ماصمور تصرف نواحي تازهاي در آفريقا براي امپراتوري انگليس شده بود اتفاق افتاد و در اين ماجرا ،مزدوران سفيدپوست" رودز "عده زياد از سكنه آن سرزمين را با مسلسل كشتند و به اين ترتيب رودزيا بدست انگليسيها افتاد .در 1 اكتبر 1923 انگلستان به رودزيا استقلال داخلي داد .به روز 7 مه 1888 مراجعه شود رويداد:

1899 ميلادي سال:
در اين روز براي اولين بار به طور رسمي از واكسن ضد حصبه براي پيشگيري اين بيماري در انسان استفاده شد و افراد يك گروهان پياده انگليسي ،واكسن ضد حصبه كوبيدند .براي اولين بار واكسن ضد حصبه توسط دو دانشمند فرانسوي" شانتومس و ويدال "كشف شد .پزشكي انگليسي به نام" دكتر هاوكن "آن را كامل كرد و پزشك ديگر انگليسي" رايت "آن را عمومي كرد .به روز 24 مه 1888 مراجعه شود رويداد:

1912 ميلادي سال:
"فردريك هشتم "پادشاه دانمارك بعد از 58 سال زندگي و 6 سال سلطنت بدرود حيات گفت .فردريك هشتم هنگامي به سلطنت رسيد كه 52 سال از عمر او ميگذشت و به اين جهت به" وليعهد پير "معروف شده بود بعد از مرگ فردريك هشتم كه از 50 سالگي بيمار و ناتوان شده بود ،پسرش كريستيان دهم به جاي او به سلطنت رسيد .وي در سال 1854 ميلادي متولد شده و در سال 1906 به سلطنت رسيده بود. رويداد:

1912 ميلادي سال:
"كريستيان دهم "پادشاه دانمارك در قرن بيستم ميلادي ،بعد از مرگ پدرش فردريك هشتم به سلطنت رسيد .اين پادشاه كه تا قبل از رسيدن به سلطنت جزص فرماندهان نيروي دريايي دانمارك خدمت ميكرد ،روز 15 مارس 1870 ميلادي در" كپنهاك "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي روز 20 آوريل 1947 ميلاد در 77 سالگي مرد و فرزندش فردريك نهم به سلطنت رسيد .به روز 15 مارس 1870 مراجعه شود رويداد:

1938 ميلادي سال:
"ژوزف بديه "نويسنده و محقق و دانشمند بزرگ فرانسه در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي بعد از 74 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين اديب نامدار روز 3 مارس سال 1864 ميلادي در" پارس "متولد شده بود .از مهمترين آثار" ژوزف بديه "كتب" افسانهها - افسانههاي حماسي - تاريخ ادبيات فرانسه و متن جديدي از تريستان و ايزوت "را بايد نام برد .به روز 3 مارس 1864 مراجعه شود رويداد:

1940 ميلادي سال:
با تصرف" آرژيرو كاسترو "بندر جنوبي آلباني كه يكي از پايگاهها مهم و اصلي ايتاليا در خاك" آلباني "بود ،دست آرژيرو كاسترو ايتالياييها از آلباني نيز كوتاه شد زيرا فاتح يونانيها بودند .ايتالياهايي پس از تصرف آلباني ،با موافقت آلمانيها ،از روز 29 اكتبر 1940 ميلادي به يونان حمله كردند ولي نه تنها يونان را نگرفتند بلكه آلباني را نيز از دست دادند .به روز 22 نوامبر 1940 مراجعه شود رويداد:

1952 ميلادي سال:
كنفرانس تاريخي" برمودا "در جزيره برمودا در شمال شرقي درياي آنتيل آغاز به كار كرد .در اين كنفرانس كه سران سه دولت بزرگ غربي يعني ايالات متحده آمريكا ،بريتانياي كبير و جمهوري فرانسه شركت داشتند ،پيرامون روابط آينده سه كشور و اتخاذ تصميم واحد براي مقابله با مخالفتهاي سياسي شوروي در برلين تصميمات مهمي گرفته شد .اين كنفرانس به پيشنهاد آمريكا تشكيل شد. رويداد:

1965 ميلادي سال:
سفينه فضاپيماي" جميني "7 - يكي از طولانيترين پروازهاي فضايي ايالات متحده آمريكا را به سرنشيني دو نفر از برجستهترين فضانوردان ايالات متحده آغاز كرد .در اين سفر" فرانك بورمن و جيمز لاول "مجموعاش 330 ساعت و 35 دقيقه در مداري كه براي آنان معين شده بود به دور زمين چرخيدند و 206 بار زمين را دور زدند .اين دو فضانورد بعدها اولين كساني بودند كه به مدار ماه رفتند. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .